lördag 22 september 2018

Glädjekalkyler

Jag brukar finna tid att läsa många bloggar, ändock långt ifrån alla (och detta var innan skaran växte med allt från utdelnings-investmentbolags-cannabis-frivid48-student-investerarnas-jagskallblirik bloggaren kom till. Ja, jag raljerar och menar ej något illa).

Det som jag ofta läser är att många av bloggosfärens skribenter kallt räknar med ca 6-7 % i årlig avkastning. Jag började aktivt med investeringar kring 2014 och har inte upplevt annat än år av guld och gröna skogar. Envar år har bringat med sig en positiv avkastning och mer ofta än sällan en som har legat över 7 %. Genomsnittlig avkastning på den svenska börsen har historiskt legat kring 6-7 % år, sett i ett långt tidsperspektiv, men även detta är mycket beroende av vilken exakta mätpunkt som väljs. Likväl, låt oss ändå utgå från detta.
Att samma kommer gälla i framtiden vet vi ej, precis som vi ej vet om Johnson & Johnson kommer fortsätta sin fina utdelningshistorik. Det enda vi kan göra är att gissa och göra detta utifrån historia. Ju längre en sådan är, desto "säkrare" tycks vi känna oss på att framtiden kommer att vara densamma. Emellertid har denna historia inte haft samma förutsättningar som nu; ty världen är än mer globaliserad och dras med minusräntor. Vi har handelskrig, en allt snabbare teknisk utveckling, populism et cetera. Ja, det finns alltid faktorer likt dessa, eller snarlika, och ja, det är alltid "annorlunda nu", men ändå inte.

Dock vågar jag aldrig räkna med att historien kommer att återspela sig. När jag använder Stefans sparkalkylator, eller tar fram mitt rutade block, linjal, penna och suddgummi, utgår jag alltid med snittet delat på hälften, dvs. om snittet på årlig avkastning har varit 7 %, räknar jag med 3,5 % och om snittet på utdelningshöjningar har varit dryga 5 %, utgår jag från 2,5 % et cetera.

Varför gör jag detta? Jo, för jag är hellre inställd på något "dåligt", även om 3,5 % i årlig avkastning inte är det i en egentlig mening, och med det bli positivt överraskad om detta slås än vice versa. Jag har tidigare nämnt min underbara fars uttalande inför en flygning till Sorrento, då jag och min bror var yngre. Ingen av oss var, eller är idag, flygrädda, men ändå ville han skoja till det; "Cristofer... ställ in dig på att planet kommer att krascha, för då blir det desto roligare om vi landar och om vi får bada i havet. Eller vad säger du?". Förvisso är detta ett raljerande men jag hoppas att poängen framgår. Mitt mindset i livet är att mer ofta än sällan räkna med det "sämre" än bättre, för då har jag redan innan skiten träffar fläkten förberett och lagat för det.

"[...]Att tänka -50 % på dina uträkningar för dina investeringar kanske är att dra det i överkant[...]"

Kanske tänker och agerar jag fel, men jag skulle inte vilja stå med svansen mellan benen, eller i havet utan badbyxor då floden inträffar. Att tänka -50 % på dina uträkningar för dina investeringar kanske är att dra det i överkant, men jag uppskattar det, då det ger ett lugn. Dessutom har det lett till att envar årsrapport sedan bloggstart har varit roligare än beräknat att författa.

Jag skrev ett inlägg under 2017, som jag sedan postade igen i början av 2018, som till mångt och mycket handlar om samma sak likt detta inlägg. Jag är av den uppfattningen att jag inte gillar att se/läsa inlägg som gång på gång behandlar samma ämne, men när jag nu upplever mig läsa alltmer av dessa glädjekalkyler (OBS! gäller såklart inte alla, långt ifrån) bland diverse skribenter samt det faktum att många börjar prata om hur de skall gå ned på halvtid för att sedan sluta helt; hur de planerar inför den dagen då det händer; då de kommer att leva på den passiva inkomsten. Inget fel med att planera, men om det inte är mindre än 1-2 år kvar bör man vara mycket allmän och inte alltför detaljrik, för life happens!

fredag 21 september 2018

Intervju med ekorren som tog sig ur

Denne vecka kommer intervjuserien att avslutas och jag gör det med en person som jag länge har tvivlat om att intervjua (för att läsa alla dryga 20-tal intervjuer - använd denna länk). Inte för att jag inte är intresserad, men han, och hans familj, har redan förekommit i flera av Svea Rikes blaskor. Emellertid kände jag att vissa frågor inte hade blivit ställda och således kom en majoritet av de som jag ställde att hålla sig inom denna sfär.


Fantastiska Farbror Fri har funnits i bloggosfären i flera år och drev först bloggen "Fri Vid 42", en sida som idag ej finns kvar. Målet, att bli fri vid 42, misslyckades han grovt med, då han blev det vid 39 års ålder... Således är mitt starka råd att när det kommer till att diskutera matematik och siffror i allmänhet, men pensionsplaner och exakta årtal i synnerhet med denne karismatiska man att inte ta de diskuterade siffrorna bokstavligt...

Att presentera FFF är något som inte behövs göras, ty det är nog ingen som inte vet vem denne är, men det är av vikt att framföra att det finns två läger kring denne och bloggskribenter som har liknande/samma tema; de som älskar och vill läsa om sparsamhet, "snålhet" (ekonomisk sundhet?) et cetera och de som tycker att det blir för mycket - ja, matlåda. VI VET. Ja, cykla i stället för bil. VI VET. Ja, baka eget bröd. VI VET. Ja, handla second-hand och köp storpack via Matsmart e.d.. VI VET.

Undertecknad ämnar inte att säga att detta gäller alla, men det är min tolkning av de kommentarer som jag ser/läser på såväl Twitter som bloggar. Själv har jag haft nöjet att träffa FFF och det var ett mycket trevligt möte och att döma av vad andra säger och skriver, var detta inget undantag.

Med detta sagt vill jag inte förringa tacksamheten till FFF, som ville ställa upp på denna, minst sagt, matiga intervju, där vi både diskuterar portföljen och hur han och hans fru ställer sig till att även deras barn "dras med" i det mediebrus och "kändisskap" som har kommit med deras offentlighet.

Länk till Twitter

Du har redan förekommit i flera intervjuer, bland annat i Dagens Industri och på X. Många av läsarna vet vem du är och således tänkte jag att vi försöker att gräva djupare. Jag hade tänkt mig dela in intervjun i två delar; den ena om din portfölj, hur du är som investerare et cetera och den andra om livet runt omkring. Låt oss börja med den första delen.
Du har investerat under en lång tid och din portfölj är i dag viktad mot 13 innehav (om vi räknar med Lendify). Berätta hur du kom fram till dessa och varför det blev just dem. Var det några andra bolag som var nära, men som inte riktigt räckte till?

Min aktieportfölj består av två delar. Den första delen är tre stora investmentbolag med väldigt olika inriktning (Investor, Kinnevik och Ratos). Tanken med denna del av portföljen är att jag inte egentligen har en aning om var världen är på väg men här tar jag rygg på tre stora investerarfamiljer. Här får jag också en stor diversifiering med bara tre aktier.
Den andra halvan av portföljen består av aktier inom tre utvalda branscher nämligen energi, livsmedel och bostäder. Här har jag gjort ett urval av de ingående bolagen utifrån stabilitet och en diversitet mellan länder och valutor. Innehaven är fördelade på SEK, USD, CAD, NOK och EUR. Under processen fram till att välja ut dessa innehav till portföljen gick jag igenom ett stort antal andra bolag som inte fick plats. Kvartalsvis tittar jag på rapporterna från bolagen och beslutar om de ska få vara kvar...förutom det tittar jag på dem relativt lite.

Förutom aktieportföljen som är 75-80 % av vårt fria egna kapital har vi också en del kontanter och en del överskottslikviditet investerat i privatlån via plattformen Lendify.

Lendify är något som allt mer omtalas bland bloggar och på Twitter. Du skriver ibland “sponsrade inlägg” om dem. Får du ersättning av dem? Det är en “ful” fråga och du skall ej känna en press att svara, men det skulle även vara intressant att ta del av hur du tänker kring att ha reklam och affiliatelänkar på bloggen? Har du som syfte att tjäna pengar på din blogg, eller driver du den hundra procent altruistiskt?

Periodvis har jag fått ersättning från Lendify för att skriva inlägg på min blogg. Jag har även då och då använt affiliatelänkar och får lite ersättning av plattformen tradevenue.se för att bloggen ligger just hos dem. Vår livsfilosofi bygger på sparsamhet och enkelhet kombinerat med investeringar, därmed finns det ganska lite som vi kan göra reklam för utan att det krockar med bloggens budskap. Mitt syfte är inte att få ett ekonomiskt överskott från bloggen, däremot vill jag ha möjlighet att komma ut med budskapet och det medför ibland en del kostnader.

Genom att ha några inkomstbringande samarbeten möjliggör det inköp av dator, telefon och en del resor som är en förutsättning för att kunna komma ut med budskapet och träffa nya människor för att få ytterligare information.

Varför blev det livsmedel, fastigheter och energi? En annan fråga som kommer upp är om det finns branscher/bolag som du aldrig skulle kunna tänka dig att investera i och varför?

Vi har helt enkelt utgått ifrån vår egen livsstil som är ganska sparsam och funderat över vilka branscher som skulle fortsätta att gå relativt bra även om andra valde att leva mer sparsamt (antingen självvalt eller vid en lågkonjunktur). Vi har kommit fram till att man kommer vilja fortsätta ha en bostad med värme och ljus och man kommer vilja fortsätta äta även i lite sämre tider. Så enkelt är det...

"[...]ända fram till den berömda IT-bubblan sprack och värdet gick ner ca 90 %.[...]"

Nu investerar du som en utdelningsinvesterare, men har det alltid varit den strategin? Kan du berätta om hur du var vid ditt första/dina första år som investerare och hur dessa kom att utvecklas? Applicerade du swingtrading eller daytrading? Investerade du i s.k. “förhoppningsbolag”? Gick du på några minor?
Min första sejour som investerare började runt 1995 och började med att jag köpte aktier i två bolag som sysslade med mobiltelefoni. Denna investering var mycket lyckad om än väldigt chansartad och under ett antal år under slutet av 90-talet ökade min lilla portfölj till som mest 300 tkr (inte så mycket  men rätt mycket pengar för en student) under den perioden tog jag även ut pengar ur portföljen som ändå fortsatte att öka i värde ända fram till den berömda IT-bubblan sprack och värdet gick ner ca 90 %. Efter det byggde jag långsamt upp en portfölj igen med det skulle dröja fram till kring 2005 innan vi började investera igen i en något lite större skala. Den gången var jag tråkigare och investerade i mer stabila bolag (vissa stora och andra mindre) med en etablerad verksamhet med försäljning, vinst och kassaflöde. Sedan dess har vi bara investerat i bolag som har utdelning även om vi inte har försökt maximera utdelning per definition.

Som ekonomisk fri är du och familjen utlämnad till att bolagen är finansiellt starka och “friska/sunda”. Hur ofta tittar du till innehaven och hur aktiv är du med att vikta om? Viktar ni ens om, eller justerar ni viktningen enbart genom nyinvesteringar?

Jag brukar titta på bolagens kvartalsrapporter men gör relativt lite där emellan. Under det senaste halvåret har mina innehav gått kraftigt uppåt och då har jag vid några tillfällen passat på att sälja av lite för att säkra hem lite likviditet och behålla balansen i portföljen.

“Tajma marknaden”, eller enbart säkra vinst? Hur går dina tankar kring detta? Förstår att du vill sälja av lite för att säkra” vinsten, men är inte det detsamma som att försöka tajma marknaden?

Vi säkrar helt enkelt hem lite vinst när börsen har gått starkt. Vårt fria egna kapital ska i huvudsak täcka våra omkostnader de närmaste 10-15 åren och därmed är vi lite mer aktiva med att säkra hem vinster där. När det gäller pengar som är placerade på längre sikt i pensioner låter vi dem fortsätta jobba på marknaden orörda i upp och nedgång.

Kommer du ihåg hur känslan var då både din fru och du hade slutat slava för lön och insikten om att det nu var portföljen som har er kassako? Var känslan enbart positiv och glad, eller fanns det tveksamheter och tankar såsom “vad har vi gjort och gett oss in på”?

Den överskuggande känslan är glädje och positivism, men det är ju inte så att den som är ekonomiskt fri är helt förskonad från livets små motgångar. Ibland har jag ifrågasatt om det har varit rätt att vara så publik med hur vi lever men sedan så inser jag att det är svårt att tänka mig motsatsen att inte berätta om någonting som jag själv tycker är så bra så att andra får möjligheten att se detta och kanske följa efter.

En intressant bieffekt är ju också att det ibland kan vara svårt att förklara för andra vad man sysslar med. Således använder jag gärna begreppet “ekonomiskt fri”, vilket för mig innebär att vi inte behöver jobba men att vi gärna gör en del arbete som vi tycker är kul och utvecklande. En annan utmaning är att vi numera lägger en hel del tid på saker som sparar pengar (bygger själva, bakar bröd mm.) som vi inte gjorde tidigare. För mig som är ekonom  vet jag ju egentligen att detta har ett värde men man får ingen “lön”, vilket gör det svårare att få ett objektivt värde på det man gör.

"[...]Min förhoppning är att barnen lär sig att det är viktigt att kunna försörja sig[...]"

Intressanta tankegågar. Låt oss stanna här och med vad du säger kring “Ibland har jag ifrågasatt om det har varit rätt att vara så publik”. Din fru och du har även tre barn - hur går tankarna här? Även om era barn inte har fått en medial uppmärksamhet, har de ju ändå implicit varit med. Märker ni av något från andra föräldrar och deras barn? Ni har tjänat och sparat ihop era pengar och kan således “livets hårda skola”, men hur uppfostrar ni era barn att gå i samma?

Det är lite dubbelt det där för samtidigt som vi vill skydda barnen lite från den här uppmärksamheten, så är det ju också så att vi gärna vill komma ut med budskapet att det går att leva ett enkelt liv med stor livskvalitet även när man har familj. Många är nog ganska nyfikna efter att ha sett oss i tidningen, men många är lite blyga och vågar inte riktigt fråga.
De som vågar fråga har dock varit övervägande väldigt positiva till tankesättet.

Det är alltid svårt att veta hur man påverkar barnen men en sak är säker: vi är öppna till våra barn kring vår ekonomi och våra ekonomiska prioriteringar. Vi sparar också en del tillsammans med barnen så de ser att vi kan göra semestrar och annat genom att under en period lägga undan pengar månadsvis. Min förhoppning är att barnen lär sig att det är viktigt att kunna försörja sig men samtidigt att mer pengar och mer prylar/resor etc. inte är lösningen för att leva ett lyckligt liv. Äldsta sonen pratar ofta om att han kommer vilja jobba deltid när han blir stor även om det skulle innebära lite mindre pengar...man kan ju hoppas att den insikten håller i sig:-)

Vilka är dina främsta tillika sämsta egenskaper som investerare? Skulle du kunna exemplifiera med något/några konkreta innehav/före detta innehav?

Min bästa och min sämsta egenskap är nog att jag är lite lagd åt att vara motvals. Det vill säga, jag går gärna emot den gängse bilden på marknaden och tror på bolag som marknaden ratar. Detta har fungerat bra på lång sikt men innebär inte sällan att jag går in lite för tidigt i bolag med kortsiktiga utmaningar. För närvarande ligger två bolag i portföljen med negativ avkastning från köp (även inklusive utdelning) och dessa är Ratos och Europris. Min övertygelse är fortfarande ett det finns en bra kärna i dessa bolag och att de en dag kommer få en uppvärdering, men visst kan man önska att man hade haft lite mer is i magen och köpt på en lägre nivå. I den positiva vågskålen ligger t.ex. Kinnevik, Fortum och Wallenstam, som har gått starkt efter att vi köpt när marknaden tillfälligt varit väldigt tveksam till aktierna.

Du har även Kesko samt Axfood - är du inte rädd att få för mycket viktning mot detta marknadssegment? Hur gick/hur går tankarna med att även ha Europris? Hur lyder servettanalysen?

Vi vill ha exponering mot livsmedelshandel i Norden och gärna i flera olika valutor som tillsammans utgör cirka 15 % av vår totala portfölj. Skulle jag vara tvungen att välja bara ett av dessa bolag skulle det vara Axfood som jag har bäst koll på och tycker är ett mycket välskött bolag, detta både som aktieägare och kund. Samtidigt tror jag på en rimlig diversifiering och ser att både Kesko och Europris redan har väl fungerande lönsamma verksamheter med potentialen att bli ännu bättre.

FFF: "Det har varit väldigt mycket barnidrott och målning de senaste dagarna men nu var det dags för lite  #bakadkrona oxå! Ska bli gott!

Hur försöker du att bearbeta och motverka dina negativa egenskaper?

När vi tillför ett nytt innehav (eller avvecklar ett sådant) gör vi (e.g. familjen) det gemensamt. Eftersom jag är den mer intresserade i familjen, fungerar det som så att jag lägger fram ett förslag till min fru, Maribel, och sedan tar vi ett gemensamt beslut. Detta motverkar att jag allt för impulsivt går in och ändrar i portföljen och jag måste verkligen tänka igenom mina argument när de ska presenteras för någon annan innan beslut. På så sätt är vi också ett team även om våra intresseområden inte helt överlappar.

Hur insatt är din fru? Förstå mig rätt, men blir det aldrig som så “jaja, om du (Oskar) anser det så. När allt kommer omkring är det ju du som har de flesta och bredaste kunskaperna.”?

Detta är ungefär som på ett företag… även om experterna är mest insatta har man ändå en styrgrupp som man då och då presenterar för och som tar beslut. Detta ökar stringensen i tanken hos projektgruppen. Den huvudsakliga funktionen av detta är dock att jag inte drar fram alla dåliga förslag eftersom jag hindrar mig själv på analys-stadiet. Hade vi inte haft denna process kanske jag ibland blivit för ivrig...

För cirka 1,5 år sedan intervjuade jag ett flertal andra bloggare, då vissa sade sig lägga cirka 1 timma/dag på att  läsa om börsen och sina innehav. Warren Buffet trumfar dessa med sex timmar per dag. Hur mycket tid lägger du i snitt och vilka kanaler/informationssidor använder du dig av?

Vi gjorde ett relativt grundligt arbete när vi skapade vår portfölj, men det uttryckliga målet för denna var att vi sedan inte skulle behöva lägga så mycket tid på den. Jag skulle säga att jag lägger cirka 1 timme per bolag och kvartal för att vara uppdaterad med hur verksamheten går. Om det händer något överraskande tillkommer lite tid för att läsa om på om detta (uppköp, sammanslagning, vinstvarning).

När en aktie rör sig kraftigt uppåt eller nedåt så försöker jag bilda mig en egen uppfattning om detta är grundat i hur bolaget utvecklas, eller om det är mer en fråga om marknadens “humör”. I det senare fallet kan detta vara ett bra tillfälle att ta hem lite vinst eller köpa på sig mer aktier. Skulle säga att detta sammantaget innebär att jag lägger 1-2 timmar i veckan på portföljen men att det tidvis kan gå många veckor utan att jag ens tittar till den. Framförallt förlitar jag mig på information direkt från företagen via deras hemsidor eller pressmeddelanden.

Måste man läsa böcker om investeringar för att bli en bra investerare? Klarar man sig inte på att ”hänga med” i bloggosfären och läsa duktiga analytikers analyser?

Generellt tycker jag att man bör läsa mer böcker.. både om privatekonomi, investeringar men även inom andra ämnen. Även om det finns undantag, fokuserar tidningar, bloggar och analytiker mycket på det korta perspektivet. Tror att förutsättningen att lyckas som privatinvesterare handlar om att kunna hålla huvudet kallt och om man lyssnar för mycket på alla som skriker “vargen kommer” eller tvärt om är väldigt positiva, gör man det onödigt svårt för sig att agera övertänkt.

Låt oss lämna delen om väskan och gå in på ditt/ert liv. Ofta postar du bilder på att du bakar bröd och fikar vid en sjö e.d., men vad innehåller livet egentligen för er nu? Ägnar du dig till studier, skriverier, kurser e.d.?

Sanningen är den att vi gör ganska mycket samma saker som vi gjorde innan. Vi lagar mat, bakar, skriver, inreder och fixar hemma, tar barnen till sportaktiviteter etc. Den enda skillnaden är att det inte sker  ständigt med andan i halsen. Sanningen är nog att det man verkligen vill göra hittar man tid för även när man har fullt upp, men det är stor skillnad att göra saker så snabbt som möjligt bara för att klara av dagen eller att kunna njuta av processen.

Några nya saker har vi också gjort som vi aldrig hade kunnat ha tid med tidigare. Vi har skrivit en bok som kommer ut i januari om vägen ur ekorrhjulet. Jag har gjort några föreläsningar, deltagit i poddar etc.

Fru fri har vikarierat i skolan, tagit på sig ett styrelseuppdrag i en lokal idrottsförening och har varit vikarie i skolan enskilda timmar i några olika ämnen.  Fru fri har också startat en blogg (enkelboning.com) där hon skriver om vårt enkla liv utifrån sitt perspektiv med mer inriktning på återbruk och inredning.


Hur upplever du att omgivningen, såväl bekanta som randoms, reagerar på er och er situation? Många ser er säkert dagligen och efter alla skriverier om er då ni båda stämplade ut kanske det finns avundsjuka e.d.?

Det som vi hör har varit bara positivt. Däremot är ju också känslan att många är nyfikna men inte riktigt vågar fråga. Det är en ovanlig situation, vilket också gör att det kan vara svårt för andra att förstå hur vår tid ser ut. En utmaning kan vara att andra tänker att vi jämt har all tid i världen när det i själva verket är så att vi vill göra mycket av vår ”friköpta tid” och ser att den har mycket stort värde. Värde på ett vis då vi kan hänga mer med barnen och baka, laga mat etc. men också stort värde på de egna timmar vi har på en vecka. Har inte upplevt någon direkt avundsjuka.

Om du/ni fick göra något annorlunda med er resa till den ekonomiska frihet som ni har idag, vad skulle det vara och varför?

Detta har jag berört på bloggen och om vi började på samma punkt om vi gjorde för 7 år sedan hade vi nog ändrat mycket lite, vi trivdes med vägen mot frihet. Hade vi börjat yngre är det möjligt att vi valt andra utbildningar och jobbat deltid tidigare (mest nära till hands är lärare). Hade vi fått börja om idag hade det nog blivit som egna företagare och med ambitionen att jobba betydligt mindre än heltid.  

Ni har många som följer er och många av dessa är unga. En högst sannolik gissning är att lika många strävar efter den frihet som ni åtnjuter - vad vill du ge för tips, råd och visdomsord till dem?

Grunden till ett fritt liv för de flesta kommer gå via sparsamhet. Denna sparsamhet behöver bygga på en grundläggande insikt om att mer, större, nyare inte kommer göra en lyckligare, då man annars kommer känna att sparsamheten är för jobbig. När man väl kommit till den insikten handlar det om att designa ett effektivt liv där stora kostnadsposter som boende, transport, mat, kläder men också fritid hålls nere genom att det byggs in i livsstilen. Ett exempel på detta är att bosätta sig så att man kan gå eller cykla till det mesta som man behöver/vill göra vilket sparar enorma pengar på transport samtidigt som det höjer livskvaliteten. Ett annat sådant område är att lära sig att laga bra billig mat, baka etc., något som man sedan har glädje av under lång tid.

Som en avslutande fråga skall du, likt övriga, få berätta om vilka bolag som du tror, och varför som du tror, kommer vara bland de främsta kommande 5-10 åren.

Detta är en svår fråga då jag egentligen inte ser på vår portfölj på det viset, jag förväntar mig en stabil och bra avkastning över långa tidsperioder men har väldigt lite tankar om hur det kommer gå på kort eller medellång sikt. Skulle jag bli tvingad att leva med en portfölj med bara 5 innehav så skulle det troligen bli:
Investor, Kinnevik, Axfood och Brookfield Renawable Partner och Wallenstam.

Skulle jag tänka lite mer risk/möjlighet skulle jag i samma portfölj byta Kinnevik mot Ratos och Axfood mot Europris...högre risk men också högre potentiell uppsida!

fredag 14 september 2018

Intervju med Bamses nemesis

Det är få som har portföljer så stora som dagens person och det finns nog ännu färre som har en lika spridd och diversifierad som dagens intervjuoffer. Han har funnits i bloggosfären sedan januari 2016 och är således fylld dryga 2,5 år. Detta till trots är han mycket omtyckt och läst av många. Undertecknad är en av dessa och även om jag aldrig skulle klara av denna diversifiering, kan jag inte undgå att erkänna min vilja att ha den bombmatta till utdelningar som denne mycket trevliga, kompetenta och vänligt inställda man har.

Under åren har han roat oss med såväl utdelningsinlägg som andra, ömsom seriösa, ömsom dess antonym, läsvärda inlägg. Den senaste som blev viral torde vara "Fri", som han skrev i augusti.

Jag tror de flesta har listat ut vem jag försöker att presentera. Mina kära läsare, det är ingen annan än Bamses nemesis - Krösus Sork.Du är vida känd i och bland bloggosfären och sedan nyligen även Twitter. Emellertid finns det alltid de som har ingen, eller ytterst liten, koll på dig och vem du är. Skulle du kortfattat kunna presentera dig utan att ge avkall på din anonymitet? Hur gammal är du? Utbildning? Jobb? Gift? Hur länge har du investerat?


Nja. Nu skall vi inte överdriva. Jag är född på 70-talet och är ingenjör och ekonom. Vad jag jobbar med, var jag bor med mera vill jag inte avslöja. Kanske kan jag avslöja det någon gång i framtiden. Jag har investerat till och från och följt börsen i över 25 år. Det är nedgångarna jag minns mest. Jag minns IT-yran och raset efter den, minns att DAX gick ner 10% intradag när flygplanen flögs in i WTC. Jag minns finanskrisen när man trodde att det finansiella systemet skulle haverera.

Mycket intressant. Du skriver att du “minns”. Kan du ge lite mer detaljer kring vilka tankar som då fanns i ditt huvud samt de känslor som du hade? Var du lugn och stabil i dig själv samt din strategi, eller var det raka motsatsen?

Under IT-yran var jag mestadels utanför börsen. Jag gjorde en liten förlust i Telia och kunde aldrig förmå mig att köpa till de vansinniga värderingar som rådde då. Det var nya galenskaper varje dag. Dåtidens stjärnor, Framfab, Icon Medialab, Spray och allt var dom hette var upp varenda dag, dag in och dag ut. Microsoft skulle köpa Ericsson. Ericssons börsvärde var halva börsen och i nivå med Sveriges BNP. När amerikanska IT-bolag kom till börsen så gick de upp 500% första dagen. Ju snabbare bolagen kunde förlora pengar desto bättre var det. Man pratade om burn ratio dvs hur snabbt man kunde bränna pengar som skulle ge en fördel som aldrig skulle kunna tas igen. Man trodde på ett paradigmskifte och att “this time it’s different”. Det fanns inga gränser för optimismen. Påminner lite om hypen i en del av dagens bolag som tex Tesla men som jag minns det var det ännu galnare då. Förlorade inga pengar direkt under den här perioden men tjänade heller inget.

Under finanskrisen var det tvärt om mot IT-yran. Då visste pessimismen inga gränser. Dag efter dag med svarta rubriker. Börsen var ner 5% varje dag. Bara dåliga nyheter. Konstant. Banker skulle gå i konkurs och hela länder med dem. Ingenting skulle någonsin se likadant ut igen. Det finansiella systemet stod inför en total kollaps. Det var som psykologisk tortyr. Jag var inte investerad inför den kraschen men köpte en del SEB och Hexagon men jag vågade inte behålla dem, utan sålde av med en liten vinst.

Jag hade en helt annan finansiell situation då och vågade inte vara investerad. Det är lätt att vara stöddig och säga att aktier går alltid upp och kommer det en rejäl nedgång så köper jag bara mer, men när du är i stunden så känns det inte så. Allt du äger och har jobbat ihop under hela ditt liv håller på att rinna ner i ett bottenlöst hål och då skall du peta in mer och mer i det där hålet. Lättare sagt än gjort.


"[...]Först vill jag förtydliga att min portfölj till största del byggts upp av pengar från arbete och företagande[...]"

Din blogg tillkom år 2016. Varför startade du den, vad har den gett dig och vilket förhållande har du till den idag? Fyller den samma funktion/syfte som då du startade den eller har detta ändrats under vägens gång?

Läste en del bloggar på den tiden, Lundaluppen, Petrusko mm. och kände att då jag fattat beslutet att ändra min strategi så hade det varit intressant att dokumentera den resan från start. Kunna gå tillbaka och se hur jag resonerade kring olika beslut och vad jag köpte och när. Jag har väl mer eller mindre samma tankar kring bloggen nu som då. Roligt att få tips och kommentarer från andra och vara en del av något större. Utdelningsstrategin tycker jag skiljer sig en del från andra typer av strategier på internet då jag känner att alla kan vara vinnare i längden på den här strategin. Andra strategier har mer av vinnare och förlorare känner jag där t.ex. små förhoppningsbolag höjs till skyarna och vinnarna är de som köpt tidigt och förlorarna de som kommer in sent innan den oundvikliga kraschen.

Du har en gedigen portfölj och dina månadsköp är vad flera annars spenderar på ett år. Varför kom det att bli nuvarande investeringsstrategi tillika filosofi och ej någon annan strategi för dig?

Först vill jag förtydliga att min portfölj till största del byggts upp av pengar från arbete och företagande. Det vill jag vara tydlig med så att ingen kopierar strategin och sedan blir besviken på hur långsamt det går. Jag har haft andra strategier tidigare som fungerat mer eller mindre bra och kanske varit lite väl spännande. Korta inhopp på chans med stora summor i enskilda bolag. Bioteknik. En gång i tiden hade jag alla mina pengar i Ericsson, sedan i Föreningsbanken. Jag har varit med i många IPOs genom åren och snabbt sålt av med vinst, så har jag byggt upp en del kapital genom åren.

Under en period köpte jag stort på stora nedgångar i hopp om att aktien snabbt skulle återhämta sig och sen sålde jag snabbt av. Jag har spekulerat i att bud skall gå igenom. Olika strategier med den gemensamma nämnaren att jag sällan behöll något bolag någon längre tid. Jag har varit utanför börsen långa perioder och missat många långa uppgångar. Efter en tid så insåg att jag inte kan tajma börsen och att det är bättre att bara vara lång förutsatt att man äger bolag som klarar kriser och som ger något tillbaka, i form av utdelning, för att man äger dem.

Som jag minns det såg jag ett ark där någon, jag tror det var Alexander Eliasson, hade sammanställt sina utdelningar per månad och jag bestämde mig för att behålla de aktierna jag ägde då och satsa på att bygga upp en diversifierad utdelningsportfölj. Det gick att sätta upp mätbara utdelningsmål och försöka nå dom. Beskattningen i ISK och KF gynnade en utdelningsstrategi, courtaget hade kommit ner ordentligt från vad jag var van vid och man kunde handla utländska aktier som förr i princip var omöjligt för småsparare. När man blivit lite äldre kanske det är lättare att anamma en långtråkigare strategi också. Många faktorer som samverkade tror jag.


Hur går det till då du analyserar ett bolag. Ponera att du har hittat ett intressant bolag, X - hur går du tillväga och har du en speciell ordning i din analyseringsfas? Finns det några aspekter som väger tyngre än andra, dvs. Vissa nyckeltal som är viktigare än andra eller att det är mer viktigt med att bolaget ”ligger rätt i tiden” eller att ”pilotskolan” gäller?

Vi kan börja med vad jag väljer bort. Först och främst undviker jag vissa branscher. Jag har sett många förlorarlistor genom åren och vissa typer av bolag återkommer frekvent där i ett väldigt tydligt mönster. Jag investerar inte i sånt som flyter eller sådant som flyger. Ingen shipping/drilling och inga flygbolag alltså. Jag investerar inte i binära förhoppningsbolag inom bioteknik. Jag investerar generellt inte i bolag vars affärsidé det är att gräva/pumpa upp något ur marken och sedan sälja det vidare. Jag köper inte “frimärksbolag”. Har kursen gått ner så att den handlas i några kronor och ören så vänder det så sällan att det skall vara värt att undersöka dom. Jag köper inte bolag som har en historia av frekventa nyemissioner. Jag undviker bolag som är små och handlas på mindre listor och framför allt så investerar jag inte i bolag som inte delar ut pengar. Den sista variabeln rensar i princip bort alla bolagen ovan.

Jag tittar mycket på ett bolags historik och framför allt dess utdelningshistorik. Jag vet att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida men så som jag ser det är det vanligare att ett bra bolag fortsätter att vara bra än att ett dåligt bolag vänder till att bli ett bra bolag. Utan att göra vinst kan ett bolag på sikt inte dela ut och har ett bolag klarat att höja utdelningen år efter år så har vinst och omsättning generellt sett också växt. Jag vill ha stabilitet i ett bolag, jag undviker volatila bolag där vinster eller marginaler varierar kraftigt mellan kvartalen. Jag vill ha ägare av kött och blod eller en riktigt bra VD med ett bra track record. Jag vill att ett bolag skall vara diversifierat och inte ha alltför ensidiga risker det vill säga vara beroende av en kund, en råvara, ett land, en leverantör, en hyresgäst etc. Jag vill att ett bolag skall ha någon form av vallgrav. Jag vill att företaget skall ha reserver, inte ha alltför låg soliditet eller för hög utdelningsandel, framför allt inte i kombination. Jag vill att ledningen i ett bolag skall äga aktier i bolaget som de köpt för egna pengar och inte fått i något optionsprogram. Jag vill att det skall finnas prognoser tillgängliga för ett bolag och att de skall peka åt rätt håll, framför allt då det gäller utdelningstillväxt. Jag vill att bolaget skall vara rimligt värderat i förhållande till hur det brukar värderas. Jag vill helst se ett P/E-tal runt 13-18, bolag med riktigt låga P/E och hög yield brukar vara en varningssignal. Jag vill helst se en direktavkastning på 2.7-5% när jag köper in mig beroende på bransch. Väldigt få bolag som kan möta de här kriterierna så man måste i princip alltid göra avsteg från något i önskelistan.


"[...]Jag är långsiktig och sitter still i båten och köper mer i nedgångar - detta ser jag som min främsta egenskap[...]"

Mycket intressant och högst givande svar. Du skriver “är det vanligare att ett bra bolag fortsätter att vara bra än att ett dåligt bolag vänder till att bli ett bra bolag”. Du valde att under v. 34 sälja av Betsson, ett bolag som har haft ett par tråkiga år men som i Q2 visar tecken på att den trenden kanske är på väg att brytas. Låt oss diskutera H&M - hur ställer du dig här? Du har ett betydande innehav och hittills har inte marknadens aktörer blivit övertygade av K-J Perssons uttalanden om framtiden. Dina tankar?

Betsson var ju ett färskt beslut. Ingen större position. Jag är ordentligt diversifierad och kan ta en del smällar utan att det märks nämnvärt. När jag såg nu i helgen att en farsa twittrade att hans son spelat bort ett arv på 800,000 på online-casino och att de hade kontaktat honom 10 gånger och frågat om blockeringen av kontot hade fungerat som det skulle så kändes den försäljningen rätt bra. Smutsig bransch.

Jag vill inte öka i H&M, den saken är klar. Branschen står inför stora utmaningar och det är inte lätt att veta hur den kommer att se ut framöver. Förmodligen kommer de att behöva sänka utdelningen, kanske efter att först ha gått över till kvartalsutdelning. De går dock inte med förlust, trots att onlinekonkurrenterna erbjuder gratis frakt och fria returer med lövtunna marginaler. Kommer de kunna göra det i all evighet? Kan de dra ner på antalet butiker i väst och kompensera på annat håll? Jag har inga svar direkt. Innehavet har minskat i betydelse för mig och kommer fortsätta att göra det då jag tänker öka i andra bolag och sektorer. Kanske borde man sälja av hälften och investera i något annat.

Vilka är dina främsta tillika sämsta egenskaper som investerare? Skulle du kunna exemplifiera med något/några konkreta innehav/före detta innehav?

Jag är långsiktig och sitter still i båten och köper mer i nedgångar - detta ser jag som min främsta egenskap. Sämsta är väl att jag trycker på köpknappen lite väl ofta utan att ha gjort tillräcklig research samt inte gör mig av med underpresterare tillräckligt snabbt. Jag är nöjd med att jag kom in i Castellum och Hemfosa någorlunda billigt och att jag var med fullt ut i nyemissionerna där. Det har varit en väldigt god affär. Likaså Coor, Stora Enso och Nolato där jag i princip dubblat värdet i dom tre. H&M är mitt livs sämsta investering någonsin och ett tydligt exempel på när min något naiva tro att bra bolag reser sig alltid ordentligt kommit på skam.

Hur försöker du att bearbeta och motverka dina negativa egenskaper?

Svårt att lära gamla hundar att sitta. Inte ägnat så mycket tanke åt mina tillkortakommanden. Det jag har gjort dock är att diversifiera mer och mer. Köpt in mer ETF:er för att sprida riskerna. Ökat i olika valutor och olika branscher och olika regioner. Mer fokus på att bevara kapitalet istället för att jaga avkastning.

Vad krävs för att bli en bra investerare?

Tålamod.

Kom igen - är det så enkelt? Är det bara tålamod som har gjort dig framgångsrik?

Väldigt viktigt att våga vara långsiktig i alla fall och låta ränta på ränta-effekten jobba för dig. Sen finns det massa olika strategier och jag kan bara uttala mig om min syn på saker och ting. Jag anser mig inte vara någon speciellt framgångsrik investerare för övrigt. Jag är mest någon som köpt på mig massa utdelningsaktier i en tid då det mesta gått uppåt. Vi får se hur den här portföljen tål nästa stora nedgång och hur kylig jag lyckas hålla mig då.För cirka 1,5 år sedan intervjuade jag ett flertal andra bloggare, då vissa sade sig lägga cirka 1 timma/dag på att  läsa om börsen och sina innehav. Warren Buffet trumfar dessa med sex timmar per dag. Hur mycket tid lägger du i snitt och vilka kanaler/informationssidor använder du dig av?

Går lite i vågor. Några timmar per dag kanske. Jag lyssnar på poddar, kollar Youtube, läser lite rapporter, VD-ord, en del fondbolags månadsrapporter, DI, Seeking Alpha, EFN Börslunch, Placera, screening på finwiz.com, analyser och prognoser från Nordea. Som du förstår så är det omöjligt att läsa alla rapporter för mig då jag har så många bolag. Brukar ögna pressreleaserna mest och kolla närmare bara vid stora kursrörelser. Om ett bolag fryser eller sänker utdelningen så undersöker jag det garanterat mer i detalj.

Det låter som mycket! Har du familj? Känner du att du måste göra avkall på annat, som du egentligen skulle vilja ägna din tid åt? Skuldkänslor?

Låter kanske mer än det är. Att komma hem från jobbet och lägga mig i soffan och lyssna på Börspodden ser jag inte som något betungande, utan som något roligt.

Måste man läsa böcker om investeringar för att bli en bra investerare? Klarar man sig inte på att ”hänga med” i bloggosfären och läsa duktiga analytikers analyser?

Beror på vilka man väljer att lyssna på och på det allmänna börssentimentet. På senare tid känns det som att i princip allt går upp, då är det enkelt att se ut som ett geni när man följer flocken. Det kommer att komma andra tider.


"[...]Mig skall man inte lita på i alla fall[...]"

“Vilka man väljer att lyssna på”. Vilka skall man lyssna på och varför? Många därute, främst nya, följer nog allt och alla - finns det några riktlinjer att hålla sig till? Har du några tips till dem/oss läsare?

I poker brukar man tala om läropengar. Känner lite att det är det samma sak på börsen. Man behöver fundera kring vem avsändaren är och vad han har för syften. Man måste baserat på sin erfarenhet bedöma rimligheten i vad som sägs och av vem. När Christer Gardell, som sålt av sina Volvo, står i en intervju och säger att han tycker dom ser köpvärda ut så finns det förmodligen inga baktankar där. När någon på ett chatforum tycker att du skall köpa något så finns det ofta det. Svårt att ge exakta råd här. Mig skall man inte lita på i alla fall. De jag lyssnar på är tex Simon Blecher, Lars Frick, Chuck Carnevale och Mattias Eriksson och när Fredrik Lundberg gör insiderköp så brukar jag ofta följa John. Ju större bolaget är desto mer värt är oftast rådet. Svårt att snacka upp Investor eller Nordea.

Vi lämnar din portfölj och beger oss in på begreppet “sparkvot”. Hur ser ditt sparande ut och vilken roll spelar detta för dig och ditt liv? Har du ett uttalat mål som du gör allt för att uppnå? Vad är din inställning till diskussionerna om detta begrepp och dess roll?

Sparkvot? Vad är det och hur mäter man det? Jag har en del reserver i kontanter som jag inte rör. Allt jag tjänar som inte konsumeras går in på börsen. Aldrig räknat på hur mycket det är eller ställt några sådana mål. Jag återinvesterar alla utdelningar jag får. Jag bor bra och skuldfritt men har i övrigt inga större extravaganser.


Exit. Fuck You. FIRE. Begreppen är många men innebörden densamma. Hur ser dina planer ut? Investerar du för en exit och om, när kommer denna att ske?

Nej jag har inga konkreta sådana planer utan jag satsar på utdelningsaktier även om jag kanske inte kommer att behålla portföljen eller att leva på utdelningar framöver.

Jag vill tacka dig, Krösus Sork, för att du tog dig tid med denna intervju och att jag, men även läsarna, har fått lära känna dig bättre och skapat oss en tydligare bild av dig. Som en sista fråga vill jag be dig välja ut tre bolag som du tror kommer att vara vinnarna framför övriga på 5-10 års sikt. Dessa bolag behöver inte vara några som du själv, just nu, äger. (om du orkar/kan, ge gärna lite argument för varför du tror på dem).

Då pratar vi tillväxtaktier i kanske nya branscher vilket inte är mitt gebit. Jag köper mest bolag som riskerar att tappa till dessa någon gång i framtiden.

1 Amazon

Amazon kommer, om inte marknaden ordentligt omvärderas, att utmana bransch efter bransch och attackera deras marginaler. Betalningslösningar, försäkringar, kreditkort, telebolag, sparande etc etc. Bolaget kommer fortsätta på den här vägen tills dess att de amerikanska myndigheterna till slut kommer att tvingas bryta upp det.

2 Någonting inom biotech/medicinteknik/hälsa som kommer att dra nytta av machine learning och annan ny teknik och revolutionera branschen. Oklart vilket, bäst att köpa en fond och följa branschen.

3 Någonting inom automatisering/big data/ny teknik omöjligt att veta vilket utan som ovan, köp en fond och se vilka bolag som rör sig uppåt och blir nästa hype.

Ser vi till trender som jag redan försökt investera mot via traditionella bolag så är det automatisering, längre livslängd, varmare klimat, miljö, storskalig elektrifiering, urbanisering och högre levnadsstandard i utvecklingsländer. Kommer säkert finnas en del vinnare på detta.fredag 7 september 2018

Intervju med låg risk


Serien av intervjuer fortsätter och denna fredag kommer inte bli mindre intressant än tidigare dito. När jag kom att införlivas i investeringsvärlden anno 2013 var dagens bloggare en av de första som jag besökte och ständigt återkom till. Han kom att ge mig bra och viktiga kunskaper och jag upplevde honom som mycket jordnära, vänligt inställd och förstående, vilket jag inte hade förväntat mig som en tabula rasa. Dessa intryck har inte ändrats sedan dess och under åren har vi haft en sporadisk, ändock stabil och givande, kontakt. Denna har gjort att mina första intryck enbart har kommit att förstärkas, ty dagens svarande är mycket smart, klok, sympatisk och framför allt ödmjuk. Inte bara mot andra, ytan även till sig själv, vilket framkommer i hans inlägg.

Han är långsiktigheten personifierad och har gång på gång visat att tålamod löner sig. Utöver detta är han även en stockpicker, för inte var det många som såg potentialen i Weight Watchers efter dess fall anno 2015.Jag skall ej dryfta mer om mina intryck, utan istället vill jag ge dig, som läsare, möjligheten att lära känna bloggo- och Twittersfärens största riskminimerare - Riskminimeraren.


Du har funnits i bloggosfären sedan 2009 och sedan december anno 2015 har vi även möjligheten att följa dig på Twitter. Jämfört med många andra, undertecknad inkluderad, är det sällan vi ser en tweet från dig och tiden mellan dina blogginlägg är mer ofta än sällan lång. Inte för att kvantitet är ekvivalent med kvalitet, för oftast är det snarare tvärtom och gällande dig är det alltid en hög kvalitet på dina inlägg. På din blogg har du en kort faktaruta om dig men… skulle du kortfattat kunna presentera dig utan att ge avkall på din anonymitet? Hur gammal är du? Utbildning? Jobb? Gift? Hur länge har du investerat?

Kul om det finns kvalitet i mina skrivna alster. Tackar! Kvantitet fanns nog mer 2009 - 2015.
Jag började blogga som riskminimeraren under senare delen av finanskrisen 2009. Min fru och jag hade våra besparingar mestadels i aktier och portföljen var ner 40 -50 % som mest hösten 2008 och början på 2009. Det var bra att börja skriva blogg under denna period och det gjorde mig mer rationell och jag vågade t ex köpa mer aktier när det var som mest nattsvart och senare under uppgångsfasen. Industrivärden för ca 40 kr i början på 2009 är ett av flera exempel. Sedan var jag mycket aktiv som bloggare de kommande åren fram för ett par år sedan. Nytt jobb och familj - och mindre tid har minskat mitt bloggande. Och ökat mitt twittrande, detta är dock relativt nytt för mig.

Innan jag började skriva på bloggen var jag under några år aktiv på Prat om Pengar (POP) forumet om aktier. Man kan säga att jag seriöst köpte min första aktie som investerare sommaren 2003. Det var Investor och jag tror aktierna kostade kring 50 kr styck. Innan det hade jag under universitetstiden på 90-talet spekulerat i några papper: Piren och Rottneros som gick ok, och ett obskyrt IT bolag som hette Daydream, som var en katastrof. Bästa affären var nog SEB i 90-talskrisen, DN hade ett löp “SEB-aktie värdelös?” och aktien fick en fin resa efter det. Men jag var spekulativ och kortsiktig, och gick ur för tidigt...

Vi har bott utomlands sedan 2002. Mestadels i Östasien men också en hel del i Centraleuropa. Min fru och jag jobbar båda heltid, vilket inte är så vanligt i den expat-värld vi lever i. Vi har tre barn, där de äldsta nu är i yngre tonåren. Både min fru och jag läste länge på universitet och har båda dubbla examina (min fru har stora språkkunskaper och är statsvetare), jag fördjupade mig enbart i samhällsvetenskaperna (i huvudsak ekonomi). Vi tillbringar somrarna i vårt fritidshus i Sverige som vi köpte i tiden kring finanskrisen. Vi är födda för nästa ett halvt sekel sedan...


Länk till Riskminimerarens Twitter.

I likhet med många andra har du en fäbless för de bolag som rankar in under ”stora och stabila”. Varför har du valt att fokusera på dessa och ej på mid- eller smallcap?

Vi har två portföljer. En lång portfölj med i stort lite större bolag. Länge har tyngdpunkten varit investmentbolag. Och vi har en del turnaoundbolag där, men inte mer än 20 %. Många bolag i denna portfölj är väldigt konservativt finansierade och vi känner oss trygga med dem. Flera av dessa innehav har funnits i mer än 10 år nu. Vi har dock ökat i en del och minskat i andra.  Typiska bolag här är Fairfax Financials, Kinnevik, Sampo och Investor. Tyngst är Lundbergssfärsbolag, dess investmentbolag, och innehavsbolag som t ex SHB, Skanska och Essity.

I den korta portföljen finns mindre bolag, och här är vi generellt mer aktiva - och mindre transparenta. Denna portfölj har dock växt i omfattning och har nu mer karaktären av mindre kvalitetsbolag. Förut hade vi mer deep value bolag i denna portfölj och vi handlade mer a la cigar-butts . Nu är den nästan som den långa portföljen med skillnaden att den innehåller mindre mer kvalitativa bolag, t o m Micro cap. Bolag som vi har här är t ex New Wave, Nederman, Storytel, Kopparbergs Bryggeri och Platzer - och relativt nya innehavet Collector.

Hur går det till då du analyserar ett bolag. Ponera att du har hittat ett intressant bolag, X - hur går du tillväga och har du en speciell ordning i din analyseringsfas? Finns det några aspekter som väger tyngre än andra, dvs. Vissa nyckeltal som är viktigare än andra eller att det är mer viktigt med att bolaget ”Ligger rätt i tiden” eller att ”pilotskolan” gäller?

Jag läser mycket på finanssidor på nätet, läser ofta vad duktiga förvaltare skriver om sina intressanta case. Poddar blir det ibland. Ibland hajar man till över ett bolag. För 1.5 år sedan nämnde någon förvaltare att Nederman var intressant positionerat i sin bransch. Jag kände till bolaget ytligt, eftersom det ingick i Latours portfölj. Douglas et al har gjort det makalöst bra när de sniffat upp bra industribolag. Jag gillar bolag med skickliga och stabila ägare. Sedan tittade jag vidare på börsdata.se, 4-traders, Reuters etc för att kolla nyckeltal. Bolaget verkade då väldigt billigt jämfört med fr a andra verkstadsbolag - och det fanns potential. Sedan laddade jag ner ett par årsredovisningar och kvartalsrapporter och gillade vad jag läste. Det var antagligen undervärderat då av marknaden - lite sencykliskt? - och ett intressant framtidsbolag. Akten har nästan dubblats sedan dess, så det har varit en klockren investering hittills.

Förutom bolag med stor substans i relation till priset som t ex Skanska eller Bonheur,  gillar jag bolag som är kapitalsnåla, lönsamma med hög räntabilitet, men som har tillfälliga problem. Problemet är att avgöra om det bara är tillfälligt. Weight Watchers , som har blivit en tiotaggare, och Oriflame är exempel (har dock sålt av det mesta nu i dessa). HM är ett bolag som ännu inte har lyckats komma tillbaka. Tiden får avgöra om deras problem endast var tillfälliga. Pandora ett annat intressant exempel - har det bolaget bara tillfälliga problem? Ett intressant, men klurigt case.

Intressant att få ta del av dina tankar, men även erfarenheter. Ovan nämner du bolag som har återkommit, och det med råge. Förvisso nämner du H&M, men har du aldrig bränt dig på bolag likt ovan och vilka lärdomar har du tagit av detta? Skall man bara hålla, eller våga snitta ned sig? Jag tror att det är många som sitter med i H&M och som har valt att lita mer på K-J Perssons ord än de faktiska siffrorna (som visar att allt är, milt sagt, allt annat än bra) - hur skall man agera?

Jag har olika typer av besvikelser i den långa portföljen: Ratos har givit ok utdelning, men totalt hittills en besvikelse och handlas idag en bra bit under mitt GAV; H&M inköpt 2005 har varit en ok investering totalt, och har bla givit bra utdelning under denna tid. Vi har minskat ett par ggr under resan vid euforisk HM-aktiekurs. Nu har vi byggt upp en position igen. Kanske blir bra, ligger under GAV just nu. Tesco bara break even. Turnaround just nu. Kan bli ok. Europeiska banker har varit svajigt men ok. Commerzbank och Raiffeisen har varit lyckade placeringar, men har bara aktier kvar i Raiffeisen nu. Danske Bank fin utveckling, dock mindre bra utveckling i den lilla position vi har kvar.  

I bolagen av typen stor substans i relation till priset (klassiska värdeaktier) verkar 10 - 30% nedgång initialt vara standard. Men om bra analys inget att bry sig mycket om. Finns värden kommer dessa fram inom sinom tid som t ex i Bonheur. Att pricka bottnar är orealistiskt.

Det är klurigare om HM eller Oriflame minskar kraftigt i kurs. De har ju inga realvärden att luta sig tillbaka mot.  Skanska eller Lundbergs har ju reella realvärden som skapar en botten.

Tack för att du vill dela med dig av detta. Låt oss övergå till en annan fråga: Varför kom det att bli mer åt utdelningsinvestering och ej någon annan strategi för dig?

Jag tycker nog inte att jag är utdelningsinvesterare. Några av mina bästa innehav har låg eller ingen utdelning. Men jag gillar också att ha en del stabila och stora bolag som delar ut väl i portföljen också. En blandning.


"[...]Och även om aktien är upp 60 % sedan botten har jag inte totalt gjort bättre än break even där just nu[...]"

Vilka är dina främsta tillika sämsta egenskaper som investerare? Skulle du kunna exemplifiera med något/några konkreta innehav/före detta innehav?

Att jag är nyfiken och att jag läser mycket och kan ta in mycket information. Och jag kan hålla mycket siffror i huvudet. Om ett bolag som jag har följt länge hastigt rasar 20 % på en kass rapport p g a ett tillfälligt problem kan jag ibland öka bara genom att göra överslagsräkning i huvudet. Sen tror också att jag har mer tålamod än de flesta. Om jag läst in mig - litar jag på min analys så länge bolaget inte tar en helt ny väg som är annorlunda än den jag kunde se. Ibland har jag för mycket tålamod. Tesco har jag ägt i ca 5 år. Och även om aktien är upp 60 % sedan botten har jag inte totalt gjort bättre än break even där just nu. Alternativkostnaden för den investeringen är hög. De delar dock ut igen. Och jag tycker det ser ok ut framöver. De har klarat av att hantera knivskarp konkurrens. ICA och Axfood skulle bli chockade om de tvingades fightas i den kontexten.

Många duktiga bloggare är civilingenjörer eller redovisningsekonomer. De är mycket duktigare än mig på matematik och/eller kan redovisning på ett djupare sätt och tekniskt mer avancerat sätt.  Vissa har dessutom stora juridiska kunskaper i anknytning till bolag/bolagsformer. Ibland har jag gjort pinsamma räknefel och antaganden i mina blogginlägg. Men det finns alltid människor som påpekar detta och då kan man rätta till det.

Å andra sidan läser jag nog mer filosofi, populärvetenskap och skönlitteratur än de flesta bloggare. Och jag läser the Economist och liknande tidskrifter ganska regelbundet. Jag tror att min allmänbildning har hjälpt mig ibland. Dessutom gillar jag ekonomisk historia skarpt - skulle nog kunnat doktorera i denna disciplin i ett annat liv.

Och att ha bott utomlands i 16 år har gett myckna perspektiv  och investeringsideer. Jag har ägt Fenix Outdoor i olika omgångar sedan 2005. Men när jag såg studenter i t ex Hong Kong, Shanghai och Singapore med Kånken-ryggsäckar för några år sedan (original oftast men inte alltid i Shanghai) ökade jag i det bolaget. Jag gillade ägare, balansräkning, produkter sedan tidigare - och sen förstod jag vilken internationell potential bolaget hade. Om jag haft aktier i Fenix hela tiden sedan 2005 skulle detta varit en tjugotaggare.

Hur försöker du att bearbeta och bekämpa dina svaga sidor? Det är ju en sak att säga “detta är mina svagheter”, men en annan att faktiskt försöka att vända dem till styrkor - hur gör du?

Jag har förkovrat mig i redovisning. Mina stora analysserier av Bonheur och Tesco har varit utvecklande personligen i detta avseende. Flera bloggare gav mycket klok och initierad kritik. Mycket fruktbart trots många fel av mig i vissa analys-delar. Jag fattar finanssektorn ganska bra, har bra koll på investmentbolag, men min styrka kanske är konsumentbolag. Storverkstad finns t ex oftast bara via mina investmentbolag. Olja, spelbolag, tobak undviker jag (Innehavet Bonheur ser jag mer som renewables idag).

Att jag diversifierar mycket = bekämpar mina svaga sidor. Misstagen syns inte lika mycket i en bred samling aktier.

Under en lång period undvek jag fastighetsaktier. Jag läste nationalekonomi i början av 1990-talet mitt under fastighetskrisen. Detta slappade en aversion mot den potentiella risken i denna sektor. Och det gjorde att jag inte förstod vilken kraft det finns i långsiktiga innehav i konservativ finansierade fastighetsbolag. Via långsiktigt ägande av Öresund och Lundbergs lärde jag mig dock att denna sektor har en given plats i en portfölj. Tyvärr förstod jag detta - för? - sent i blomstringen av denna sektor.

Vad krävs för att bli en bra investerare?

Tålamod, att läsa mycket och varierat, att våga lita på sin egen analys - men dessutom verkligen försöka att förstå hur andra ser på bolaget också. Ofta har man själv tänkt fel eller man har gjort antaganden som inte stämmer. Gamla Buffett uttryck som att investera inom sin circle of competence har sin giltighet. Kortsiktigt kan man kanske rida trender, men skall man klara sig länge som investerare krävs disciplin och fokus. Att kunna en eller flera branscher bra - och speciellt vissa bolag i dessa branscher. .

För cirka 1,5 år sedan intervjuade jag ett flertal andra bloggare, då vissa sade sig lägga cirka 1 timma/dag på att  läsa om börsen och sina innehav. Warren Buffet trumfar dessa med sex timmar per dag. Hur mycket tid lägger du i snitt och vilka kanaler/informationssidor använder du dig av?

Det har nog i många perioder varit mycket mer än 1 timma om dagen, kanske 2 - 4 timmar. Nu kanske det är omkring en timme. Men jag följer världsekonomin i jobbet delvis så det är svårt att dra gränsen. Svensk finansmedia, FT, WSJ, Borsdata.se, 4-traders och bloggar. Via Börslunch på EFN har jag kommit att bli lite bekant med duktigare kapitalallokerare som  t ex  PO Nilsson, Vegard Söraunet och Viktor Henriksson. Då kan jag ibland följa upp bolag, case,  som de diskuterar genom att ladda ner dess rapporter och årsredovisningar. Oftast blir det ingen investering. Men ibland.

Cirka 1 timma om dagen. Upplever du det som mycket, eller litet? Du har familj och upplever du ibland att ditt investeringsintresse tar överhand från den tid som du “egentligen” skulle vilja ägna till familj? Har du en balans?

En timma klarar jag med balans i vardagen. Men bloggen tog mycket tid. Nedprioriterad nu. Synd. Men mitt jobb har nog blivit lite mer komplicerat och utmanade sista 4 - 5 åren. Twitter blir ganska ytligt men kan ibland ge vissa insikter, det finns kvalitet ibland.

Måste man läsa böcker om investeringar för att bli en bra investerare? Klarar man sig inte på att ”hänga med” i bloggosfären och läsa duktiga analytikers analyser?
Men skall läsa så mycket som möjligt. Jag gillar värdeinvesteringsböcker, och har allt läst mycket om och av Buffett, Munger, Schloss, Graham, Lynch, Marks, Watsa, Hagstrom, Greenblatt, Prabai etc. Men man måste läsa bolagens rapporter fr a flera av dess årsredovisningar för att kunna förstå ett bolag och dess bransch. Speciellt årsredovisningar under längre tidssekvenser.


"[...]Vi kommer nog inte att pensionera oss speciellt tidigt[...]"

Är det något speciellt som du anser att man skall titta extra noga på? Förvisso är branscher olika och vad som är viktigt i vissa, är inte det i andra, men likväl. Generellt - vad tycker du att man som investerare skall prioritera och varför?


Antingen att leta efter billiga underliggande stora värden, som i den fula ankungen SCA 2005-06 eller senare i finanskrisen. Dyrare nu. Gjort oss av med SCA och ligger kvar i Essity.

Eller att hitta bolag i nischer med vallgravar. Dessa bolag kan vara mindre ibland. Bra bolag blir bra aktier över tid. Har tex haft Tomra under några år. Douglas har - igen -  hittat ett mycket intressant bolag som kan internationaliseras. Aktien dock riktigt dyr nu, men Tomras framtid ser ljus ut.

Det finns många nybörjare men också många erfarna bland oss. Vilka tips skulle du vilja ge de sistnämnda?


Magnus Angefeldt “Världens 99 bästa investerare” och Jonas Bernhardssons “Investera som mästarna” är utmärkta för nybörjare.

Och att läsa Lundaluppens blogg med värdeperspektiv. Mycket väl skrivet och pedagogiskt om hur man analyserar bolag och förstår dess redovisning. Bäst bland bloggarna. Kvalitetsaktiepodden är också mycket lovande.

Vad är det som driver dig med dina investeringar? Är det en jakt på ”ekonomisk frihet”, som för övrigt tycks vara den allmänt gällande inom bloggosfären?

Att föröka vårt sparkapital ger min familj trygghet. Min fru och jag blir dock stimulerade av våra jobb. Vi kommer nog inte att pensionera oss speciellt tidigt. Men genom vårt långsiktiga sparande får vi möjligheter till ett kul och varierat liv med t ex mycket resor. Vi har som utlandssvenskar under 16 år redan haft ett bra liv med rika erfarenheter från flera olika länder.
Får du ingen “kick” av att ha rätt och se hur kapitalet växer? Finns det inte något underliggande driv att “visa för sig själv att man kan”? Detta leder även till en annan sida av denna fråga: vad betyder pengar för dig?

Pengar har viss betydelse. Kul att veta att man har reserver. Vi spenderar ganska lite på materiella ting. Tror kanske viktigare att som “privatdetektiv” leta upp bra case som utvecklas bra. Och att ha kontroll och insikt över privatekonomin och investeringar.

Vi har inte pratat belåning och mitt intryck av dig är att du är en mycket lugn, jordnära och sansad man. Därtill trevlig och tillgänglig, vilket verkligen skall premieras. Är du belånad idag? Varför, varför inte? Hur tänker du kring eventuella lån och räntan?


Tack för de fina orden! Aldrig belåning på aktier. Bara lite lån i fritidshus. Tog dock studielån som avbetalas till en del.

Ovan nämner du att du läser mycket samhällsvetenskapligt och lite mindre redovisning e.d., vilket nog stämmer in på mig. The Economist är en mycket bra tidskrift och där finns mycket matnyttigt att läsa. Då de fokuserar på makro undrar jag hur du ställer dig till detta? Hur mycket påverkar makronyheter dig och dina ageranden i portföljen? Varför/varför inte?

Jag kan egentligen ganska mycket om Makro och Internationell ekonomi. Men använder inte detta direkt som investerare. Kanske som bakgrundsbrus vid beslut. Men t ex inte helt fullinvesterad just nu. Viss kassa. Kanske makroberoende beslut. Tveksam till att konjunkturen kan förutses med precision. Historiska mönster finns dock eventuellt.


"[...]Jag har aldrig haft sparkvot[...]"

Det finns snålbloggare och så finns det dess antonym. Ett ofta omdebatterat begrepp är “sparkvot”. Du har varit aktiv länge. Hur har du sett till sparande och sparkvot undet ditt liv och har denna inställning ändrats? Det finns många unga och oerfarna sparare/investerare där ute - vad har du för råd och visdom att ge dem?

Lev ett bra och varierat liv. Unna er upplevelser. Jag har aldrig haft sparkvot. Om mer pengar trillar in än vad som bränns - investerar vi detta. I ett decennium-perspektiv skapar compounded interest magi. Ingen stress.

Jag vill tacka dig, Riskminimeraren, för att du tog dig tid med denna intervju och att jag, men även läsarna, har fått lära känna dig bättre och skapat oss en tydligare bild av dig. Som en sista fråga vill jag be dig välja ut tre bolag som du tror kommer att vara vinnarna framför övriga på 5-10 års sikt. Dessa bolag behöver inte vara några som du själv, just nu, äger.

På 10 år sikt (kanske inte 5) väljer jag investmentbolag, med lite olika inriktning=riskspridning.

Investor, Berkshire  Hathaway och Lundbergs trygga ankare i  portföljen, men dessa tre kanske lite roligare:

Latour, Kinnevik och Bure Equity.

Latour har en fin helägd rörelse och vissa av dessa bolag som t ex Nord-Lock är hög-lönsamma. Portföljbolag  dock ganska dyra och Latour handlas kring sin substans. Bolag som Fagerhult, Nederman,Sweco och Tomra har bara börjat sin internationalisering. Kunskap om global erövring finns inom Latour via Assa och Securitas. Enda oron kanske är att fantastiska G Douglas och J Svensson har kommit till åren = generationsskifte.

Kinnevik är i framkant av digitaliseringen. Generationsväxling klar och jag litar på Cristina. Bra blandning av stabila kassaflöden via t ex Tele2 och spjutspets-bolag som t ex  Zalando. Viss rabatt finns. Mindre bolag och investeringar som verkar intressanta i flera branscher och olika delar av jorden .

Bure Equity har drygt femdubblats för oss. Vitrolife ett fantastiskt bolag, men oerhört dyrt. Mycronic har verkligen fått fart och ganska billigt - men blankarna lurar i vassen. Flera mindre intressanta bolag som kan bli nya Vitrolife och Mycronic (t ex Ovzon, Xvivo, Medcap). Viss rabatt finns. Oron i värderingen på Vitrolife och att blankarna i Mycronic har hittat ett bra case. Men ett decennium talar för aktien med dess duktiga ledning.