lördag 21 september 2019

Cardinal Health - en sjuk eller frisk patient?


Cardinal Health (CAH) är ett globalt medicintekniskt bolag. Bolaget är idag en tillverkare och distributör av produkter som används inom sjukvård, laboratorium, apotek samt hälsocenter. Exempel på produkter är första-hjälpen-kit, utrustning för diagnostik samt operation, övervakningssystem, samt övriga accessoarer som handskar, gel och skyddsmaterial. Cardinal Health grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Dublin, Ohio.

Jag har haft bolaget på min bevakningslista under en längre tid, men aldrig funnit inspiration tillika tid att slå mig ned med det. I och för sig har jag inte så mycket av nyss nämnda nu heller, men men…

Företag värderas utifrån nuvärdet av de kassaflöden som de förväntas generera mellan nu och när de så småningom upphör med verksamheten. Med en verksamhet som förväntas krympa något i år och endast växa med cirka 3 % årligen under de kommande fem åren, handlas Cardinal Health nära sitt årslägsta.

En viktig motvind som påverkar företaget är en risk att det delvis kan ses som ansvariga för en roll i opioidkrisen, vilket hjälper till att hålla aktien nere. Detta syntes även hos Johnson och Johnson, som blev dömda att betala ett skadestånd på $572 miljoner, vilket var lägre än det fruktade worst case scenario. Detta gjorde att aktien steg, då dessa summor är ”småpotatis” för en gigant likt JNJ (som kommer att överklaga). Emellertid har CAH varken JNJ:s soliditet tillika marginaler och en dom kan slå mycket hårt mot dem.

Vad som ytterligare påverkar bolaget negativt är att läkemedelsutrustning har hotat prissättningen och marginalerna, medan läkemedelsprissättningen har utsatts för motreaktion i USA och har övergått från märkesläkemedel till generika.

På nuvarande kurs om cirka $47,5 handlas aktien till ett P/E om 10,6 (10-årsnitt = 16,8), EV/EBIT 9,6 (31,2) samt EV/FCF på 6,5 (0,4). Att addera till detta ligger PEG-talet på -0,03 (0,1), vilket får ses som mer positivt än negativt.

Källa: Börsdata
Omsättningen är det inget fel på och när vinstmarginalen studeras framkommer att den de senaste tio åren har pendlat mellan -0,5 % (2018) till 1,28 % (2014). Snittet här ligger på 0,8. Vinstmarginalen är intressant att sätta i relation till både FCF-marginalen och bruttomarginalen. Beträffande förstnämnda framkommer att den nuvarande ligger på 2,1 % (0,5 %) och gällande sistnämnda ligger den på 4,7 % (4,9 %).

Något som jag är mycket noga med är bolagens skuldsituation. Cardinal Healths skuldsituation ser ut likt följande: Nettoskuld/EBITDA 1,8 (1,2) samt en nettoskuld om 13,4 % (6 %). Som framkommer har deras skuldsituation blivit sämre.
Källa: Börsdata
Dock finns det mycket som också tilltalar. Bolaget har ett mycket bra kassaflöde och sett till utdelning/FCF ligger det på cirka 18,5 % (3 %). Utdelningsandelen ligger på 42,1 % (32 %). Som framkommer tenderar även dessa siffror att bli mindre bra, men faktum är att nuvarande ej är dåliga. Risken är dock att trenden kommer att fortsätta om bolaget inte får rättning på skutan.

Direktavkastningen ligger på 4 % (2,3 %) och utdelningshöjningen ser ut likt nedan.

12 månader
3 år
5 år
7 år
10 år
3,01 %
7,17 %
9,5 %
12,03 %
13,03 %

Att addera är att bolaget har höjt sin utdelning de senaste 34 åren.

När jag satt ned med min blyertspenna, kulram och servett kom jag fram till att det absolut kan sjunka mer och att billigt kan bli billigare, men jag tycker mig också se att här finns dolda värden. När jag sökte på såväl Motley Fool som Seeking Alpha fann jag en analys på sistnämnda, som tycks resonera likt jag.

Analysts expect EPS growth to be slow in the next five years at around 3.1%. With a 4.4% dividend yield, the expected annual return over the next five years comes in at a paltry 7.5% unless the company sees any multiple expansion. I think there will be multiple expansion over that time period. Why?

For one, the dividend yield. Short-term interest rates will most likely be back near zero in five years time, and longer term rates will likely follow them. That will make higher yielding equities like CAH look attractive by comparison. Besides, CAH's average yield over the last four years has been 2.9%. Its current yield is 53% higher than that.
Also, assuming a fair value P/S ratio of 0.12x (which is only slightly above its recessionary lows), CAH is currently 32% undervalued.

[...] Keeping in mind that growth will likely be slow (not nonexistent), let's assume a fair value forward P/E ratio of 9.5x. That would make CAH 8.5% undervalued currently.
If we use the fair value derived from P/S, we get 6.4% per year in multiple expansion over the next five years. If we use forward P/E, we only get 1.7%. Thus, using conservative estimates, it's safe to expect a total annual return over the next five years of between 9.2% and 13.9%.

I would classify CAH as value stock.” (Cashflow Capitalist, 2019-08-21)

Några som har en bra genomgång om bolaget, dess situation samt historik är Sure Dividends, varifrån nedan video är tagen.

Jag ser många, många risker i detta bolag, men där dessa föreligger, föreligger också en potentiell belöning. Att värdera R/R i detta bolag är svårt och jag är mycket kluven. Tror man på att bolaget klarar av nuvarande utmaningar är det ett givet köp. Tror man dock att generika läkemedel samt prispress kommer att fortsätta är det bäst att glömma detta bolag.

Min initiala känsla är att det finns andra, mer aptitliga fiskar ute i den stora dammen, men jag kommer att behålla bolaget på min bevakningslista och när jag ser att trenden tenderar att vända kommer jag återgå till bolagets papper för att se om vändningen är här för att stanna, eller om den enbart är på ett tillfälligt besök.  

Vad tror du? Är den en frisk patient som fortfarande har lite "efterfeber", eller är det sängliggande, alvedon, antibiotika et cetera som fortfarande är gällande för detta bolag? 


onsdag 18 september 2019

SWAN


Jag tror vi alla, med tidens gång, har testat såväl en som två olika strategier i vårt värdepappersinvesterande. Undertecknad har testat såväl ”jag kan allt och är odödlig”-strategin och gått via värdeinvestering till att slutligen hamna i den strategi som förordar och premierar utdelningar.

Till en början, då kunskaperna var under de som erbjuds i ”trading for dummies”, var jag mycket naiv och hade svårt att förstå hur alla nyckeltal verkade i en symbios. Det var mer vanligt än dess antonym att jag fokuserade på hög direktavkastning och inte förstod att även granska hur utdelningsnivån, kassaflödet, skuldsättningen, utdelningstillväxten, vinsten per aktie et cetera såg ut. Med tiden har jag lärt mig att ge dessa delar än mer makt då det kommer till ett investeringsbeslut.  

Med min egen utveckling har jag allt mer kommit att känna ett lugn inom mig; jag kan och förstår bolagen och dess styrkor tillika svagheter och har accepterat de sistnämnda. Att finna bolag utan några svagheter tror jag är omöjligt, men likt det finns svarta svanar finns säkert detta någonstans därute.

"[...]är det inte det som vi alla önskar, såväl investerare som icke-investerare?[...]"

Som jag ovan skriver applicerar jag en utdelningsfokuserad strategi, men låter mig inte låsas till bolag som har en direktavkastning på >3-4 %, utan jag kan mycket väl ta in bolag med en relativt låg direktavkastning men där dess (utdelnings)tillväxt är desto större. Att vara i såväl nuet som i framtiden är en konst som få bemästrar och jag är inte en av dem som kan kallas sig för "master". Emellertid är det min ambition att utveckla denna egenskap och närma mig de grader som Yoda, Obi-wan, Luke med flera lyckades uppnå.

Jag har också valt att inte ha en alltför fokuserad portfölj, utan har cirka 35 bolag i min väska. Vissa innehav väger mer än andra. Detta då jag ömsom ämnar att bygga, likt Jim Cramer säger: ”buy to build”, ömsom då jag inte känner mig fullkomligt säker och bekväm i dessa(!). Just detta leder mig in på det namn som jag finner passande till min strategi – SWAN.

"[...]Sleep Well At Night [...]"

Jag kommer inte ihåg när jag blev bekant med denna akronym och det spelar mindre roll, men sedan jag hörde det kände jag att det tilltalade mig. Akronymen står för: Sleep Well At Night och är det inte det som vi alla önskar, såväl investerare som icke-investerare?

Så länge jag kan sova gott om natten har jag en bra strategi och då struntar jag i om vissa kallar den för utdelningsfokuserad eller något annat mumbo jumbo. Sedan kan det alltid konstateras att det är ett namn; ett begrepp och betydelsen, som är högst subjektiv, ligger både hos avsändaren och hos mottagaren, men även någonstans däremellan - således rör det sig som såväl fenomenologi som, till . viss del, fenomenografi.

Ja, jag applicerar en strategi som fokuserar på utdelningar, men jag jagar inte en hög direktavkastning när jag finner risken för en sänkt utdelning eller andra faror är för höga, då detta får mig att sova mindre gott.  

Jag tror att vi alla applicerar SWAN, men att många kanske aldrig har satt namn på sin strategi(?).