fredag 19 oktober 2018

Framtiden - en dystopi?

Hur detta inlägg kommer att ha med explicita bolag att investera i är upp till envar läsare att själv bedöma. Detta, relativt långa, inlägg kommer främst att fokusera på tankar och reflektioner som jag har fått efter att under en längre tid ha läst diverse litteratur, lyssnat på poddar samt diskuterat med historiker och forskare om hur en eventuell framtid kan komma att se ut. Likt alltid: finner du inlägget "för långt" men ändå "vill" läsa, dela då upp det på två dagar.

Den framtid som kommer att komma vet vi föga om, men vi vi tror oss veta på ett ungefär hur den kommer att se ut och vad den kommer att innehålla. Den värld som alltmer börjar att målas upp är en där maskiner och robotar i en allt snabbare takt tillkommer och ersätter människor som arbetare. Detta kommer dels att leda till en bättre, effektivare och snabbare produktion, dels till att många människor kommer att hamna utanför arbetsmarknaden. För vissa är vidareutbildning eller omskolning ett alternativ, men för en majoritet kommer en sådan inte att vara tillräcklig, då arbetstillfällen/möjligheter inte finns i ett överflöd. Detta kommer att leda till att världen får en stor massa av människor som står utan förvärvsinkomst - hur skall dessa överleva och hur skall detta finansieras?Skatter är idag grunden för de sociala och ekonomiska trygghetsnät som de flesta av västvärldens länder erbjuder. Utan skatter kan dessa inte existera. Regeringar och styren som vi känner dem idag får in skatter på envar arbetares förvärvade inkomst, men också via konsumtion (moms). För den uppmärksamma och snabbtänkta slås snabbt 1+1 ihop, men jag skriver det ändå; utan arbete får en människa ingen lön, vilket betyder att staten inte får sin inkomst i form av skatt. En människa utan inkomst konsumerar lite och när inga pengar finns kvar - inget. Detta leder till ännu en borttappad inkomst för staten. Hur skall detta lösas?

Många svarar medborgarlön, vilket undertecknad tror kommer att bli en realitet. Detta kommer dock att leda till andra utmaningar, då det ömsom kommer att finnas vissa arbeten/arbetsformer som fortfarande görs bäst av människor, ömsom finns människor som vill arbeta. Låt oss börja med de förstnämnda - skall även de få en medborgarlön plus den som de får av sitt arbete? Detta kommer att leda till stora upproriska röster och bli en mycket omstridd fråga. Gällande de sistnämnda - hur skall dessas lusta tillfredsställas om det inte finns några riktiga/viktiga arbeten att utföra? Kan detta leda till revolter, uppror och rena revolutioner? När staten inte kan erbjuda och laga för att varje individ kan finna jobb och skapa sig en framtid som den vill/skall ha möjlighet till, i en sann liberalpolitisk anda, kommer människor att tappa förtroende för den. Ideologier kommer att erodera och omstöpas och nya kommer att tillkomma, men frågan är om dessa ens kommer att vara en i likhet med dagens.


"[...]För att kunna höja denna kan människorna välja att studera i Kunskapsskolan[...]"

En möjlig lösning, som Alfred Ruth lyfter fram i sitt alster Fermis Filter, är att alla kommer att ha en medborgarlön, som enbart räcker till det allra viktigaste. Således blir det mer en peng som räcker till överlevnad mer än ett fungerande och önskvärt leverne. För att kunna höja denna kan människorna välja att studera i Kunskapsskolan. Här kan man utbilda sig, forska, nå examina och för varje examina ökar också medborgarlönen (dvs. en sorts löneökning). Det positiva med detta är att det kommer att leda till en ökad kunskap, vetenskap och tekniska utvecklingar. Emellertid finns det ju även en gräns för examina och en fråga är vad som händer efter detta? Kommer de som uppnår de allra högsta graderna att vara nöjda? Kommer de att vilja ha mer? De som är altruistiska kommer absolut att göra detta, men om incitamentet med ökad inkomst försvinner, kommer det nog vara många som inte utnyttjar all den kunskap som de har skaffat sig. 

Staten/de som styr vill att folk skall studera i Kunskapsskolan, då detta blir ett sätt att hålla dem igång samt under uppsikt (närvaro erfordras). Det sista staten/de styrande vill är att människor går omkring utan ett mål eller syfte, då detta kan leda till att uppror, förstörelse et cetera kommer att förekomma. Risken för en total nihilism ökar således.

Som ovan nämnts kommer robotar, maskiner och framför allt AI - Artificiell Intelligens - att vara framtiden. Beträffande AI kommer denna att bli allt smartare och förr eller senare kommer tidpunkten då denna är smartare än människor att inträffa. De insatta som jag har diskuterat med, men som också framkommer i diverse litteratur, såsom Livet 3.0, Fermis Filter, Homo Deus och 21 tankar om det 21 århundradet, är att människan är för inkompetent för att skapa den AI som är smartare än oss, men vi kan däremot skapa en AI som kan skapa en AI som är smartare. I en utopisk värld, där alla verkar enligt en altruistiskt agenda, skulle detta enbart vara av godo, men tyvärr fungerar inte världen som så, speciellt inte när även jordens resurser kommer att minska och de som finns kvar kommer vara än mer eftertraktade (nästa krig kommer ej handla om olja, utan om vatten samt land/plats att bo på).


"[...]Ett möjligt sätt att besegra en supersmart AI kan vara att bryta strömmen[...]"

En AI som är supersmart kan användas till mycket gott, men också till dess antonym. I en värld där resurserna sinar och där det finns rivalitet mellan olika supermakter, såsom USA, Kina och Ryssland, kommer det att vara en tävling om att vara först att utveckla denna. Vinnaren tar hem spelet, medan tvåan och trean inte får något tröstpris, för så fort denna AI finns på marknaden kommer den kunna klona samt skapa förbättrade versioner av sig själv in i ett absurdum. Människan kommer aldrig att kunna stoppa den, då den finns överallt och ingenstans. Den kan gömma sig på Jespers lilla laptop i Åmål eller hos Chian Xi Jun i Japan. Den kan lura människan att den har besegrats genom att gömma sig och hålla sig undan och då allt sker och är via Internet, kommer den alltid att ha tillgång till människans information. 

Ett möjligt sätt att besegra en supersmart AI kan vara att bryta strömmen - i hela världen. Men inte ens detta räcker, utan strömmen måste vara bruten under en lång tid, då det finns backup-system samt att vi inte vet hur långt AI:n har förbättrat sig. Kanske har den skapat en version av sig själv som kan vara i ett offline-läge i åratal? Låt ändå säga att 3-4 månader räcker, vilket då betyder att människan måste leva i ett strömlöst samhälle i samma tid. Fyra månader utan elektricitet. You do the math...Människan kan idag mycket om sin fysik och nästa pinne på kunskapsstegen är att överkomma svaret och lösningarna på att bota döden och allt som har med psykiska hinder/problem att göra. Jag har tidigare skrivit om detta här, men också här, men kommer i detta stycke att mer luta mig på Hararis alster Homo Deus. Denne hävdar att människan kommer att lösa problemet med döden. Inte som så att vi kan skapa människor som föds odödliga, men genom piller kommer livet att kunna förlängas. Dock kommer dessa att vara dyra, vilket gör att enbart de allra rikaste kommer att ha råd med dem. Rika människor har ofta bra ekonomiskt kunskap och är väl medvetna om hur viktigt det är med investeringar och hur ränta-på-ränta fungerar. Tänk dig att Buffett skulle ta detta piller vart tionde år och, mer eller mindre, leva i en oändlighet. Ponera nu att detsamma skulle gälla en grym, hemsk och galen diktator... eller en maktambitiös underställd som inte vill annat än att ta makten.

Buffetts kropp kommer inte att hålla, skulle nog vissa hävda, men även här kommer forskning att leda till att människans organ och lemmar kommer att kunna förbättras, såväl via operationer/ingrepp som via diverse mediciner och piller.

I en värld där de rika har möjlighet att leva "för alltid" kommer de som inte är rika att bli och bilda en lägre stående klass - en slavklass. Denna är helt underställda de rikas nycker och godtycklighet. Klassklyftorna kommer att öka och i slutet av denna utveckling finns det de som arbetar och de som "lever". De rika kommer att ha makt, inflytande medan inget av detta gäller för den lägre klassen. De rika kommer att ha tillgång till all teknologi, medan det motsatta gäller för "slavklassen". Då robotar finns att utföra de mesta jobben kommer den lägre klassen - "slavarna" - inte fylla någon större funktion mer än att de behövs för diverse smutsgöra. Lägg i denna möjliga framtid till att jordens resurser sinar, klimatet förändras et cetera, vilket leder till vattenbrist och extremväder med b.la. folkvandringar som följd. Möjligt är att vi med teknikens utveckling kan förhindra detta, men om så ej är fallet?tisdag 16 oktober 2018

FAANG eller Tencent & iQiyi

Säkerligen är det många investerare som har tankar om ifall det är "värt" att investera i de stora techbolagen nu, då de är, relativt sett, högt värderade samt till det faktum att de har haft en snabb och kraftig uppgångsfas de senaste åren i allmänhet, men det innestående år i synnerhet. Vad som ytterligare ger bränsle till investeringskvalen torde vara Kina och dess framåtväxande roll som en global och allt mer "öppen" (host host...) spelare/nation. Hur står sig t.ex. Facebook mot Tencent, som har så mycket mer än Facebook, såsom ett interagerat betalsystem.

Tillägg: För mer information om Tencent har jag tidigare skrivit om det här. Dessutom vill jag varmt rekommendera Market Makers och deras avsnitt om nämnda bolag samt Den Digitala Draken och deras ytterst intressanta avsnitt.

Vad som är intressant till denna diskussion är den hypotes som Eric Schmidt, styrelseledamot i Alphabet (Google), lade fram för cirka 3 veckor sedan. Den erfarna och mycket kompetenta före detta VD:n resonerar kring att Internet kommer att delas upp i två inom ett decennium; ett för väst, där USA kommer fortsätta att ha sin dominerande roll; ett i öst, där framför allt Kina kommer att behålla sin. Tecken på detta skulle kunna anses ses i att Google idag, iom. deras "Project Dragonfly", som är en censurerad version av den kända och välanvända sökmotorn.

Eric Schmidt, styrelseledamot i Alphabet (Google) och före detta VD

En ytterligare faktor som stärker att detta är en potentiell händelse att inträffa, är att det idag förekommer anklagelser om att Kina har spionerat via små, mikroskopiska chip, på bland annat USA och detta är nog bara toppen på isberget. Säkerligen har alla supermakter flera olika spionverksamheter igång mot varandra twety-four-seven, vilka många förs med hjälp av Internet. Således är Internet såväl deras bästa allierade som värsta fiende. Det är ömsom ett medel att angripa och skydda sig med, ömsom ett att skydda sig mot.

Hur påverkar detta investeringar? Det är, för mig som en lekman, omöjligt att säga, men jag vill hävda att investerare och småsparare inte skall tänka i banor som att Facebooks stora konkurrent är Tencent, eller att Netflix' är iQiyi. Istället tror jag, givet att Internet ej delas i två, att dessa kommer att verka likt öst och väst under det Kalla kriget - Terrorbalans.

Vad tror du om detta resonemang? Bör de ses som konkurrenter, eller kommer de att (sam)verka i en sorts terrorbalans? Eller kommer det bli en uppdelning av Internet?

söndag 14 oktober 2018

Diversifiering


“Diversification is a protection against ignorance," enligt Buffett. "[It] makes very little sense for those who know what they’re doing.”

Detta är visdomsord för många, många investerare. Jag är helt enig med Buffett om detta givet att vissa förutsättningar gäller, såsom att investeraren har tid, energi samt övriga faktorer som erfordras att kunna fokusera på några få, enskilda bolag. De som har detta och enbart har ett fåtal bolag i sin portfölj brukar ofta också vara duktiga, pålästa, kunniga och erfarna. I dessa fall är det absolut tal om en "ignorans" om de inte utnyttjar sin kunskap och tid för att öka avkastningen ytterligare.

Emellertid vill jag lägga fram ett annat perspektiv med detta citat. För de som inte uppfyller många av ovan kriterier, såsom tid, kunskap, erfarenhet et cetera, är det ren och skär ignorans att inte diversifiera. Med diversifiering menar jag inte + 30 bolag, men att enbart ha 3-5 bolag, som investeraren egentligen inte är tillräckligt insatt i, torde leda till stress, ångest och kval i tider då det är hög volatilitet. Därtill ökar också sannolikheten att investeraren inte agerar rationellt på bolagsspecifika nyheter med mera. 

Jag vet vad jag gör och det är att diversifiera. Buffett säger, som ovan har redovisats; "[It] makes very little sense for those who know what they’re doing.” Jag, som anser mig veta vad jag gör och vilka kunskaper jag besitter: de är inte tillräckliga för att kunna applicera en sådan fundamental analys som många andra i bloggosfären, såsom Finansnovis, Ägamintid, Gustav, Aktieingenjören, Vägen till Frihet, för att bara nämna några. Detta vet jag. Jag vet också att jag mår bäst i såväl sinne som kropp om jag sprider mina innehav. Hellre små och sakta steg som håller sig något före index, än möjlighet till stora och rejäla kliv, vila då också kan gå baklänges.

Att analysera citat och uttalanden är något som envar kan hålla på med i evigheter, för till syvende och sist handlar det om tolkningar. Hur länge har teologer inte argumenterat för att Gud menade si och så, medan andra hävdar så och si? Detsamma gäller såklart citat från Lynch, Buffett, Soros och alla andra av de mest kända och framgångsrika investerarna. Således är det motsägelsefullt att jag ens postar detta inlägg...

Vet vad du gör och varför du gör det. Det är så som du kan bli framgångsrik på börsen. Buffett gjorde det, men hans strategi och filosofi skiljer sig från din. Att då blint följa honom och även citat likt dessa är att ignorera sig själv. Ignorera istället allt "det andra", såsom onödigt brus, känslor som säger en sak ena dagen, en annan dagen därefter, störande objekt et cetera. Ignorera det som är skadligt och omfamna det som är gott. Jag vet att jag diversifierar och varför jag gör det. Det gör att jag mår och presterar bra.

Och nej, detta inlägg har inget att göra med denna veckas volatilitet, för jag anser att det knappt har skakat. Vi är där vi var i april. April! Det är för cirka 6 månader sedan. Kom tillbaka och prata volatilitet och svängningar om -10-15 % till. Se i det större perspektivet. Jag har ej köpt eller sålt något denna vecka, då det inte har varit värt att ta från krigskassan. tisdag 9 oktober 2018

Fast Forward?

Många är det bloggare, twitterprofiler och investerare som önskar kunna gå i tidig "pension" och leva som ekonomiskt fria med hjälp av passiva inkomster från sina investeringar. Ofta förekommer inlägg och tweets om "Täcker 3 månader med hjälp av utdelningar", "Bara 7 månader kvar att täcka", "Utdelningarna täcker nu 32 % av mina omkostnader" eller dylikt.

Att leva i nuet tror jag en stor majoritet av oss gör, men jag tror även att det finns de som inte gör annat än att längta till den dagen med ett stort "D". Jag vill betona att jag har full respekt för dem som har denna önskan, men... är det värt det? Förstå mig rätt, för även jag har mål att kunna få uppleva tryggheten med att veta, att om jag vill, så kan jag välja att leva helt "fritt" med hjälp av passiva inkomster, men jag låter inte denna dröm tillika önskan ta överhanden av nuet och mitt liv idag.

Att spara och investera med ett mål är inget annat än sunt, men att inte göra annat än att tänka, drömma och visualisera den Stora Dagen anser jag vara skadligt. Att inte finna en lycka, en tillfredsställelse samt närvaro i sitt liv här och nu, torde öka risken för att att dels skapa sig en sorts depression (då allt idag/nu upplevs som dåligt och icke önskvärt), dels göra sämre ifrån sig gällande allt från såväl arbets- som familjeuppgifter och andra åtaganden.

En fråga jag kom på mig själv att reflektera över i veckan var: Skulle du välja att spola fram tiden tills den dag då du blir ekonomiskt fri, och med det missa alla åren som är där emellan? Svaret är intressant, för är det ett "ja" - torde det inte då betyda att du inte trivs och mår bra i din nuvarande situation? Självklart finns undantagsfall och alla dagar är verkligen inte guld och gröna skogar, vilket jag tror gäller alla, men se lite större/till en större helhet.

Om man svarar "nej" betyder ju inte detta att man inte vill "pensionera" sig tidigt, men det berättar ju ändå att personen i fråga ändå är relativt nöjd med sitt liv idag och kan, allt annat lika, tänka sig att fortsätta på inslagna väg en lång tid framöver(?).

Vad tänker och säger du?