tisdag 21 maj 2019

Björn Borg - Ett case eller en (värde)fälla?

Kvalitetsaktiepodden har under åren lyft fram Björn Borg som ett intressant case och jag håller med. Här finns en av de faktorer som b.la. Warren Buffet söker - ett starkt och erkänt varumärke, likt Starbucks, Nike, Apple och Adidas, för att nämna några. Konsumenter associerar sig med bolaget och dess produkter, och bolaget har lyckats skapa sig ett namn inom underkläder. En högst ovetenskaplig slutsats av mig är att många, väldigt många, använder sig av deras underkläder. Inte bara för att de är sköna och har en bra kvalitet, utan också för märket och den status som det ger bäraren. 

Från och med 2017 slutade bolaget Björn Borg att betala royalty till tennislegenden med samma namn, vilket gör att mer av kassaflödet kommer bolaget, och med det investerarna, till dels. Sedan 2017 ämnar nu även bolaget, med VD Henrik Bunge i spetsen, att bredda sig med en sportskollektion. Man ämnar även att slå sig in i andra geografier än Sverige och Nederländerna, som idag är de största. USA är, likt hos många andra, såsom Kopparbergs, "the dark horse" och lyckas man etablera sig här kan det slå väl ut. Dock måste man komma ihåg att satsningar likt dessa är mycket riskfyllda. Bara för att man är stor och erkänd på underkläder, betyder inte det att man per automatik kommer att lyckas med träningskläder (såklart gäller även vice versa). En större sannolikhet finns än för de som börjar på noll, men en säkerhet... nej.

Sedan måste man förstå att det inte är mot några enpetare som man förklarar krig, utan det är bjässar likt Nike, Adidas och Under Armour. Dessa är inte sugna på mer konkurrens och kommer inte finna sig i att en dryg liten svenne-banan kommer och skall ta plats. Kan de, kommer de att ge igen för Wimbledon 1980. 

En bra analys om BB finns att läsa hos den trevliga och sympatiska The Dividend Story. Jag ämnar i detta inlägg att kortfattat axla rollen som djävulens advokat och kommer, såklart, skicka en räkning för detta till ovan bloggare. 

Just nu bedömer jag att en investering Björn Borg mer måste grunda sig på "story" än på siffrorna, som jag fortfarande bedömer som något, sett över tid, ojämna. Ja, bolaget är inne i en turn-around och för detta krävs tid, men också kapital, vilket förklarar ojämlikheten, men är trenden verkligen positiv? Enbart kaffesumpen himself vet detta och jag vågar varken säga "go" eller "no go". 

Medan styrkan hos Björn Borg, sett till siffror, tycks vara den stigande omsättningen och, till viss del, vinsten, är svagheten den stigande skulden. Förvisso ökar omsättning, men vinstmarginalen och vinsten övertygar inte gällande en tydlig och uppåtgående trend, vilket ses på nedan bilder tagna från Börsdata. Detsamma kan även sägas om verksamhetens kassaflöde.
Som går att se i bild nummer två (ovan) minskar kassan, medan skulden stiger. Detta medan det fria kassaflödet (bild nedan) tenderar att vara i en mer negativ än positiv trend.
Källa: Årsrapport 2018

Björn Borg är ett bolag som lockar utdelningsinvesterare likt jag själv och med en utdelningsandel som tycks gå mot en allt mer sund än osund sådan, ser denna del av nyckeltalsanalysen bra ut. Från tidigare +100 % är den i skrivande stund på cirka 83 %, vilket ändå är lite högre än vad jag önskar att se.

Björn Borg är ett bolag som lockar mig, då jag dels ser en styrka i varumärket, dels ser en potential att de lyckas även som sportmärke, men jag oroas samtidigt över deras skulder och det ojämna kassaflödet. VD har gjort ett gott intryck och har gjort mycket verkstad av sitt snack samt tycks han även ha etablerat en kultur på bolaget där alla anställda tycks ro kajaken åt samma håll. Sedan kommer frågan om hur mycket envar person värderar bra och sköna underkläder när en större och mer långvarig lågkonjunktur inträffar.

Är Björn Borg ett bolag som man som utdelningsjägare skall ha? Varför/varför inte? måndag 20 maj 2019

Böcker som man bör ha läst?

Tidigare i förra veckan fick jag en fråga från en av mina många duktiga, motivera och högst flitiga elever. Ja, detta är hur jag upplever dem - för de är verkligen detta och deras studieresultat vittnar om min uppfattning. Denne berättade att han under sommaren skulle besöka Grekland med familjen och ville ha böcker som "man skall ha läst". Dock ville han inte ha de som tillhör kanon, men som egentligen inte ger en sådan läsbelåtenhet som man först tror och utgår från. Visst är Brott och Straff, På västfronten intet nytt, På spaning efter den tid som flytt med flera bra, men är de bra? Allt ligger, likt alltid, i betraktarens öga.


"Tiden är en illusion, speciellt lunchtiden" (Ur Liftarens Guide till Galaxen)

Anledningen till att de rankas som kanoniska verk är att de bidrog med något nytt, var nyskapande och före sin tid, så deras plats på piedestalen handlar inte enbart om att många anser dem "bra" i den betydelse som "bra handling/innehåll/läsning" används i dagligt tal.

En majoritet av mina elever (alla?) vet att jag älskar att läsa böcker och att jag alltid har en bok uppslagen. Sedan hör det till svensklärarrollen att läsa böcker, vilket tyvärr undersökningar visar ändå inte tycks vara normen. Jag bad eleven att få återkomma med en liten lista och tänkte sedan att jag, för såväl dennes som min skull, skall begränsa listan till tio stycken, varav vissa måste vara fackböcker. Efter lite funderande och mycket kaffe blev det nedan lista (utan inbördes ordning).
 • 1984 av George Orwell
 • Ängelns lek av Carlos Ruiz Zafón
 • New York-triologin av Paul Auster
 • Frihet av Jonatan Franzén
 • Liftarens Guide till galaxen av Douglas Adams
 • Sapiens: en kort historik om mänskligheten av Yuval Noah Harari
 • Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman
 • Shantaram av Gregory David Roberts
 • Flugornas Herre av William Golding
 • Möss och människor av John Steinbeck
Det är extremt svårt att välja när listan begränsas till tio stycken, men dessa känns som böcker "man skall ha läst". Vad skulle du ge för tips till en elev som tar studenten, med dörren till livet vidöppen och har en aptit på livet, att utvecklas och lära sig? Du vill kunna hjälpa den unga personen att skapa sig en bra grund att bygga sin världs- och livsåskådning. 


söndag 19 maj 2019

VD:s ord

Jag brukar lyssna till många poddar varje vecka och bland dessa finns Sparpodden. I det senaste avsnittet diskuterar Alexander och Frida om att det vid anno 2008, och tiden innan kraschen, knappt infann sig några tydliga signaler på vad som komma skulle. I och för sig vore ju konstigt om så var, för då skulle ju marknaden ha handlats ned. Med råge och kanske mer därtill... Dock tar poddparet upp en intressant aspekt och det är att det inte syntes några varningens ord i de VD-ord som finns i alla rapporter. Om en närliggande nedgång, eller till och med krasch med ett stort "K" var i antågande, torde det inte finnas en eller kanske även två varningens ord i de ord som bolagens VD:ar spottade ur sig i bolagens rapporter? Eller var det verkligen som så att de ej såg det komma...?  


Frida lyfter fram sin tanke och kopplar även till dagens situation och börsklimat. En VD som ger något mindre positiva signaler om kommande tider riskerar att påverka kursen till en negativ utveckling, vilket bland annat syntes i Atlas Copcos Q4 2018, medan övriga industri- och verkstadsbolags VD:ar var mer neutrala och försiktigt optimistiska. Frida presenterar en tanke (eller är det slutsats?) att de flesta är rädda att säga för mycket och framför allt om det är, för bolaget, negativt. 

Tankar som väcks hos mig är flera, men de två främsta är:
 1. Är inte VD:s roll i ett börsnoterat aktiebolag att dels leda verksamheten på bästa möjliga sätt, dels vara transparent och så öppen tillika kommunikativ som möjligt gentemot sina delägare, som sitter i, förhoppningsvis, samma båt likt denne?   
 2. En VD som är "rädd" att kommunicera negativa prognoser är en som ej ser till bolagets och delägarnas bästa, utan istället koncentrerar och mäter sig med aktiekursen. Skall inte fokus för VD vara på verksamheten och på delägarnas bästa, och inte på att försöka manipulera aktiekursen? Om detta personliga incitament finns, vad är då egentligen VD:ns intelligensnivå, för det säger ju sig självt att hålla inne med sanningen enbart kommer att straffa såväl bolaget som kursen i längden. Ej heller att förringa - VD:ns egen position och tilltron från delägarna. Är det ej bättre att alltid och så "snabbt som möjligt" säga exakt vad som spås, ses och hörs? 
Jag brukar alltid läsa VD:s ord och lägger stor vikt vid dem när jag gör mina analyser. VD är den som har mest insyn i marknadssegmentet i allmänhet, men det specifika bolaget i synnerhet, och om han säger "risk on" tar jag fasta på det, vilket även gäller när vice versa gäller. Dock kan mitt beteende ifrågasättas om det är som så att de "väljer" att inte tala klarspråk. Mitt beteende kan även ifrågasättas om fallet är som sådant att de ej förmår att se vad som komma skall. Med "se" menar jag inte att de till 100 % kan ge en exakt prognos, men torde de inte kunna ge antydningar som mer är pålitliga än dess antonym? 

Vad är din tanke kring VD:ns ord och vilken vikt lägger du vid dem? Hur tänker du kring det som ovan har kommunicerats?

lördag 18 maj 2019

CAT - ett företag mot mindre cyklisk utsatthet


Tidigare i veckan skrev jag ett lite längre inlägg om Caterpillar och det inlägg som du just nu läser kan ses som en fortsättning på detta. Jag valde att ta min första position i bolaget fredagen den 17 maj till en kurs på 124,32 USD. 

CAT höll nyligen sin kapitalmarknadsdag och det viktigaste budskapet som kan tas med därifrån är bolagets framsteg i att flytta från sin traditionella konjunkturprofil mot en affärsmodell som lutar mer mot tjänsteintäkter. Ledningen har höjt sina marginalmål i enlighet med detta och har nu lyckats skapa en stark finansiell- och serviceinriktad profil, som kan klara av konjunkturssväningar mer robust än bolagets övriga segment

Bolaget tillkännagav också ett åtagande om en konsekvent aktieägaravkastning, dels genom ett återköpsprogram, dels genom fortsatta och stigande utdelningar, vilka skall vara
high single digits” (dvs. ensiffriga, men mer åt 7-9 % än 2-4 %). För detta kommer de använda näst intill allt sitt fria kassaflöde. Beträffande att ta från detta för återköp finner jag adekvat, men ser hellre att de sänker utdelningshöjningen för att investera än mer i verksamheten. Dock kan jag ej heller påstå att jag klagar, för… vem älskar inte att få pengar på kontot?

För cirka sju år sedan föll mycket på den kinesiska marknaden, vilket gav en hård smäll mot CAT. För att verka bot mot detta har bolaget gjort fler insatser, bland annat att genom stänga eller slå ihop totalt 57 fabriker, utveckla och med det öka produktutbudet samt strömlinjeforma verksamheten mer än tidigare. Detta har lett till besparingar om cirka 1,8 miljarder USD. Det fina i det hela är att kapacitetsutnyttjandet hålls på cirka 70 %. Följaktligen kan de öka produktionen utan att behöva etablera mer fabriker eller dylikt. 
Genom sina nya erbjudanden har företaget också utrymme för tillväxt. Nya erbjudanden har riktats till icke-traditionella kunder; till exempel har en minihydraulisk grävmaskin utformats i syfte att kunna erbjudas till överkomliga priser, och samtidigt erbjuda en bra prestanda och enkel service. Denna kan också användas på platser som tidigare ej har varit tillgängliga. Hittills har försäljningen varit bra och ledningen kommer fortsätta satsa än mer på detta.

Dessutom kommer CAT att luta sig till en ny digital strategi för att driva tjänsteintäkter och sedan dryga två år tillbaka har bolaget börjat att ”rulla ut” en digital plattform till sina återförsäljare. Denna kommer att erbjuda realtids-kunddata (från anslutna maskiner), kommunikation och med det göra inköp av delar lättare, dvs. en "win-win" för såväl CAT som dess slutkund.

Det finns nu en nybildad digitaldivision som övervakar de anslutna maskinerna och motorerna och ger fakta, data och med det underlag för strategiskt beslutsfattande.

Med fokus på tjänster och service
Bolaget siktar på att till år 2026 ha en försäljning på 18 miljarder USD inom Maskin-, Energi -och Transportförsäljning (ME&T) år 2026. Slår detta väl ut kommer bolagets kassaflöde att stärkas än mer och deras utsatthet för konjunkturen blir än mindre. 

Medan ledningen var mer tystlåtna än dess antonymer är tolkningen att de ämnar att utnyttja finansiella tjänster för att sälja flera delar indirekt via underhållsavtal.
Denna intäktsström är viktig, eftersom det bidrar till att jämna ut totala intäkter över cykeln. 

Caterpillar har ett starkt varumärke och just nu bedöms mer än 2 miljoner produkter finnas i deras slutkunders händer, men knappt hälften av dessa är anslutna till IoT.

Expanderande marginaler
Ledningen tillkännagav en ökning med 1 procent jämfört med tidigare normaliserade (genom cykeln) justerade rörelsemarginaler och förväntan är nu på 10-13 procent i en nedgång, och i värsta fall 16-21 procent. Dessa siffror representerar en förbättring om 3-6 procent jämfört med bolagets historiska marginalprofil.

Detta beror på de kostnadsminskningar och förbättringar som man tidigare har genomfört, vilka kommer att stärkas av ännu mera sådana från effektivitetsvinster, delvis hänförliga till de nya digitala initiativen.

Under konferensen berättade ledningen även om att de nu även kommer att börja erbjuda specialproducerade produkter efter kundens önskemål. Detta för att fortsätta stärka sin globala närvaro och fortsätta hålla avstånd till sina konkurrenter, såsom Epiroc och Volvo.

Kassaflöden och kapital
Bolagets spådom kring FCF, såklart taget ur den erkända kaffesumpen som inte ens Hypia - oraklet i Delphi - står sig mot, för hela cykeln är nu 4-8 miljarder USD per år. FoU-utgifterna har konsekvent varit cirka 1,8 miljarder dollar per år och förväntas bibehållas tillsammans med investeringar på 1,3-1,5 miljarder dollar per år (20/80 tillväxt till underhållsuppdelning). 

CAT planerar att returnera "substantially all" av de återstående kassaflödena till aktieägarna, vilket  är mer än de tidigare cirka 65 procenten. Detta kan låta riskfyllt, men ledningen betonar att de, såklart, ämnar att upprätthålla bolagets kreditbetyg, som Moody's har satt "low A", medan Fitch samt Standard and Poor's har satt "Mid A" . Som alltid finns risk att det är ”snack men lite verkstad”. Dock visar historiken att ledningen har klarat av att såväl prata som verkstada (ursäkta mitt eget påkomna ord…).

Slutsats
Traditionellt har CAT varit i nåd av cykliska slutmarknader och råvarupriser. Ledningen är väl medvetna om det och har således en realistisk plan för att åtminstone dämpa effekterna av dessa cykler, bland annat via tjänstedelen med tonvikt på digitala lösningar.

Den stora kapitalavkastningen (via schemalagda återköp och utdelningshastigheten) skickar positiva signaler och kan bidra till att dämpa eventuella framtida nackdelar för oss investerare i detta anrika monster till bolag. Dagens direktavkastning är strax över 3 procent och förväntas växa till cirka 4 procent inom 4 år. Detta förutsatt att aktiekursen förblir konstant. Nedan har jag räknat med en utdelningshöjning om 7 % per år, vilket bör antas vara det mest logiska givet "high single digits". Dock kan, och kommer, mycket att hända kommande år som vare sig ledningen eller någon annan redan nu kan se och ta med i prognoserna.


År
Direktavkastning uträknat från kursen 125 USD
Utdelning per aktie i USD
2019
3,29 %
4,12 USD
2020
3,52 %
4,4084 USD
2021
3,77 %
4,7169 USD
2022
4,03 %
5,047 USD
2023
4,32 %
5,4 USD

Sammantaget tycker jag det ser aptitligt ut: CAT har skissat fram mål som indikerar en starkare vinst och kassaflöde under hela cykeln. Detta stärker i sin tur samt stöder högre värderingar, i kombination med ökad utdelning och återköp av aktier.

Emellertid är jag inte naiv och ser självklart att det finns många hinder i framtiden, men jag bedömer ändå att det finns mer ljus än mörker och då jag är ute efter att bredda portföljens innehav för att diversifiera de kassaflöden som samtliga bidrar med, samt diversifiera portföljens bolag över flera olika segment tillika marknader, finner jag denna aristokrat tilltalande. I detta fall är det inte tillväxt likt står att finna i bolag såsom Aspire Global, Evolution Gaming e.d. som jag söker, utan en tråkig, stabil och beprövad utdelare som historiskt har klarat såväl kriser som KRISER.

Jag har med detta intagande nu nått en lagom bredd med olika bolag i min portfölj  som jag upplever mig nöjd och bekväm med. Fokus framöver kommer att, vid envar löning, vara att öka i dessa och bygga upp de positioner som under den senaste tiden har påbörjats.