onsdag 3 juni 2020

Vertikala odlingar - en tillväxtbransch!

Framtidens superstäder, urbanisering 2.0, miljö, hållbarhet... Vi kan enbart föreställa oss en framtid, men hur den i verkligheten blir vet vi först då vi är där och redan då är den ju historia...

Nåväl - dagens inlägg fokuserar på en sektor som jag tror kommer att, såväl bildligt som bokstavligt, växa de kommande åren - vertikala odlingar. Likt alltid är nedan text bara ett utdrag och hela inlägget finner du på Trade Venue.

Världen står inför stora utmaningar, inte minst gällande klimat och tillgång till grödor. Dessa befinner sig också i en symbios och således är det dels viktigt att beslutsfattare inte gör X för att lösa förstnämnda, men att detta skadar Y i sistnämnda, dels att forskning kring detta ges än mer tillskott i form av kapital, materiella ting, kompetens et cetera.

Något som har fångat min uppmärksamhet de senaste veckorna är vertikala odlingar. Jag kom att bli (än mer) upplyst och fångad av detta då jag läste en artikel om den i oktober kommande världsutställningen i Dubai, ett land som importerar en majoritet av sina kostförnödenheter. Temat på denna världsutställning är ”hållbarhet” och givet detta är det mycket opassande att flyga in mat från världens alla hörn. Som en reaktion på detta, men även för landets egen önskan, har de valt att satsa på vertikala inomhusodlingar, som dels växer snabbare i och med mer anpassat ljus och värme, dels förbrukar 90–99 % mindre vatten. De gör detta i ett samarbete med Crop-One, ett Sillicon Valleybolag, samt flygbolaget Emirates cateringverksamhet (dagligen, vid tider då inget coronoaspöke jävlas, skickas 2700 kilo bladgrönt till Dubais flygplats). I dessa tre videor (video 1video 2video 3) får man en liten inblick i detta fascinerande projekt, men också på hur andra riskkapitalister har satsat (video 2) samt hur det, på ett mer generellt och internationellt plan, ser ut när odling/gödsel flyttar från landsorten och in till (super)städerna.  

Läs vidare på denna länk.

Allt gott!

/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar