tisdag 31 mars 2020

Disney - ser marknaden fallhöjden?

Disney är ett bolag som många, ja nästa alla, har en relation till. Det har varit en mycket fin aktie att äga sedan 2009. Hur väldiversifierade är de och är "wors case" inprisat? Om detta skriver jag idag och hela inlägget finns att läsa på Trade Venue (inga affiliates här icke). Nedan är ett kort utdrag.

Disney har varit en mycket bra investering sedan 2009, men nu kan den positiva uppgången bytas mot en snar och mycket hård nedgående sådan. Disneyaktierna ligger cirka 130 % över toppen från 2007, men aktien har nu tappat över 30 % av dess värde hittills i denna mycket turbulenta börstid. VD Bob Iger gick i pension tidigt, temaparkerna och kryssningarna stängs av, teaterutgivningarna har försenats och idrottsevenemang är satta på ”hold”. Inte konstigt att aktien plötsligt underpresterar marknaden totalt sett.
Affektionen av att äga Disneyaktien var det som tidigt fick mig att investera, hur irrationellt det än låter. Med sin skattkista av immateriell äganderätt och orter i världsklass, plus ett avundsvärt medieimperium, tror jag att aktien så småningom att återta fornstora höjder. Emellertid är frågan om jag skall öka nu, eller avvakta(?).
Disney rapporterar affärer i fyra segment, och när det visar sig är bolaget inte riktigt så diversifierat som det i början kan se ut. Att utgå från att Q1 och Q2 kommer att komma in långt under tidigare rapporter YoY är i inget som kräver några flertalet pommes på tallriken, om ens en enda. Detta beror, såklart, på att ett brett skede av verksamhet inte fungerar just nu. Alla sex parker - Disneyland och Disney World här i USA, Tokyo, Hong Kong, Shanghai och Paris - är för närvarande stängda. Så är även dess hotell, kryssningar och liveevenemang.
Läs hela inlägget på denna länk (fri från affiliates).
Allt gott!
/Sofokles


fredag 27 mars 2020

Vestigia terrent

Många är vi som har delade åsikter om hur världens länder i allmänhet, men Sverige i synnerhet bör hantera nuvarande kris. Har liknande saker/mönster setts i ett mer historiskt perspektiv? Om detta skriver jag idag och hela inlägget finner du på Trade Venue. Likt alltid finns inga affiliates eller dylikt.

”So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself—nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.”
Dessa ord myntades Franklin D. Roosevelt 1933, mitt i en brinnande depression av sällan skådat slag. Som hobbypsykolog och hobbybeteendevetare finner jag andemeningen vara korrekt, för mer ofta än sällan är rädslan och fruktan ofta värre än den egentliga ”smällen”. Fruktan för tandläkaren, examinationen, låneansökan, frieriet… vad det nu än må vara är det ytterst sällan som fruktan och rädslan är befogad.
Vad gör människor som är rädda? Jo, för det första låter de, omedvetet, reptilhjärnan ta över kommandobryggan bakom pannbenet och sedan låter de system 1, dvs. det system som inte tar hänsyn till långsiktighet, rationalitet och metodik, styra likt vore de kapten Hadock utan alkohol i kroppen. System 1 söker snabba och så smärtfria lösningar som möjligt. Detta är mycket tydligt idag, då många loggar in och ser sin depå ha minskat med 30 %. Den första tanken som slår dem är ”pengar = mat. Inga pengar betyder ingen mat och ingen mat betyder död genom svält”. Således säljer de pga. obehaget och rädslan för att förlora sitt levebröd.

Allt gott!
/Sofokles

tisdag 24 mars 2020

Historisk uppesittarkväll

Uppesittarkväll och inte bara finns möjlighet att investera i aktier, utan också att investera i sig själv. Nu är min bok om börspsykologi släppt och upplever man sig ha ett intresse, behov eller bara vilja att utveckla sig inom denna viktiga del av investeringar kanske det är en sak att spendera månadslönen på?

Idag skriver jag ömsom om hur jag ämnar att investera för månadslönen, ömsom om releasen av min bok. Hela inlägget finner du på Trade Venue (fri från affiliate).

Uppesittarkväll och vad köper man? Vad köper jag och vad köper du? Själv kommer jag att fortsätta bygga den position som jag den senaste tiden har startat i Svolder (gav 89 kr). Därtill ämnar jag öka i NWH samt Millicom. Beträffande sistnämnda finns såklart många risker; mycket av deras inkomster kommer från försäljning av kontantkort och här har bolaget tappat ca 40 % jmfrt. med Q1 2019. Därtill har covid-19 inte drabbat Sydamerika lika hårt likt i Europa och USA än… (på tal om geografier; jag bävrar för när det når Afrika och Ryssland, givet att sistnämnda är transparenta och berättar om detta). Utöver detta finns även risker med kunder som kommer ha svårt att betala sina månadsavier. Detta till trots ser jag ”monopol” på en växande marknad i länder som tros kunna växa snabbare än de dito i Europa och i andra västländer. Därtill ser jag återköp, insynsägande och en stabil och pålitlig affärsverksamhet.
Självklart kommer jag inte pricka botten. Självklart kommer kursen gå såväl upp som ned från dessa nivåer, men då jag upplever mig vara mycket långsiktig förlitar jag mig till tidens kraft och den underliggande verksamhetens stabilitet. Jag hoppas inte på ett bud vid dessa nivåer, utan vet att den kurs som senast kom som bud (700 kr) är att räkna som strax över ”skam(bud)”.

"[...]Vad finns mer att spendera månadslönen på? På vilket sätt kan pengarna används till att investera i sig själv och den egna utvecklingen? Kanske en bok om börspsykologi?[...]"
 

Allt gott och tack för allt stöd!

fredag 20 mars 2020

Kunskap ≠ makt

Idag skriver jag om hur kunskap inte är lika med makt, utan att det krävs ytterligare en beståndsdel i ekvationen. Hela inlägget finner du på Trade Venue och nedan är ett litet utdrag.

Oavsett vad vi tar oss för, om det såväl är att försöka bygga en tidsmaskin som att bygga hyllan Ivar, erfordrar detta kunskap. Utan att veta hur man går tillväga är det omöjligt att lyckas. Om detta råder föga tvivel. Jag har tidigare diskuterat kring hur människan lär sig och hur allt är kopplat till varje individs personliga erfarenheter, känslor, upplevelser, sociokulturella därjämte socioekonomiska faktorer et cetera och kommer i detta inlägg att fortsätta på detta och hur det leder till användningen av kunskap.
Vad är då kunskap? Om man vill göra det enkelt för sig rådfrågar man nationalencyklopedin, som definierar det som "kunskap, fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet". 
Detta är nog en definition många av oss kan relatera till, men är man vetgirig, vilket jag är (och även du, hoppas jag!) vill man gärna veta mer - ha mer kunskap om begreppet och dess betydelser i allmänhet, men om hur man anskaffar sig och beseglar den i synnerhet. Jag ämnar inte gå in djupare på temat än att säga att det finns flera olika stora filosofer som ältat begreppets och dess "riktiga" definition samt vägen att erövra det.
Vi vet att Platon förespråkade att den kunskap vi tror oss uppfatta bara är en idébild och att vi lever i en skuggvärld, medan Descartes gång på gång stammade fram "Cogito ergo sum", med vilket, förenklat såklart, menas att människan är en tänkande varelse, vilket leder till tvivel. Dessa båda kriterier agerar i en symbios och kan inte existera tillika agera självmant. Tänkande förutsätter kunskap och har du inte kunskap kan du inte tvivla.
Jag önskar dig all styrka under dessa omtumlande tider.
/Sofokles

tisdag 17 mars 2020

Ödmjukhet

Just nu luder jag med alla som drabbas av denna hemska smitta som sprider sig. Om ni kan, beställ mat från era favoritrestauranger och hjälp dem överleva; köp och konsumera av de små - hjälp dem!

Nu är det inte kring detta som dagens inlägg handlar, men jag vill verkligen lyfta fram min önskan om detta.

Dagens inlägg handlar om ödmjukhet och hela dess innehåll/text står att läsa på denna länk. Nedan är enbart ett utdrag.

Under förra veckan skrev jag en tweet där jag betonade vikten av ödmjukhet och jag ämnar i detta inlägg att redogöra lite mer utförligt vad jag menar med detta begrepp och hur jag applicerar det i tider likt dessa.
Jag har ”alltid” upplevt mig själv vara ödmjuk inför utmaningar och andra ting som har ställts i min väg, må det ha varit allt från en saknad ingrediens i ett recept som ett ras i ett innehav. Jag upplever mig vara mycket ödmjuk till hur såväl börsen i allmänhet som professionella investerare och småsparare i synnerhet agerar. Jag är ödmjuk för de lärdomar som jag kan ta av detta, men också utifrån de känslor och tankar som skapas hos och inom mig.
Vi som dagligen håller på med investeringar är mer mentalt förberedda på oförutsedda händelser och har tankar och, förhoppningsvis, nedskriva planer på hur att agera då X inträffar. Emellertid tror jag vi är få som hade räknat med en svart svan i form av ett virus som nu har blivit till en pandemi. Detta till trots vågar jag nog hävda att många av oss ändå har ett litet sorts övertag relativt den vanliga Svensson.

lördag 14 mars 2020

Laget före jaget

Det blev ett litet lördagsinlägg också. Hela inlägget finns, likt alltid, på Trade Venue. Nedan är, hör och häpna(!), likt alltid,  bara ett litet utdrag.

Jag har ofta återkommit till att jag tyvärr tror mer negativt om människan och hennes framtid än dess motsats. Jag tror tyvärr att vi fortfarande inte är fria från den delen av reptilhjärnan som säger ät eller bli äten, eller som Herman Hedning lägger fram det: skita, eller skitas.
Stanna upp och titta ut. Ta bort covid-19 ur ekvationen och du kommer förvisso se lite ljusare, men ändå finns där människor, stora bolag et cetera som sätter sina egna intressen främst. Vi ser regeringar, för att parafrasera ”Leffe”, käbbla. Vi ser företag kohandla om bästa möjliga produkt för minsta möjliga kostnad på bekostnad av fattiga och lågavlönade människor i u-länder. Vi ser hur miljö fortfarande inte sätts i allas finrum och vi ser hur människor utnyttjar andra. Exemplen kan göras många, men vilken annan levande organism rånar äldre medan de är utklädda till poliser? Vilken annan organism lurar folk på hundratusentals kronor via lån, bluffakturor, blufförsäljningar et cetera? Låt oss i denna ekvation bortse från de fall där faktiskt offrets hjärnkompetens kan ifrågasättas, viket kan vara fallet när man går med på att köpa en splitter ny Imac 27 för en spottstyver och sedan ställer sig frågande till varför AVI:n från blocketförsäljaren aldrig kommer.
Jag önskar dig en härlig helg!
/Sofokles

fredag 13 mars 2020

Tankar som uppkommer

Idag skriver jag om tankar som kommer i tider likt dessa. Hela inlägget finner du på denna länk (inga affiliate e.d.). Nedan är ett kort utdrag.

Få, om ens någon, är eller har blivit berörd av nuvarande börssituation. Vem hade kunnat tro att anno 2020 skulle bjuda på att ett helt land försätts i karantän och att svenska staten förbjuder folksamlingar med över 500 deltagare? Vem hade trott att Opec+ skulle bli så osams som man idag är och vem hade trott att FED skulle sänka räntan med 50 bsp? Vem hade trott att flyg mellan Europa och USA skulle stängas ned för en månad och att Danmark skulle stänga de flesta institutioner?
Under veckan har jag vare sig ökat, hyvlat, köpt eller sålt. Förvisso har en tanke vuxit inom mig att ta hem och säkra vissa vinster, såsom i Bure och Castellum. Emellertid har jag valt att inte agera på dessa tankar, utan istället har jag bemött dem med ifrågasättanden:
  1. Vad är syftet med placeringen?
    Att dessa bolag skall få mitt investerade kapital att, via såväl värdetillväxt som utdelningar, växa.
     
  2. Vad är din placeringshorisont?
    Minst 20 år och kanske kommer jag aldrig ta av dessa byxor av guld, för att parafrasera Lundgrens alster Pojken med guldbyxorna

Läs vidare på denna länk. Nej - inga affiliates e.d.
Allt gott!
/Sofokles

onsdag 11 mars 2020

Tänk om...

Tankar och känslor, känslor och tankar. Ingen önskar sig vara fri från dessa, men ej heller fången av dem. Vi har ett mycket paradoxalt förhållningssätt till dem, men oavsett detta kan vi inte fly dem, för de finns med oss dygnet och året runt. Det vi kan göra är att bestämma hur vi ska förhålla oss till dem och detta är det, tyvärr, få som fullt ut applicerar.
Jag försöker ständigt att tänka på att inte göra någon sorts överdriven reklam för min kommande bok, eller på något sätt slå mig på bröstet, för det som jag säger är inget nytt och av mig ”upptäckt”. Nej, det som jag säger och skriver är sådant som jag ömsom har läst och tolkat, ömsom sett, upplevt och hört (och sedan tolkat). Däremot vill jag berätta att jag både utvecklar detta resonemang än mer i den kommande boken och att jag ständigt trycker på att inte bara ifrågasätta tankar och känslor, utan också att fortsätta hela tankekedjan och skriva ned denna.
Jag tror att vi är många som både äger och ökar i Kindred, men också i andra bettingbolag, såsom Betsson. Sedan drygt två veckor tillbaka har röster höjts om att det finns en risk att såväl EM i herrfotboll som OS ställs in pga. Covid-19. Genast väcks tankar som skriker: ”Tänk om…”
Allt gott och kom ihåg - agera inte i affekt!
/Sofokles

tisdag 10 mars 2020

Arbetsförmedlingen

Medan allt och alla skriver om nuvarande börsoro och covid-19 beslöt jag mig för att göra något helt annat och vad passar då bättre en den senaste rapporten från Riksrevisionen gällande Arbetsförmedlingen? Hela inlägget finns att läsa på Trade Venue.

I tider då det enbart tycks finnas texter om covid-19 och vilka bolag som har sjunkit mest vill jag istället fokusera på ytterligare en framkommen rapport som dels visar hur ineffektiva många av Sveriges instituioner är, dels hur balna vissa resultat som presenteras är. 
Jag vet att vi är många som ofta ondgör sig över hur den svenska staten inte bara slösar med våra skatteinbetalningar, utan också på hur den institutionaliserade inkompetensens grundmurar ständigt ombesörjs. Det tycks mer vara legio att ju sämre ämnes- och områdeskunskaper därtill utbildning som du har, desto mer lämpad är du för att styra över en av statens institutioner. Emellertid är det inte just ledningen av en sådan som jag i detta fall ämnar dryfta, utan istället är det Riksrevisionens senaste rapport om Arbetsförmedlingen, som släpptes den 5 mars 2020.
Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, för det upplevs som så… ja, självklart? Banalt enkelt? Då jag mer eller mindre saknar ord väljer jag att först klistra in det övergripande resultat som står att läsa:
Håll ut, agera inte i affekt och håll dig till din strategi! Det är i stunden likt dessa som förmögenheter skapas, men också försvinner.
/Sofokles

fredag 6 mars 2020

Pestens tid

För 15 dagar sedan var det mer eller mindre ATH. Fredagen den 21/3, dvs. för fjorton dagar sedan, fick världen reda på covid-19 + Italien = sant och sedan dessa har det rasat. Det är panik. Jag har bunkrat konserver, köpt hagelgevär och ammunition. Därtill har jag börjat bygga ett skyddsrum i källaren och bunkrat cirka 75 liter vatten i 0,5-litersflaskor... Nävars - ämnar ej att bruka sarkasm och ironi, men den hysteri som på börsen nu råder visar hur många småsparare som har lockats in under sötebrödsdagarna, men också på olika ETF:er och dess in- och påverkan.

Nedan är ett utdrag på dagens inlägg om "Pestens Tid". Hela inlägget läses på Trade Venue.

Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Vi själva, som ser allt detta, tror ju det knappast. Och ändock övertygar oss de hopade liken och de svåra förlusterna om att det inte är någon dröm. O, du lyckliga eftervärld, du som inte hör denna jämmer! Hur skall kommande släkten kunna tro att det en gång funnits en tid när nästan hela jorden var utan invånare?” - Francesco Petrarca, nåden år 1348

 Inget ont som inte för något gott med sig. Kan detta även appliceras för den börsfrälste? Jag tror många av er är av övertygelsen att svaret, i de flesta fallen, är "ja". Detta speciellt för dem som är utdelningsjägare. För dem är det som julafton när en sättning, korrektion eller annan markant nedgång inträffar. Tänk dig att få köpa det du vill ha, fast till ett lägre pris! Inte ens möjligheten, därtill tillåtelsen, att nalla från det undre lagret innan det övre är slut i den lockande Aladdinasken är mer tillfredsställande.

tisdag 3 mars 2020

RDS - Dit pucken är på väg?

Olja var det svarta, men kanske är det, när allt kommer omkring, inte bara det gamla, utan också det nya sådana?  Nej, så är det såklart inte, men de tidigare svarta oljebolagen kan mycket väl vara morgondagens svarta energibolag. Om detta skriver jag idag och hela inlägget kan du läsa på Trade Venue. Nedan är ett kort utdrag.


”I skate where the puck is going” är ett citat så uttjatat som det om fröken Anderssons ”ostbågar”, likväl är det sant. Alltså inte ostbågarna, utan Wayne Gretzkys utlåtande. De vinnare som idag står med medaljen kring halsen är de som igår var de som befann sig på gymmet, eller i löpspåret. Det var de som vissa hade stor tilltro till, men som av många andra ratades.
Nu är förvisso jämförelsen inte hundra procent rättvis, likt den om äpplen och päron, men till stor del är den även gällande det ämne jag idag ämnar dryfta – oljebolag i allmänhet, men Royal Dutch Shell i synnerhet (jag har tidigare varit inne på dagens ämne i ett tidigare inlägg från mars 2019). Idag, eller i alla fall igår, var detta ett bolag som pumpade upp olja och sålde denne eftertraktade, likväl hatade, råvara som ryms inom paraplyet ”fossilt bränsle”. Detta är till stor del vad nämnda gör en idag, men det som många missar är att RDS är ett av de tre största oljebolagen som dels investerar i egna och nya, gröna energitillgångar, dels förvärvar nuvarande sådana. Övergången sker inte på en natt, ej heller på två, men den sker och kommer att bli allt större, kraftigare och tydligare.
Idag är det få fonder, eller andra institutionella investerare, som investerar i oljebolagen, då ESG och Greta säger ”usch… skäms!” och jag säger inte att detta är fel, utan jag tycker det finns en bra tanke därbakom. Att dessa stora bjässar visar att de också gör verkstad av snacket gör att allt fler får upp ögonen för den viktiga frågan rörande planetens miljö. Det leder också till stora utflöden, vilket i sin tur leder till sjunkande aktiekurser, vilket jag och andra ser som en möjlighet att köpa bolag med fina och, just nu och förhoppningsvis kommande, stabila kassaflöden.
Läs hela inlägget på denna affiliatefria länk. Jag önskar dig en härlig dag!
/Sofokles