fredag 29 september 2023

VBG

 En internationell industrikoncern som är verksam inom en tämligen cyklisk sektor under en tid som karaktäriseras av både hög inflation och höga räntor. Just detta låter kanske inte fullt ut så lockande, men om jag adderar att bolaget är lönsamt, har en imponerande historik, starka ägare, stabil avkastning på eget kapital samt handlas värderingar som ligger under dess historiska snitt så kanske det får dig ett tänka om? 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig allt gott och en trevlig helg.

/Cristofer

söndag 24 september 2023

Planerade månadsinköp oktober

 ”October. This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks. The others are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August, and February.” Sanningsord från Mark Twain och småsparare, men även professionella aktörer, som varit verksamma i ett par år kan nog skriva under på detta utlåtande.

Oktober har dock något mer… unikt över sig i och med att den stora börskraschen startade den 24 oktober 1929. Bara ett sådant faktum får de mer vidskepliga investerarna att ta det försiktiga framför det oförsiktiga och om pöbeln (retail investors) följer efter (flockbeteende/flockmentalitet) uppstår det redan tidigare avhandlade fenomenet reflexivitet. Återstår att se om det sker, men en allmän nedgång där lite/inget bolagsspecifikt har skett är för mig något jag med öppna famnar tar emot, då det allt annat lika betyder samma skit som igår, men till ett än mer attraktivt pris.

fredag 22 september 2023

Jag visste det!

 Om en månad, ett kvartal eller om ett år är jag tämligen övertygad om att vi kommer få se småsparare, men också professionella investerare, basunera ut ”jag visste det”. Kanske kommer det vara gällande att Nibe på nuvarande nivåer var ett bra köp, eller att korta Nvidia på ett aktiepris motsvarande P/E 98,1 var inget annat än ren och skär briljans. Kanske kommer det vara gällande att SBB skulle fortsätta falla än mer och allt lägre, eller att den svenska kronan skulle göra en rebound utan dess like. Kanske.

Oavsett kommer alla vara drabbade av fenomenet som går under namnet ”Fitchs paradox”. Nämnda är en filosofisk paradox som väcker frågor om gränserna för mänsklig kunskap och själva begreppet. Den är uppkallad efter den amerikanske filosofen Frederick Fitch, som formulerade den 1963. Paradoxen kan uttryckas likt nedan.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig allt gott coh en avkopplande helg.

/Cristofer

lördag 16 september 2023

Svolders årsrapport

I portföljen har ingen transaktion genomförts, utan veckans insamlade utdelningar från Betsson, IBM samt Prudential Financial har adderats till den tidigare pengahögen. Jag ser ingen anledning till att stressa in de mottagna utdelningarna, eller att ta av krigskassan. En rapportperiod är i stundande och utifrån hur såväl bra och medelbra som ”in line” eller mindre bra rapporter togs emot under sommarens rapportperiod tror jag det är klokt att ha likvider redo. 

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en god och avkopplande helg.

/Cristofer

söndag 10 september 2023

POW - ett kanadensiskt investmentbolag

 Investmentbolag, men även holdingbolag samt konglomerat tilltalar mig. Ibland kan skillnaden dem emellan vara svår att reda ut och ibland tycks definitionsgränsen så godtycklig att en despot skulle bli grön av avundsjuka. Beträffande investmentbolag noterade utanför Svea Rikes gränser äger jag sedan tidigare Wendel, Groep Brussel Lambert, Brookfield Asset Management (om än att det efter uppdelningen mellan ”Asset management” och ”Corporation” går att diskutera om det längre är ett investmentbolag), BB Biotech samt Sofina S.A.. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god helg!

/Cristofer

fredag 8 september 2023

Varför fallerar svensk skola?

 Tidigare i veckan läste jag en chatt, baserad på en debattext från KDU, om huruvida disciplinen i skolorna är för låg. Vad som är hönan respektive ägget till den svenska skolans sjunkande resultat är svårt att säga. Beror det på socioekonomiska faktorer, det vill säga att barn och ungdomar från familjer med hög utbildningsnivå placeras på samma skolor, dit också bra och erfarna lärare söker sig - något som, lika mycket tyvärr som paradoxalt, leder till vice versa i skolor där elever från socioekonomiskt svaga familjer studerar? PIRLS 2021 visar dels att skolresultaten sjunker, dels att ojämlikheten mellan eleverna ökar. Repetera ett par generationer och… ja. 

Läs vidare på Trade Venue och kommentera gärna vad du anser behöver göras för att få bukt med de sjunkande resultaten med mera.

Trevlig fredag!

/Cristofer

måndag 4 september 2023

Brunello Cucinelli – H1 2023

 Bolag verksamma inom lyxvaror tilltalar mig, inte minst för den psykologiska aspekten som är närvarande. Såklart spelar även kvalitén på varorna en viktig roll, likväl ska den psykologiska faktorn om att människor vill ha lyxprodukter för att inte bara skämma bort sig själva, utan också för att kunna visa upp nämnda för andra. Syftet, oftast på ett undermedvetet plan, är att visa hur lyckad och framgångsrik individen är (jmfr. att vinna flockens gunst och därmed stärka sin roll i stammen). Att det rör sig om en imaginär bild av vad som verkligen spelar en roll glöms snabbt bort av de som ständigt jagar och suktar efter lyxens aromer. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god måndag tillika vecka.

/Cristofer

fredag 1 september 2023

Utdelningsfest

 Huruvida utdelningar är ett nollsummespel eller inte tvistar såväl de lärda som olärda om än idag och beträffande något slutgiltigt resultat tror jag det ligger en oändlighet bort. Det finns, som med så mycket annat, såväl för- som nackdelar med en utdelningsfokuserad investeringsstrategi och viktigt är att alltid utgå från sig själv, sitt eget kynne, placeringshorisont, önskan om investeringsaktivitet, ekonomi, socialt liv och så vidare. Vad andra gör, tycker och säger kan och bör ses på som något att själv bygga vidare på, men inte att oaktsamt och naivt ta för sanning eller ta rygg på.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god och avkopplande helg.

/Cristofer