lördag 9 maj 2020

Regel nummer 1

Ett litet lördagsinlägg denna soliga lördagseftermiddag. Hela inlägget finns att läsa på Trade Venue och nedan är, likt alltid, ett litet utdrag.

Citat slängs det ofta med till såväl höger som vänster och är det inte Buffett är det Lynch och är det ingen av dessa är det Graham, eller Soros. Vilken roll spelar citat? Svaret är, likt mångt och mycket, relaterat till individen och dennes unika situation, som är en sammansättning av bland annat arv, miljö, kultur(er), gener, utbildning, arbete et cetera. Ett citat kan för vissa vara ”allt”, medan det för andra är rena rama rappakaljan.
Tidigare läste jag citat mer som om vore de en enkel mening, men i takt med tiden och åldrandet (mognad? Erfarenhet?) har jag allt mer börjat att reflektera kring meningen med och i dem. Vad betyder citatet och vad betyder det för mig? Vad det betyder för andra kan förvisso vara intressant, men är det viktigt? Nej – det viktiga är vad citaten betyder för mig och det är jag som väljer att tillskriva det en roll i mitt liv.
De som har läst min bok vet att ett kärt citat hos mig och i mitt liv är Shakespeares ”A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool” och detta är något som jag alltid bär med mig inom alla sfärer. Utöver detta håller jag även Sokrates anföring från nämndas försvarstal högt: ”… Jag verkar alltså att i alla fall i just denna lilla sak vara visare än denne man, eftersom det jag inte vet, anser jag mig inte heller veta”, vilket kan översättas till ”visast är han som vet att han inte vet”.
Läs vidare på denna länk.
Trevlig lördag tillika helg önskas!
/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar