lördag 31 december 2022

Nyårskrönika

Det finns mycket att säga om 2022 och jag skulle kunna skriva mycket mer än vad jag väljer att göra. Mycket (allt?) har redan sagts och skrivit av andra, såväl s.k. ”experter” som bloggare, twitterprofiler med flera.

Makro – världen som vi kommer känna den framgent
Jag kan konstatera att världen är mer komplex och mer sammansatt än vad den först ger sken av. Ett viktigt motiv för det kom redan vid coronavåren 2020 och under 2022 fick vi dels se det med allt från utbud- och leveransproblem i och med det hemska, förfärliga kriget, dels utifrån det kalla krig som sedan 2012, då Xi Jinping tillträdde i Kommunistlandet, blivit varmare och varmare. Den tidigare så hyllade och av alla(?) omhuldade globaliseringen har givit världen, och därmed människan, mycket gott. Den växande medelklassen, välfärdsstaterna med mera är bevis på detta, då, ursäkta mitt uttryck, ”made in China” samt den ständiga teknikutvecklingen (deflatorisk) gjort att produktion blivit allt billigare och billigare. Såklart har detta lett till billigare slutpris för slutkund.

Detta är på väg att luckras upp. Allt fler av västvärldens bolag jobbar nu febrilt med att flytta hem produktion för att säkerhetsställa att man inte är exponerad och därmed utsatt för ett visst lands eller en viss geografis restriktioner, utmaningar, nedstängningar et cetera. Det hela är en följd av de ökade restriktioner och allt kyligare relationer mellan väst och öst, som de senaste åren öst olika restriktioner och hot över varandra. Allt annat lika kommer detta inte bara öka isärgåendet blocken emellan, utan även göra att västvärldens konsumenter kommer få högre priser då produktion på hemmaplan inte kan matcha densamma på bortaplan.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig ett gott avslut och ett Gott Nytt År!

/Cristofer

onsdag 28 december 2022

Alla säger Q2-Q3 + nytt innehav

I olika medier har jag fått höra hur många bedömer kommande börsår bestå av två delar. Den ena är våren, där börsen kommer vara extra mycket volatil fram till augusti/september, det vill säga mellan Q2-Q3. Denna kommer sedan följas av en mer mindre betungande börs där mycket(?) av alla de utmaningar som nu föreligger har nått sin topp. Dels bör det ha blivit mer översiktligt om energi och kvarstående flaskhalsar (de som redan nu tycks vara näst intill ett minne blott), dels bedömer dessa ”många” att det här bör ha kommit till en slutgiltig topp kring inflation och räntor. Vissa länder kommer vara före, men som grupp och som en helhet bedömer flera att det kring sensommaren bör vara mer översiktligt.

Om detta kommer att realiseras vet inget om och jag kan enbart läsa, konstatera vad som kommuniceras och därefter välja hur jag förhåller mig till det. På ett sätt spelar det mig föga roll om trendskiftet kommer månad Y eller månad X, då jag mer fokuserar på bolagen och deras utveckling, kommunikation et cetera. Absolut tar jag hänsyn till makro, men jag grundar icke investeringsbeslut på det.

Läs vidare på Trade Venue. Då detta är sista inlägget för 2022 vill jag önska dig ett gott avslut och ett gott nytt år. Med hopp om återseende 2023!

/Cristofer

söndag 25 december 2022

Vision

 Efter en julafton som var inget annat än lyckad har en juldag avnjutits med såväl bokläsning som promenad. Ett begrepp som ständigt återkom till mig under gårdagen var ”tacksamhet”. Tacksamhet för att jag har ynnesten att ha en sådan underbar familj och släkt; ynnesten att kunna sitta och verka med människor jag älskar; ynnesten att inte bli dömd, utan lyssnad på samt bli respekterad. Det är tyvärr inte alla som har den ynnesten och påminn dig om detta. Pengar… bha, det är obetydligt relativt relationer.

Även om det gäller investeringar eller livet i dess allmänhet har jag alltid utgått från min vision. Min vision om vad jag tror och bedömer mig kunna se i framtiden. Visionen har varit och fortsätter vara grundbulten i allt jag tar mig an, såväl i jobbet som i vardagen.

Beroende på sfär, såsom just jobbsfären, vardagssfären, hälsosfären et cetera finns olika visioner och ”mål”, om än att det här menas i en mer abstrakt betydelse. Ett exempel är utdelningar, där min vision är att dessa, om och när jag hamnar i den livssituationen att jag vill göra annat än 7-16:30-jobb, ska kunna bekosta min tillvaro utan att jag lider nöd (läs; ska kunna köpa de råvaror jag önskar, åka på 1–3 resor om året et cetera). Ett exakt, konkret mål såsom 240 000 kronor per år i utdelningar finns inte, utan visionen är ledande. Vad som sedan bedöms vara en trygg summa får först resoneras kring om/när tillfället uppkommer. Till dess är visionen ledande – fortsätt spara, investera och se till att investera i bolag som har stabila finanser, en stark marknadsposition, över tid stigande utdelning men där utdelningsandelen aldrig riskerar bolagets finansiella hälsa et cetera.

Läs vidare på Trade Venue och må du fortsätta ha en god jul!

/Cristofer

fredag 23 december 2022

Svenska maträtter – topp 7. Den sanna, korrekta listan(?).

 Låt mig direkt börja med att skriva att detta inlägg knappt har någonting att göra med bolag och aktier. Förvisso kommer flera bolag, såsom Cloetta, att komma till läsarens tanke, men från min sida är allt implicit skildrat. Jag skriver det en gång till: detta inlägg är mer att betrakta som ett larvigt  tramsinlägg och ingen tid skall avsättas för läsning om det enbart är aktier/bolag som du, kära läsare, är intresserad av.  Jag skrev tidigare i veckan ett inlägg med dels en julhälsning, dels lite om portföljen och utdelningar.

Idén till uppslaget fick jag idag då jag hade en trevlig fika med ett par bekanta, som likt jag älskar matlagning och att testa nya recept men även komponera egna. En av dem, låt oss kall honom Per, är också vida berest. Att vara bort från Svea Rike har både sin för- och nackdelar och en av dem är den oönskade avhållsamheten från vissa svenska maträtter som jag tror många definierar som Klassiker med ett stort K.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande och lugn jul!

/Cristofer

onsdag 21 december 2022

Julen stundar; önskelista, utdelningar etc.

Med blott tre dagar kvar till julafton har en efterlängtad julledighet infunnit sig hos mig. Förvisso har jag arbetsuppgifter att utföra, men dessa har jag beslutat att ta när skolan åter startar upp i januari. Just detta – att klara av att säga ”nej, inte nu för du ska också vara ledig och ta hand om dig själv; läsa, skriva och vara med nära och kära” var länge en svår utmaning för mig. Tidigare jobbade jag på tills allt var klart och detta oavsett om det tog tre eller sju dagar av min ”ledighet”. Det finns såväl för- som nackdelar med att göra uppgifterna nu eller senare och något exakt och för alltid gällande svar på vilket som är bäst finns inte. Istället handlar det som alltid om att anpassa utifrån rådande förutsättningar och i detta fall berättar de att jag absolut kan skjuta upp arbetet till den 9/1.

Tätt sammanknutet med julen i allmänhet, men aftonen i synnerhet är önskelista och julklappar. När man passerat ”till mitten hunnen”-åldern är tiden för önskningar sedan länge borta, i alla fall beträffande hårda paket och inte mjuka sådana. Istället är det önskningar om en lugn och avslappnad jul med nära och kära som är vad jag djupt inom mig önskar och hoppas på. Får jag se och träffa min släkt samt skämma bort mor och far med några gåvor från Nordpolen gör det min dag och min juletid. Men visst… kan jag få ett börsår 2023 som fortsätter erbjuda attraktiva värderingar i bolag jag associerar till ”kvalitet” tänker jag inte ställa mig på barrikaderna med högaffel och fackla.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande lillördag och en härlig jul! GOD JUL!

/Cristofer

lördag 17 december 2022

Fjärde advent och lite Iakttagelser

Ännu en vecka, ännu en räntehöjning, ännu en marknad som är lika manodepressiv att den får Marwin att framstå som ett livs levande piller Prozac. Med en strategi om att dels vara nettoköpare under flera år framgent, dels att investera i bolag som har varit med om skakiga tider och utmaningar förr och ständigt kommit ut starkare gör att jag knappt höjer på ögonbrynen när portföljvärdet på dagliga basis ändras med siffror motsvarande flera månadslöner. Kanske borde jag det? Kanske är jag naiv som inte inser vad som komma skall och att mina analyser av innehavens finansiella positioner är att betrakta som glädjekalkyler? Kanske. Eller kanske inte. Jag tror att facit kommer vi först se om flera år, men kring Q2-Q3 2023 bör flera nakenbadare ha fått visa snorren (usch).

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande helg tillika fjärde advent.

/Cristofer

onsdag 14 december 2022

Nytt innehav - AF Gruppen

AF Gruppen är en av Norges ledande entreprenad- och industrikoncerner och jag har följt det under en längre tid, men mer noggrant i närtid. Bolaget tillhandahåller anläggningsarbeten och tjänster inriktade på miljö-, bygg- och energimarknader. Företaget bedriver projekt relaterade till vägar, järnvägar, hamnar, kraft och energiutveckling. För byggnader och fastighetsutveckling spänner dess tjänster över hela värdekedjan och resurser används för såväl planering som genomförande. Merparten av intäkterna kommer från traditionell byggverksamhet, inklusive nya projekt och rehabiliteringssatsningar. AF Gruppens kunder är främst myndigheter och privata företag, likt hos de flesta svenska byggföretagen.

Jag har redan exponering mot denna sektor via dels NCC, dels Peab men också via Inwido och AOJ. Beträffande NCC kom en ny storägare, bostadsutvecklaren Obos, in där för cirka en vecka sedan och densamma är även storägare i AF Gruppen. Detta är såväl fördelaktigt som negativt, men främst negativt då dessa bolag är direkta konkurrenter, om än att de har olika geografiska fokus för sina verksamheter. Fördelen är dock att Obos mycket väl kan öka på sitt ägande i ett av bolagen i syfte att förr eller senare slå dem samman. Absolut är detta mycket långt fram i tiden och lika såklart är det många ”om och men” här.

lördag 10 december 2022

Tredje advent och lite uppdateringar

 Tiden går lika fort som mitt kaffelager tar slut. Tur att en ny leverans kom idag och jag ser fram emot att testa en ny rostning från Solde. Snart är julen här och jag kommer ha relativt mycket arbete den första veckan/en och en halv vecka på mitt ”jullov”. Detta är något som händer flera lärare och visst kan jag vänta och ta arbetet efter lovet, men då kommer nya och fler uppgifter. Därtill är det skönt att kunna gå på lov och då vara ledig – inte gå med vetskapen om högen som väntar. Oavsett val finns såväl för- som nackdelar och här får envar (lärare) göra som hen bäst finner lämpligt.

Jag lägger mycket vikt vid bedömning, då det är en viktig del av undervisningen. Vad kan eleverna? Vad har jag misslyckats med att förmedla? Hur kan jag, via min formativa bedömning och återkoppling, hjälpa dem att utvecklas och bli än mer nyanserade i sina skildringar tillika kunskaper? Det är ett tungt jobb att bedöma, men som lärare bedömer jag det viktigt att se det som en viktig del i hela undervisningen och den komplexitet den inbegriper.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar, som alltid, dig en avkopplande helg och tredje advent.

/Cristofer

tisdag 6 december 2022

Du klarar det aldrig

Oavsett vad det gäller tror jag många kan känna igen sig i hur ett mål, en process och en plan ofta tas emot av andra. Det kan gälla alltifrån träning i syfte att bygga en bättre kondition eller styrka, eller för att gå ned i vikt. Det kan gälla mål som för många bedöms som ouppnåeliga, såsom att hinna med att ömsom arbeta 100 %, ömsom studera heltid och dessutom bestiga Kilimanjaro. ”Lycka till”, sägs samtidigt som vederbörande tänker ”Haha. Lycka till med detta, för det kommer aldrig att gå. Stackare…”.

Ofta brukar de flesta säga att man ej ska lyssna på andra. Det finns en sanning i det och jag kan i mångt och mycket hålla med. Jag tycker dock att man ska lyssna, men detta betyder inte att man blint ska följa det sagda. Ibland kan andra komma med kloka synpunkter och reflektioner, men att lyssna på ”du kommer aldrig lyckas” är inget jag lägger någon som helst vikt på. Kan de dock stärka sin tes med adekvata motiv, ja då är det en helt annan sak.

Läs vidare på trade venue - jag önskar dig en avkopplande afton (eller dag, beroende på när du läser detta).

/Cristofer


fredag 2 december 2022

Att skapa sig en fästning

 Jag vågar utgå från att samtliga som läser de här orden är här för att de delar samma intresse för ekonomi likt jag. Delas gör också viljan att skapa sig en stark, robust ekonomi vars syfte dels är att skapa en guldkant på tillvaron, dels verka som ett skydd för om/när skiten träffar fläkten. Oavsett är det som vi håller på med detsamma som att bygga en fästning – ett citadell. Skillnaden mellan den bild som målas upp i huvudet när sistnämnda nämns och den mer monetära som det de facto handlar om är förvisso stor, likväl är bådas syfte detsamma.

Jag började mitt bygge för länge sedan och har årligen fått se och uppleva hur sten efter sten lagts på varandra. Jag har fått se hur vallgravens djup blivit än djupare och jag har fått uppleva hur murarna höjs blir än högre. I år har även skyddstornen börjat ta form. Ännu kvarstår delar av bygget, men jag skulle redan nu kunna bosätta mig där. Emellertid vill jag veta att jag har skydd från såväl land- som havsattacker, för att inte förglömma de från skyn. Vidare vill jag ha det varmt och skönt under vintertid, men mer svalt och avkylande under sommartid. Jag vill ha ett utbud av allt från te via Pepsi Max till champagne och samma ska gälla maten, med allt från yoghurt och müsli via wallenbergare till hummer.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en härlig, avkopplande andra adventshelg!

/Cristofer