onsdag 5 september 2018

Brookfield Renewable Partners revisited


Den andra augusti släppte BEP sin rapport för det andra kvartalet och här kommer en reflektion över dess innehåll. För en mer övergripande bild av detta bolag rekommenderas tidigare analys.

Brookfield Renewable Partners (BEP) tillväxtmotor avbröts under andra kvartalet 2018. Detta då kassaflödet minskade på grund av lägre regnnivåer på vissa områden, vilket påverkade dess förmåga att generera vattenkraft i dessa regioner. Medan kassaflödet sjönk i kvartalet bör bolagets tillväxtinitiativ, i kombination med de expansionsmöjligheter som de ser framöver, ge den kraft som behövs för att skapa en stadigt växande kassaflödesström i de kommande åren... eller?


Metric
Q2 2018
Q2 2017
YoY-Change
FFO
$172 miljoner
$181 miljoner
5 %
FFO per enhet
$0,55
$0,61
9,8 %

Som det framgår av tabellen ovan visar FFO (Fund From Operations), som är en sorts proxy för kassaflödet, en något övergripande minskning under andra kvartalet. Det är en något större nedgång per enhet, vilket beror den senaste tidens användning av eget kapital för att finansiera bolagets tillväxtinitiativ, inklusive investeringar i vindkraft och solbolaget TerraForm Power.

TerraForm Global Inc. är ett av de senaste förvärven och det sattes på pränt den 28 december 2017. TerraForm Global Inc. är ett sol- och vindkraftsbolag som har sin verksamhet i Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika, Thailand, Uruguay och Malaysia. Med detta förvärv får BEP en öppning tillika exponering mot Asien i allmänhet, men Kina och Indien i synnerhet. Fördelen med detta förvärv är också att Brookfield ökar sin exponering mot vind- och solkraft. 

FFO från Brookfields vattenportfölj minskade med 17 % jämfört med förra perioden, då New York och Ontario haft en betydande mindre nederbörd. Detta ledde, föga förvånande, till att bolaget saknade ”råvaror” att generera vattenkraft i dessa regioner. Bolagets anläggningar i Sydamerika genererade däremot energi nära det långsiktiga genomsnittet under kvartalet. Under det andra kvartalet satte även företaget en ny hydroanläggning online i Brasilien, vilket skall bidraga till att öka FFO i framtiden.

Brookfields vindkraftverksamhet genererade en ökning på cirka 42 % YoY av FFO under detta kvartal. Detta främst beroende på förvärv och nyligen genomförda utvecklingsprojekt. En av de stora bidragarna var det svenska skattesystemet som… sorry, fel av mig; En av de stora bidragarna var bolagets andel i TerraForm Power, som ökade från 16 % till 30 % under kvartalet. Den investeringen ska driva en stabil tillväxt under de kommande åren, eftersom TerraForm ständigt förbättrar sin verksamhet och fångar nya expansionsmöjligheter (det är här som den nya spetstekniken kring sol- och vindenergi ligger och hittills har detta förvärv visat sig vara guld värt).

Slutligen bidrog Brookfields energilagringsanläggningar med 7 miljoner dollar i FFO under kvartalet, delvis beroende på investeringen i First Hydros lagringsanläggningar i Storbritannien. Beträffande energilagringsanläggningar kommer detta, globalt sett, att vara en mycket intressant verksamhet att studera de kommande åren. Jag har tidigare skrivit om Total S.A, som även de investerar mycket i denna verksamhet. I takt med elektrifieringens framfart kommer lagring att spela en betydande roll och här finns pengar att tjäna, givet att bolaget kan utmärka sig och hålla den kvalitet som efterfrågas.


Bild från Seeking Alpha
Brookfield har flera förnyelsebara energiprojekt under uppbyggnad runt om i världen. Företaget bygger två vattenkraftverk i Brasilien, två vindkraftparker i Europa och utökar lagringsanläggningen i New England. Dessa projekt väntas först komma i bruk från 2019 och framåt och de skall tillsammans generera  20 miljoner dollar i årlig FFO. Utöver nämnda har företaget flera andra projekt i avancerade utvecklingsstadier som positionerar dem ör ytterligare tillväxt i framtiden.

Utöver de internt genererade tillväxtprojekten fortsätter Brookfield att leta nya investeringar/förvärv. Företaget skriver i sin rapport att: ”Vi är i de tidiga stadierna av en omvandling av det globala elnätet, från fossila bränslen till förnybara energikällor" och att "detta kommer att kräva betydande investeringar under flera årtionden." Enligt bolagets bedömning är den investering som krävs för att ersätta "den icke-förnyelsebara kapaciteten på våra kärnmarknader med vind och sol", över 10 biljoner dollar. På grund av detta anser Brookfield att möjligheten att investera och växa i sin verksamhet kommer att vara betydande i många decennier.


"[...]Brookfields inkrementella investering om $ 420 miljoner kommer att producera 80 miljoner dollar i årligt kassaflöde[...]"


Sachin Shah, VD på Brookfield Renewable Partners, uttalade sig positivt om framtiden i sin text till investerarna i samband med Q2. I denna gav han  en bred överblick över den enorma möjlighet som Brookfield ser i att fortsätta investera i förnyelsebar energi. Först gav han en snabb granskning genom att notera: "Globalt sett och under de senaste fem åren har det investerats cirka 1 miljard dollar i förnybara energikällor och över 1 miljoner megawatt av förnyelsebar el/energi har tillkommit till den globala kraftmarknaden. Detta är lika mycket som att ersätta befintlig 'fosil/icke-förnyelsebar el' i USA. "

Således - de enorma investeringar de senaste åren till trots står vind och sol fortfarande bara för dryga 8 % av världens energiförsörjning , enligt Shah. Han noterade vidare att "även om man antar att den nuvarande årliga investeringshastigheten på cirka 300 miljarder dollar fortsätter, kommer nivån av förnyelsebar energi och dess penetration på marknanden att förbli blygsam i många år."
Med tanke på Brookfields position och storhet, torde företaget kunna vara selektivt och fokusera på att bygga eller köpa tillgångar som kan generera hög avkastning , såsom TerraForm Power, där Brookfields inkrementella investering om $ 420 miljoner kommer att producera 80 miljoner dollar i årligt kassaflöde. Det är högavkastande investeringar på detta sätt, vilka borde vara ”rikliga” under de närmaste åren på grund av den övergripande marknadspotentialen, som gör Brookfield till en intressant spelare att investera i.

Emellertid finns risker. Förutom konkurrens från andra bolag finns även risken med att det land som bolaget verkar i hamnar i en mindre rolig situation, såsom vad som händer i t.ex. Turkiet och Argentina just nu. Därtill skall klimatet och dess nuvarande förändring inte negligeras. Detta är risker som bolaget inte kan göra något åt, likväl är de utlämnade till dem. 


Källa: 4 Traders

Slutligen måste även BEP:s stora skuld nämnas. Aktivt strävar de att förminska den samt förhandla om och binda räntor. Bolaget har alltid haft en relativt hög skuld och ändå lyckats att klara av de kriser som har inträffat, främst 2008 års dito (idag rankas de av DBRS med en rating om BBB). Anledningen till en hög skuld, som än så länge har klarats av tack vare det starka kassaflödet, beror på att det är en mycket kapitalkrävande bransch som bolaget verkar i. Ny teknik, förvärv, konkurrens et cetera är inte gratis och även om envar vänsterpartist säger hävdar detta, är realiteten en annan. Att de har Brookfield Asset Management i ryggen är en stor anledning till att BEP ömsom har klarat att ha bra kreditvänlighet, ömsom klarat de kriser som har slagit finansvärlden med storm. Även om historia inte är vare sig nutid eller en eventuell framtid är VD:s ord i årsrapporten från 2008 mycket läsvärda; de säger något om hur branschen exponerades samt hur bolaget stod sig.


Kommer Brookfield Renewable Partners, som har ökat med över 100 % sedan 2009, kunna fortsätta ta och behålla marknadsandelar? Klarar de av nuvarande skuld? 


2 kommentarer:

 1. Avstår investering, men tack för en bra beskrivning./ Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Per och tack för din kommentar.

   Det kanske är det bästa. Envar skall alltid utgå från sig själv och sin egen tolkning av fakta.

   Önskar dig allt gott och "good hunting"!

   /Sofokles

   Radera