fredag 29 september 2023

VBG

 En internationell industrikoncern som är verksam inom en tämligen cyklisk sektor under en tid som karaktäriseras av både hög inflation och höga räntor. Just detta låter kanske inte fullt ut så lockande, men om jag adderar att bolaget är lönsamt, har en imponerande historik, starka ägare, stabil avkastning på eget kapital samt handlas värderingar som ligger under dess historiska snitt så kanske det får dig ett tänka om? 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig allt gott och en trevlig helg.

/Cristofer

söndag 24 september 2023

Planerade månadsinköp oktober

 ”October. This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks. The others are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August, and February.” Sanningsord från Mark Twain och småsparare, men även professionella aktörer, som varit verksamma i ett par år kan nog skriva under på detta utlåtande.

Oktober har dock något mer… unikt över sig i och med att den stora börskraschen startade den 24 oktober 1929. Bara ett sådant faktum får de mer vidskepliga investerarna att ta det försiktiga framför det oförsiktiga och om pöbeln (retail investors) följer efter (flockbeteende/flockmentalitet) uppstår det redan tidigare avhandlade fenomenet reflexivitet. Återstår att se om det sker, men en allmän nedgång där lite/inget bolagsspecifikt har skett är för mig något jag med öppna famnar tar emot, då det allt annat lika betyder samma skit som igår, men till ett än mer attraktivt pris.

fredag 22 september 2023

Jag visste det!

 Om en månad, ett kvartal eller om ett år är jag tämligen övertygad om att vi kommer få se småsparare, men också professionella investerare, basunera ut ”jag visste det”. Kanske kommer det vara gällande att Nibe på nuvarande nivåer var ett bra köp, eller att korta Nvidia på ett aktiepris motsvarande P/E 98,1 var inget annat än ren och skär briljans. Kanske kommer det vara gällande att SBB skulle fortsätta falla än mer och allt lägre, eller att den svenska kronan skulle göra en rebound utan dess like. Kanske.

Oavsett kommer alla vara drabbade av fenomenet som går under namnet ”Fitchs paradox”. Nämnda är en filosofisk paradox som väcker frågor om gränserna för mänsklig kunskap och själva begreppet. Den är uppkallad efter den amerikanske filosofen Frederick Fitch, som formulerade den 1963. Paradoxen kan uttryckas likt nedan.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig allt gott coh en avkopplande helg.

/Cristofer

lördag 16 september 2023

Svolders årsrapport

I portföljen har ingen transaktion genomförts, utan veckans insamlade utdelningar från Betsson, IBM samt Prudential Financial har adderats till den tidigare pengahögen. Jag ser ingen anledning till att stressa in de mottagna utdelningarna, eller att ta av krigskassan. En rapportperiod är i stundande och utifrån hur såväl bra och medelbra som ”in line” eller mindre bra rapporter togs emot under sommarens rapportperiod tror jag det är klokt att ha likvider redo. 

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en god och avkopplande helg.

/Cristofer

söndag 10 september 2023

POW - ett kanadensiskt investmentbolag

 Investmentbolag, men även holdingbolag samt konglomerat tilltalar mig. Ibland kan skillnaden dem emellan vara svår att reda ut och ibland tycks definitionsgränsen så godtycklig att en despot skulle bli grön av avundsjuka. Beträffande investmentbolag noterade utanför Svea Rikes gränser äger jag sedan tidigare Wendel, Groep Brussel Lambert, Brookfield Asset Management (om än att det efter uppdelningen mellan ”Asset management” och ”Corporation” går att diskutera om det längre är ett investmentbolag), BB Biotech samt Sofina S.A.. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god helg!

/Cristofer

fredag 8 september 2023

Varför fallerar svensk skola?

 Tidigare i veckan läste jag en chatt, baserad på en debattext från KDU, om huruvida disciplinen i skolorna är för låg. Vad som är hönan respektive ägget till den svenska skolans sjunkande resultat är svårt att säga. Beror det på socioekonomiska faktorer, det vill säga att barn och ungdomar från familjer med hög utbildningsnivå placeras på samma skolor, dit också bra och erfarna lärare söker sig - något som, lika mycket tyvärr som paradoxalt, leder till vice versa i skolor där elever från socioekonomiskt svaga familjer studerar? PIRLS 2021 visar dels att skolresultaten sjunker, dels att ojämlikheten mellan eleverna ökar. Repetera ett par generationer och… ja. 

Läs vidare på Trade Venue och kommentera gärna vad du anser behöver göras för att få bukt med de sjunkande resultaten med mera.

Trevlig fredag!

/Cristofer

måndag 4 september 2023

Brunello Cucinelli – H1 2023

 Bolag verksamma inom lyxvaror tilltalar mig, inte minst för den psykologiska aspekten som är närvarande. Såklart spelar även kvalitén på varorna en viktig roll, likväl ska den psykologiska faktorn om att människor vill ha lyxprodukter för att inte bara skämma bort sig själva, utan också för att kunna visa upp nämnda för andra. Syftet, oftast på ett undermedvetet plan, är att visa hur lyckad och framgångsrik individen är (jmfr. att vinna flockens gunst och därmed stärka sin roll i stammen). Att det rör sig om en imaginär bild av vad som verkligen spelar en roll glöms snabbt bort av de som ständigt jagar och suktar efter lyxens aromer. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god måndag tillika vecka.

/Cristofer

fredag 1 september 2023

Utdelningsfest

 Huruvida utdelningar är ett nollsummespel eller inte tvistar såväl de lärda som olärda om än idag och beträffande något slutgiltigt resultat tror jag det ligger en oändlighet bort. Det finns, som med så mycket annat, såväl för- som nackdelar med en utdelningsfokuserad investeringsstrategi och viktigt är att alltid utgå från sig själv, sitt eget kynne, placeringshorisont, önskan om investeringsaktivitet, ekonomi, socialt liv och så vidare. Vad andra gör, tycker och säger kan och bör ses på som något att själv bygga vidare på, men inte att oaktsamt och naivt ta för sanning eller ta rygg på.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god och avkopplande helg.

/Cristofer

onsdag 30 augusti 2023

Att pitcha eller inte pitcha (små och lllikvida) case i poddformat

 Igår, tisdagen den 29 augusti, släppte Peter och Magnus ett nytt poddavsnitt av sin poddcast Aktiesnack. Jag har varit en frekvent lyssnare sedan dag ett och ämnar så fortsätta vara givet att de fortsätter hålla samma höga nivå som nu. Dock finns en risk att formatet och podens struktur kan förändras framgent, då både Peter och Magnus berättar att de drar sig för att pitcha bolag vars aktier är illikvida (och ofta har lågt börsvärde) och där deras pitch kan skapa ”onormala” kursutvecklingar. Detta då det finns lyssnare som (oreflekterat?) tar rygg. Att ”rygga” är också något som vissa (många?) tycks ha gjort, för båda herrarna har fått såväl mail som personliga meddelanden och offentliga tweets om att de hausar/snackar upp aktier för att därefter, i det dolda, själva sälja. Såväl Peter som Magnus dementerar att så är fallet.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god och avkopplande lillördag.

/Cristofer

måndag 28 augusti 2023

Revolution(er)

 Det ligger en viss negativ klang i begreppet revolution och förvisso tenderar de att komma med mycket lida och förödelse. Emellertid kan processen ofta mynna ut i något bättre; starkare. Allt handlar, som så ofta, om perspektiv och relativitet. Nuvarande tekniska revolution ses på med både öppna och stängda armar och detsamma var gällande under alla tidigare revolutionsvågor.

Jordbruksrevolutionen ledde till att tidigare hierarkier slogs ut och nya skapades. Feodalsamhällets kollaps ledde även det till samma resultat, då borgarklassen reste sig som en relativ vinnare. Et cetera.

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en god och givande arbetsvecka!

/Cristofer

fredag 25 augusti 2023

Planerade månadsinköp för augustilönen

 Ännu en månad, ännu en månadslön och nya betänkligheter kring hur att fördela månadens sparande. Alla är vi olika och har olika, unika livs- och arbetssituationer. Således är det viktigt att aldrig låta sig ta rygg på någon eller några enbart för att de ger sken av att kunna eller veta mer än du. Absolut finns det alltid någon som kan och vet lite mer inom område X, medan någon annan kan mer inom område Y. Likväl betyder detta inte per automatik att de använder sin kunskap, erhållna erfarenhet med mera på bästa adekvata sätt. Kunskap är i sig inte makt, utan det är först vid applicerandet av detsamma som makten tillkommer. 

Sedan jag nådde ett av, i brist på bättre begrepp, delmål med en viss utdelningsnivå har jag blivit än mer fokuserad på att begränsa den synliga nedsidan. Förstå mig rätt, för visst såg jag till nämnda även förr, men ju yngre jag var, desto mer risk ville och vågade jag ta. Då var fokus något mer på att växa till en något högre om än acceptabel risk, medan det idag är mer förvalta/försvara kapitalet. Jag bedömer att om jag ser till nedsidan kommer uppsidan komma av sig självt, vilket många duktiga och erkända investerare återkommit till, inte minst Charlie Munger.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande helg!

Mvh Cristofer

söndag 20 augusti 2023

Ekonomin är riggad för att banken ska lura dig

 Nej, det är inte jag som satt den rubriken, utan det är Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet som så gjort. Återkommande läsare vet att jag vid ett fåtal gånger tidigare har skrivit av mig efter att ha läst vad nämnda med kollegor skriver om. Jag vill förtydliga några punkter innan jag fortskrider.

  • Jag är väl medveten om att jag egentligen inte bör reagera, men då jag har såväl tid som energi väljer jag att göra det.
  • Jag uppskattar att det finns medier som förespråkar alla samhällsklasser, såsom att Dagens Industri mer troligt företräder de som är mer benägna att rösta blått än rött, medan vice versa är gällande för Aftonbladet. Vad jag dock är emot är när det inte ges en nyanserad skildring, eller där det är så tondövt, tonlöst och så… Donald Trump:igt.
  • Jag vet att jag är fast i min bubbla, om än att jag dagligen gör vad jag kan för att läsa, lyssna till och titta på olika medier och källor i syfte att skapa mig en sådan bred och nyanserad bild som möjligt.
  • Jag är, såklart, även såväl medvetet som undermedvetet påverkad av mitt liv, mina nära och kära samt utifrån min allmänna vardag.
  • Jag är också medveten om att det oftast tycks vara modus operandi att jaga klick och lågt hängande frukter. Gud förbjude att problematisera och ge olika nyanserade tolkningar för händelse/resultat X.  

Typiskt för en ledartext är att klanka ned på X ämne som det skrivs om. En ledares uppgift är mer att visa hur fel Y och Z är och hur dumma och korkade ledare M och N är som inte gör något åt den hemska situationen. Beträffande lösningar, eller insikter om sina egna tillkortakommanden ges inte plats; ska inte ges plats. Som du märker är det på exakt samma sätt som Donald Trump, men också de som till mångt och mycket, om än ej till kroppsform, följer nämndas strategi och applicerar densamma; ”Titta hur hemskt det blivit när de har fått styra! Titta hur fel allt blivit! Titta er omkring och förfäras! Jag lovar er att om jag kommer till makten så kommer det bli ändring!” Sällan är det någon ur folkmassan som ställer frågan ”hur”, eller ”när” samt ”varför”. Istället väljer de att lita på en som om inte har, så åtminstone tycks ha en stark röst samt besitta den kompetens som erfordras. 

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en avkopplande helg.

/Cristofer

fredag 18 augusti 2023

Ibland bjuder min vän

 Har du träffat min vän? Han (hen som känner sig kränkt, vänligen ha överseende alternativt fyll i kränkhetsformuläret) är gammal, men tycks inte bli klokare för åren, snarare tycks han befinna sig på samma mentala stadie som en treåring sittandes i en sandlåda och i en hemskt ”debatt” med övriga barn om vem som ska få ha spaden och hinken och vad dess bytesvärde egentligen är.

Vissa kallar honom manodepressiv, andra schizofren. Förvisso finns det delar av dessa diagnoser som stämmer in på min vän, men ingen av dem är korrekt. Mer talar för att han lider av en sorts enkelspårighet och ett tunnelseende ackompanjerat av ovan nämnda diagnoser. Det är som att han bara och alltid kan se på myntets ena sida och inte ens föreställa sig hur dess motpart ser ut, eller känns.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god fredag tillika helg.

/Cristofer

måndag 14 augusti 2023

Longtermism

 ”Om du ställs inför möjligheten att rädda ett barns liv måste du göra det, skulle många säga. Men om du måste välja mellan att rädda ett barn idag eller att rädda en miljon barn om tusen år, vad skulle du göra då?”. Med dessa ord inleds en artikel jag läste under våren i tidskriften Forskning & Framsteg

Artikeln avhandlar en filosofisk rörelse som vuxit mer och mer för varje år och syns tydligast i de insatser som rika kapitalister såsom Elon Musk och Peter Thiel gör. Filosofin går under namnet ”longtermism” och har som fokus att ställa nuet mot framtiden och vad kostnaden för såväl nutidens som framtidens generation är om insats X gör idag. Kanske gör X att vi, mänskligheten, gör en kortsiktigt vinst/utveckling, men vice versa i ett längre perspektiv? Om så är fallet, varför då göra X? 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god start på veckan samt all lycka och välgång.

//Cristofer

fredag 11 augusti 2023

Min bok: Mentala Modeller

 Den 22/3 var den officiella releasedagen för min fjärde bok; Mentala Modeller – för investerare som vill slå aktiemarknaden. Jag skriver ”fjärde bok”, då jag skiljer på de böcker jag ensam författat och den bok, Börsen, Livet och Allting, jag författade tillsammans med Erik Sprinchorn 2022. Precis som mina tidigare böcker ämnar jag att här samla utlåtanden, recensioner, närvaro i media med mera. Detta dels för att andra skall kunna läsa innan de bestämmer sig om de ska köpa min/mina böcker, dels för att själv ha som ett fint minne.

För dig som läser via mobil finns tidigare inlägg med recensioner, utlåtanden et cetera längst ned på sidan och för dig som läser via dator finns de under ”fastnålade inlägg” till höger på sidan.

Samtliga böcker finns där böcker finns, såsom AmazonAdlibrisBokus med flera samt i förlagets egen shop.  

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig helg!

/Cristofer

söndag 6 augusti 2023

Rabatter och premier i investmentbolag – du är domare

 De svenska investmentbolagen har som grupp skämt bort de som valt att investera i nämnda. Enligt ibindex.se har gruppen sedan mars 2014 överpresterat relativt OMX S30 med en inte så liten marginal. Några av de investmentbolag som främst varit drivande för den positiva utvecklingen är Latour, Investor, Creades, Bure, Svolder, Lundbergs, Spiltan och Traction, medan bolag såsom Öresund, Kinnevik samt Fastator varit sänken som hållit utvecklingen tillbaka.

Trots sin positiva utveckling handlas Investor till en substansrabatt om 15,91 % medan Öresund handlas till en premie om 1,36 %. Givet hur de båda investmentbolagen utvecklats de senaste fem och sju åren faller det sig som en anomali, ty torde det inte vara tvärtom? Förvisso har Investor sin onoterade del Patricia Industries, likväl har nämnda med råge presterat inget annat än bra. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig söndag.

/Cristofer

torsdag 3 augusti 2023

Nintendo - det brutna räkenskapsåret första kvartal

 För en majoritet av alla investerare som vistas såväl på bloggosfären som på Twitter, Instagram med flera är/var nog torsdagens rapportsläpp från Amazon och Apple de mest efterlängtade. Emellertid var det icke fallet för mig (och säkert många, många fler, framför allt i Japan). Istället riktades mina blickar till Nintendo och deras första kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret 2023/2024.

Jag var mycket spänd på att se hur Super Mario-filmen gått, men också dess synergieffekter. Vidare var jag intresserad av att ta del av hur Zelda: Tears of the Kingsdom sålt, men också om bolaget skulle kommunicera hur Pikmin 4 sålt sedan dess släpp i slutet av juli. Såklart var det också högintressant att se hur många konsoler i allmänhet, men Nintendo Switch i synnerhet som producerats, skeppats ut och landat i världens hushåll. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande torsdag.

/Cristofer

fredag 28 juli 2023

Moncler H1 2023

 Min exponering mot lyxsektorn är via LVMH, Moncler samt Kering. I veckan har samtliga rapporterat och jag är mycket tillfreds med de två förstnämndas resultat, medan jag är negativt häpen över Kerings första halvår för räkenskapsåret 2023. Jag bedömer dock att förvärvet av Creed tidigare under våren och det, i samband med torsdagens rapport, av Valentino vara moderbolaget gynnande. Jag är likafullt kluven, för varför köpa in fler ”hus” när de har ett av världens kändaste sådana – Gucci? De har år efter år lyckats med allt utom att förvalta samt förädla det märket. Potentialen är enorm, likväl. Nu har vd sparkats och en ny tillträder i september. Jag är beredd att ge bolaget ännu ett halvår, men kommer följa dem än mer nära kommande sex månader. 

Läs vidare på Trade venue. Det är fredag och därmed helg - en god sådan tillönskas.

/Cristofer

lördag 22 juli 2023

Övervärdera

 Under det första halvåret av nådens år tillika räkenskapsåret 2023 har vi fått se hur bolag som blott snuddar vid artificiell intelligens handlats upp likt hade de ett fastpass till börsens finaste av de finaste finrum. Det hela påminner inte så lite om dot com-bubblan, där näst intill alla bolag som hade ”it”, ”.com” eller dylikt i sitt bolagsnamn handlades upp till nivåer som skulle få till och med Edmund Hillary och Tenzing Norgay att bli höjdrädda. 

Absolut är artificiell intelligens en stor del av framtiden, men som ofta tycks människan övervärdera den kortsiktiga utvecklingen, medan jag tror vi med tiden kommer att få se hur hon ännu en gång undervärderade den långsiktiga sådana. Som flera citat och utlåtanden har de en tendens att bli något… ja, uttjatade samt klichéartade, likväl ändrar det inte dess budskap. Roy Amara har yttrat att ”We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run” och jag tror så även är fallet denna gång. 

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en fortsatt god och avkopplande lördag.

/Cristofer

onsdag 19 juli 2023

Blodsugare

 Som jag skrev på twitter förra cirka fem-sju dagar sedan skulle denna vecka komma karaktäriseras av texter med rubriker ”Blodsugare” eller ”Bankerna gör övervinster på bolånetagarnas bekostnad”. Förvisso var oddsen till min fördel, då detta har varit ett signum sedan Riksbanken började höja sin styrränta. Likaså tror jag vi är många som vet att de lägst hängande frukterna är de som oftast plockats först…

Som alltid blir texterna i framför allt Aftonbladet och Expressen, men även Dagens Nyheter, väldigt enkelspåriga och, i alla fall förstnämnda blaska, ”vänstervridna”. Bankerna är de ”dåliga”; de ”hemska”; de som ”utnyttjar” sina kunder. Som alltid förekommer också begreppet ”vanligt folk” i texterna, med vilket menas… ja, vilka? Definitionen på det begreppet, i den mån det används av populister och på barrikaderna stående skribenter, bedöms som högst oklar, för ibland tycks medelklassen, som inte lever ur hand i mun, tillhöra nämnda, ibland bara de som mer eller mindre lever ur hand i mun. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande lillördag!

/Cristofer

lördag 15 juli 2023

Inflation och räntor - krävs riktad finanspolitik?

 Enligt SCB ökar inkomstklyftorna i Sverige från relativt höga nivåer till än högre sådana. Därtill ökar antalet skuldsatta, vilket Kronofogden har skrivit om vid flertalet tillfällen. Framför allt ökar unga människors skulder och den kraftigaste ökningen, framför allt under 2022, syns bland unga kvinnor. Dock finns även en hög tillväxt att finna bland personer i åldrarna 64 år och uppåt.

Den 23 juni skrev flera medier att statistik från Kronofogden visar att två år efter studenten, mellan 19 och 21 års ålder, ökar antalet skuldsatta personer med 500 procent. Bland personer födda 2002 finns det i dag 3093 som har minst en betalningsanmärkning. I juni 2021 var den siffran 580. Det är en alarmerande siffra. Givet den inflation och de räntenivåer som idag är gällande, där sistnämnda spås öka än mer kommande halvår, är det illavarslande och tyvärr talar mycket för att antalet ”kunder” hos Kronofogden mer kommer öka än vice versa.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig och avkopplande helg.

/Cristofer

torsdag 13 juli 2023

Valutaexponering

 Jag har en tämligen bred portfölj, bestående av bolag noterade i såväl Sverige som annorstädes. Det går att diskutera att den valutaexponering jag fått via detta förfarande gynnat både de svenskt noterade som de utrikes noterade bolagen; förstnämnda då de flesta har produktion och inköp i kronor, men försäljning i dollar, euro eller dylikt; sistnämnda då aktierna, för oss svenska innehavare, fått en sorts extra multipel via kronans försvagning. 

Valutaexponering är som ett tveeggat svärd; en svag svensk krona gynnar innehav noterade på marknader annorstädes än den svenska, medan omvänt blir gällande när kronan stärks. Likväl är en relativt svagare dollar positivt för amerikanska bolag, liksom en relativt svag euro kan vara gynnsamt för bolag noterade i länder som har euro som sin valuta.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en givande dag.

/Cristofer