lördag 18 maj 2019

CAT - ett företag mot mindre cyklisk utsatthet


Tidigare i veckan skrev jag ett lite längre inlägg om Caterpillar och det inlägg som du just nu läser kan ses som en fortsättning på detta. Jag valde att ta min första position i bolaget fredagen den 17 maj till en kurs på 124,32 USD. 

CAT höll nyligen sin kapitalmarknadsdag och det viktigaste budskapet som kan tas med därifrån är bolagets framsteg i att flytta från sin traditionella konjunkturprofil mot en affärsmodell som lutar mer mot tjänsteintäkter. Ledningen har höjt sina marginalmål i enlighet med detta och har nu lyckats skapa en stark finansiell- och serviceinriktad profil, som kan klara av konjunkturssväningar mer robust än bolagets övriga segment

Bolaget tillkännagav också ett åtagande om en konsekvent aktieägaravkastning, dels genom ett återköpsprogram, dels genom fortsatta och stigande utdelningar, vilka skall vara
high single digits” (dvs. ensiffriga, men mer åt 7-9 % än 2-4 %). För detta kommer de använda näst intill allt sitt fria kassaflöde. Beträffande att ta från detta för återköp finner jag adekvat, men ser hellre att de sänker utdelningshöjningen för att investera än mer i verksamheten. Dock kan jag ej heller påstå att jag klagar, för… vem älskar inte att få pengar på kontot?

För cirka sju år sedan föll mycket på den kinesiska marknaden, vilket gav en hård smäll mot CAT. För att verka bot mot detta har bolaget gjort fler insatser, bland annat att genom stänga eller slå ihop totalt 57 fabriker, utveckla och med det öka produktutbudet samt strömlinjeforma verksamheten mer än tidigare. Detta har lett till besparingar om cirka 1,8 miljarder USD. Det fina i det hela är att kapacitetsutnyttjandet hålls på cirka 70 %. Följaktligen kan de öka produktionen utan att behöva etablera mer fabriker eller dylikt. 
Genom sina nya erbjudanden har företaget också utrymme för tillväxt. Nya erbjudanden har riktats till icke-traditionella kunder; till exempel har en minihydraulisk grävmaskin utformats i syfte att kunna erbjudas till överkomliga priser, och samtidigt erbjuda en bra prestanda och enkel service. Denna kan också användas på platser som tidigare ej har varit tillgängliga. Hittills har försäljningen varit bra och ledningen kommer fortsätta satsa än mer på detta.

Dessutom kommer CAT att luta sig till en ny digital strategi för att driva tjänsteintäkter och sedan dryga två år tillbaka har bolaget börjat att ”rulla ut” en digital plattform till sina återförsäljare. Denna kommer att erbjuda realtids-kunddata (från anslutna maskiner), kommunikation och med det göra inköp av delar lättare, dvs. en "win-win" för såväl CAT som dess slutkund.

Det finns nu en nybildad digitaldivision som övervakar de anslutna maskinerna och motorerna och ger fakta, data och med det underlag för strategiskt beslutsfattande.

Med fokus på tjänster och service
Bolaget siktar på att till år 2026 ha en försäljning på 18 miljarder USD inom Maskin-, Energi -och Transportförsäljning (ME&T) år 2026. Slår detta väl ut kommer bolagets kassaflöde att stärkas än mer och deras utsatthet för konjunkturen blir än mindre. 

Medan ledningen var mer tystlåtna än dess antonymer är tolkningen att de ämnar att utnyttja finansiella tjänster för att sälja flera delar indirekt via underhållsavtal.
Denna intäktsström är viktig, eftersom det bidrar till att jämna ut totala intäkter över cykeln. 

Caterpillar har ett starkt varumärke och just nu bedöms mer än 2 miljoner produkter finnas i deras slutkunders händer, men knappt hälften av dessa är anslutna till IoT.

Expanderande marginaler
Ledningen tillkännagav en ökning med 1 procent jämfört med tidigare normaliserade (genom cykeln) justerade rörelsemarginaler och förväntan är nu på 10-13 procent i en nedgång, och i värsta fall 16-21 procent. Dessa siffror representerar en förbättring om 3-6 procent jämfört med bolagets historiska marginalprofil.

Detta beror på de kostnadsminskningar och förbättringar som man tidigare har genomfört, vilka kommer att stärkas av ännu mera sådana från effektivitetsvinster, delvis hänförliga till de nya digitala initiativen.

Under konferensen berättade ledningen även om att de nu även kommer att börja erbjuda specialproducerade produkter efter kundens önskemål. Detta för att fortsätta stärka sin globala närvaro och fortsätta hålla avstånd till sina konkurrenter, såsom Epiroc och Volvo.

Kassaflöden och kapital
Bolagets spådom kring FCF, såklart taget ur den erkända kaffesumpen som inte ens Hypia - oraklet i Delphi - står sig mot, för hela cykeln är nu 4-8 miljarder USD per år. FoU-utgifterna har konsekvent varit cirka 1,8 miljarder dollar per år och förväntas bibehållas tillsammans med investeringar på 1,3-1,5 miljarder dollar per år (20/80 tillväxt till underhållsuppdelning). 

CAT planerar att returnera "substantially all" av de återstående kassaflödena till aktieägarna, vilket  är mer än de tidigare cirka 65 procenten. Detta kan låta riskfyllt, men ledningen betonar att de, såklart, ämnar att upprätthålla bolagets kreditbetyg, som Moody's har satt "low A", medan Fitch samt Standard and Poor's har satt "Mid A" . Som alltid finns risk att det är ”snack men lite verkstad”. Dock visar historiken att ledningen har klarat av att såväl prata som verkstada (ursäkta mitt eget påkomna ord…).

Slutsats
Traditionellt har CAT varit i nåd av cykliska slutmarknader och råvarupriser. Ledningen är väl medvetna om det och har således en realistisk plan för att åtminstone dämpa effekterna av dessa cykler, bland annat via tjänstedelen med tonvikt på digitala lösningar.

Den stora kapitalavkastningen (via schemalagda återköp och utdelningshastigheten) skickar positiva signaler och kan bidra till att dämpa eventuella framtida nackdelar för oss investerare i detta anrika monster till bolag. Dagens direktavkastning är strax över 3 procent och förväntas växa till cirka 4 procent inom 4 år. Detta förutsatt att aktiekursen förblir konstant. Nedan har jag räknat med en utdelningshöjning om 7 % per år, vilket bör antas vara det mest logiska givet "high single digits". Dock kan, och kommer, mycket att hända kommande år som vare sig ledningen eller någon annan redan nu kan se och ta med i prognoserna.


År
Direktavkastning uträknat från kursen 125 USD
Utdelning per aktie i USD
2019
3,29 %
4,12 USD
2020
3,52 %
4,4084 USD
2021
3,77 %
4,7169 USD
2022
4,03 %
5,047 USD
2023
4,32 %
5,4 USD

Sammantaget tycker jag det ser aptitligt ut: CAT har skissat fram mål som indikerar en starkare vinst och kassaflöde under hela cykeln. Detta stärker i sin tur samt stöder högre värderingar, i kombination med ökad utdelning och återköp av aktier.

Emellertid är jag inte naiv och ser självklart att det finns många hinder i framtiden, men jag bedömer ändå att det finns mer ljus än mörker och då jag är ute efter att bredda portföljens innehav för att diversifiera de kassaflöden som samtliga bidrar med, samt diversifiera portföljens bolag över flera olika segment tillika marknader, finner jag denna aristokrat tilltalande. I detta fall är det inte tillväxt likt står att finna i bolag såsom Aspire Global, Evolution Gaming e.d. som jag söker, utan en tråkig, stabil och beprövad utdelare som historiskt har klarat såväl kriser som KRISER.

Jag har med detta intagande nu nått en lagom bredd med olika bolag i min portfölj  som jag upplever mig nöjd och bekväm med. Fokus framöver kommer att, vid envar löning, vara att öka i dessa och bygga upp de positioner som under den senaste tiden har påbörjats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar