fredag 14 juli 2017

Om etik

Att varje människa är unik, såväl via DNA som till personlighet, är nog få som motsätter sig. Med detta kommer, allt annat lika, att envar tycker, tänker och agerar annorlunda. Medan Sjöstedt anser att socialism, förlåt; kommunism, är den enda sanna vägen, argumenterar andra, såsom Aron Flam, att socialism är anledningen till världens ondska (han, tillsammans med Alexander Bard, angriper även diverse svenska kändisar, såsom Alexandra Pascalidou, på ett träffsäkert om än förbehållslöst sätt - lyssna här).

I Sverige tycks alla vara snabba att tala sig varma för denna rättighet; att få tänka, tycka och agera likt envar önskar. Detta har vi historiskt varit duktiga på också, om än mer i det dolda. Oavsett om detta är rätt eller fel kvarstår faktum; Sverige är ett land där alla hyllar olikheter och ett land där alla hatar dessa. Ja, du läste rätt; även om vi ej är likt jänkarna på andra sidan pölen, som är beredda att gå man ur huse, till NRA:s glädje, med sina skjutvapen för minsta oförrätt, blir vi med födseln programmerade med ett virus benämnt "jante". Vi lär oss att samhället skall vara öppet och att alla skall kunna göra sig en karriär á la the American way. Emellertid lär vi oss också att vi skall känna avsky mot dem som sliter likt djur, får avkastning och sedan tillåter sig njuta av denna. Detta är ju inget annat än hädelse och när sådan inträffar brukar egenutnämnda påvar, dvs. Sjöstedt med vänner, ej vara långsamma att kalla in inkvisitionen...

Jag ber om ursäkt; jag svamlar och kom snabbt ifrån poängen med detta inlägg. Än så länge har jag ju enbart i periferin snuddat på begreppet "ekonomi". Innan jag ger mig an detta vill jag även lägga fram att, förutom ovan nämnda "jante", föds svenskar med en kraftig version av dubbelmoral.


Vi är mycket snabba att döma andra och deras värderingar. Detta gör vi såklart bakom ryggen på berörd och självklart menar vi bara väl. Därtill är det självklart att vi hyllar olikhet och att alla skall få samma möjligheter, men alla förstår väl att det är orättvist när Kajsa får mer än Kalle, detta oavsett om hon har kämpat hårdare. Det handlar om att det skall vara rättvist, och rättvisa bottnar i ett etiskt tänkande. Ibland kan jag förundras över hur vissa på såväl Twitter som inom bloggosfären talar sig varma för vissa bolag och dess verksamheter, medan de i andra sammanhang förkastar och beskyller andra som skadliga och "icke-etiska".

Låt mig utgå från en ståndpunkt; jag, du, vi, alla, lever i en värld präglad av en humanistisk syn där liberalism förespråkas framför andra religioner (ja, även här läste du rätt. Skillnaden på religion och ideologi tål att diskuteras i ett senare inlägg). Detta perspektiv skiljer sig från det som låg till grund för den vetenskapliga revolutionen under 1800-1900-talet, där kunskap var förenad med empiri, objektivism, matematik, induktion och deduktion. Inom humanismen och liberalismen kom ett annat, mer "fritt" perspektiv; upplevelse!

"[...]Vad är "upplevelser"? Ja, det är svårt att säga. Emellertid kan sägas att det inte är empirisk data[...]"

Om vi söker svaret på en etisk fråga måste vi idag komma i kontakt med våra inre upplevelser och observera dem med största sensitivitet. I praktiken innebär detta att vi söker kunskap genom att ägna år åt att samla upplevelser och skärpa vår sensitivitet så att vi kan förstå dessa erfarenheter rätt.

Vad är "upplevelser"? Ja, det är svårt att säga. Emellertid kan sägas att det inte är empirisk data; ty en erfarenhet består ej av atomer, molekyler eller dylikt. Dessa kan vara en del av upplevelsen, men ej vara den/de enda komponenterna. Snarare består upplevelser av förnimmelser, känslor och tankar, vilka i varje givet ögonblick framkommer; jag förnimmer (hetta, spänning); jag känner (hunger, sorg); jag tänker otaliga tankar varje nanosekund.

"Sensitivitet" är att relativt svårt att förklara, men det kan sägas står för att vara noga/duktig på att lägga märke till ovan nämnda begrepp; förnimmelser, tankar, känslor samt att låta, eller inte låta, dessa påverka en i ens beslut. Att tillåta sig bli påverkad av varje vindpust är att ha låg grad av sensitivitet i detta fall. Dock skall man vara öppen för för nya upplevelser och att våga konfrontera och ifrågasätta tidigare föreställningar. Detta är tecken på hög sensitivitet.

Upplevelser och sensitivitet bygger upp varandra i en ändlös spiral. Människan kan ej uppleva något utan sensitivitet och hon kan ej utveckla denna utan en mångfald av upplevelser. Det är ej en abstrakt förmåga som kan utvecklas genom bokläsning, ett webinarium eller för den delen ett par you-tube-klipp. Nej, det är en praktisk färdighet som endast kan mogna genom praktisk tillämpning.

Som exempel kan vi ta vin, vilket ofta är en vara och intresse som tycks uppta många bloggare och twittrare. En ung man, nyligen fyllda tjugo år, beger sig till systembolaget för att köpa lite rödvin till kvällen, för han har läst och fått sig berättat att det är gott till den köttbit som skall grillas på kvällen. Han frågar personalen och berättar att han ej kan något och ej är kräsen. Personalen ger honom förslaget att testa något som är lätt och som passar "till det mesta" och som ligger på en rimlig prisnivå, i detta fall en Allegro. Den unga mannen går hem, njuter av såväl god mat som dryck, vilket skapar en mersmak och med tiden kommer han att testa nya viner.

"[...]Vi föds ej med ett färdigt samvete, för i livet sårar vi och vi blir sårade[...]"

Med tidens gång utvecklas ett smaksinne och han börjar även förkovra sig om druvorna, säsong, land, region et cetera. Därtill börjar han även bege sig med diverse vinprovarglas, vars tunna form hjälper att frigöra och förhöja smakerna och innan han hunnit säga "grapa", har hans utveckling lett till en hög sensitivitet. Han förmår sig att njuta av upplevelsen av en god Wardy Private Selection Libanon Baekaa. Detta hade han ej kunnat om han ej hade denna historik av upplevelser; denna sensitivitet.

Jämför med att jag häller upp lite av ovan nämnda Wardy Privat Selection till en person som aldrig har druckit vin förut. "Gott", kanske han skulle säga, men hur gott kan ej preciseras, då denne ej har några tidigare upplevelser att jämföra med.

Ovan gäller även för annan diverse etisk och estetisk kunskap. Vi föds ej med ett färdigt samvete, för i livet sårar vi och vi blir sårade. Vi visar medkänsla och visas detta av andra. Om jag är uppmärksam skärps min moraliska sensitivitet och dess erfarenheter blir en källa till värdefull etisk kunskap om vad som är (mer) rätt och fel samt lär jag också känna mig själv än mer.

För ett par månader sedan förekom många diskussioner kring huruvida det var rätt eller fel att investera i spelbolag. Att spel kan vara skadligt är det nog få som motsätter sig, men faktum är att alla har sina egna preferenser, sina egna upplevelser och därmed sin egen unika sensitivitet kring detta. Jag vill påstå att det är oetiskt att äga t.ex. ICA och Axfood, för dessa säljer såväl tobak som dålig och sockerrik mat. Det finns människor som ej klarar av att köpa hälsosam kost, utan istället frossar i Billys Panpizzor, godis och annat för att sedan bekosta samhället en himla massa pengar i form av friskvård. Detta är en del av mina upplevelser som jag under år kommit att erhålla. Nämnde jag Cloetta och alla godismissbrukare? Astra och alla som är beroende och självmedicinerar sig? No further questions. Dessa ligger till min grund för mitt resonemang. Det betyder inte att samma skall gälla alla andra.

Men spel och betting är ett eget val! Människor har svårt att bryta ett begär; ett tvång! Ja, det stämmer och detsamma kan väl sägas om dem som missbrukar (ohälsosam) mat? Eller de som konsumerar tobak? Eller de som tycker om Kopparbergs eller Carlsbergs produkter lite väl mycket? Eller de som är shoppaholics beträffande kläder och mode? I sådana fall är det ju extremt oetisk att äga H&M, MQ, Kappahl med flera, eller?

Att försöka påverka varandra kan vara en positiv sak, men det är viktigt att denna process går rätt till samt att man tar hänsyn till att det tar tid samt att individen måste ges tid att få uppleva. Detsamma kan sägas om hur du investerar. Du investerar utifrån dina upplevelser och dessa grundar sig ej enbart på nyckeltal. Du har, om än i många fall implicit, en sensitivitet av något; av bolaget, av ledningen, av produkten, av just denna dag, denna timme, denna minut. Du är alltid påverkad av något. Kan du tillåta dig att acceptera detta och göra det bästa av situationen kommer dina val, ditt sätt att se och döma andra företeelser, människor och dess värderingar, att bli mycket bättre.

"[...]Jag kan även se detsamma i Protectors VD, "jarl" Sverre[...]"

Som framkommer är "känslor" ett centralt begrepp i mitt resonemang och inom investeringsvärlden. Jag har tidigare skrivit om det i "All diasease begins in the gut" och min bloggkollega, Irvings Investeringar, skrev om ämnet för ej allt så länge sedan. För att ytterligare stärka tesen om känslornas roll kan även Långsiktig investerings inlägg om starka ägare, ledningen och dess betydelse passa i detta resonemang. Jag kan även se detsamma i Protectors VD, "jarl" Sverre. När jag tittar på ledning och ägare ser jag ej siffror, utan jag ser människan. En människa utsänder signaler vilka envar tänker kring och slutligen tolkar - sensitivitet.

För att summera. Alla, precis alla, blir påverkade såväl explicit som implicit av förnimmelser, känslor och tankar runtomkring dem. Detta går ej att bestrida. För att utnyttja denna vetskap på bästa sätt krävs det att du dels är medveten om denna påverkan och vilka faktorer som påverkar din sensitivitet, dels hur du kan utnyttja denna kunskap. Som jag skrev i "Kunskap ej lika med makt" fordras en aktivitet; ett görande. Endast vetskapen/kunskapen gör ej jobbet, utan det är agerandet och aktiviteten utifrån denna som gör det.

Att säga att något är oetiskt och att det är oetiskt att investera i en viss bransch eller ett visst bolag kan absolut finnas fog för. Dock är detta fog unikt för varje individ. Det oetiska är kopplat till var och ens sensitivitet och denna kan envar påverka, men denna påverkan kommer att, såväl explicit som implicit, gå via förnimmelser, tankar och känslor.


"[...]Som du märker landar denna text i den evinnerliga frågan kring de tre filosofiska aspekterna på etik[...]"

Då varje individs förhållande till ett ställningstagande kan förändras, framkommer frågan om etisk korrekthet är värt att ta med i en diskussion kring investeringar? Det jag idag anser vara oetisk kan i morgon ha bytts ut mot det motsatta, då jag under dessa tjugofyra timmar upplevt nya förnimmelser, tankar och känslor. Jag finner det svårt att bortse från intressanta case bara för att det känns oetiskt, då verkligen alla produkter och varor jag dagligen vistas med kan missbrukas. Det finns säkert människor som har ett sådant enormt begär (läs: tvång) att borsta tänderna ett visst antal minuter, eller timmar, på ett specifikt sätt (först underkäken, sedan överkäken e.d.) och därmed kan anses missbruka tandborste och tandkräm. Hejdå Colgate.

Som du märker landar denna text i den evinnerliga frågan kring de tre filosofiska aspekterna på etik; Den teleologiska, i vilken förespråkarna tillskriver handlingens konsekvenser handlingens riktighet; den deontologiska, i vilken förespråkarna proklamerar om absoluta principer, dvs. att det alltid är fel att bryta mot ett ställningstagande oavsett konsekvenserna; den dygetiska, i vilken tyngden ligger på hur agenten bör vara.

Vad anser du om etik och dess plats bland investeringar?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar