söndag 29 januari 2023

Vecka 4: Intrum, Nordic Paper & V.F. Corp

 Det har varit en tämligen intensiv helg som ägnats till nuvarande bokmanus. Att läsa, läsa om, eventuellt korrigera, läsa om et cetera tar sin beskärda tid. Enformigt? Jag känner inte det, för dels upplever jag att skrivande (och därmed reflekterande), dels meningsutbytanden med både förlaget och tacksamma bollplank är utvecklande och berikande.  Jag brukar ofta ha lite bakgrundsmusik och ofta, men inte alltid, antingen Hans Zimmer. Volymen är näst intill på mute, likväl har nämnda musikfilmskompositörs senaste samarbete med The Disrupted Collective varit en njutningsfull stämma. Har du ej lyssnat på det och gillar Zimmers musik är det en stark rekommendation, speciellt de tre delarna från Lejonkungen.

Intrum

Nåväl – nog om kommande bok. Under den gångna veckan (vecka 4) har flera bolag rapporterat, men än fler kommer rapportera kommande två. De bolag som överraskade mig mest var Intrum samt Nordic Paper. Beträffande Intrum (länk till rapport), som jag upplever flera småsparare (dit jag räknas) har positioner, blev jag lite besviken att de behåller samma utdelning som för räkenskapsåret 2021. Jag hade gärna sett att de minskat nämnda och istället fokuserat på att arbeta ned sin höga skuld. Absolut täcker kassaflödet utdelningen, men det är en stor risk att ta om detta skulle minska. Som bekant kan saker som man ej räknar med – s.k. svarta svanar – inträffa och risken är då att ledning, styrelse samt aktieägare står med skägget i brevlådan.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande söndag och att kommande vecka är dig berikande.

/Cristofer

torsdag 26 januari 2023

Definiera och håll dig till din spelplan och din strategi.

 Det händer ofta att man som människa i allmänhet, men som investerare i synnerhet rycks med i stunden; ständigt ser samt hör och därmed jämför sig med allt och alla runtomkring sig. Relativitetsbias är ett farlig gift, som inte sällan leder dig in på vägar som du innerst inne inte vill vandra. I tider då sociala medier växer och det faktum att alla kan umgås med allt och alla oavsett tid och plats har detta enbart ökat på den stammentalitet – ie. ”tribalism” - som vi har kvar sedan tiden på savannen. Att riskera sin plats i flocken är för oss ett hot så kraftigt och fruktat att vi ofta inte förmår att stå stadiga mot de tankar och känslor som kommer av att se hur alla andra gör, tänker och säger (med förlängningen att vi vill apa efter).

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig allt gott och att du fortsätter ha kontrollen över hur du förhåller dig till dina tankar och känslor.

/Cristofer

lördag 21 januari 2023

Över- och underskattning

Roy Amara, amerikansk forskare och inte sällan citerad futurist, sade ”We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run.” Jag tror vi är manga som är benägna att hålla med om det budskapet och inte bara gällande teknologi, utan om mycket.

Jag är inte den första eller enda som skrivit om hur jag upplever att jag för varje bok bygger på mitt inre, mentala bibliotek, eller hur jag för varje bolagsanalys upptäcker att jag blivit lite, lite bättre på att identifiera faktor X och Y samt hur att reflektera och tänka kring värdering. Träning. Matlagning. Oavsett vad vi väljer att göra och sedan fortsätta ägna tid och energi till detta leder till utveckling. Dag för dag förnimmer vi den knappt, men över år, såsom fem eller till och med tio, kan vi se tillbaka på en vandring ingen annan än… ja, effektfull. ”Tänke jag verkligen så den där sommaren 2013?”. ”Hur kunde jag tro och tänka så om det bolaget…!?”.

Emellertid kommer insikter om insats relativt resultat först efter att såväl en som två minor bestigits, för i början av näst intill allt vi tar oss an tycks processen vara densamma:

Läs vidare på Trade Venue. Jag vill önska dig en avkopplande lördag och en lika avkopplande helg!

/Cristofer

onsdag 18 januari 2023

Värde(investering)

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om ACT, acceptance and commitment therapy, och hur jag finner den modellen tacksam. Den belästa känner säkert igen sinnesrobönen och dess likhet med behandlingsmodellen: ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan samt förstånd att inse skillnaden”.

ACT. Att acceptera att det råder X och att du har två val i hur att förhålla dig till detta; acceptera och förhåll dig till det, eller acceptera inte och försök att ändra samt justera för att X ska bli Y. Går det att ändra X till Y och att du blir mer tillfreds av det – gör det. Kan du inte ändra X till Y finns ingen anledning att lägga ned tid och energi på en redan på förhand fruktlös mission. Acceptera istället att detta är vad som gäller, hur mental och fysiskt jobbigt det än är.

Läs vidare på Trade Venue. Som alltid vill jag önska dig en avkopplande, men produktiv, dag!

/Cristofer

söndag 15 januari 2023

Bredband2

Jag har i cirka ett år följt Bredband2, som har nämnts mer och mer under samma period. Dels har Affärsvärlden bolaget i sin modellportfölj, dels har Börsveckan med den i sin utdelningsportfölj för 2023. Några av de främsta argumenten är de sedvanliga för bolag likt detta, såsom Bahnhof, Telia, Tele2, Telenor et cetera, är att de inte är konjunkturberoende och att det sista konsumenten drar in på är tobak, alkohol, spel och bredband/telefoni. Jag håller detta i allmänhet, men sista i synnerhet för sant. Emellertid kommer det vara en enorm prispress om skiten träffar fläkten och således handlar det om finansiell position – ju bättre soliditet och ju starkare marknadsposition, desto mer kan man sänka marginalerna för att ömsom överleva, ömsom vinna mot sina konkurrenter.

Bredband. Fiber. Trådlöst. Oavsett form är de essentiella för ett fungerande liv i det flesta av världens länder. 5G lyfts mer och mer fram som ett alternativ, men jag tror att det kommer dröja fler år än vad många analytiker tror/trodde. Dels går utbyggnaden av master med mera långsammare, dels är investeringsviljan från bolagen inte den högsta just nu (och, troligtvis, för resten av 2023). Utöver detta är 5G enbart starkt och bäst fungerande inom en viss radie från masten. Det skall till många master om alla ska ha perfekt uppkoppling twenty four seven.

fredag 13 januari 2023

Same procedure as every year, James.

Ju mer jag läser och ju fler år jag vistas på börsen, men även i livet i dess allmänhet blir det än mer uppenbart hur allt går i cykler och hur mycket, ändock ej allt, tenderar att återupprepa sig. För blott ett år sedan var antalet inlägg på sociala medier samt blogguppdateringar med en bifogad bild på portföljens utveckling mer att betrakta som något unikt, knappt förekommande. Spola fram nästa exakt ett år och det råder vice versa – nu postas det hej vilt. ”ATH”, ”Ny miljon nådd!”, ”Kolla SBB och kolla mina hittills 10,7 %” eller dylikt finns överallt och ingenstans på valfri social media.

Förstå mig rätt, för absolut gläds jag med berörda och absolut vill jag att alla som sparar och investerar – tar ansvar för sin ekonomi och därmed liv – ska få bästa möjliga avkastning, utveckling och ”liv”. Dock kan jag inte negligera hur all mänsklig psykologi ständigt finns där och lika ständigt återupprepar sig.

Läs vidare på Trade Venue. Jag vill önska dig en avkopplande fredag tillika helg. Själv skall grillen tändas och burgarna grillas.

/Cristofer


onsdag 11 januari 2023

Ask not what your country can do for you…

 ”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.”

Säkert känner du igen den före detta och nu avlidna presidentens bevingade ord om hur du inte ska ställa dig frågan om vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land. Som sig bör är retoriken och träffsäkerheten i semantiken här perfekt, som så ofta är gällande när högt positionerade individer håller tal (nåja… Trump och Biden får vara undantagen som bekräftar regeln. Och Strandhäll. Och Johansson… ….).

Kennedys ord tål att tänkas på – reflektera kring. Genom att göra så gott du kan för dig själv gör du också gott och nytta för ditt land, eller hur? Genom att arbeta och försörja dig själv bidrar du också till staten via inbetalade skatter och via din konsumtion. Håller du med? Och genom att se till att du är så självgående som möjligt gör att du gör att andra, som är i behov av stöttning, hjälp och vägledning (tänk sjukvård, a-kassa, sjukersättning, barnbidrag med mera) får den, för du står inte och innehar en onödig kölapp. När de slutligen kommer ut i arbetet kommer de bidra likt du och vem vet; kanske är det de som ”hjälper” dig när du, mot förmodan, hamnar i en liknande situation som de befann sig i.

lördag 7 januari 2023

Hur jag allokerar mot läkemedel, biomedicin etc.

Att ha en exponering mot läkemedelssektorn bedömer jag vara klokt. Dels är den relativt ocyklisk, dels kommer den alltid vara essentiell för människan och mänskligheten. Oavsett besvär, sjukdom, diagnos eller dylikt måste en ständig utveckling ske av läkemedel och detta kommer inte ändras och bli mindre framgent, snarare tvärtom och framför allt då vi blir äldre och äldre. Med det kommer hälsa i största allmänhet att bli extremt viktigt.

Jag tror mig inte kunna denna bransch eller sektor likt vore jag en doktor eller biomedicinforskare (eller användare á la ”den gamla goda tiden” av gamla aktieforumet på Avanza). Jag är på lekmannanivå och kommer så vara framöver. Det krävs enorma kunskaper för att fullt ut förstå ett läkemedelsbolag och således är jag mer ”naiv” och godtrogen i mina investeringar här. Ömsom går jag på historik och allt jag bedömer mig förstå när jag läser rapporter, analyser samt extrema aktörers texter, ömsom söker jag bolag som har flera olika ben som de står på och således inte är utlämnade till endast ett läkemedel eller dylikt. Oavsett dessa ansträngningar är det svårt att verkligen förstå ett visst preparat eller hur stor sannolikheten för att medicin X kommer klara fas 3 och så vidare.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en fortsatt(? avkopplande lördag och hoppas du gör det DU vill göra (inte vad andra anser att du ska göra). 

/Cristofer

onsdag 4 januari 2023

We'll see

 Alla av oss har en gång varit mer gröna än Knatte, Fnatte och Tjatte samt alla andra i Grönjölingspatrullen. Vi har lockats av än det ena, än det andra. Har det ej varit utdelningsstrategi har det varit tillväxtorienterad sådan. Vissa har kanske spetsat till med momentum eller Magic Fomula? Ofta sker vårt ändrade av fokus på plötsliga händelser och, tyvärr, lika ofta är också vår strategiförändring mer intuitiv än grundlig och rationell grundad. Ibland slår det väl ut, men oftast inte. För att använda Kahnemans terminologi: system 1 & system 2.

Många orsaker till detta berör jag i mina böcker om börspsykologi och jag ämnar inte älta dem här. Vad jag däremot ämnar göra är att återberätta en berättelse som har presenterats sedan tidernas begynnelse(?). Reflektera kring sensmoralen och budskapet.

Läs vidare på Trade Venue. Då det råder snöstorm i stora delar av Sverige hoppas jag du rår om dig lite extra. Kom ihåg att våren är närmare än vintern!

/Cristofer