fredag 24 juli 2015

Don't forget your survival gear

"Och de församlade dem till den plats som på hebreiska heter Harmagedon. Och den sjunde göt ut sin skål i luften. Då gick en stark röst ut från tronen i templet och sade »Det är gjort.»
Och nu kommo ljungeldar och dunder och tordön, och det blev en stor jordbävning, en jordbävning så våldsam och så stor, att dess like icke hade förekommit, alltsedan människor blevo till på jorden.
Och den stora staden rämnade söder i tre delar, och folkens städer störtade samman; och Gud kom ihåg det stora Babylon, så att han räckte det kalken med sin stränga vredes vin. Och alla öar flydde, och inga berg funnos mer. Och stora hagel, centnertunga, föllo ned från himmelen på människorna; och människorna hädade Gud för den plåga som haglen vållade, ty den plågan var mycket stor. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna.»" - Uppenbarelseboken, vers 16:16-17:2


Den yttersta domen (ca 1536) - Michelangelo

Kurserna rasar, din portföljs värde minskar snabbare än Magnus Ugglas 4 sekunder och överallt är det enda du läser: "Panik!", "Börserna rasar", "Slakt!", "Nu faller världens börser" etc. Du känner dig kallsvettig. Dina lemmar darrar likt du led av Parkinson och i magen har en knut mer solid än den gordiska dito bildats. Du andas snabbare och snabbare, känner kalla, knapp märkbara svettdroppar bildas ovanför munnen och lika snabbt som du torkar bort dem är de tillbaka. Du ser dig omkring. Överallt pågår livet som normalt men i ditt sinne råder raka motsatsen. Just nu har du "förlorat" mer än 40 % av ditt totala kapital och inom dig skriker en röst: "Sälj! Sälj! Sälj!". 
Din blick fluktuerar, inom dig växer osäkerheten likt en gröda och en desillusion infinner sig. Även om det tar dig emot uppdaterar du kontosidan och kastar även ett öga på Dagens Industri. De fyrtio procenten har nu blivit fyrtioen...paniken ökar. Snart fyrtiotvå och därefter fyrtiotre. Bakom dina ögon figurerar dominobrickorna och du bävrar för varje kommande brickas fall. "Sälj!" skriker din inre röst ännu en gång. Sakta och klumpigt fattar du grepp kring musen. Det är densamma du använde då du köpte de innehav som nu, mer eller mindre, ruinerat dig. För bara ett par dagar sedan var den en av dina bästa allierade. Med dess vänstra musknapp hade du gjort flera tryck som ledat till att du, med råge, ökat ditt kapital  och allt kändes mer topp än GB:s Tipp-Topp. Nu är den din värsta fiende. Dina fingrar är klumpiga och handflatan våt. Du tar ett djupt andetag och...

Människans psyke är programmerat att det vill undvika alla sorters obehag, bekymmer, problem, smärtor etc. För varje sekund som dessa känslor tillåts råda ökar benägenheten att snarast bli kvitt dem - kosta vad det kosta vill! Kroppen agerar snabbt med att koppla in det sympatiska nervsystemet på bekostnad av det parasympatiska dito och innan du ens hunnit reflektera över det befinner sig din kropp i DEFCON 1. Radarn lokaliserar snabbt "det onda" och dina officerare levererar statusrapporter till ditt medvetande om vilka alternativ som är bäst lämpade att bekämpa farsoten med. Tyvärr tar dessa ej hänsyn till vad som (kanske) är bäst i ett längre perspektiv. Därtill talar de mycket högljutt med hyperboler värre än en gatuförsäljare, vilket får dem att framstå som tillförlitliga  Detta förfarande gör att dina smarta rådgivare, som du annars, i mindre stressade situationer och när det parasympatiska nervsystemet tillåts regera, lyssnar till, beges mindre plats. 

Detta beteende är något som lever kvar inom oss sedan tiden innan då vi upptäckte att det var mer smidigt att gå på två ben samt att laga mat över eld inte bara ökar energiuttömningen av födan utan även förhöjer smaken. Sedan dess har vårt släkte utvecklats såväl psykiskt som fysiskt, men de primära instinkterna om att fly eller fäkta lever fortfarande kvar - kosta vad det kosta vill.

Kontrafaktiskt historia

President John F. Kennedy nås av beskedet att Sovjetunionen, med Chrusjtjov i spetsen, har påbörjat uppbyggnaden av ramper för ballistiska robotar på Kuba. Genast sammankallar han sin stab, där såväl högst uppsatta militärer som hans egen "irländska maffia" ingår. 
Han upplever en enorm stress tillika press under det långtgående mötet och inom sig känner han sig ömsom rädd och utsatt, ömsom vredgad och förargad. Känslorna och tankarna om möjligheten att Sovjetunionen mycket väl kan vara först med att trycka på knappen tar honom överhanden och han finner mer logik för de invasionsvänliga rådmedlemmarnas argument än O'Donells, Mcmaras, R. Kennedy och Rusks dito. 
Senare samma dag sitter Kennedy bakom sitt skrivbord i det ovala rummet. Blicken stirrar in i en kamera och bakom denna står såväl familjemedlemmar och hans närmaste vänner som personal och rådsmedlemmar. Sakligt, korrekt och tydligt påbörjar han ett tal; "My fellow americans, with a heavy heart, and in necessary fulfillment of my oath of office...".

Om ni varit observanta under det ni hittills läst har ordet känslor och tankar florerat, både explicit och implicit, flera gånger. Dessa är oss människor ständigt närvarande, om än med varierad grad. Ovan har vi läst om personen vars kapital sjunkit vid en börskrasch och om Kennedy och dennes Kubakris och hur de låter sina tankar och känslor styra dem. Vi har tidigare diskuterat att människor är mer emotionellt än logiskt tillika rationellt styrt släkte. Mer ofta än sällan fattar vi beslut utifrån känslor, vilket faktiskt, för en observant, ter sig högst besynnerligt. Tänk efter, hur ofta har du inte gjort sporadiska och oreflekterade inköp av t.ex. kläder, parfym, teknikprylar etc. bara för att du i stunden upplevt en enorm lycka, ett "flow", ett nirvana? That's what I thought. Jag kan också tänka mig att det  senare på kvällen eller de närmstkommande dagarna, mer ofta än sällan, infunnit sig en sorts ånger? I rest my case.

Men, tänker du. Är det inte naturligt att lyssna till sina tankar och känslor? Lyssna? Absolut! Följa? Inte nödvändigtvis. I går kom en tanke till mig hur fränt det vore att tända två bengaliska eldar, sätta på E-types "Free like a flyin demon", klä av mig naken och streaka på gatan blåsandes i en vuvuzela där jag bor. Gjorde jag detta? Nej. Jag bestämde att inte göra en handling av tanken. 
Likaså, samma helg som Grekland röstade nej i folkomröstningen, fick jag en känsla att satsa 50 % av mitt totala kapital i Bull X15. Känslan sade att detta kan inte bli mer än rätt och att allt skulle lösas under måndagens morgon. Lyssnade jag till den? Ja. Följde jag den? Nej! 

I grund och botten är tankar...
 • ljud, ord, berättelser eller språkfragment
 • sanna/osanna - vi tror inte automatiskt på dem
 • inte absoluta befallningar - vi behöver inte lyda dem
 • klocka/okloka - vi följer inte automatiskt deras råd
 • Är aldrig hot! Även om de är smärtsamma tillika upprörande utgör de inget hot mot oss

Vad gäller känslor gäller, i stort sett, detsamma. Vi är inte ålagda att blint lyda dem!

Nu tänker du att du ska lära dig att kontrollera dina tankar därjämte känslor. Förvisso kan det vara en bra idé, men forskning visar att den kontroll du tror dig ha bara är en illusion så grymt applicerad att Joe Labero framstår som Tobbe Trollkarl. Du kan inte ha full kontroll över dina känslor. Tänk dig att någon sätter en laddad pistol mot ditt huvud och säger åt dig att inte vara rädd. Om du känner så mycket som minsta gnista av rädsla kommer personen att skjuta dig. Skulle du klara detta? Möjligtvis skulle du kanske klara av att spela lugn, men bakom fasaden skulle nog allt utom just detta råda.
Okej, tänker du. Känslor kan vara svåra att kontrollera, men med mina tankar är det en annan femma. Njae...tyvärr. Likt fallet med känslorna kan du ha en viss "kontroll", men även här gäller illusionen. Fokusera blicken på nedan bild och försök sedan att inte tänka på den under 3 minuter. Gick det bra? Once again I rest my case.

Så, vad ska man göra när känslorna och tankarna kommer i stressiga situationer och allt känns hopplöst och miserabelt? Innerst inne vet du att sälja och ta förlusten, trots att bolagens värde ej ändrats utan det som sker är en kraftig korrektion, är det minst logiska, rationella tillika korrekta beslut att ta. Dock, känslorna av skam, rädsla, fruktan därtill tankarna om undergång, "fattigdom", tack- och adjö, so long and thank's for all the fish etc. säger: ta smällen så är det sedan slut. Allt kommer bli bra. När du tryckt på knappen och realiserat förlusten kommer det kännas mycket lugnare. "Fattigare", ja, men mycket mycket lugnare.

Jag kan inte tala om vad du ska göra eller vad som fungerar bäst för dig i utsatta situationer. Dock, det jag kan göra är att ge dig lite råd samt tips.

Det första är att inte försöka kontrollera tillika ge de "onda" tankarna samt känslorna något spelrum. Låt dem istället bara vara. Se dem som ett skepp som seglar fram genom ditt medvetande. Du står på bryggan och ser skeppet närma sig. De ber dig gå ombord men du bara står där och ser skeppet passera för att fortsätta mot horisonten. Kanske kostar du till och med på dig att både le och vinka till dem. Snart är de borta och du ser dem ej mer. Detta förfarande - acceptans - är väl använt inom dagens psykologi; KBT, ACT, mindfulness, och har positiva evidensbaserade resultat. Därtill finner vi det omnämnt av USA:s egen lilla bamsebjörn Dr. Phil, och om denne gigant bland giganter säger det, måste det väl vara sant(?). 

Ett annat förfarande är att du låter de "onda" tankarna få röster tillhörande skådespelare, figurer e.d. du finner roliga. Låt oss ta Homer Simpson som exempel. Föreställ dig honom ståendes vid sidan om dig när du sitter framför dina röda siffror. Han sätter ord på dina tankar om undergång, domedag, hopplöshet, utsatthet etc.: "Doh! It's over. Game over. The world is going to end and I am hopeless. God, why do you do this to me. Why God? Why?!". Plötsligt framstår tankarna som rätt löjliga och du upptäcker att de bara är just tankar och inget mer.

Känns ovan förfarande svårt att applicera kan du även ställa dig vissa frågor såsom
 • Vinner jag något på att lyssna på denna tanke/känsla?
 • Hjälper den här tanken/känslan mig att agera på ett konstruktivt sätt för att nå de mål jag har?
 • Vad uppnår jag, både kortsiktigt och långsiktigt, om jag väljer att tro på tanken/känslan?
Slutligen, innan jag kommer visa några mer konkreta förfaranden att använda, vill jag även föreslå ett agerande som, av vissa, kan låta tarvligt. Dock är detta, likt ovan råd, evidensbaserade och väl använda av såväl legitimerade psykologer som s.k. "livscoacher" och hobbyterapeuter.
Metoden går ut på att du intar ett metakognitivt ställningstagande till dina "domedagstankar". Istället för att tänka "Det är kört" ska du tänka "Jag lägger nu märket till att jag tänker att det är kört". 
Vi kan ta ett annat exempel. Anna är överviktig och går ofta med tankar om detta samt att hon är ful, oälskad, oattraktiv osv. Om man hela tiden lyssnar på dessa tankar (falska sanningar) blir man slutligen benägen att ta dem för sanna. Istället borde Anna tänka: "Just nu uppmärksammar jag att jag tänker att jag är oattraktiv". Genom att skapa en distans, en metakognitivitet, sätts tankarna på en piedestal där de blir synliga att kritiskt granska och ifrågasätta. 

Vi har alla våra olika strategier för hur vi ska agera och tänka när det blir "kristider" i väskan. Många investerare, som är utdelningsjägare, har som uttalad strategi "buy & hold - forever & ever". En bra och stabil investeringsstrategi men jag vågar mig nog på att tro att många av dessa hade svårt att "walk the talk" under Greklandskrisen och oktoberdippen 2014. Istället för att se köpläget tror jag många av dem lät "domedagskänslorna/tankarna" styra. Således blev det nog  ej mycket walk av the talk.

Jag själv har länge haft svårt att göra verkstad av mitt snack, men sedan februari/mars anser jag mig ha blivit mycket mera lugn. Jag har lärt mig att intaga ett känslolöst, rationellt tillika logiskt resonerande kring mina innehav. Min placeringshorsisont är +10 år och de pengar jag "spelar" med är sådana jag inte har behov av på denna tid. Likaså är jag medveten om alla riskerna med detta spel.

För att nå detta lugn därtill accepterandet om marknadens ageranden, med förvissningen om att jag har koll på mina bolag, dess värden samt deras utveckling, har jag applicerat mycket av de exempel jag ovan nämnt. Jag har också använt mig av fyra andra, mer konkreta, förfaranden. 

1. Denna film som lättsamt och tilltalade presenterar hur utdelningsinvestering är/fungerar och hur du som investerare skall tänka och agera - "The Magic Yield on Cost"


2. Vid börsskärmen finns det två knappar: Den blåfärgade "köp" samt den rödfärgade "sälj". Ett knep är att du skapar dig en egen knapp, som du skriver ut och har på ditt skrivbord. På denna skriver du "avvakta" eller "behåll" och färger den grön. Det kan ibland vara lättare att göra en konkret handling av dina tankar. Genom ett konkret tillika fysiskt agerande stärker du tron på dina innersta övertygelser. Detta är en anledning till att många elitidrottare pratar högt för sig själva i stora tävlingar och avgörande ögonblick.

3. Ibland kan det, i stridens hetta, vara lugnande att titta på en graf som visar OMX och dess utveckling på ett +10års perspektiv. Därtill kan även det specifika bolagets kurskurva inom samma tidsperspektiv vara "lugnande" att titta på. Tilläggas till detta är att framtiden mycket väl kan komma att skilja sig från de historiska mönster som framkommer! 

4. Slutligen kommer en favorit. Här vill jag verkligen göra reklam och ge mina komplimanger till Sveriges tråkigaste investerare - "40procent20år", som inte bara driver Börsdata utan även har skapat ett kalkylark där du kan se din potentiella utdelning tillika portföljsvärde på en tjugoårshorisont (jag skulle gärna vilja se detta och liknande  inom det samhällsvetenskapliga samt ekonomiska ämnet på gymnasiet! Tror det skulle få fler unga att få ett grepp om vilka möjligheter som ligger dem vid fötterna).
Att tillägga är att ni även kan lyssna på nämnda bloggare, då denne blev intervjuad av Börspodden denna vecka, då de firade avsnitt 100.

Som sagt har vi alla olika strategier för att handskas med turbulenta perioder. Vissa väljer att följa/vara aktiva varje sekund medan andra "stänger av" med övertygelsen att det, i sinom tid, kommer vara blått igen. Om du tillhör dem som har problem att handskas med känslor/tankar om dina investeringar som du egentligen vet inte är logiskt, rationellt därtill noggrant övervägda kanske några av alla de ovan nämnda förfaranden kan vara dig behjälplig. Se dem som delar av en schweizisk armékniv - överlevnadskniv - där du väljer olika blad för olika tillfällen utifrån din unika situation. Om McGyver kunde överleva 7 säsonger med enbart denna bör även du klara det, eller hur?

Till de som "stänger av" hör en mycket kär vän till mig. När jag frågade honom om hans strategier vid turbulenta tider var hans svar (jag har valt att inte redigera språk e.d. och allt är kopierat från vår Facebook-konversation):

Jag har en otroligt avslappnad inställning till mina pengar på börsen, så faktum är att jag behöver inga strategier egentlgen för att hantera nedgångar. Visserligen har jag inte bränt mig á la vardia, men den typen av katastrofscenario kan du aldrig ha en "plan" för att hantera. Planen måste snarare vara att aldrig äga såna bolag och händer det ändå så är det absolut ingenting du kan göra något åt. [...] Handlar mkt om att våga/acceptera att du gett dig in i något som inte tillåter dig att ha 100% kontroll över situationen. Välkomna det faktumet istället för att försöka kontrollera den med kriterier och metoder, de leder sannolikt till osunt kontrollbehov. My 2 cents . Nu ska jag köra lite bil igen Ciao!


Det fiktiva "du" vi i början fick följa var tillräckligt stark att flytta fingret från musen och istället trycka på den gröna och egengjorda knappen "avvakta/behåll", som han hade vid sidan om musmattan. Darrande stängde han sedan av skärmen till ljudet av Homer Simpsons röst i sina öron. Idag, sommaren 2015, sitter han på sin nyinköpta Imac 27" Late 2014 med en Retina 5K-skärm, drickandes en espresso á la George Clooney och tittar på nedanstående klipp. 

1962, 22 oktober. Vita huset, Ovala rummet 

"Good evening my fellow citizens: This government, as promised..."


Har du några strategier som du applicerar vid turbulenta tider? Hur? När? Är det klokt att ha sådana eller fyller de ett tomt tillika osunt kontrollbehov?fredag 17 juli 2015

Kunskap ≠ makt

Oavsett vad vi tar oss för, om det såväl är att försöka bygga en tidsmaskin som att bygga hyllan Ivar, erfordrar detta kunskap. Utan att veta hur man går tillväga är det omöjligt att lyckas. Om detta råder föga tvivel. Vi har pratat lite om hur människan lär sig och hur allt är kopplat till varje individs personliga erfarenheter, känslor, upplevelser, sociokulturella därjämte socioekonomiska faktorer etc.

Vad är då kunskap? Om man vill göra det enkelt för sig rådfrågar man nationalencyklopedin, som definierar det som
"kunskap, fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet". 
Detta är nog en definition många av oss kan relatera till, men är man vetgirig, vilket jag är (och även du, hoppas jag!) vill man gärna veta mer - ha mer kunskap om begreppet och dess betydelser i allmänhet men om hur man anskaffar sig och beseglar den i synnerhet. Jag ämnar inte gå in djupare på temat än att säga att det finns flera olika stora filosofer som ältat begreppets och dess "riktiga" definition samt vägen att erövra det.

Vi vet att Platon förespråkade att den kunskap vi tror oss uppfatta bara är en idébild och att vi lever i en skuggvärld medan Descartes gång på gång stammade fram "Cogito ergo sum", med vilket, förenklat såklart, menas att människan är en tänkande varelse, vilket leder till tvivel. Dessa båda kriterier agerar i en symbios och kan inte existera tillika agera självmant. Tänkande förutsätter kunskap och har du ej kunskap kan du ej tvivla.

Även om de båda vi hittills diskuterat kan anses tillräckligt för att visa på tvetydigheten kring det ömsom klara, ömsom oklara begreppet är det ett par till jag vill presentera innan vi går vidare i detta inlägg. I mitten på 1600-talet kom den rationella John Locke (OBS! Inte den hårlösa killen i serien "Lost") fram med sin tes om att människan är en som en "tabula rasa", med vilket menas att vi från början är som ett oskrivet blad, på vilket kunskap skrivs ned genom åren. Kunskapen kommer till oss genom våra sinnesintryck, med vilka vi lär känna tingen. Dessa korrelerar sedan med vårt själstillstånd, vilket leder till att ideér bildas. Under hela denna tid agerar medvetandet passivt för att slutligen aktivt bearbeta nämnda ideér till "kunskap".

Likt Platon och Descartes var Locke en sann filosof och hans tankar var lika djupa som Marianegraven. Dock, som en Frankenstein skapad av nämnda tre kom slutligen Immanuel Kant och sällade sig till rationalismen. Denne menade att det bara kan vara själen, eller bättre; förnuftet, som kan bära begreppet kunskap medan sinnesintrycken ska lämnas därhän, förpassade att verka i den åtråvärda förstaplatsens skugga.Om du har haft svårt att följa med i denna starkt förenklade genomgång om vad kunskap är och, i förläningen, hur den anskaffas kan en, i dess sanna mening, enklare version vara behjälplig. Låt dela in alla människor i två läger; de som tror att förnuftet är grunden till kunskap om verkligheten, dvs. allt mellan himmel och jord,  placeras under rationalismen medan de som hävdar att all giltig kunskap måste gå att återföra på sinnesintryck placeras under empirismen. Då det ligger på varje individ att komma med sin egen unika uppfattning finns inga rätt eller fel. Som ofta är fallet kanske svaret är den gyllene medelvägen? Utan jing ingen jang, utan natt ingen dag, utan sill ingen nubbe.

Således har vi kommit fram till att 1: kunskap är svårt att definiera och 2: det är roligt att diskutera, då några "rätt" eller "fel" inom den filosofiska sfären ej existerar (vilket kanske är orsaken till att det är tacksam att filosofera - ingen kan förlora förutsatt att de deltagande kan tala för sin sak).

Nu, efter att ni har plågat er igenom ovan text, kommer min diskussion om ifall och hur kunskap är lika med makt och hur vi kan applicera detta på investeringar.

Vi har ovan kommit fram till att kunskap kan grunda sig på erfarenheter som t.ex. att om jag stoppar gaffeln i kontaktuttaget får jag inte bara en riktigt tuff frisyr utan jag får också en mindre rolig tid på sjukhuset, eller att jag läser att det är "köpläge" i banksektorn och jag köper, vilket kommande månader visar sig vara bra, då avkastningen blev 10 %. Vi lär oss av våra erfarenheter men dessa är inte obundna till våra känslor - det emotionella! Som ovan skrivits; ingen jing utan jang och detta kommer vi nu se varför.

Om din erfarenhet ledat till något positivt blir även din emotionella koppling positiv och vice versa.
Du befinner dig på en restaurang. Framför dig sitter din livs kärlek och samtidigt som ni avslutat en halstrad gös med hummerrisotto går du ned på knä, renar halsen med en knapp hörbar harkling och tar fram det där magiska föremålet ur kavajfickan...ja, ni kan nog fortsättningen. Då den fagra svarar "ja" kommer maträtten och allt den kvällen, taxifärden, promenaden, servitören etc. vara kopplade till den positiva känsla du fick. Du kommer alltid att ha en stark emotionella koppling till just stekt gös med hummerrisotto och nästa gång en sådan infinner sig på menyn kommer ditt medvetande ha mycket lätt att övertyga dig att välja denna. Detta trots att priset är mycket högre jämfört med andra rätter på menyn. Kort sagt; människan styrs mer ofta än sällan av emotionella beslut.

Dock, om erfarenheten bygger på att du haft okunskap kring ditt agerande blir erfarenheten, och i längden av det; känslorna, missvisande, eller hur? Om alla var medvetna på detta och därmed inte lät sig, att dagligen, styras av det emotionella tror jag fler skulle fatta mer "korrekta" tillika "rationella" beslut. Förvisso skulle reklambranschen och dess bolag nödgas vinstvarna, men...ja, c'est la vie.

Vi tar ett exempel om hur erfarenheter grundade på okunskap leder till negativa associationer/känslor:

Alexander köper aktier utan någon som helst kunskap om vare sig företaget eller om börsvärlden generellt. Då Alexander köpte aktier i Eniro den 15:e juli 2014 fick han panik den 16:e samma månad, då kursen sjönk med en sisådär 50 %, och sålde. Såväl erfarenheten som känslan sade senare till honom: "Aldrig mer aktier. Aldrig. Mer. Aktier."

Eller, om vi ska hålla kvar till tidigare metafor. Du köper en hummerrisotto utan vetskapen om att denna restaurang är kända för att importera frysta humrar från Portugal samt att risotton köps in från Peckas gatukök längre ned på gatan, där ingredienserna inte ens är kända av vare sig de som tillagar maträtten eller de som producerar dem. Naturligtvis blir smaken därefter och du kommer få en dålig erfarenhet och, troligtvis, en negativ emotionell koppling (+ att kanske den fagra säger "nej" pga. den dåliga maten). Hade du köpt denna rätt om du visste ovan fakta?

Då vi ska hålla oss till investeringstemat fortsätter vi med Alexander.

Alexander köpte på okunskap och fick således, vilket alltid inte behöver vara den naturliga utgången, om än den mest troligaste, en negativ association till resultatet av agerandet. Skall denna känsla låta styra honom resten av dennes liv? Nej! Och här kommer vi till att kunskap bara är makt när den används på ett produktiv sätt. Förvisso är ett sätt att använda sig av kunskapen att lägga av med investeringar med "övertygelsen" om att det inte var något för dig - dvs. du låter dig styras av det emotionella (vilket leder till att all världens reklammakare återkallar vinstvarningarna, lyfter på hattarna och istället tackar dig för att du bidrar till deras ökade vinster).

Jag säger inte att ovan är fel i den bemärkelsen att nu kommande är rätt. Dock vill jag framhäva att det istället finns ett annat förfarande. Fråga dig själv: Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig av detta? Vilka erfarenheter fick jag? Vilken kunskap fick jag av att köpa en aktie i ett bolag jag visste lika lite om som min bortgångne farfars far och sedan sålde snabbare än Lucky Luke hunnit dra?

Genom att ställa dessa frågor och kritiskt reflektera kring dig själv skaffar du dig ny kunskap. Med denna utvecklar du en förståelse för hur ett visst resultat uppstod därtill, och detta är det viktiga, spiken i kistan, créme de la créme etc., hur du kan erhålla ett annat bara genom att agera på ett annat sätt. Följaktligen påverkar du även den (tidigare negativa) emotionella kopplingen till den nya kunskapen och möjligtvis blir den nu en positiv sådan. Ditt jing blir i harmoni med ditt jang!

Är nu detta en garanti att kunskap kan förändra allt? Om jag vet att bolag med en ledning likt den Eniro hade skall jag akta mig för och även att inte sälja i morgoncallen likt alla andra flockdjur, förändrar det min kunskap?
Ja... och nej! Bara för att du erhåller en ny och viss kunskap är detta per automatik ej en garanti att du kommer applicera den. Det finns många människor världen över som har extremt mycket kunskap, men som, såväl aktivt som inaktivt, väljer att inte använda sig av den till sin eller sina medmänniskors fördel.

Således kommer vi här till huvudpoängen med inlägget: Fråga dig själv vad det är du ämnar åstadkomma. Är det att bygga en utdelningsportfölj? Värdeinvestering? Kasta för en touchdown med bruten arm och en synskärpa knappt över <0,05?
Oavsett svar ökar chanserna markant om du erhåller den kunskap som krävs för att uppnå detta och använder den! Oftast finner du inte denna i ett Kellogs Frostiespaket eller i barnens Happy Meal. Nej, målmedvetenhet, envishet och drivkraft är de egenskaper som krävs. Kom även ihåg att utan "pain" vinner du föga "gain"!

Kunskap är inte makt, det blir makt när du tar den till handling för att skapa ett resultat - t.ex. bygga en ypperlig utdelningsportfölj - som för dig är värdefullt. Att erhålla kunskap men ej applicera den, utan istället fortsätta med samma förfarande med förhoppning om ett annat resultat, faller tveklöst under Einsteins definition av "idioti".

Vad vill du? När du vet vad du vill och vad du ämnar uppnå kommer du ta reda på vilken kunskap som behövs för att nå dit, använda den och inte nöja dig med -50 % i Eniro samt tanken att "det där med aktier var verkligen ingenting för mig".

Om ditt svar i tidigare inlägg om att vilja vinna eller inte förlora var att vinna är detta nästa steg på vägen. Skaffa dig kunskap att vinna, använd den och vinn! Alla kan inte vara en Yoda tillika Warren Buffet från start, utan vi måste alla utsättas för såväl Dagobahs träsk som bolags vinstvarningar. Om ni kan er film- därjämte ekonomihistoria vet ni mycket väl att båda nämnda lyckades helt "okej" då de använde kunskapen!

Hur skaffar du dig kunskap om dina investeringar och hur applicerar tillika utvärderar du den?


fredag 10 juli 2015

De fem kriterierna - nyckeln till lyckade investeringar?

För att lyckas nå bästa möjliga utfall i såväl "livet" som med vad du än tar dig för; husköp, renovering, studier, investeringar etc. är det viktigt att ha en strategi. Dock, en strategi kommer ej från intet utan måste skapas utifrån kriterier. Olika uppgifter i skilda sfärer kräver olika, av kriterier uppbyggda, strategier. 

Listan på vilka kriterier som krävs för skapandet av en strategi kan göras lång men bör med fördel begränsas. Detta för att de ska kunna samverka i en symbios och bära en vinnande strategi. Som exempel kan vi ta amerikansk fotboll. Olika spelscheman (strategier) utgår från att vissa kriterier är uppfyllda. Är dessa inte det är risken stor att strategin kommer fallera. Om Brady ska kasta för en touchdown krävs det dels att han har ett bra sikte tillika tillräcklig armmuskulatur, dels ett öga för spelet därjämte kylan att vänta till det perfekta ögonblicket. Förvisso kan man försöka applicera en touchdown utan att nämnda kriterier är uppfyllda, men chansen att lyckas med strategin minskar kraftigt.
Vad gäller investerare är det mer andra kriterier som erfodras. Att ha en stark armmuskulatur ligger kanske inte bland de främsta. Ej heller att ha ett bra sikte. Dock kan en känsla för spelet och kylan att vänta på rätt ögonblick vara starka kriterier att applicera inom investerarvärlden.

Den kända investeraren Anthony Bolton gav vid en intervju ut tre kriterier han ansåg vara de mest viktiga:


 • Det är lättare att se möjligheter i mindre företag
 • Leta efter nya möjligheter men glöm inte bort de aktier du redan äger
 • Både grundläggande fakta och marknadssentiment är viktiga

Richard Loth, indexkungen som b.la. startade indexfonden Vanguard 500, blev av Fortune Magazine år 1999 utsedd till en av de fyra "investment giants". Han hade följande råd tillika kriterier:

 • The primacy of investing simplicity
 • Minimizing investment-related cost and expenses
 • The productive economics of a long-term investment horizon
 • A reliance on rational analysis and an avoidance of emotions in the investment decision-making process
 • The universality of index investing as an appropriate strategy for individual investors

Allas vår Warren Buffet, av vissa hyllad likt en gudom, av andra dissad likt en tondöv Idol-Legolas, basunerar i Berkshire Hathaways årsbrev:
 • "America's best days lie ahead"
 • If you think long, stocks aren't as risky as you think
 • Don't listen to the "experts"
 • Be decisive

Jag skulle kunna fortsätta med flera olika exempel från investerargurus världen över. Ändock anser jag att vi redan här kan se ett mönster som visar att olika investerare har olika kriterier för utformningen av sina strategier, vilka sedan ska leda till de bästa investeringsbesluten. Konstigt, tänker vissa. Detta då det egentligen bara vore att "kopiera" den som lyckats bäst och sedan är saken, som soldaten själv sade det, biff. Njae... Som tidigare diskuterats vet vi att människan är unik och att dennes lärande grundas på de erfarenheter, upplevelser, sociokulturella tillika socioeknomiska umgängen etc. som är unika för just denne. Således kan vi inte slå ihop allas "best advices" eller låta oss styras av dem, då dessa inte korrelerar med just våra erfarenheter, upplevelser etc. Likaså skulle listan bli så ofantligt stor att vi nog skulle behöva ägna minst ett par dagar med att bocka av alla kriterier.

Jag är av åsikten att alla skall skapa sig sin egen strategi för sina investeringar och för att denna strategi skall bli den bästa möjliga bör man identifiera vilka grundpelare - kriterier - som håller den uppe. Som en metafor kan islam användas. Se islam som de troendes "strategi" till att leva rätt, dvs. följs den uttalade strategin kommer den troende bli belönad och hamna i paradiset efter dennes bortgång. Denna "strategi" bärs upp av dess fem grundpelare; trosbekännelsen, tidebönen, allmosan, fastan och vallfärden. Följs inte alla minskar chansen drastiskt med en biljett till paradiset.


Jag har länge haft ett sorts "jaha-tänk" vad gäller strategi tillika vilka kriterier som underbygger den och därmed är avgörande för att avdöma vad som är ett bra därjämte ett dåligt investeringsbeslut. Ofta har jag läst många av nämnda subjekt och tänkt att: "Okej, ja det låter ju vettigt. Jag kan nog säga att jag inte förblindas av expertisen, att jag är beslutsam och att jag är relativt känslokall vid börsskrämen". Dock, och detta är ett stort sådant, har jag aldrig tagit mig tid att sitta ned, läsa olika investerares strategier samt underliggande kriterier och verkligen analyserat, tolkat och dömt dem utifrån M.I.G. Jag har saknat en stabil grund, ett fundament likt Petrusklippan (Matteusevangeliet 16:18-19) eller Liftarens guide till galaxen att såväl utgå från som att falla tillbaka på.
Jag tror (vet!) att detta har varit ett misstag som kostat mig ett par dåliga investeringsbeslut. 

Det är ingen "rocket science", utan det enda som krävs är en öppensinnighet för dig själv, dina tankar, erfarenheter, känslor etc. Genom att utvärdera dig själv, vilket för många kan vara jobbigt, kommer du, med stor sannolikhet, bli starkare och mer medveten om vad som är viktigt för just dig i dina beslutstaganden. När du ändå är igång och gnuggar geniknölarna råder jag dig även till att skriva ned dem! Genom att skriva måste du sätta ord på dina tankar och ofta kommer man fram till att det man trodde sig tro/uppfatta/leva efter, inte alls är verkligheten.

Likt en Kung Fu-mästare räcker det inte med att besitta en kampstil för att erhålla den ärorika titeln. Man måste kunna vara lika energisk som en drake, slå snabbt likt en tiger, vara orädd såsom en panter, besitta strategisk kompetens i likhet med en trana och vara lika smidig, uthållig och flexibel som en orm. Som ni ser är det inte bara i amerikansk fotboll och investerarlivet som man bör ha flera kriterier som bärare av en strategi. Ehuru jag inte har fastnat för vare sig drakar eller tranor har jag den senaste tiden försökt att konstruera fem kriterier jag vill förhålla/förhåller mig till när jag följer därjämte, med tidens gång, justerar min investeringsstrategi efter nya insikter tillika erfarenheter. Det är oundvikligt att vissa kriterier går in i varandra, då allt handlar om tolkning och det spann man tillåter varje dito täcka. Således ber jag om en viss förståelse och vill även tillägga att jag ser anskaffandet tillika nyttjandet av kunskap som underliggande till samtliga kriterier (teaser: mer om detta i nästa veckas inlägg).

Vad krävs då enligt mig för att lyckas bland alla slagskämpar på den universella arenan "börsen" och bli en mästare likt Po? • Känslokontroll som kapten Spock
Att låta sig styras av system 1 - känslor - när man handlar med pengar är som att be om att förlora. Även om jag är av åsikten att 99 % av allt i världen enbart kan tolkas subjektivt måste investeraren se objektivt på ett bolags siffror, bransch, ledning, affärsidé etc., men också sätta det i ett perspektiv till branschen i sin helhet tillika dess konkurrenter och dessas siffror. Att låta känsloströmningar likt "deras burgare smakar ju så gott och de har en fin logga. Likaså gillar ju barnen den där Ronaldtypen. Just det ja, i morgon fyller jag år. Det ska bli skönt och jag kommer säkert få den där nya BMW X6:an jag önskat mig. Vad bra detta kommer bli. Vad nöjd och bra jag känner mig" och sedan strunta i adekvat fakta därjämte det fundamentala är, i de flesta fallen, lika med ett dåligt utfört investeringsbeslut. Dessutom, om nämnda utförs enligt ovan exempel är risken mycket större att du säljer vid tillfälliga dippar eller andra, mer makrostyrda, nyheter som inte påverkar bolagets värde, som exempelvis greklandskrisen.
Således, ett noggrant avvägt beslut, där det objektiva tillåts spelrum framför det subjektiva och där känslor och andra tankar, som berör världen utanför portföljen, åsidosätts, förhöjer chansen till ett klokt fattat beslut. Om detta är ett "köp-beslut" kommer denna procedur också vara ett bra fundament för ett eventuell kommande sälj-beslut.


 • Fatta dina egna beslut likt tjuren Ferdinand 
Detta låter som ens självklarhet. Dock, som ny i börsvärlden är detta ett kriterium svårt att följa. Den ena säger köp, den andra avvakta medan den tredje vill visa dig ett annat, enligt denne mer intressant, bolag. Du läser på/i såväl Redeye och di.se som på diverse bloggar och Värdepappret. Alla säger olika och du känner dig som ping i Pong.
Jag vet att jag har svårt för allt för söta saker, vilket gör att när jag blir rekommenderad att smaka något sådant, t.ex. en amerikansk muffins, avstår jag oftast. Förvisso bör man aldrig döma något på förhand, ej heller för alltid ha en avig inställning, men vet du att muffins inte faller dig i smaken kanske du inte bör köpa extra mycket bara för att en annan person säger åt dig att göra det?  • Var uthållig á la en nordamerikansk gaffelbock
Detta kriterium gäller såväl när du skall köpa som sälja. Låt säga att du har hittat DET bolaget, men kursen har ökat lite från ditt köptak - våga hålla ut! Likaså om du ämnar sälja, sälj inte i desperation tillika när du är som mest påverkbar. Om ditt sälj är positivt kopplat till kriterium nummer 1 (känslokontroll) kan du med fördel applicera uthålligheten. 
Slutligen gäller även detta kriterium hur länge du ämnar ha bolagen i väskan. Själv ämnar jag, med få undantag, hålla mig till det klichéartade uttrycket "ligga lång". Aktier utvecklas över tid, ofta en lång sådan. Således erfodras uthållighet likt Feidippides (med undantaget att du inte nödvändigtvis behöver hålla dem till liemannen kommer på besök).

 • Var envis som åsnan 
Du har gjort din analys och är säker på din sak; siffrorna, cykeln, affärsidén mm. alla samspelar precis som Timon och Pumba. Du genomför ett köp men kursen sjunker och fortsätter sjunka. Inga nyheter är presenterade på bolagets hemsida ej heller finner du något matnyttigt vid ett frenetiskt googlande. Här är det viktigt att våga lita på sig själv och den analys som gjorts. Är värdet detsamma? Ja? Då kan du vara lugn och antingen öka eller bara förpassa nuvarande kursreaktion med vetskapen om att marknaden finner det rätta värdet i sinom tid.
Förvisso skall man alltid vara beredd att omvärdera beslut, men då skall det göras med adekvat fakta som grund och inte något sådant trams som en simpel, oförklarlig kursdipp. Havet är sällan lugnt och en våg måste tillåtas gå såväl upp som ned. Och om även Odysseus och Aeneas klarade av sina seglaster skall väl även du göra det, eller? 

 • Var nöjd likt björnen Baloo 

I allmänhet täcker detta kriterium mycket, men i synnerhet syftar jag främst på två saker: 

1. Även om andra lyckas nå högre avkastning tillika resultat än dig själv skall du inte jämföra dig med dem - There is always a bigger fish. Du är din egen värsta fiende tillika bästa allierade. Den enda du skall "jämföra" dig med är dig själv. Skriv istället ut egenformulerade mål och förhåll dig till dem! På detta sätt ökar du även chansen att motstå den fruktade girigheten.

2. Att sprida riskerna samt hålla en diversifierad portfölj i all ära, men det finns också gränser. Ibland är det mer klokt än oklokt att hålla sig till det kända devisen "less is moore" och istället fokusera mer kapital i några få utvalda än mindre i många. Har du även gjord din analys/värdering av bolagen (kriterium nummer 2) kommer denna devis inte kännas som en pers. Således bör du, istället för att jaga nya bolag bara för sakens skull, vara nöjd med de fina du redan funnit och öka i dem. Detta förutsatt att du fortfarande anser dem undervärderade eller befinner sig på en acceptabel köpkurs. 
Vad som är en acceptabel kvot är helt upp till var och en, men överväg, och gör det noga, hur kul är det att ha +20 bolag när det är rapportsäsong, chefen vill ha ditt utkast för den där rapporten, frugan klagar på värkar och lilla Casper är "nödig". Detta samtidigt som Sebastian ska ha skjuts till hockeyn och lilla Lisa har upptäckt hur ofantligt givande tillika tillfredsställande det är för hennes artistiska sida därjämte högra hjärnhalva att måla med tusch på vardagsrummets väggar.


Dessa kriterier är de fem grundläggande i skapandet av min investeringsstrategi. Flera investerare, som t.ex. denne, denne och denne, därjämte jag, har även andra mer konkreta, som används vid analyserande av bolag. Dock, dessa är inte fundament i min övergripande investeringsstrategi, utan används vid varje analys av varje specifikt bolag. Således kan de ses som en undergren till den investerarroll jag ämnar bygga.


Är det viktigt att ha en strategi? Har du en sådan och vilka kriterier är dina grundpelare? Eller försöker du dig på en touchdown med bruten arm och glasögon tjockare än Steve Urkelssöndag 5 juli 2015

"Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa!"

”Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Vi själva, som ser allt detta, tror ju det knappast. Och ändock övertygar oss de hopade liken och de svåra förlusterna om att det inte är någon dröm. O, du lyckliga eftervärld, du som inte hör denna jämmer! Hur skall kommande släkten kunna tro att det en gång funnits en tid när nästan hela jorden var utan invånare?” - Francesco Petrarca, nåden år 1348

Inget ont som inte för något gott med sig. Kan detta även appliceras för den börsfrälste? Jag tror många av er är av övertygelsen att svaret, i de flesta fallen, är "ja". Detta speciellt för dem som är utdelningsjägare. För dem är det som julafton när en sättning, korrektion eller annan markant nedgång inträffar. Tänk dig att få köpa det du vill ha, fast till ett lägre pris! Inte ens möjligheten, därtill tillåtelsen, att nalla från det undre lagret innan det övre är slut i den lockande Aladdinasken är mer tillfredsställande. Ändock bör tilläggas att även värdeinvesterare ser sättningar och allt vad det kallas som gyllene tillfällen.


Dock, detta inlägg skall inte handla om att se varje korrektion e.d. som ett köptillfälle. Sådana inlägg, texter, filmer etc. finns det gott om. Nej, detta inlägg handlar om att sättningar, korrektion, krascher mm. behövs. Ja, ni läste rätt. De är nödvändiga. Behövliga. Erforderliga.

Fastspänd och försedd med såväl färdkost som lektyr och husrum satt bakterien Yersinia pestis, år 1334, på en råttas rygg och begav sig på en resa från porslinets hemland till Europas portars stad - Konstantinopel. Efter lite dröjsmål på vägen, vilket inbegrep ett livligt festande på diverse handelsstationer, där nämnda gick levande ur på andras bekostnad, nådde Yersinia pestis år 1347 sitt färdmål, varifrån sällskapet (för de var många!) skulle splittras. Vissa ville nämligen till södra Europa medan andra till norra.

I Europas städer, som innan Yersinias pestis ankomst, drabbats av växtvärk var det mer vanligt än dess antonym med en hälsa lägre än kategori 1 på WHO:s skala. Överbefolkade, smutsiga, dåliga sanitära förhållanden, brist på livsmedel...ja, var du ej rik eller hade det gott ställt på annat sätt var livet i staden inte det mest glorifierande, vilket passade Yersinias pestis ypperligt.


Efter att ha lekt globetrotter ett par år, där nästintill varje del av Yersinias pestis destinationer lämnats mer öde än Robinsons ö, fick de nog och försvann. Även om de var små var deras slagkraft desto större och folk, rika som fattiga, kom att bli såväl direkt som indirekt påverkade


När pesten drog in över Europa dog cirka halva dess befolkning. Detta var en hemsk händelse och dess grymhet ska absolut inte negligeras men...genom detta kom även fördelar att tyda sig. Helt plötsligt fick människorna, såväl rika Krösus som bonnadrängen tillika den livegne Alfred, möjlighet att b.la. äta nötkreatur, bo i ett stabilt hus, dricka mjölk, vin och öl. Likaså behövde Alfred ej längre jobba för slavlöner á la valfri snabbmatsvarukedja. Även om det inte fanns några fackförbund att tala om kunde en Alfred, med en stake, med råge höja både sin lön och även erhålla andra förmåner. Allt detta tillsammans gjorde att både Alfreds och Krösus livslängd ökade. De blev mer uthålliga, starka och immuna mot sådana skavanker, sjukdomar e.d. som tidigare varit dem förödande. I och med folks ofrivilliga bortgång ökade behovet av arbetskraft, vilket gjorde att folk likt Alfred kunde kräva mer i lön. Likaså kunde alla njuta av spannmålens avkastning. Eftersom befolkningen var mindre minskade också åkermarkerna. Detta gjorde att skog växte upp på nytt, vilket de överlevande utnyttjade till att bygga såväl fartyg och kvarnar som hus och andra byggnader. I städerna kom de sanitära förhållandena att bli bättre och trångboddheten minskade. Handeln kom att frodas och marknaderna runt om i Europa blomstrade likt aldrig förr. Även om de negativa effekterna bör ges plats i det främre rummet än att åsidosättas till det bakre, bör de positiva effekterna premieras av oss överlevare. Genom pesten, denna korrektion, kom de svaga och det dåliga att eroderas. Om de som överlevde gjorde det på grund av Guds nåder, starkt immunförsvar eller av ren tur låter kan vi enbart sia om. Dock är jag av övertygelsen att det mer lutar åt att den avgörande faktorn var ett starkt immunförsvar. Vi kommer här in på darwinismen; den starkaste överlever genom evolutionens gåtfulla nycker.

Vi har tidigare diskuterat om du har viljan att vinna. Jag tror att många som levde i slutet av 1340-talet mycket väl önskade att "vinna" - överleva. Dock räckte det inte med vilja för dem; såväl Gud som Fortuna och evolutionen hade ett finger med i spelet och även om du hade det gott ställt räckte inte ens ett GAV i H&M på 20 kr för att köpa dig fri. 

Nu undrar du vad poängen med detta inlägg är. Ska detta inte handla om ekonomi? Jo, och dit kommer vi nu. 

Medan grekerna slår knut på sig själv och olivoljan sjunker i värde medan yoghurt och fetaost står sig relativt väl gentemot guldet har du, jag, vi, ni...ja, ALLA, valet och möjligheten att överleva. Således är vi inte utlämnade likt de stackars människorna på medeltiden. 


När vinden börjar blåsa har du ett val. Du behöver inte kasta allt överbord i hopp om att det ska hålla skutan flytande. Har du byggt den av solitt virke samt undersökt den innan avfärd vet du att den kommer hålla sig över, och inte under, vattenytan. Förvisso kommer det skvätta upp lite vatten och skeppet kan hamna något närmare nämnda, men inte mer än att du kan ösa. Skulle sedan vinden övergå till kulingar gäller samma procedur. Är du riktigt rädd kan du alltid ta på dig en flytväst eller kalla på Flipper. Dock är detta onödiga åtgärder, för du vet dels att stormen kommer gå över, dels att skutan är lika stabil som Dr. Alban. Likaså, om du håller dig flytande är chansen stor att du kan, om du vill, fånga upp allt som de rädda valt att slänga överbord. Således kan du, till minimal kostnad, öka ditt lager under stormen och sedan, om det är ditt syfte, sälja när du anlänt i hamn. Annars kanske du ämnar följa den gyllene regeln - regel 72.

Så, hur skall du nu agera under denna Greksommar? Svaret finns i frågan, för jag frågar dig hur du tänker agera. Om det inte är tydligt skall jag tala ännu klarare: Jag frågor om hur du skall göra! Med andra ord: vilka val kommer du göra? Tänk om någon ställt den frågan till en stadsbo i London år 1347. "Du, pesten är här och överallt runt omkring oss dör folk likt vete för en lie. Vad tänker du göra?", när alla vet att oavsett om du åderlåter dig, går ett gisslartåg i 33 dagar, flyr till landet, bosätter dig i kyrkan, biktar dig, pilgrimsvandrar mm. kommer det ändå handla om Guds nåder, Fortuna samt evolutionen. 

Jag ämnar inte spekulera i vad som kommer hända med Grekland, den europeiska politiken tillika marknaden - Que Sera, Sera. Det kan mycket väl bli en nedgång värre än Lisebergs nedsläpp eller bara vara en piss i Mississippi. Istället låter jag tiden ha sin gång och fortsätter äta grekisk yoghurt till frukost. Mina bolags värden ändras inte för att olivoljepriset agerar jojo eller för att Tspiras försöker agera hårdare än Terminator när han säger att det mycket väl kan bli hasta la vista till såväl EMU som EU. Istället knyter jag fast mina värdefulla föremål vid skeppets mast och försöker beundra och lära mig av vädrets vildhet. Detta för jag vet att efter regn kommer solsken. Kanske kan jag ha tur att finna såväl en låda Betsson som NCC komma flytande. Även om ingen låda fiskas upp kommer jag vara mer så rikare än tidigare, då jag kommer veta att jag är en överlevare - jag är en sann Robinson med vetskapen att jag kommer klara nästa "storm" mer lättare än svårare!OMX:s utveckling


När pesten försvann reste sig Europa starkare än någonsin tidigare. Befolkningsmängden kom successivt att öka, likaså människors levnadsförhållanden tillika deras livslängd. Efter den svarta torsdagen 1929 därjämte den svarta måndagen 1987, IT-krachen 2000-2002 samt finnanskrisen 2008 gjorde de ekonomiska marknaderna detsamma. Visst skulle det vara skönt att kunna säga till sina efterföljare att du var med under denna tid och du valde att överleva. Du slängde inte allt överbord. Du behöll lugnet och kylan och fattade därmed logiska tillika rationella beslut enligt system 2

Jag vill avsluta detta inlägg med ett citat från Winston Churchill,


"De som försummar att lära sig från historien är dömda att upprepa den"

samt det talade ordspråket: 

"Sällan ångrar man det man gjorde utan bara det man inte gjorde"Således, hur agerar du under denna tid som nu råder?