fredag 26 april 2024

Diverse transaktioner och ett NYTT BOKKONTRAKT!

 Rapportsäsongen är igång och jag är i vissa fall överraskad över hur bolagsrapporterna har kommit in. Även om jag ej äger aktier direkt i ABB, var den rapporten mer eller mindre en slam dunk. Nordeas rapport var inget annat än detsamma och här tycker jag mycket ser både lockande och aptitligt ut (jag äger aktier sedan tidigare). Volvo, Atlas Copco med flera håller också en bra och hög nivå relativt tiderna som råder samt vad de själva lämnat för prognoser. Beträffande Epiroc och Sandvik, som kom in något under vad Mr. Market hade förväntat sig tycker jag inget i rapporterna skall ses som skäl för att sjösätta livbåten, bunkra vatten, konserver och torrt krut.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god och avkopplande helg!

/Cristofer

söndag 21 april 2024

Världens oviktigaste?

 Under de senaste åren i allmänhet, men det senaste i synnerhet har varje rapportsäsong varit behäftad med rubriker och utlåtanden likt ”den viktigaste rapportsäsongen [någonsin!?]” eller dylikt. Såklart vet jag att rubriksättare och journalister gärna vill ha dramatiska utlåtanden, klickvänliga rubriker med mera, men här tror jag inte bara att de var de enda som var skyldiga, utan analytiker och andra aktörer såg det verkligen som just den ”viktigaste perioden”. 

Anledningen till att de senaste två, tre, fyra årens respektive ”viktiga perioder” har mycket, eller mer korrekt; allt, med inflationen, räntorna, FED, ECB och för Sverige gällande Riksbanken, Ryssland överfall på Ukraina samt handelskriget mellan Kina i öst och väst i väst (ja, du läste rätt) att göra. Jag är likafullt ej benägen att hålla med om att de senaste fyra(?) årens respektive kvartalsrapporter varit ”de viktigaste” (med tillägget ”någonsin”, som tillkommer likt leksaken i ett Happy Meal), utan det viktiga är att de negativa utfallen inte blir fler och överordnade de positiva. Ett, två, tre kvartal, ja till och med ett år, kan och kommer ibland (faktiskt högst sannolikt) inte vara så perfekta som såväl ledning som styrelse och andra aktieägare hoppats på. Och, vet du vad, detta är normalt. Precis som livet i dess allmänhet består inte ett bolags liv enbart sol och molnfri himmel.

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en god avslutning på denna helg.

/Cristofer

onsdag 17 april 2024

The Italian Sea Group S.p.A

 Jag och många andra brukar då och då via såväl blogg som twitter eller dylikt skriva om de mest kända lyxbolagen, såsom LVMH, Kering, Moncler et cetera. Moncler och Ferrari är några av de jag skrivit om de senaste 12 månaderna och för transparensens skull äger jag först- men inte sistnämnda, även om jag mer än gärna ser mig som ägare där någon dag. Emellertid bottnar allt, som vanligt, ned till pris och värde, eller sagt med andra ord; värdering och befintlig nedsida relativt potentiell uppsida.

Medan Ferrari är brum brum och tut tut, är The Italian Sea Group S.p.A. mer bara ”tut tut” á Musse Pigg då han styr Steamboat Willie, som på svenska tydligen översätts till ”Ångbåtskalle”… En intressant notering är att den filmen firar 100 år om 4 år, 2028.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god vecka!

/Cristofer

söndag 14 april 2024

Ge mig serien eller filmen. Nu.

 Om det inte framgått sedan tidigare är böcker och läsning ett stort intresse hos mig. Beroende på en boks tjocklek, språk samt hur jobb och andra uppdrag är varierar det hur mycket jag hinner läsa, men jag brukar snitta 1–1,25 böcker per vecka och än mer när jag har lov och/eller semester. Jag har aldrig räknat antalet lästa böcker per år och har aldrig känt ett behov eller syfte att så göra. Risken är att det mer blir till en sorts tävling och beroende av att läsa ”bara för att kunna pricka av en ny milstolpe” än en källa till avkoppling, njutning och lärande.

Jag har flera gånger lyft fram böcker som jag varmt rekommenderar, där det har bjudits på allt från idé- och kulturhistoria via politik till investeringar, bolagsbyggande och entreprenörskap. Jag har dock varit dålig på att kategorisera och tagga dessa inlägg, vilket gör att det är svårt att kunna länka snabbt och enkelt. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande söndag!

/Cristofer

torsdag 11 april 2024

Avgränsad - eller bunden -rationalitet

 Många pratar om planering och syftar då på tid, men något jag utövar är tids- och energiplanering. Jag vet att jag är som mest produktiv på förmiddagen samt efter min 2x eftermiddagsespresso och förlägger således de mest (energi)krävande uppgifterna då. Jag är inte totalt orkeslös mellan 11 och 15:00 samt efter 18:00, men jag upplever mig vara som mest energirik och ”på alerten” just mellan 08-11:00 samt mellan 15-18:00.

Som alltid spökar system 1 och system 2 när beslut ska fattas och dessa har behandlats så många gånger att jag inte tänker dryfta dess innebörd, men det bör lyftas fram att de finns där och, likt en gädda, lurar i vassen. Utöver detta spelar känslan om FOMO in – köp aktien och hoppa på tåget = tillfredsställelse nu (såklart gäller även vice versa). Även den irrationella tanken att vi måste agera nu/snart/snabbt – aktivitetsbias - för det är lika med ”achievement”, vilket jag inte direkt vill översätta till framgång, utan mer som en blandning mellan nämnda och bra/korrekt agerande.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god torsdag och ett gott avslut på veckan.

/Cristofer

tisdag 9 april 2024

Storebrand Low Volatility B

 Som jag skrev för ett par veckor sedan har jag investerat i den utdelande fonden Storebrand All Countries B, som mer eller mindre är att betrakta som en indexfond som delar ut i kontanter. Jag har varit i kontakt med dels Storebrand, dels Avanza och har fått mig bekräftat att det är kontant utdelning. Storebrand svarade att de delar ut, men att jag också var nödgad att prata med Avanza, för att försäkra mig om att de i sin tur för vidare utdelningen – detta fick jag ett tacksamt och jakande svar om. Sagt med andra ord: Såväl Storebrand All Countries B som den fond jag ämnar skriva lite om i detta inlägg, Storebrand Low Volatility, delar ut och detta sker den första alternativt den andra veckan i juni. 

I fondernas respektive faktablad står det något i stil med ”utdelning i mars till juni”, men efter samtalet med Storebrand står det klart att de alltid siktar på att dela ut i början av juni, antingen den första eller andra veckan.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god vecka!

/Cristofer

fredag 5 april 2024

Yara - producent av gödnings- och kemikalieprodukter mot högre höjder?

 Det sägs att efter regn kommer solsken och detta är något som bör ses som sannolikt i fallet rörande ett av världens ledande bolag inom konstgödsel – norska Yara. 2023 var allt annat än en rolig upplevelse för aktieägarna, men framgent tycker jag det finns faktorer som talar för muntrare tongångar.

Yara International
Trots att Yara International bara har existerat sedan 2004 är verksamhetens historia än längre, då den tidigare ingått i Norsk Hydro. Faktum är att dess historia sträcker sig så långt tillbaka som 1905 och firar således snart 120 år. 

Den norska koncernen är en producent av gödnings- och kemikalieprodukter. Bolaget framställer nitrat, kaliumnitrat, ammoniak och NPK (nitrogen, fosfor och kalium) och levererar produkterna till kunder verksamma inom jordbrukssektorn. Således är de tämligen konjunkturkänsliga, men också känsliga för större, makroekonomiska händelser såsom det krig som startade i februari 2022 mellan Ryssland och Ukraina.

Största ägare är den norska staten, som äger cirka 42 % av såväl röster som kapital, och när såväl styrelse som ledning studeras finner vi ett högst blandat insynsägande. Svein Tore Holsether, vd sedan 2015, äger cirka 58 000 aktier, medan ordförande Trond Berger bara äger 3000 stycken. Den låga siffran är dock högre relativt tre av de elva styrelseledamöterna, där insynsägandet är obefintligt.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god och avkopplande helg!

/Cristofer

onsdag 3 april 2024

"Jag känner mig rik"

 Påsken är över, april har anlänt och våren är här… med snö. Och halka. Jag hoppas, såklart, att din påsk var god och att du gjorde precis det som du ville, inte vad du tror eller vet att andra vill. Som jag ofta återkommer till är det din tid och energi och därmed ditt liv. Absolut förstår jag att det ibland måste till ”uppoffringar” och att svärföräldrarna inte alltid är så… ja, som man hade hoppats på, men bortsett från det – din tid; din energi; ditt liv.

I fredags besökte och tog jag en fika med en vän. På vägen mötte jag en gammal VFU-student, som gladeligen berättade att hen fått jobb samt jobbade extra på Komvux. Hen berättade att hen fick jobbet direkt efter sommaren – en sommar där hen även jobbat extra och att när den dubbla lönen kom i september ”… aldrig känt sig så rik som hen gjorde då”.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god onsdag tillika lillördag.

/Cristofer