fredag 19 juli 2019

Iron Mountain - vad är det som lockar?


En direktavkastning på cirka 8 % låter nog lockande, vilket nog är en stor anledning till att jag har sett att allt fler väljer att ta in Iron Mountain i sin portfölj. Jag håller med – 8 % är lockande, men vad som inte är det är en utdelningsandel på 191 %, en Vinst/FCF på -3588 % och en utdelning/FCF på -6851 %. Oavsett hur jag räknar och försöker att finna något positivt som talar för att bolaget kommer att fortsätta sin utdelningstrend, lyckas jag inte.
Iron Mountain Incorporated är ett globalt företag med fokus på förvaring, skydd och hantering av information och tillgångar. Organisationer över hela världen förlitar sig på att bolaget hanterar och förvarar deras information och tillgångar på ett säkert och tryggt sätt. Tusentals lokala företag arbetar med IRM, däribland en majoritet av alla FORTUNE-1000-bolagen. Från kritisk affärsinformation till geologiska prover, konstverk och originalinspelningar av välkända artister – oavsett om det är kreti eller pleti kan kunderna lita på att järnberget skyddar deras tillgångar och hjälper dem att förverkliga dess potential.

Iron Mountains lösning
IRM hjälper sina kunder att reducera kostnader, efterleva lagar och bestämmelser, hantera risker och nyttja värdet i sin information. Lösningarna innefattar förvaring av information och andra viktiga tillgångar, fysisk dokumenthanteringdatahantering samt digitala informationshanteringstjänster.

Iron Mountain förvarar och hanterar, sedan grundandet 1951, affärskritiska dokument, backup-band, elektronisk information, medicinska journaler samt andra typer av värdefull information.

Mission och vision
Bolagets vision är att vara den säkraste och pålitligaste leverantören när det kommer till skydd av sina kunders information och tillgångar, samt i nära samarbete med dessa hjälpa dem att hantera nuvarande och framtida komplexitet och risker genom att förstå, skydda och optimera det som betyder mest.

Tankar om bolaget
Höga utdelningar är bra, men bara om det företag som levererar dem har förmågan att betala dem konsekvent. Detta är essentiellt för mig som främst applicerar en utdelningsfixerad investeringsstrategi. Detta – utdelningsandel - är en av flera punkter som jag går igenom innan en investering, och det skall mycket, mycket till för att ett bolag skall få hamna i min portfölj då risken för en brytning mot utdelningstrenden är närvarande. På denna punkt fallerar IRM.

Bolaget är strukturerat som REIT, vilket innebär att 90 procent eller mer av dess inkomst måste betalas ut som utdelning (detta ger skattemässiga fördelar för bolaget). Mellan 2019 och 2020 har Iron Mountains ledning satt upp ett mål att generera 30 % av sin totala försäljning från sina "tillväxtmöjligheter", som i första hand utgörs av sin växande datalagringstjänst.


Visserligen hade bolaget inte det bästa kvartalet under årets första tre månader, då intäkterna ökade mindre än 1 % och VD William Meaney pekade på "tillfälliga högre arbetskraftskostnader i våra nordamerikanska företag", vilket ledde till att Iron Mountains justerade EBITA-resultat minskade med 5,4 % jämfört med Q1.

Emellertid sade företaget att kostnaderna skulle vända och bli mindre senare i år, vilket gör att helårsprognosen lämnas oförändrad.


Det finns två problem med Iron Mountain: en relativt stor skuldbelastning och sakta nedgång i efterfrågan på mogna marknader, där allt mer övergår till det digitala. På skuldfronten är ledningen medveten om frågan och arbetar för att trimma hävstångseffekten.

"”AFFO was $193.4 million for the first quarter compared with $221.5 million in the first quarter of 2018, a decrease of 12.7%.” (Q1)


Vad gäller efterfrågan är problemet komplicerat. Medan den långsiktiga efterfrågan på utvecklade marknader sannolikt kommer att falla, tenderar allt som lagras att hålla sig kvar länge. Till exempel är hälften av lådorna som Iron Mountain förvarar fortfarande kvar efter 15 år. Följaktligen är alltså en långsam avgång sannolikt normen kommande år. Dock växer efterfrågan på marknader runt om i världen som inte är så utvecklade som USA. Det är ett område där IRM expanderar sin närvaro för att kompensera inhemska nedgångar. Det driver också in i den digitala tiden (datacenter) för att säkerställa sin långsiktiga framtid. Som en redan betrodd partner hoppas de kunna göra solida inbrytningar i nya digitala områden som kräver den typ av säkerhet som Iron Mountain är känt för.


Finanser
Hur ser finanserna ut? Jag gav en liten teaser i inläggets början, men ämnar här ge något lite mera matnyttigt. Om inget annat anges är de siffror som ryms inom parenteser det tioåriga genomsnittet och all fakta är tagen från Börsdata samt årsrapporter.

Bolaget handlas till P/E 24 (40) och har ett PEG-tal på 0,25 (-0,6). Resultatet för ”allt skit”, som en viss Munger skall ha sagt, ligger på 12,34 (12,3), medan EV/EBIT hamnar på 22,89 (21,6).

Beträffande skuld ser det dystert ut:

Utdelning är för mig viktigt och i inledningen till detta inlägg redovisade jag hur det fria kassaflödet et cetera såg ut, men ger här en liten påminnelse, med tillägget om det tioåriga genomsnittet inom parantes: ”är en utdelningsandel på 191 %, en Vinst/FCF på -3588 % och en utdelning/FCF (-297 %) på -6851 % (-591 %)”.

Utdelningstillväxt

12 månader

3 år

5 år

7 år

10 år

5,36 %

6,13 %

11,01 %

14,51 %

-

 

Utdelningsandelens tillväxt

12 månader

3 år

5 år

7 år

10 år

-46,7 %

-26,9 %

15,7 %

10,2 %

-

 

Utdelningshistorik


Ibland säger en bild mer än tusen ord och nedan bilder torde således åtminstone säga det tredubbla.
Jag kan förstå att utdelningshistoriken lockar, men utöver detta har jag svårt att finna något tilltalande. Missar jag något? Är riskerna som jag ser dem inte lika överhängande som många analytiker gör gällande? 
torsdag 18 juli 2019

IBM:s andra kvartal & samarbete med AT&T


International Business Machines, aka. "IBM", andra kvartalsrapport var den sista att inte inkludera något bidrag från Red Hat, ett förvärv som blev klart tidigare denna julimånad. Enligt kommunikation kommer Red Hat att ge IBM en omsättningsökning från och med det tredje kvartalet.

De extra inkomsterna behövs, och det mycket. IBM:s försäljning var svagare än väntat under andra kvartalet, drivet av valuta, en åldrande mainframe-produktcykel och svaghet inom segmentet ”globalt teknologitjänster”. Intäkterna växte på högvärdesområden, vilket bidrog till att driva upp bruttomarginalen och vinst per aktie, men det var inte tillräckligt för att förhindra en annan intäktsminskning.

IBM redovisade intäkter från andra kvartalet på 19,16 miljarder USD, en minskning med 4,2 % från året innan och 40 miljoner dollar under analytikernas estimat. Justerat för valuta hade intäkterna ”bara” minskat med 1,6 %.

Cloud-intäkterna, som spänner över flera rapporteringssegment, uppgick till 19,5 miljarder USD de senaste 12 månaderna, en ökning med 5 % YoY. Vid valutajustering var ökningen 8 %. Några av IBM:s hårdvaruintäkter räknas som molnintäkter, så en minskning av hårdvaruintäkter minskade således även molntillväxten.

IBM ökade intäkterna i sina två segment med högre marginal, medan intäkterna sjönk i segmenten med lägre marginalgrupper:

Område/Segment
Vinst
Förändring (YoY)
Bruttomarginal
Cloud and cognitive software

$5,6 miljarder
5 %
32 %
Global business services

$4,2 miljarder
3 %
7,1 %
Global technology services

$6,8 miljarder
4 %
3,3 %
Systems

$1,8 miljarder
18 %
3,2 %


Inom segmentet ”cloud and cognitive software” ökade intäkterna för moln och dataplattformar med 7 %, cognitive applicationsrevenue ökade med 5 % och intäkterna för transaktionsbehandlingsplattformar (vilket jag skrev om i det senaste inlägget om IBM) ökade med 4 %. Inom segmentet ”Global technology services” ledde tillväxten till en ökning med 5 % av konsultintäkterna.

Nedgången i systemintäkter berodde på en minskning med 41 % av vinsten från mainframe och en minskning om 21 % av lagringsintäkterna. Mainframesvagheten var väntad, eftersom den senaste stora iterationen lanserades för ungefär två år sedan. Den enda delen av systemssegmentet som växte var Power Systems, som åtnjöt en intäktsökning på 3 %.

Justerat steg bruttomarginalen med 1 procentenhet YoY till 47,4 %, medan marginalen före skatt sjönk 0,3 procentenheter till 16,6 %. Justerad VPA ökade med 3 % till 3,17 dollar, vilket slog analytikernas förväntningar med 0,09 dollar. Återköp av aktier är den största orsaken till detta.

Under natten har flera analytiker kommit med sina utlåtanden. Bland annat har BMO höjt sin riktkurs till $157 (155) med upprepning av ”market perform”, vilket även är gällande från Evercore ISI, som höjer från $150 till $160 med en upprepning om ”market outperform”.

Att addera sedan mitt senaste inlägg är att IBM har tecknat ett avtal med AT&T, ett avtal som säjs vara värt flera, flera miljarder USD. Att tillägga är att AT&T även har tecknat ett liknande avtal (i brist på bättre ord) med Microsoft, IBM:s ärkefiende. Nedan är ett bra filmklipp från CNBC med Jim Cramer.

Jag tycker fortfarande att det finns faktorer som talar för att det finns en uppsida i bolaget, men risken bedöms som hög. Således fortsätter kluvenheten, men jag har ändå valt att ta en liten position, som mer är att betrakta som bevakningsposition, så att säga "buy to build". Skulle fakta framkomma som gör att min tes fallerar kommer jag inte tveka att sälja. Detta innehav bör tills vidare inte ses som ett "buy & hold".