onsdag 28 februari 2024

Behandla inte symptomen - gå till roten

 Det är ett tämligen lättbegånget misstag att snarare fokusera på och behandla symptomen än roten till ett visst utfall, produkt eller dylikt. Följden av detta är sällan konstruktiv, eller produktiv – snarare tvärtom. Radikal ärlighet samt ödmjukhet har varit och fortsätter vara en viktig faktor för långsiktigt lyckade investeringar.

Dissekera analysprocessen
De senaste två till två och ett halvt åren har fått många investerare att se tidigare blå avkastningssiffror i portföljen förbytas till röda sådana. I vissa fall är aktiefallen befogade, i andra saknas en fundamental orsak. Beträffande de förstnämnda är det lätt hänt att som investerare antingen oreflekterat sälja av och därefter glömma, eller att strutsa och låtsats som att det regnar. Båda tillvägagångssätten är allt annat än bra, för de leder inte till en processutveckling. Rakt motsatt är de destruktiva.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god lillördag!

/Cristofer

fredag 23 februari 2024

Helt okej utdelningsår

 När jag gick in i 2024 var det från ett 2023 som kom att bli ett rekordår av erhållna utdelningar för min portfölj/hushållet. En stor bidragande anledning till detta var Ogunsen, före detta SJR, och deras kraftiga utdelningsökning om 36,3 % mellan räkenskapsåren 2021 och 2022, vilken i nominella tal var och blev 3,3 kr per aktie till 4,5 kr per aktie. Då Ogunsen, jämte Handelsbanken, är det bolag jag har mest kapital investerat i (ej inkluderat värdeförändring) kom förra årets utdelningshöjning att ha en signifikant påverkan för mina totala erhålla utdelningar. 

Att dagens rapport från bolaget, som alltid släpper sina rapporter sent efter att avhandlat kvartal är avslutat, skulle bjuda på en mindre rolig läsning relativt samma period föregående år var redan ristat i Obelix bautasten. Jag hade räknat med en VPA om cirka 0,8–0,85 kr för det sista och avslutande kvartalet och att bolaget skulle dela ut cirka 3,2 – 3,15 kr per aktie. Utfallet blev något bättre än såväl mina som PinPoints estimat. Bolaget levererade en VPA om 0,93 kr (1,34) och gällande utdelningen är förslaget till stämman 3,4 kr per aktie (4,5), en sänkning om 24,4 % relativt räkenskapsåret 2022.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig och avkopplande helg!

/Cristofer

måndag 19 februari 2024

Nintendo Q3

 Då det kom annat emellan, såsom en armfraktur, har jag ej haft den möjlighet jag önskat för att skriva om Nintendos senaste rapport från den 6 februari. Skall den beskrivas med ett fåtal ord är det ”bra”, ”stark” samt, relativt hur pass efter bolagets nuvarande primärkonsol (Nintendo Switch) konkurrenter såsom Sony och Microsoft med dess Playstation respektive Xbox, ”imponerande”.

Under bolagets tredje kvartal, som är  mäter perioden oktober till och med december i dess brutna räkenskapsår 2023/2024, ökade omsättningen med 7,7 %, rörelseresultatet med 13,1 % och nettovinsten med 17,6 %. Fördelat per aktie ökade resultatet med 17,9 %, från tidigare 297,05 yen till 350,48 yen.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god start på veckan.

//Cristofer

lördag 17 februari 2024

Låt oss tala om Akelius

 Något bättre, om än att det återstår minst 8–9 veckor innan frakturen i höger överarm är läkt. I veckan som kommer ska ny röntgen genomföras och då får jag reda på om armen läker rätt. Om inte ökar sannolikheten för operation. För mig är det sak samma så länge resultatet blir detsamma – en fullt fungerande högerarm.

Som ofta i fall likt dessa slås man av hur fina och vackra vänner samt släktingar man har. Flera har hört av sig och frågat om jag behöver hjälp med allt från veckohandling till tvätt med mera. Ännu har ingen erbjudit sig att hjälpa med att arbeta med projekt X, men kanske kommer det också…

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god helg!
/Cristofer

onsdag 14 februari 2024

Ödmjukhet

veckan hamnade jag i en twitterdiskussion gällande ”investerar-sm”, en tävling jag inte ser som något annat än ett jippo. Detta dels för att investera betyder att läsa på om bolag, investera i och följa dem under en lång period, dels för att bolag och dess aktiekurser sällan går från A till Ö på bara två veckor, vilket är tiden som ”investerar-sm” pågår. Jag är tämligen övertygad om att en majoritet av de som deltar mer eller mindre ”leker” och bettar (observera ordval) genom att applicera olika hävstänger, satsa (observera ordval relativt ”investera”) stora fiktiva summor på olika rapporter eller indexutvecklingar, såsom bear x511. Ibland blir det krona och vinst, ibland klave och förlust.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god lillördag.

/Cristofer

fredag 9 februari 2024

Kort uppdatering samt Socialdarwinism

 I tisdags började jag skriva på nedan inlägg. Då jag ej blev helt klar avvaktade jag med en publicering med planen att skriva klart dagen efter, det vill säga onsdagen den 7 februari. Dock kom den dagen med andra ”gåvor”, då jag råkade ut för en olycka. En lång historia kort; fraktur på höger överarm (ja, jag är högerhänt…), mitella, smärtstillande, sömnlös natt… ja, du som haft liknande upplevelser kan relatera. För en person (läs: mig) som lever för att skriva är detta en lika påfrestande som uppskattad utmaning, för visst finns det även möjligheter med detta? Tålamod, mental uthållighet och acceptans i sann ACT-anda kan och ska alltid appliceras; 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god och avkopplande helg!

Mvh
Cristofer

lördag 3 februari 2024

Nej, bankernas utdelningar är inte av ondo – tvärtom!

Diskussionen om extra bankskatter och hur de rekordartade utdelningarna sticker i ögat på ”vanligt folk” måste nyanseras och få ett slut. 

Riskexponering betyder del av såväl förluster som vinster
En bank är likt nästan vilket företag som helst och har således ett vinstintresse. För vinsterna kan de bland annat investera i sin egen verksamhet och således skapa en bättre tjänster för alla kunder. Detta ökar sannolikheten för att konsumenterna har än mer nytta och värde av bankernas tjänster. Ökade satsningar betyder också att konkurrensen stärks och att en viss prispress sker. Detta kommer, ännu en gång, kunderna till gagns. Kan sistnämnda även förmå sig bli mer hårda och krävande när de förhandlar med banken (och inte dra sig från att byta bank(/vara otrogna) kan även detta påverka positivt för kundgruppen.

Med ett bättre tjänsteutbud kan banken locka till sig nya kunder samtidigt som konkurrenter måste jobba minst lika hårt för att möta upp – slå ut på flera år och vinnaren är framfört allt kunden.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig allt gott!

/Cristofer