onsdag 6 december 2023

Tillfälligheter

 Vi är många som har investerat ”aktivt” i +10 år och än fler är de som investerat under en längre period. Utan att ha några data som underlag är det min tro att en majoritet av oss har ett högre portföljvärde idag än då vi började. Säkert är vi (minst) lika många som gått på såväl en som flera minor. Vissa har negligerat dessa, andra har dragit lärdom och applicerat de nya kunskaperna i sina vidare analys- och investeringsprocesser. Självklart hoppas jag att resultaten har synts.

Något som det finns risk för när allt går mer bra än dåligt, såväl på kort som lång tid, är att man tillskriver sig själv för mycket värde. Förstå mig rätt, för såklart skall man vara glad, stolt och nöjd över att kapitalet växer vartefter man investerare sina surt förvärvade pengar, men man får inte vara naiv för det finns en faktor som heter ”slump” och denna spelar en relativt stor roll. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god lillördag.

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar