fredag 21 april 2017

Kopparbergs - är cider framtiden?

Löften är till för att brytas? Undantaget bekräftar regeln? Ingen aning, men i och med denna publikation bryter jag mot något jag skrivit flera gånger, nämligen att du som läsare aldrig skulle få läsa en analys på denna blogg. Emellertid kan det väl vara roligt att läsa en analys om ett bolag som producerar alkohol en fredag?

För ett par veckor sedan sjönk kursen rejält i Kopparbergs och detta beroende ej på att handlarna var alkoholpåverkade... eller, jo, på ett sätt var de ju det...hmm. Varför sjönk kursen så drastiskt var min första tanke. Anledningen var att bolaget, den 23 februari, släppte fjärde kvartalets rapport för räkenskapsåret 2016. Jag fann, som sagt, reaktionen väldigt märklig men marknaden består av människor och dessa är, som jag tidigare skrivit, dumma/korkade. Människan, däremot är smart, men i grupp tenderar denne att följa alla andra, likt det flockdjur vi är. 

Anledningen till de sämre siffrorna var GBP-fallet gentemot kronan samt att, vilket är ett antagande från mig, valutasäkringar löpt ut. Det verkade som att marknaden enbart stirrade sig blind på detta och inte på det faktum att försäljningen i liter ökar. Att ledningen därtill kommunicerade en utdelningshöjning från 4,40 till 5,90 kronor tolkar jag som ett tecken på att ledningen ser utveckling, expansion samt att marknaden utvecklas helt enligt planer.Ledning
Beträffande ledningen finns mycket, eller lite, beroende på hur man ser på saken, att säga. Kopparbergs VD, Peter Bronsman, har hittills hållit sig i sina egna vrår på bryggeriet och jämfört med valfri VD/ledamot, i t.ex. Fingerprint, framstår han som en skuggvarelse mer osynlig än Harry Potter under sin osynligesmantel. Emellertid har han under de senaste månaderna gjort vissa framträdanden och dessa har ingett ett enormt förtroende hos mig. Bland annat finns han att lyssna på i podcasten #pratapengar samt att se hos AvanzaPlay. Vad som framkommer i dessa är en man som enbart bryr sig om företagets bästa. Att diskutera aktiekurs, möjliga händelser, svara på analytikers estimat et cetera, bekommer honom inte. Istället är hans fokus hela tiden på att tjäna aktieägarna genom att göra ett bra jobb. Han framkommer som en högst reflekterande människa som är realistisk och noggrann i sitt tänkande därtill agerande, vilket historiken visar.

I bokslutskommunikén står mycket att läsa och beträffade siffrorna återkommer jag lite längre ned. Dock vill jag stanna kvar vid Bronsman och dennes ord i nämnda pappersbunt;

"Detta är det bästa årsresultatet någonsin och är en följd av att vi fortsatt fokusera på våra starka varumärken och Kopparberg Cider har fortsatt sin utveckling som en av världens starkaste cidervarumärken [...] Årets resultatförbättring är en förbättrad effekt av ökad försäljning i liter, en förbättrad produktiv och lyckade produktlanseringar. Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 5,90 kr (4,40 kr) per aktie."

Är detta bara ord? Kanske, med människor kan man aldrig vara säker, då vi, som sagt, är flockdjur likväl rovdjur. Emellertid anser jag att Bronsmans aktieinnehav borgar för hans ovan kommunicerade tro; ty, som VD och styrelseledamot, äger han, enligt insynsregistret, 2 800 000 A-aktier samt 1 898 333 B-aktier (av totalt 20 609 miljoner). Utöver detta äger han, under "eget/närstående", 18 800 B-aktier. Till detta kan tilläggas att han ej sålt något de senaste tolv månaderna. Å andra sidan har han ej heller köpt några.

Att tillägga till ovan siffror är att hans bror tillika vice VD, Dan-Anders Bronsman, äger samma antal likt Peter, vilket gör att de tillsammans, exklusive Peters innehav under kategorin "eget", äger 9 396 666 aktier.

Utöver dessa siffror och ovan kommunicerade förtroende som Bronsman inger, anser jag att det faktum, att han och hans bror tog över, och därmed återuppväckte Kopparbergs Bryggeri från de döda 1993, vilket är liktydigt med 24 år som herrar på täppan, borgar för att de "knows their shit".
Vill du läsa mer om historien bakom Kopparberg är denna artikel bra.

Hur ser resten av ledningen ut? Förutom herrarna Bronsman äger styrelseledamoten Wolfgang Voight 420 500 aktier, Nils-Olov Jönsson 3 342 000 stycken samt Mattias Svedberg, som äger 2 560 stycken.

Det finns också flera styrelseledamöter som inte, enligt insynsregistret, äger några aktier. Dessa är, utifrån nämnda källa, tre stycken.

Att slutligen tillägga till ledning och ägandeförhållanden är följande tabell:
"Men för tusan - vi köper ett eget bryggeri". Så sa Peter till sin bror strax innan jul 1993. Kort därefter tog han kontakt med banken i Kopparberg och köpte detta bryggeri, som annars skulle bli nedlagt. Det kostade dem 5 miljoner kronor - pengar de ej hade. Dock kom de att få hjälp via lån samt att de fann intresserade investerare, som var beredda att gå in med kapital. Sedan dess har Peter med bror styrt skutan Kopparberg bättre än Jack Sparrow... förlåt, captain Jack Sparrow, och det faktum att de köpte upp bryggeriet vid ruinens brant, gick in med allt de själva hade,  tog lån, jobbade dygnet runt samt att de, som ovan angetts, äger enormt många aktier borgar för att det finns ett gediget intresse samt välvilja att bolaget skall gå bra. Således anser jag dem uppfylla kriterierna för den beryktade "pilotskolan".

"Vi skall tänka långsiktigt. Vi måste tänka långsiktigt [...] mitt jobb är att göra ett så jäkla bra jobb som möjligt, tjäna så mycket pengar för kopparbergs som möjligt, sälja så många produkter för kopparbergs som möjligt [...]" Bronsman i #pratapengar.

Kopparbergs VD; Peter Bronsman


Siffror och historik
Beträffande siffrorna talar de sitt eget språk.

Balansräkningen ser ut enligt följande:


Balansräkning (Mkr)
2016-12-31
2015-12-31
Summa tillgångar:

1697, 2
1492,8
Summa eget kapital

689,3
584,8
Summa eget kapital och skulder

1697,2
1492,8
Likvida medel vid periodens slut

290,4
175,5

Nykeltalen ser ut enligt följande:


ROE

48 %
61 %
Soliditet

41 %
39 %
P/E
20,3
18,86
P/B
7,06
7,63
VPA
10,6
9,94
P/S
2,3
1,95

Som framkommer är mycket av ovan siffror positiva och när jag använder mig av Börsdata för att studera de siffror jag anser mer viktiga än övriga visualiseras ett mycket spännande tillika hälsosamt bolag.

Kassaflödet har sedan 2012 ökat med 874 % och enbart mellan 2015 och 2016 ökade det med 87,7 procent! Detta är inget annat än fantastiska siffror som enbart står att finna i växande, väl positionerad likväl fokuserade tillväxtbolag.
Källa: Börsdata
Lönsamheten tycks vara mycket god, då såväl rörelsemarginalen, vinstmarginalen samt FCF-marginalen är i uppgående trend. Dock bröts denna trend gällande bruttomarginalen, då 2015 och 2016 jämförs. Jag utgår från att detta var en, av få, undantagsfall från den där omtalade regeln.

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Att utdelningen blev hög detta år kan också bero på att capex är i en sjunkande trend. Enligt VD är bryggeriet i perfekt skick och alla maskiner et cetera är i topptrim. Dock producerar de just nu i full kapacitet och, enligt VD, köper de just nu produktion, då det i det korta loppet är billigare än att bygga/investera. Dock är min bedömning att de snart kommer bygga ut alternativt bygga ett nytt bryggeri på annan ort. Just nu har de en del "produktion" i England, vilken går ut på att man fyller på brittiska fat. Dock sker all produktion, i ordet rätta bemärkelse, i Kopparberg. Utifrån det faktum att bolaget växer samt går för full kapacitet gör jag antagandet att de kommer göra fler och stora investeringar för att utveckla verksamheten. Om de sedan sin expansion till USA kommer det såklart att kosta... mycket. För de som går i tron att Kopparbergs kommer fortsätta öka sin utdelning med nuvarande hastighet bör nog tänka om. Utdelningshöjningar? Ja, men inte med 30 procent per år eller dylikt.

Vad som framkommer i min analys är att det finns en korrelation mellan Kopparbergs utveckling gällande kassaflöde och pundets utveckling (beträffande valutan kommer mer längre ned). Genom att studera pundets utveckling samt bolagets årsrapporter från 2012 fram till idag framkommer det att bolaget ridit på den vågen. Det skulle vara intressant att kunna få ta del av hur mycket försäljningen i liter har ökat och därmed kunna räkna ut hur mycket av den positiva utvecklingen som leds av pundet och vice versa. Att ej få tillgång till denna information ser jag som ett stort minus.

Källa: Börsdata

Kopparbergs handlas just nu, 15/4, till P/E 20. Sedan 2010, då bolaget kom till NGM, har snittet varit 12,6. Således är detta P/E att betrakta som historiskt högt. Emellertid skall jag inte enbart stirra mig blind på P/E-talet, som säger mig att jag just nu betalar 20 gånger årsvinsten. Av flera får jag ofta, alltid(?), läsa och höra att jag skall leta och fokusera på bolag med lågt P/E, då dessa i längden kommer att överprestera index. Då jag inte tävlar mot index, utan investerar för att det är roligt och tillfredställer mitt genuina intresse, har jag inget intresse av att, på kort sikt, jämföra mig med index. Emellertid är jag beredd att jämföra efter kanske fem och i alla fall tio år. Beträffande att lågt P/E per automatik leder till bra resultat finns inte entydig fakta och underlag för. I b.la. denna magisteruppsats kommer skribenterna fram till att någon sorts "P/E-effekt" på Stokholmsbörsen mellan åren 1991-2004 inte går att påvisa. Dock har jag ej hittat underlag för att samma resultat fortsatt/fortsätter att gälla. Utöver detta hör det till att tillväxtbolag ofta har ett relativt högt P/E. Slutligen kan jag enbart nämna Amazon på P/E 184...

Kopparberg värderas just nu till EB/EBIT 13,11. För att kunna tyda detta något mer är en jämförelse med andra bryggerier att föredra. Danska Carlsberg har ett EB/EBIT på 15,1 och Royal Unibrew 16,9. Då Kopparbergs är ett mycket mindre bolag ter sig denna värdering som rimlig och rättvis.

I förhållande till EB/EBIT är det också viktigt att studera EV/EBITA och även här vill jag jämföra med Carlsberg samt Royal Unibrew.


Bolag
EV/EBITA just nu
Snitt 3 år
Snitt 5 år
Snitt 7 år
Snitt 10 år
Kopparbergs
11,1
9,1
7,8
6,6
6,6
Carlsberg
9,8
9,3
9,1
8,7
8,4
Royal Unibrew
13,0
12
11,3
9,7
4,4

Vad som framkommer här är att Kopparberg ej skiljer sig från sina konkurrenter något nämnvärt, vilket stärker ovan tagna slutsats att bolaget är rimligt värderat givet nuvarande förutsättningar.

Framtiden och produkter
Så mycket för historiken och diverse siffergenomgångar. Vad tror jag om framtiden? Enligt Bronsman är fokus fortfarande på Storbritannien, där de ökade sin försäljning i liter med 9 % räkenskapsåret 2016 och är det näst mest sålda varumärket på cider. Utöver detta finns de bara på cirka 20 000 av 60 000 möjliga brittiska pubar, varpå de är ledande när det kommer till att sälja på flaska. Kan de lyckas slå sig in på fatförsälningen finns här stora vinster att hämta, då marginalerna är mycket bättre på denna vara än cidern på flaska.
Något om också blivit populärt i England är Kopparbergs "Kopparberg Keg" (läs gärna länken om hur britterna resnar hyllorna på denna produkt!).

De fotbolls- och spelberoende britterna är inte det enda fokus på nya marknader som syns i VD:ns kikare. Australien, Spanien, Finland och Sydafrika är fyra marknader som bolaget fokuserar mycket på. Utöver detta är också USA en marknad som troligtvis kommer bli nästa anhalt för en massiv invasion. Bolaget har funnits där sedan 2009 och inte mycket har kommunicerats av Kopparberg kring detta. I en intervju i Affärsvärlden säger Bronsman:

"Långsiktigt är USA 'the dark horse'. Kopparbergs säljer redan där idag och vi kommer att sälja mycket där. Det är jag helt övertygad om."

Av dessa ord framkommer inte mycket... eller? Låt mig återgå till den bild jag ovan målade upp om Bronsman; han är den VD som sitter på sitt kontor 09-17:00 (haha) och inte bemödar sig att ställa upp på intervjuer till höger och vänster och där kommunicera information som inte till hundra procent stämmer. Ej heller ser han ingen vinst att diskutera nuvarande planer på ritbordet förrän dessa är beseglade med såväl kött som blod. Således anser jag att intervjun i artikeln bör tas med både en och två nypor salt.

Att satsa på nya produkter, behålla de som säljer bra och göra sig av med dem som säljer mindre bra är något som Kopparberg tycks göras på ett ypperligt sätt. Bronsman diskuterar b.la. detta i intervjun i #pratapengar . Just nu är huvudfokus på smakerna Päron, Strwberry/Lime, Mixed Fruit och Elderflower/Lime. Utöver detta har ett tydligt fokus legat på att utveckla varierade förpackningstyper och nischprodukter såsom femliters Kopparberg, Kopparberg Frozen Fruit Cider samt en slim-line-burk. Dock bör tilläggas att flest pengar finns att tjäna på pubar som säljer cidern/ölen på fat, då marginalerna där är, som ovan redan kommunicerats, mycket gynnsamma. Just denna försäljning är något som har ökat under hela 2016. Hur dessa smakar? Enligt vänner och bekanta är de mycket uppskattade. Själv är jag felgängad 2.0 med såväl en som två saknade skruvar, vilket gör att allt sött är lika med aversion hos mig...

I ovan siffergenomgång jämförde jag med Carlsberg och Royal Unibrew. Dessa producerar främst olika ölsorter och slåss således om denna kundgrupp. Kopparberg är även de ölproducenter med märken såsom Sofiero och Höga kusten, men då de mer fokuserar på cider har de en större potential att vinna nya marknadsandelar från dels ölkonsumenter, dels ciderkonsumenter, men som då testar Kopparbergs produkter istället för t.ex. Briska. Mycket om detta framkommer i tidigare nämnda intervju i #pratapengar.

Den sjätte april i år (2017), lanserar bryggeriet en ny produkt - Sparkling Rosé Strawberry samt Sparkling Rosé Raspberry. Just nu finns de bara som beställningsvara på vårt kära Systembolag. Att det just nu bara finns som beställningsprodukt är såklart inte bra och detta är något bryggeriet måste åtgärda. Ett högst ovetenskaplig antagande från min sida är att en majoritet av jantebefolkningen inte sitter och studerar det utbud som finns, utan istället beger sig till nämnda bolag och handlar "det vanliga/trygga", alternativt vågar sig på att testa något nytt som syns/finns där/är fysiskt.

Ny produkt för 2017; Sparkling Rosé
Förutom Cider finns även öl, men då jag inte är någon barbar låter jag de intresserade läsa om produkterna själva.

Ytterligare en "produkt" är Kopparbergs egen pub - John Scott's. Just nu har de åtta stycken öppnade och kontrakt på ytterligare tre. Enligt VD skall fler öppnas. John Scott's skiljer sig mot andra pubar, då de vill kunna erbjuda mer valfrihet till konsumenterna. Således är det inte bara Kopparbergs egna produkter som säljs på denna pub, utan även konkurrenternas. Syftet är dels att bygga upp en pubverksamhet, dels att skapa ett större och bättre utbud av pubar i Sverige. Detta för att Bronsman anser att nuvarande utbud är för dåligt samt att det ej tar hänsyn till all variation på drycker som finns.

Bolagets egen produktförklaring, enligt årsrapporten 2015 (s. 5) om denna del av bolagets segment lyder:
"John Scott’s är en engelskinspirerad pubkedja. Här säljer vi inte bara produkter från vårt eget sortiment utan syftet är att vi genom våra pubar framförallt ska utveckla öl- och ciderkulturen i Sverige.För närvarande har vi följande enheter:
John Scott’s Avenyn (Göteborg), 
John Scott’s Palace (Göteborg), 
John Scott’s Stable (Göteborg), 
John Scott’s Linné (Göteborg), 
John Scott’s Kungsgatan (Stockholm), 
John Scott’s Sälen (Sälen), 
John Scott’s Spanien.

John Scott’s Spanien ligger i de mest intressanta områdena av Marbella och den är öppnad för att vi ska ha ett bra marknadsfönster, där vi kan visa upp våra produkter för skandinaver och framförallt engelsmän."

När jag studerar menyn framkommer att maten är vad som kan antas vara standard för pubar; några olika hamburgare för den viktmedvetna, diverse sandwich, fish & ships et cetera. Priserna ser ut att ligga på normala sådana i relation till storstäder, även om det ur Motalaögon mätt är dyrt (smålänningar har inget att sätta emot oss...). Här kan det t.ex. vara dessa priser. En liten kuriosa för den intresserade; den bistro jag länkar till - "Café/Bistro Ströget", drivs av en man som var med i "Halv åtta hos mig" år 2012. Han trodde där att en chevrolet var en fransk ost... Utöver detta satt jag på denna bistro med ett trevligt sällskap, undantaget en dryg j***l, en underbar kväll i november 2016. Många i sällskapet var vinkännare och när en av dessa frågade om vad ägaren, som då serverade oss, kunde säga om deras Ripasso 2013 fick vi veta att det var italienskt...

Tillbaka till "analysen". Jag har svårt att se vad som egentligen urskiljer John Scott's ur mängden. Ja, ett rikare utbud från flera leverantörer, men räcker detta för att utmärka sig samt ha en intresserad tillika återkommande kundskara? Då jag ej har besökt detta och gjort min "DD" bör jag undvika att säga för mycket, men vad är, egentligen, grejen med denna pub?

Gällande framtiden är det svårt att skriva om Kopparberg utan att nämna Brexit och pundets påverkan. Dock är jag av den uppfattningen att gällande Brexit och dess konsekvenser vet jag inget och att göra antaganden leder ingenting till. Detta är något helt nytt. Således går det ej att jämföra med tidigare händelser och när nu fröken May utlös nyval i juni vet nog bara killarna på börssnack vad som komma skall. Beträffande pundet måste det ses i relation till Brexit, men tar jag bort det i min bedömning konstaterar jag att det står i 11,27 kr. Detta kan ställas i relation till nedan bild:

Källa: valuta.se

Som framkommer ser jag följande mönster: valutan rör sig. Den rör sig upp och den rör sig ner. Detta kallas "fluktuation" och sätter jag på mig glasögonen ser jag att pundet var lägre år 2014, dvs. för enbart 2,5 år sedan. Om valutan kommer tappa eller stiga i takt med att ett eventuellt Brexit närmar sig ett förverkligande vet jag inte. Allt jag vet är att jag inte vet och i detta fall är valutan en "risk" jag får ta i antagande. Emellertid ämnar jag ju inte äga bolaget i enbart ett par dagar samt får Kopparbergs även in kassaflöden från andra, om än för tillfället mindre, marknader. Att valuta ej spelar någon roll är det många som säger. I mångt och mycket är jag benägen att hålla med. Dock köper jag inte när något befinner sig kring ATH samt när denna ATH skiljer sig enormt mot tidigare ATH gällande såväl kurs som tid. Pundet må stiga och sjunka, Ingves må brygga sin inflationsdryck, ECB må sänka eller öka stödköp, Grexit må hända, Le penn kan vinna, Trump... ja, mer finns ej att säga.

Eller kanske gör det det? SVD Börsplus ställde sig, den 24 februari, neutrala till Kopparbergs. I sina, med egna ord valda, "förenklade antaganden", anser de att ungefär hälften av tillväxten i omsättning och hälften av ökningen i rörelseresultatet under 2013 till 2015 skulle kunna vara drivet av valuta. Detta då uppskattningsvis 30-40 procent av omsättningen kommer från Storbritannien. Utifrån sitt antagande tror de att marginalerna kan sjunka med 12-14 procent på helårsbasis, givet den instabila valutan.


"Även om aktien fallit en del sedan toppen tror vi marknaden har fler jobbiga överraskningar framför sig eftersom valutaeffekter lär fortsätta tynga resultaten under kommande kvartal. För den som gillar bolaget kanske det innebär köplägen framöver, och uppsidan är stor om bolaget hittar tillbaka till lönsamhetstoppen. Vi håller oss tills vidare vid sidlinjen", sammanfattar Börsplus.

Risker

 • Även om jag ej ser det som en risk, givet att placeringshorisonten är lång, måste valutan tas upp. Som ovan beskrivits finns det en klar risk att denna kommer att påverka Kopparbergs resultat.

 • Nya produkter faller ej konsumenterna väl i smaken. Detta är en mycket hög risk men detta är inget jag kan försöka att analysera fram och därmed säkra mina antaganden. Här måste jag lita till bolagets fina historik och det faktum att de hittills dels lyckats skapa nya och väl emottagna produkter, dels haft modet/insikten att bibehålla de som går bra och ta bort de som gått dåligt.
 • De brittiska konkurrenterna märker att Kopparbergs' mer söta cider börjar ta allt för mycket av deras egna marknadsandelar och börjar således utveckla egna, mer lika, produkter. Därtill kommer den engelska nationalitetskänslan fram och gör att envar konsument väljer det brittiska alternativet. När allt kommer omkring är England fortfarande fast i sitt imperialistiska tänkande och då gäller bara en sak; for king and country.
 • Uppköp; att bryggeriet kan bli uppköpt är absolut något att ta med i beräkningarna. Jag har svårt att se Bronsman och resten av ledningen vilja detta, men saker kan ändras och när allt kommer omkring är det ett aktiebolag, där aktieägarna bestämmer.
 • Kopparbergs börjar en mer aggressiv expansion mot USA, där de just nu enbart finns i periferin. Det kostar, kostar och kostar, men trots ansträngningar vill jänkarna ej uppskatta den svenska exportvaran. Trump kommer såklart utöva den makt hans ämnet givit honom och inför en extraspeciell alkoholskatt på cider från Sverige...
 • Förlåt; men jag har faktiskt svårt att se de riktigt stora riskerna. Detta speciellt när jag ämnar köpa och bygga på poster successivt under en lång tid. Självklart kommer kursen att gå såväl upp som ned. Men så länge Bronsman fortsätter styra detta välsmakande skepp är min tro, tillika uppfattning, att det kommer gå väl för bolaget. Om sedan aktiekursen står i 150, 200, 250 eller 300 kronor spelar ej en sådan stor roll, så länge bolaget växer och kassaflödet rinner likt cider.
 • Vid ett eventuellt Brexit kan nya tullar och skatteregler komma att skapas. Detta är kostnader som det är omöjligt att räkna in. Dock bör denna risk ändå vägas in.
 • Då statliga institutioner alltid tyck vilja vara med och styra tillika ställa gällande varor såsom just alkohol, men även tobak, kan nya lagar, skatter, avgifter et cetera dyka upp. Likt här är fallet som tidigare; jag vet inte och skall jag ta hänsyn till alla "om" gör jag bäst i att placera pengarna i kudden.
 • Peter Bronsman. Ovan har jag framställt en mycket positiv bild av denne duktiga VD. Hittills har han visat att han, med ledningen, vet vad han gör. Emellertid finns en fråga, ja, t.o.m. oro, att han kanske är för "gammaldags". Även om han/bolaget tycks ha tagit åt sig av kritiken kring att bli lite mer aktieägarvänliga, är det ändå ej mycket som investerarna får ta del av. Jag säger ej att det är fel att mer vara den "introverta", men då jag jämför med t.ex. Paradox´ VD, Fredrik Wester, som är en likadan eldsjäl likt Bronsman, framkommer en helt annan approach till marknaden, nya idéer, aktieägarna, pressen et cetera. Även om jag har svårt att tro det, finns ändå risken att Bronsman kanske är lite för bekväm i "det gamla" och så "som det alltid har varit". Förstå mig rätt; men om ingen uppskattar tillika äter av dop i grytan, varför skall den då serveras jul efter jul? Bara för att det alltid varit så? Omvänt kan vi även säga att en lång tid på VD-posten ej är synonymt med "återhållsamhet" eller dylika. Ty, det räcker med att viska Warren Bufett, Lars Stugemo, Jörgen Qwist med flera.


Slutsats
Jag brukar sällan räkna på framtiden utifrån estimat skapade av mig själv. Detta då jag vet att mina antagen är just antaganden och grundade på min personliga uppfattning; en uppfattning skapad utifrån fakta jag letat upp. Många påstår att historien inte skall ligga som grund för en inventering, men som historielärare, där mina kunskaper givit mig insikten om att historien mer ofta än sällan tenderar att upprepa sig, grundar jag mer mina investeringar just på la historia. Därtill brukar jag vara relativt lättsam och försöker se på bolaget, marknaden, affärsidén, produkten et cetera, med relativt filosofiska ögon. Således:

Kommer Kopparbergs fortsätta växa utfår den fakta jag serverat på mitt fat (haha...suck)? Ja.
Borgar ledningen i allmänhet men VD i synnerhet att han kommer göra sitt yttersta för att bolaget skall expandera? Ja.
Har bolaget en produkt som gör och kommer fortsätta göra dem branschledande? Ja(?).
Visar tidigare nyckeltal på att företaget är sunt/hälsosamt och, grundat på detta, kommer fortsätta så vara? Ja.

Dock är bolaget relativt dyrt och kortsiktigt kommer valutan att påverka. Detta såväl positivt som negativt. Q4 och Q1 brukar vara de sämsta kvartalen för bolaget, vilket är ett mönster jag antar kommer visa sig även i år, om inte marknaden lärts sig detta. Således bör en intresserad investerare kanske avvakta(?).
Var landar jag efter denna analys? Jag är kluven. Bolaget är mycket fint och välskött, om det råder föga tvivel. Emellertid anser jag värderingen vara lite för hög för att ta en större position just nu. Det är ett bolag jag vill äga, men inte till vilket pris som helst.

Och just det; alla gör sin egen analys bla bla bla... köp aldrig något utan att själv ha analyserat bla bla bla... spela ej med pengar du ej har råd att förlora bla bla bla.. et cetera.


13 kommentarer:

 1. Tack för en mycket trevlig analys, man blev nästan törstig (på aktien?!) så här på fredag eftermiddag :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Stefan och tack så mycket.

   Jag tror vi är många som är törstiga på just denna söta dryck. Dock kanske man bör tänka på sockerkonsumtionen och ej dricka allt på en gång? ;)

   /Sofokles

   Radera
 2. Fan med en så fin genomgång lär ju kursen tryckas upp nu när jag tänkt fylla på mitt innehav;)

  Tack för en grymt välskriven genomgång av ett fint bolag!

  Trevlig helg

  MvH Pengaregn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Pengaregn och tack för dess ord.

   Tror inte jag har en sådan kurspåverkan. Den dagen det händer, då har det gått riktigt långt (utför?).

   Kul att du äger dem. Sannerligen välskött bolag.

   /Sofokles

   Radera
 3. Öl är till för barbarer... Tur att jag är barbar då ;-).

  Jag tycker det är lite av en motsägelse att du accepterar att större bolag ska ha en premiumvärdering men är skeptisk till att bolag med låga P/E-tal inte avkastar bättre i snitt. Tittar vi på de data jag och t.ex. Investerarfysikern skrivit om ser vi tydligt att låga P/E är att föredra men att storbolagen inte verkar erbjuda några reella fördelar.

  SvaraRadera
 4. Hej Aktieingenjören och tack för din kommentar.

  Förstår hur du resonerar och kanske är jag otydlig i min text. Det jag menar är att enbart stirra sig blind på ett högt P/E och därmed negligera bolaget är inte att föredra. Sedan tror jag vi alla är överens om att att det råder ett nytt genomsnitt på detta nyckeltal. Har inte det "gamla" på ca 15 förskjutits mot närmare 20? Kanske har jag fel, men i denna högt värderade börs tycks just 20 ha blivit det nya 15.

  Jag hänvisade enbart till en avhandling och det finns mycket fakta/forskning som visar det motsatta, bland annat din och fysikerns dito. När allt kommer omkring tror jag att det åter igen, hur tråkigt det än låter, är en gråskala om måste accepteras.

  Således; lågt P/E är mer sunt att leta efter, men att döma ett bolag efter enbart ett högt sådant är inte, enligt mig, en lyckad metod.

  Tack för din kritik/feedback - sådant uppskattas och återkom om du ej är nöjd med mitt filosoferande svar.


  Och slutligen; trodde du enrollerat? Strafftjänst! ;)

  /Sofokles

  SvaraRadera
 5. Tack för en mycket välskriven analys!
  /Inte1Tia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Sten och tack för denna fina kommentar!

   Hoppas du fann den behjälplig.

   /Sofokles

   Radera
 6. Intressant och välskriven analys!
  Du kan ju det här!

  Och allt är väl dyrt för en Motalabo och om man nu ska ge sig ut på krogen för att bränna sina surt förvärvade slantar så gäller det att undvika dryga idioter :-)

  //Cm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej CM och tack för denna kommentar. Då jag ej kan finna en uns av ironi i den blir jag lite orolig; är det jag eller du?

   Ditt antagande stämmer till hundra procent; precis ALLT är dyrt för en Motalabo. Beträffande dryga idioter... hahaha, vad skall jag säga? =)

   Tack för din kommentar. Hoppas allt är bra med dig och att du hinner njuta av tillvaron trots allt som hör en uppstart av ett AB till.

   /Sofokles

   Radera
 7. Även jag tittade på Kopparberg för ett par veckor sedan och kom till samma slutsatts. Ett intressant bolag som jag skulle vilja ha i min portfölj men lite dyrt med dagens värdering.

  https://www.svd.se/brittisk-tillnyktring-sanker-kopparbergs

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Probus och tack för din kommentar. Tror ordspråket säger allt;

   "Det behövs ingen större skarpsinnighet för att inse att när två människor slår sina kloka huvuden ihop så blir resultatet bättre än om de tänkt var och en för sig själv."

   /Sofokles

   Radera
  2. Jag får mest ont i huvudet när jag slår det ihop med någon annans...

   Radera