tisdag 10 mars 2020

Arbetsförmedlingen

Medan allt och alla skriver om nuvarande börsoro och covid-19 beslöt jag mig för att göra något helt annat och vad passar då bättre en den senaste rapporten från Riksrevisionen gällande Arbetsförmedlingen? Hela inlägget finns att läsa på Trade Venue.

I tider då det enbart tycks finnas texter om covid-19 och vilka bolag som har sjunkit mest vill jag istället fokusera på ytterligare en framkommen rapport som dels visar hur ineffektiva många av Sveriges instituioner är, dels hur balna vissa resultat som presenteras är. 
Jag vet att vi är många som ofta ondgör sig över hur den svenska staten inte bara slösar med våra skatteinbetalningar, utan också på hur den institutionaliserade inkompetensens grundmurar ständigt ombesörjs. Det tycks mer vara legio att ju sämre ämnes- och områdeskunskaper därtill utbildning som du har, desto mer lämpad är du för att styra över en av statens institutioner. Emellertid är det inte just ledningen av en sådan som jag i detta fall ämnar dryfta, utan istället är det Riksrevisionens senaste rapport om Arbetsförmedlingen, som släpptes den 5 mars 2020.
Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva, för det upplevs som så… ja, självklart? Banalt enkelt? Då jag mer eller mindre saknar ord väljer jag att först klistra in det övergripande resultat som står att läsa:
Håll ut, agera inte i affekt och håll dig till din strategi! Det är i stunden likt dessa som förmögenheter skapas, men också försvinner.
/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar