fredag 10 juli 2015

De fem kriterierna - nyckeln till lyckade investeringar?

För att lyckas nå bästa möjliga utfall i såväl "livet" som med vad du än tar dig för; husköp, renovering, studier, investeringar etc. är det viktigt att ha en strategi. Dock, en strategi kommer ej från intet utan måste skapas utifrån kriterier. Olika uppgifter i skilda sfärer kräver olika, av kriterier uppbyggda, strategier. 

Listan på vilka kriterier som krävs för skapandet av en strategi kan göras lång men bör med fördel begränsas. Detta för att de ska kunna samverka i en symbios och bära en vinnande strategi. Som exempel kan vi ta amerikansk fotboll. Olika spelscheman (strategier) utgår från att vissa kriterier är uppfyllda. Är dessa inte det är risken stor att strategin kommer fallera. Om Brady ska kasta för en touchdown krävs det dels att han har ett bra sikte tillika tillräcklig armmuskulatur, dels ett öga för spelet därjämte kylan att vänta till det perfekta ögonblicket. Förvisso kan man försöka applicera en touchdown utan att nämnda kriterier är uppfyllda, men chansen att lyckas med strategin minskar kraftigt.
Vad gäller investerare är det mer andra kriterier som erfodras. Att ha en stark armmuskulatur ligger kanske inte bland de främsta. Ej heller att ha ett bra sikte. Dock kan en känsla för spelet och kylan att vänta på rätt ögonblick vara starka kriterier att applicera inom investerarvärlden.

Den kända investeraren Anthony Bolton gav vid en intervju ut tre kriterier han ansåg vara de mest viktiga:


 • Det är lättare att se möjligheter i mindre företag
 • Leta efter nya möjligheter men glöm inte bort de aktier du redan äger
 • Både grundläggande fakta och marknadssentiment är viktiga

Richard Loth, indexkungen som b.la. startade indexfonden Vanguard 500, blev av Fortune Magazine år 1999 utsedd till en av de fyra "investment giants". Han hade följande råd tillika kriterier:

 • The primacy of investing simplicity
 • Minimizing investment-related cost and expenses
 • The productive economics of a long-term investment horizon
 • A reliance on rational analysis and an avoidance of emotions in the investment decision-making process
 • The universality of index investing as an appropriate strategy for individual investors

Allas vår Warren Buffet, av vissa hyllad likt en gudom, av andra dissad likt en tondöv Idol-Legolas, basunerar i Berkshire Hathaways årsbrev:
 • "America's best days lie ahead"
 • If you think long, stocks aren't as risky as you think
 • Don't listen to the "experts"
 • Be decisive

Jag skulle kunna fortsätta med flera olika exempel från investerargurus världen över. Ändock anser jag att vi redan här kan se ett mönster som visar att olika investerare har olika kriterier för utformningen av sina strategier, vilka sedan ska leda till de bästa investeringsbesluten. Konstigt, tänker vissa. Detta då det egentligen bara vore att "kopiera" den som lyckats bäst och sedan är saken, som soldaten själv sade det, biff. Njae... Som tidigare diskuterats vet vi att människan är unik och att dennes lärande grundas på de erfarenheter, upplevelser, sociokulturella tillika socioeknomiska umgängen etc. som är unika för just denne. Således kan vi inte slå ihop allas "best advices" eller låta oss styras av dem, då dessa inte korrelerar med just våra erfarenheter, upplevelser etc. Likaså skulle listan bli så ofantligt stor att vi nog skulle behöva ägna minst ett par dagar med att bocka av alla kriterier.

Jag är av åsikten att alla skall skapa sig sin egen strategi för sina investeringar och för att denna strategi skall bli den bästa möjliga bör man identifiera vilka grundpelare - kriterier - som håller den uppe. Som en metafor kan islam användas. Se islam som de troendes "strategi" till att leva rätt, dvs. följs den uttalade strategin kommer den troende bli belönad och hamna i paradiset efter dennes bortgång. Denna "strategi" bärs upp av dess fem grundpelare; trosbekännelsen, tidebönen, allmosan, fastan och vallfärden. Följs inte alla minskar chansen drastiskt med en biljett till paradiset.


Jag har länge haft ett sorts "jaha-tänk" vad gäller strategi tillika vilka kriterier som underbygger den och därmed är avgörande för att avdöma vad som är ett bra därjämte ett dåligt investeringsbeslut. Ofta har jag läst många av nämnda subjekt och tänkt att: "Okej, ja det låter ju vettigt. Jag kan nog säga att jag inte förblindas av expertisen, att jag är beslutsam och att jag är relativt känslokall vid börsskrämen". Dock, och detta är ett stort sådant, har jag aldrig tagit mig tid att sitta ned, läsa olika investerares strategier samt underliggande kriterier och verkligen analyserat, tolkat och dömt dem utifrån M.I.G. Jag har saknat en stabil grund, ett fundament likt Petrusklippan (Matteusevangeliet 16:18-19) eller Liftarens guide till galaxen att såväl utgå från som att falla tillbaka på.
Jag tror (vet!) att detta har varit ett misstag som kostat mig ett par dåliga investeringsbeslut. 

Det är ingen "rocket science", utan det enda som krävs är en öppensinnighet för dig själv, dina tankar, erfarenheter, känslor etc. Genom att utvärdera dig själv, vilket för många kan vara jobbigt, kommer du, med stor sannolikhet, bli starkare och mer medveten om vad som är viktigt för just dig i dina beslutstaganden. När du ändå är igång och gnuggar geniknölarna råder jag dig även till att skriva ned dem! Genom att skriva måste du sätta ord på dina tankar och ofta kommer man fram till att det man trodde sig tro/uppfatta/leva efter, inte alls är verkligheten.

Likt en Kung Fu-mästare räcker det inte med att besitta en kampstil för att erhålla den ärorika titeln. Man måste kunna vara lika energisk som en drake, slå snabbt likt en tiger, vara orädd såsom en panter, besitta strategisk kompetens i likhet med en trana och vara lika smidig, uthållig och flexibel som en orm. Som ni ser är det inte bara i amerikansk fotboll och investerarlivet som man bör ha flera kriterier som bärare av en strategi. Ehuru jag inte har fastnat för vare sig drakar eller tranor har jag den senaste tiden försökt att konstruera fem kriterier jag vill förhålla/förhåller mig till när jag följer därjämte, med tidens gång, justerar min investeringsstrategi efter nya insikter tillika erfarenheter. Det är oundvikligt att vissa kriterier går in i varandra, då allt handlar om tolkning och det spann man tillåter varje dito täcka. Således ber jag om en viss förståelse och vill även tillägga att jag ser anskaffandet tillika nyttjandet av kunskap som underliggande till samtliga kriterier (teaser: mer om detta i nästa veckas inlägg).

Vad krävs då enligt mig för att lyckas bland alla slagskämpar på den universella arenan "börsen" och bli en mästare likt Po? • Känslokontroll som kapten Spock
Att låta sig styras av system 1 - känslor - när man handlar med pengar är som att be om att förlora. Även om jag är av åsikten att 99 % av allt i världen enbart kan tolkas subjektivt måste investeraren se objektivt på ett bolags siffror, bransch, ledning, affärsidé etc., men också sätta det i ett perspektiv till branschen i sin helhet tillika dess konkurrenter och dessas siffror. Att låta känsloströmningar likt "deras burgare smakar ju så gott och de har en fin logga. Likaså gillar ju barnen den där Ronaldtypen. Just det ja, i morgon fyller jag år. Det ska bli skönt och jag kommer säkert få den där nya BMW X6:an jag önskat mig. Vad bra detta kommer bli. Vad nöjd och bra jag känner mig" och sedan strunta i adekvat fakta därjämte det fundamentala är, i de flesta fallen, lika med ett dåligt utfört investeringsbeslut. Dessutom, om nämnda utförs enligt ovan exempel är risken mycket större att du säljer vid tillfälliga dippar eller andra, mer makrostyrda, nyheter som inte påverkar bolagets värde, som exempelvis greklandskrisen.
Således, ett noggrant avvägt beslut, där det objektiva tillåts spelrum framför det subjektiva och där känslor och andra tankar, som berör världen utanför portföljen, åsidosätts, förhöjer chansen till ett klokt fattat beslut. Om detta är ett "köp-beslut" kommer denna procedur också vara ett bra fundament för ett eventuell kommande sälj-beslut.


 • Fatta dina egna beslut likt tjuren Ferdinand 
Detta låter som ens självklarhet. Dock, som ny i börsvärlden är detta ett kriterium svårt att följa. Den ena säger köp, den andra avvakta medan den tredje vill visa dig ett annat, enligt denne mer intressant, bolag. Du läser på/i såväl Redeye och di.se som på diverse bloggar och Värdepappret. Alla säger olika och du känner dig som ping i Pong.
Jag vet att jag har svårt för allt för söta saker, vilket gör att när jag blir rekommenderad att smaka något sådant, t.ex. en amerikansk muffins, avstår jag oftast. Förvisso bör man aldrig döma något på förhand, ej heller för alltid ha en avig inställning, men vet du att muffins inte faller dig i smaken kanske du inte bör köpa extra mycket bara för att en annan person säger åt dig att göra det?  • Var uthållig á la en nordamerikansk gaffelbock
Detta kriterium gäller såväl när du skall köpa som sälja. Låt säga att du har hittat DET bolaget, men kursen har ökat lite från ditt köptak - våga hålla ut! Likaså om du ämnar sälja, sälj inte i desperation tillika när du är som mest påverkbar. Om ditt sälj är positivt kopplat till kriterium nummer 1 (känslokontroll) kan du med fördel applicera uthålligheten. 
Slutligen gäller även detta kriterium hur länge du ämnar ha bolagen i väskan. Själv ämnar jag, med få undantag, hålla mig till det klichéartade uttrycket "ligga lång". Aktier utvecklas över tid, ofta en lång sådan. Således erfodras uthållighet likt Feidippides (med undantaget att du inte nödvändigtvis behöver hålla dem till liemannen kommer på besök).

 • Var envis som åsnan 
Du har gjort din analys och är säker på din sak; siffrorna, cykeln, affärsidén mm. alla samspelar precis som Timon och Pumba. Du genomför ett köp men kursen sjunker och fortsätter sjunka. Inga nyheter är presenterade på bolagets hemsida ej heller finner du något matnyttigt vid ett frenetiskt googlande. Här är det viktigt att våga lita på sig själv och den analys som gjorts. Är värdet detsamma? Ja? Då kan du vara lugn och antingen öka eller bara förpassa nuvarande kursreaktion med vetskapen om att marknaden finner det rätta värdet i sinom tid.
Förvisso skall man alltid vara beredd att omvärdera beslut, men då skall det göras med adekvat fakta som grund och inte något sådant trams som en simpel, oförklarlig kursdipp. Havet är sällan lugnt och en våg måste tillåtas gå såväl upp som ned. Och om även Odysseus och Aeneas klarade av sina seglaster skall väl även du göra det, eller? 

 • Var nöjd likt björnen Baloo 

I allmänhet täcker detta kriterium mycket, men i synnerhet syftar jag främst på två saker: 

1. Även om andra lyckas nå högre avkastning tillika resultat än dig själv skall du inte jämföra dig med dem - There is always a bigger fish. Du är din egen värsta fiende tillika bästa allierade. Den enda du skall "jämföra" dig med är dig själv. Skriv istället ut egenformulerade mål och förhåll dig till dem! På detta sätt ökar du även chansen att motstå den fruktade girigheten.

2. Att sprida riskerna samt hålla en diversifierad portfölj i all ära, men det finns också gränser. Ibland är det mer klokt än oklokt att hålla sig till det kända devisen "less is moore" och istället fokusera mer kapital i några få utvalda än mindre i många. Har du även gjord din analys/värdering av bolagen (kriterium nummer 2) kommer denna devis inte kännas som en pers. Således bör du, istället för att jaga nya bolag bara för sakens skull, vara nöjd med de fina du redan funnit och öka i dem. Detta förutsatt att du fortfarande anser dem undervärderade eller befinner sig på en acceptabel köpkurs. 
Vad som är en acceptabel kvot är helt upp till var och en, men överväg, och gör det noga, hur kul är det att ha +20 bolag när det är rapportsäsong, chefen vill ha ditt utkast för den där rapporten, frugan klagar på värkar och lilla Casper är "nödig". Detta samtidigt som Sebastian ska ha skjuts till hockeyn och lilla Lisa har upptäckt hur ofantligt givande tillika tillfredsställande det är för hennes artistiska sida därjämte högra hjärnhalva att måla med tusch på vardagsrummets väggar.


Dessa kriterier är de fem grundläggande i skapandet av min investeringsstrategi. Flera investerare, som t.ex. denne, denne och denne, därjämte jag, har även andra mer konkreta, som används vid analyserande av bolag. Dock, dessa är inte fundament i min övergripande investeringsstrategi, utan används vid varje analys av varje specifikt bolag. Således kan de ses som en undergren till den investerarroll jag ämnar bygga.


Är det viktigt att ha en strategi? Har du en sådan och vilka kriterier är dina grundpelare? Eller försöker du dig på en touchdown med bruten arm och glasögon tjockare än Steve Urkels6 kommentarer:

 1. "Jag har länge haft ett sorts "jaha-tänk" vad gäller strategi tillika vilka kriterier som underbygger den och ..."

  Jag känner igen mig i det, möjligtvis med en knorr, jag är även osäker på vad jag har för egna värderingar som jag relaterar till. Men det är dags för lite bot och bättring även hos mig. Inte kanske direkt för att slå fast en strategi men för att inventera lärdomar och egna kunskaper lite.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för din kommentar!

   Kul att detta inlägg väckte tankar kring "bot och bättring". Att du bara tänker i dessa banor har redan gjort dig mer stabil och klarare kring DINA val, prioriteringar etc.

   Lyssna och utgå från dig. Då kommer allt löpa väl och du kommer aldrig tvivla eller känna dig "otrygg". Detta är i alla fall den erfarenhet jag har.

   Tack att du tog dig tid tillika att kommentera inlägget. Hoppas på återseende!

   /Sofokles-

   Radera
  2. Det är nog sant, men ibland kan det vara värt att vidga vyerna lite och stiga ur komfortzonen.

   Radera
 2. C = Satsa på bolag med bevisad tillväxt och starka kvartalsvisa ökningar av vinsten ... Go Hawks!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för din kommentar!

   Tvivelsutan sanningsord! Dock, ibland kan det löna sig att leta bland kaksmulorna i burken. Kanske kan man hitta någon eller t.o.m. några russin =)

   /Sofokles-

   Radera
 3. Kanske, men varför leta efter smulorna när det finns hela nybakta kakor?

  SvaraRadera