fredag 26 juni 2015

Vill du vinna eller inte förlora?

Den investeringsfilosofi jag i största möjliga mån  försöker följa är att minimera riskerna. Med detta menas att jag inte stirrar mig blind på en potentiell uppsida utan också försöker bedöma en möjlig nedsida. Båda dessa delar är svåra att analysera och förvisso handlar mycket om statistisk och siffror, men ej att förglömma är att man också bör se till bolagets affärsidé, verksamhetsområde, affärsmodell, värdering (såväl historiskt som nu och potentiell framtid) samt nutida därjämte framtida position. Att se till den framtida positionen är verkligen svårt, men jag tycker att Gustav lyckas med att förmedla en snarlikt sätt jag tänker utifrån då jag analyserar bolag såväl här som här.

Just värderingen är för en riskminimerare viktig att titta på. Med handen på hjärtat måste jag erkänna att, under en tidigare del i mitt investeringsliv, denna del av analysfasen inte haft en sådan stor plats. Varför? Ja, mest på grund av inkompetens samt något dumt tillika lättjefullt tänkande i stil med att "ett kraftigt kursfall pga. dålig bolagsprestation händer inte mig" eller "det löser sig alltid, det är ju 'bara' pengar". Skrämmande tankar att, nu i efterhand, ta del av.

Vad har då ändrats som fått mig att mer sträva åt ett värdeinvesteringsperspektiv? Jo, jag började läsa bloggar och andra medier om investeringar, varefter jag sållade ut dem jag ansåg vara mest lärorika tillika mest passande för mig. Många av dessa talade om värdeinvestering och ju mer jag läste om detta, desto mer kom jag att fastna för det. De bästa analyserna ur ett värdeinvesteringsperspektiv just nu torde stå att läsa i Värdepappret. Förvisso ej gratis men av de bolag jag investerat i efter att ha läst analyser i denna tidskrift har prenumerationsavgiften betalat av sig flera gånger om.

För en mycket bra redogörelse för vad värdeinvestering är och hur det fungerar rekommenderas Värdebyrån. Kortfattat tillika förenklat, om än ej rättvist, kan värdeinvestering förklaras som att man letar och köper bolag under dess inneboende värde. Ahh, således torde de värsta bolagen vara de bästa investeringarna, tänker du. Nej, så är inte fallet. Är det någonting som gäller i investeringsvärlden är det att generalisering är som att skjuta sig själv i foten och sedan klaga på att man har svårt att gå. Varje bolag är unikt, på ett eller annat sätt. Detta gäller på samtliga variabler när man analyserar.

Alla av oss som investerar gör det för vi ämnar (hoppas) att vinna mer kapital. Detta genom avkastning, utdelning eller via dem båda. Om alla av oss gör detta för att vinna, varför går då vissa in med mentaliteten att "jag ska inte förlora mitt kapital"?

” What you try to do is not to lose money. And to do that you usually want to buy stocks that are having problem”. - Walter Schloss

Detta är för mig en konstig inställning. Låt oss använda metaforer för min tes' skull; Gick Barcelona ut på Olympiastadion vid årets final i Champions Leauge för att inte förlora? Gick Björn Borg ut i Wimbledon för att inte förlora mot McEnroe? Tränade Rocky Balboa sig sönder och samman i syfte att inte förlora mot Ivan Drago? Självklart inte. De gick ut för att vinna och de hade en strategi klar för hur de skulle vinna.

Nu tänker du att vilja vinna och inte vilja förlora är samma sak...hmm, ja - och nej! Att prioritera inställningen att inte förlora framför att vinna är att redan se sig själv som en potentiell förlorare. Jag gick inte till alla mina tentor på universitetet med tanken att jag inte skulle kugga. Jag gick dit med inställningen att jag skulle klara dem! Detta är ren och skär psykologi. För från denna pessimistiska tanke är det inte långt till att viljan att inte förlora övergår till en rädsla att förlora och när du väl är där så...ja, jag tror du förstår.

Men hallå, ibland spelar ju vissa individer/lag på oavgjort, säger du och ler triumferande. Ja, det händer och ibland kan det vara "rätt". Vill man undvika att möta ett speciellt lag i en åttondelsfinal e.d., eller vila spelare i syfte att använda dem i viktigare matcher kan vissa ibland gå in med denna inställning. Dock, sett till helheten - ligan, cupen, tävlingen - är syftet alltid att vinna!

Kan vi applicera detta på investeringar? Ja, det vill jag hävda. Sedan är det en annan fråga om hur man går tillväga för att vinna. Man ska/kan inte gå all in i s.k. förhoppningsbolag såsom Anoto Group, Karo Bio, Starvault m.fl. med ursäkten att man så gärna vill vinna. Om begäret att vinna är så stort rekommenderar jag antingen en tripp till Las Vegas (obs. mitt råd är att du betalar returbiljetten innan du reser...) eller valfri "svart spelklubb" i valfri stad (här har jag, tyvärr, inga rekommendationer). Dock, innan du gör detta; betänk att Aisopos' sköldpadda vann över haren, och inte tvärtom!

Ja, visst vill jag vinna. Jag vill verkligen vinna. Men jag låter det hellre gå till övertid, eller t.o.m. straffar innan vinsten säkras, med vetskapen om att jag kommer vinna samt att jag fram tills dess kommer sova relativt gott. För att lyckas med detta tror jag värdeinvestering är den rätta strategin att applicera. Dock, detta är vad jag anser är bäst för mig. Alla har vi olika premisser, övertygelser, metoder etc. som vi anser passar just oss bäst. Vi är alla olika och således skall var och en använda den strategi som passar just denne (Aktiefokus skriver mycket bra om detta). Dock, jag vill betona att varje investerare bör ha en strategi som går ut på att vinna och inte att inte förlora.

"The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential… these are the keys that will unlock the door to personal excellence." - Confucius


Jag har en riktigt trevlig vän tillika arbetskollega på mitt jobb. Han älskar fotboll och brukar ofta spela på matcher, såväl internationella som nationella. Han är riktigt duktig på att analysera och "läsa av" matcher och, enligt det han visat mig (och jag tror på honom, då jag inte ser en anledning varför man skulle ljuga om vinster/förluster. Bättre då att inget säga, eller?), vinner han allt från ett par hundra till ett par tusenlappar i veckan. Tror ni han satsar för att inte förlora?

Avslutningsvis vill jag poängtera att man kan - och ska! - ha en enorm respekt för marknaden och hur den, på mindre än en sekund, kan få ditt kapital att åka berg- och dalbana á la Balder. Dock, man kan både ha denna och en inställning att vinna, och inte att inte förlora. Utöver detta vill jag också ställa en (retorisk) fråga: Om du, trots ovan förda diskussion, ändå anser att främsta målet med dina investeringar är att inte förlora (kapital) - varför spelar du då? Om meningen är att inte förlora, varför då deltaga? Genom att inte deltaga har du ju redan uppnått ditt mål - att inte förlora.


Således, investerar du för att vinna eller för att inte förlora? Jag vet i all fall vad jag vill.
fredag 19 juni 2015

Är du beredd att vinna?

När det kommer till börsvärlden och investeringar är jag en gröngöling så grön att Knatte, Fnatte och Tjatte framgår som lika fullfjädrade som...tja, ankor.

Att lära sig, få kunskap och utvecklas är något som ligger i människans natur. Vi är, om än på olika sätt, drivande och strävar alltid från punkt A till punkt B. Kunskap, dvs. lärande, sker ofta generiskt, vilket betyder att det sker över en tidrymd. Ibland går det snabbt men oftast tar det ett tag för hjärnan att verkligen befästa kunskapen för att sedan kunna applicera den i olika sfärer där variabler ändras. För dig som är mer intresserad av hur lärande går till rekommenderar jag b.la. Hur vi lär (Hattie & Yates, 2014) i allmänhet men också att läsa om variationsteorin i synnerhet. Just variationsteorin är särskilt intressant då den knyter an till fenomenologin, vilken går ut på att vi erfar alla ett fenomen utifrån vår egen synvinkel. Denna är grundad på de erfarenheter vi erhållit under hela vår livstid. Således kan en sådan enkel sak som ett norrsken te sig helt annorlunda för en fackman jämfört med en lekman, där den förstnämnda förstår alla variabler/aspekter som ligger bakom detta fantastiska naturunderverk (då han erfarit tillräcklig erfarenheter/kunskap under sitt liv. Detta möjligen genom studier eller genom flitigt läsande av t.ex. Illustrerad Vetenskap e.d.) och den sistnämnda står hänförd (då denne kanske föredragit deckargåtan i Kalle Anka framför den förstnämndas dito). Ett annat exempel är hur den intresserade, kunniga därtill analyserande "fackmannen" inom börsvärlden, jämfört med "lekmannen", förhåller sig till de kurssvängningar vi nu ser på världens börser. Jag tror att många s.k. "småsparare", aka. lekmän, har sålt mycket av sina innehav i rädsla för att ett eve. Grexit kan leda till en "svart måndag".

Jag har inget intresse av att här säga att A eller B kommer ske. Det överlåter jag till experterna (host!) på bs. Det som de verkar eniga om är att det antingen kommer bli ett megaras eller en megauppgång (fantastiskt att det finns en enighet i dessa så motsägelsefulla poler). Det jag däremot kommer argumentera för är att det är nu din investeringsfilosofi, strategi och framför allt din målmedvetenhet testas.

Låt oss börja med att fråga oss själva följande: Varför investerade du i detta/de bolag som nu finns i din portfölj? Är svaret "för alla andra gjorde det" eller för att "någon sa att de är en bra investering" bör nog investeringsgrunderna ifrågasättas. Chansen, om ovan investeringsstrategi(er) gäller, är mycket stor att du säljer på kursfall likt de vi nu ser för att du inte har gjort en egen analys och kommit fram till ett egetfattat beslut. Är svaret istället "Jag gjorde en analys och jag ämnar ligga lång, då jag tror att detta bolag kommer gynna mig på X antal år", ja, då är det bara att se denna nedgång som en möjlighet. Har du ej likvider att använda, låt då bara bli att stirra dig blind på varje bolags dagskurs. Ändra istället grafen till 3-5 årsöversikt och luta dig tillbaka, sätt på lurarna och lyssna Andrea Bocelli.

För att vinna måste man vara beredd att, och ofta också, satsa - no pain no gain. Dock, denna "gain" kommer inte utan uppoffringar - "pain" - och det är nu du, vid dessa börstider, verkligen får lida pina. Pina kan i många fall jämföras med ångest. Jag vill ej gå in på detaljer men just ångest är något jag, i mitt tidigare liv, fått uppleva. Det jag kommit fram till är att klarar du att fokusera på ljuset i tunneln och tro på att du kan ta dig dit kommer du inte bara lyckas. Du kommer också att ha utvecklats, blivit flera erfarenheter rikare och även starkare rent psykiskt. Kort sagt: du kommer vara en vinnare!

Låt oss nu applicera detta till dina investeringar. Okej, H&M, Castellum, Betsson m.fl. har sjunkit. Du ligger minus och funderar på att realisera denna förlust i syfte att undvika en större sådan (vilket kan vara rätt beslut om du verkligen behöver dina pengar inom en snar framtid eller om något negativt kopplat till det bolag du äger har inträffat). Detta kan likställas med en intuition. I vissa fall är dessa korrekta men många gånger är de inte att likställa med noggrant övervägda tillika analyserade beslut. Handen på hjärtat; visst har du i stundens hetta tyckt att den där 01:55-shoten var värd att köpa men sedan på morgonen undrat varför du i hela friden köpte en sexa för 89 kronor 5 minuter innan stängning (lägg därtill att det inte fanns ngt kvart-över-två-ragg vid moskiosken samt att moset var slut, vilket kan likställas med en dubbel förlust). Tänk dig vakna upp en morgon och se H&M över 400 kr med vetskapen att du, i ett känsligt ögonblick, i vilket du lät dina känslor styra före ditt rationella tänkande, sålde på 324 kr.

Livet går upp och ned. Vissa dagar mår du bra, andra sämre. Vissa dagar regnar det, andra skiner solen. Vissa perioder går börsen upp, andra ned. Dock, ämnar du att ligga lång med en investeringshorisont på +5 år är denna tid som en piss i Mississippi. Fokusera på målet istället för nuet. Se inte denna tid som en motgång eller ett hinder; se den istället som en möjlighet. En möjlighet att köpa mer av det du vill ha - men, med skillnaden att det nu är rea. Kanske denna rea kommer bli dubblerad på bara ett par veckor. Låt så vara, men du har ändå handlat på en rea och om 1-3 år kommer den rea kunna jämföras med "gratis".

För att inte sväva iväg vill jag nu återgå till detta inläggs kärna: att se vad faktorerna bakom investeringen tillika vad målet är. Tror ni att Gunde Svan, Maradona, Thorpe, Gretzky m.fl. blev de stjärnor de är idag bara genom att uppleva "gain"? Hehe, tänk om! Jag tror de fick sin beskärda del av "pain". Kort sagt; låt denna "pain" komma. Omfamna den. Bjud den på en kopp kaffe. Låt hen stanna så länge den önskar med förvissningen om att den kommer att gå och du kommer stanna kvar. Hen kommer förlora - du kommer vinna.

Genom att vara målstyrd kommer du att agera bättre och fatta mer realistiska beslut. Förvisso krävs uppoffringar för detta, men tror du (!) på dig själv och de analyser du gjort, är frågan, i nuvarande nedgångsklimat, att sälja eller inte, en icke-fråga! Det är när människan sätts på prov som den verklige mannen bakom ansiktet kommer fram. Det är då som "walk the talk" gäller och frågan är nu: Kommer du sälja och gräma dig över den lilla förlusten, eller kommer du att behålla, låta bli att titta på de röda siffrorna och istället tänka att om 1-3 år kommer det röda vara blått och troligtvis rätt så tydligt också. Mjölksyra går över och det krävs mer av denna för att påverka dig vid nästa tillfälle och ytterligare mer vid det efterföljande dito etc.

Hjärnan är ett fantastiskt verktyg. Det finns ingen så komplex tillika smart  del av den mänskliga kroppen. Istället för att lyssna på dina känslor därtill system 1 (läs tidigare inlägg) skall du lyssna till det nästföljande i ordningen - system 2.

Vill du vinna? Då skall du inte bara fråga dig vad du är beredd att förlora (vilket många "coacher" hävdar). Fråga dig istället: "Vad är jag beredd att utsätta mig för?" (med förvissningen om att, vad detta nu än är, kommer stärkas och bli en styrka istället för en svaghet). Anser du att svaret är värt vinsten så...tja - Andrea Bocelli!

Jag kan bara utgå från mig själv. Jag har varit nere på botten. Och då är detta ingen hyperbol. Jag har sniffat på gräsrötterna och ibland önskat vad skönt det vore att bara låta sig hamna under dessa. Att släppa allt. Att sälja... Följde jag dessa intuitioner? Ligger jag idag under gräsrötterna? Nej! Jag befinner mig över dem och jag kan bara säga att de är mycket trevligare att ha dem under än över  fötterna nu när sommaren nalkas. Kanske kommer denna sommar vara lite regnig och mild. Låt så vara. Dock, är då inte sannolikheten att nästkommande sommar är varmare!? Och om inte den, så nästa!?

Vill du vara en vinnare?