lördag 31 december 2022

Nyårskrönika

Det finns mycket att säga om 2022 och jag skulle kunna skriva mycket mer än vad jag väljer att göra. Mycket (allt?) har redan sagts och skrivit av andra, såväl s.k. ”experter” som bloggare, twitterprofiler med flera.

Makro – världen som vi kommer känna den framgent
Jag kan konstatera att världen är mer komplex och mer sammansatt än vad den först ger sken av. Ett viktigt motiv för det kom redan vid coronavåren 2020 och under 2022 fick vi dels se det med allt från utbud- och leveransproblem i och med det hemska, förfärliga kriget, dels utifrån det kalla krig som sedan 2012, då Xi Jinping tillträdde i Kommunistlandet, blivit varmare och varmare. Den tidigare så hyllade och av alla(?) omhuldade globaliseringen har givit världen, och därmed människan, mycket gott. Den växande medelklassen, välfärdsstaterna med mera är bevis på detta, då, ursäkta mitt uttryck, ”made in China” samt den ständiga teknikutvecklingen (deflatorisk) gjort att produktion blivit allt billigare och billigare. Såklart har detta lett till billigare slutpris för slutkund.

Detta är på väg att luckras upp. Allt fler av västvärldens bolag jobbar nu febrilt med att flytta hem produktion för att säkerhetsställa att man inte är exponerad och därmed utsatt för ett visst lands eller en viss geografis restriktioner, utmaningar, nedstängningar et cetera. Det hela är en följd av de ökade restriktioner och allt kyligare relationer mellan väst och öst, som de senaste åren öst olika restriktioner och hot över varandra. Allt annat lika kommer detta inte bara öka isärgåendet blocken emellan, utan även göra att västvärldens konsumenter kommer få högre priser då produktion på hemmaplan inte kan matcha densamma på bortaplan.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig ett gott avslut och ett Gott Nytt År!

/Cristofer

onsdag 28 december 2022

Alla säger Q2-Q3 + nytt innehav

I olika medier har jag fått höra hur många bedömer kommande börsår bestå av två delar. Den ena är våren, där börsen kommer vara extra mycket volatil fram till augusti/september, det vill säga mellan Q2-Q3. Denna kommer sedan följas av en mer mindre betungande börs där mycket(?) av alla de utmaningar som nu föreligger har nått sin topp. Dels bör det ha blivit mer översiktligt om energi och kvarstående flaskhalsar (de som redan nu tycks vara näst intill ett minne blott), dels bedömer dessa ”många” att det här bör ha kommit till en slutgiltig topp kring inflation och räntor. Vissa länder kommer vara före, men som grupp och som en helhet bedömer flera att det kring sensommaren bör vara mer översiktligt.

Om detta kommer att realiseras vet inget om och jag kan enbart läsa, konstatera vad som kommuniceras och därefter välja hur jag förhåller mig till det. På ett sätt spelar det mig föga roll om trendskiftet kommer månad Y eller månad X, då jag mer fokuserar på bolagen och deras utveckling, kommunikation et cetera. Absolut tar jag hänsyn till makro, men jag grundar icke investeringsbeslut på det.

Läs vidare på Trade Venue. Då detta är sista inlägget för 2022 vill jag önska dig ett gott avslut och ett gott nytt år. Med hopp om återseende 2023!

/Cristofer

söndag 25 december 2022

Vision

 Efter en julafton som var inget annat än lyckad har en juldag avnjutits med såväl bokläsning som promenad. Ett begrepp som ständigt återkom till mig under gårdagen var ”tacksamhet”. Tacksamhet för att jag har ynnesten att ha en sådan underbar familj och släkt; ynnesten att kunna sitta och verka med människor jag älskar; ynnesten att inte bli dömd, utan lyssnad på samt bli respekterad. Det är tyvärr inte alla som har den ynnesten och påminn dig om detta. Pengar… bha, det är obetydligt relativt relationer.

Även om det gäller investeringar eller livet i dess allmänhet har jag alltid utgått från min vision. Min vision om vad jag tror och bedömer mig kunna se i framtiden. Visionen har varit och fortsätter vara grundbulten i allt jag tar mig an, såväl i jobbet som i vardagen.

Beroende på sfär, såsom just jobbsfären, vardagssfären, hälsosfären et cetera finns olika visioner och ”mål”, om än att det här menas i en mer abstrakt betydelse. Ett exempel är utdelningar, där min vision är att dessa, om och när jag hamnar i den livssituationen att jag vill göra annat än 7-16:30-jobb, ska kunna bekosta min tillvaro utan att jag lider nöd (läs; ska kunna köpa de råvaror jag önskar, åka på 1–3 resor om året et cetera). Ett exakt, konkret mål såsom 240 000 kronor per år i utdelningar finns inte, utan visionen är ledande. Vad som sedan bedöms vara en trygg summa får först resoneras kring om/när tillfället uppkommer. Till dess är visionen ledande – fortsätt spara, investera och se till att investera i bolag som har stabila finanser, en stark marknadsposition, över tid stigande utdelning men där utdelningsandelen aldrig riskerar bolagets finansiella hälsa et cetera.

Läs vidare på Trade Venue och må du fortsätta ha en god jul!

/Cristofer

fredag 23 december 2022

Svenska maträtter – topp 7. Den sanna, korrekta listan(?).

 Låt mig direkt börja med att skriva att detta inlägg knappt har någonting att göra med bolag och aktier. Förvisso kommer flera bolag, såsom Cloetta, att komma till läsarens tanke, men från min sida är allt implicit skildrat. Jag skriver det en gång till: detta inlägg är mer att betrakta som ett larvigt  tramsinlägg och ingen tid skall avsättas för läsning om det enbart är aktier/bolag som du, kära läsare, är intresserad av.  Jag skrev tidigare i veckan ett inlägg med dels en julhälsning, dels lite om portföljen och utdelningar.

Idén till uppslaget fick jag idag då jag hade en trevlig fika med ett par bekanta, som likt jag älskar matlagning och att testa nya recept men även komponera egna. En av dem, låt oss kall honom Per, är också vida berest. Att vara bort från Svea Rike har både sin för- och nackdelar och en av dem är den oönskade avhållsamheten från vissa svenska maträtter som jag tror många definierar som Klassiker med ett stort K.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande och lugn jul!

/Cristofer

onsdag 21 december 2022

Julen stundar; önskelista, utdelningar etc.

Med blott tre dagar kvar till julafton har en efterlängtad julledighet infunnit sig hos mig. Förvisso har jag arbetsuppgifter att utföra, men dessa har jag beslutat att ta när skolan åter startar upp i januari. Just detta – att klara av att säga ”nej, inte nu för du ska också vara ledig och ta hand om dig själv; läsa, skriva och vara med nära och kära” var länge en svår utmaning för mig. Tidigare jobbade jag på tills allt var klart och detta oavsett om det tog tre eller sju dagar av min ”ledighet”. Det finns såväl för- som nackdelar med att göra uppgifterna nu eller senare och något exakt och för alltid gällande svar på vilket som är bäst finns inte. Istället handlar det som alltid om att anpassa utifrån rådande förutsättningar och i detta fall berättar de att jag absolut kan skjuta upp arbetet till den 9/1.

Tätt sammanknutet med julen i allmänhet, men aftonen i synnerhet är önskelista och julklappar. När man passerat ”till mitten hunnen”-åldern är tiden för önskningar sedan länge borta, i alla fall beträffande hårda paket och inte mjuka sådana. Istället är det önskningar om en lugn och avslappnad jul med nära och kära som är vad jag djupt inom mig önskar och hoppas på. Får jag se och träffa min släkt samt skämma bort mor och far med några gåvor från Nordpolen gör det min dag och min juletid. Men visst… kan jag få ett börsår 2023 som fortsätter erbjuda attraktiva värderingar i bolag jag associerar till ”kvalitet” tänker jag inte ställa mig på barrikaderna med högaffel och fackla.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande lillördag och en härlig jul! GOD JUL!

/Cristofer

lördag 17 december 2022

Fjärde advent och lite Iakttagelser

Ännu en vecka, ännu en räntehöjning, ännu en marknad som är lika manodepressiv att den får Marwin att framstå som ett livs levande piller Prozac. Med en strategi om att dels vara nettoköpare under flera år framgent, dels att investera i bolag som har varit med om skakiga tider och utmaningar förr och ständigt kommit ut starkare gör att jag knappt höjer på ögonbrynen när portföljvärdet på dagliga basis ändras med siffror motsvarande flera månadslöner. Kanske borde jag det? Kanske är jag naiv som inte inser vad som komma skall och att mina analyser av innehavens finansiella positioner är att betrakta som glädjekalkyler? Kanske. Eller kanske inte. Jag tror att facit kommer vi först se om flera år, men kring Q2-Q3 2023 bör flera nakenbadare ha fått visa snorren (usch).

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande helg tillika fjärde advent.

/Cristofer

onsdag 14 december 2022

Nytt innehav - AF Gruppen

AF Gruppen är en av Norges ledande entreprenad- och industrikoncerner och jag har följt det under en längre tid, men mer noggrant i närtid. Bolaget tillhandahåller anläggningsarbeten och tjänster inriktade på miljö-, bygg- och energimarknader. Företaget bedriver projekt relaterade till vägar, järnvägar, hamnar, kraft och energiutveckling. För byggnader och fastighetsutveckling spänner dess tjänster över hela värdekedjan och resurser används för såväl planering som genomförande. Merparten av intäkterna kommer från traditionell byggverksamhet, inklusive nya projekt och rehabiliteringssatsningar. AF Gruppens kunder är främst myndigheter och privata företag, likt hos de flesta svenska byggföretagen.

Jag har redan exponering mot denna sektor via dels NCC, dels Peab men också via Inwido och AOJ. Beträffande NCC kom en ny storägare, bostadsutvecklaren Obos, in där för cirka en vecka sedan och densamma är även storägare i AF Gruppen. Detta är såväl fördelaktigt som negativt, men främst negativt då dessa bolag är direkta konkurrenter, om än att de har olika geografiska fokus för sina verksamheter. Fördelen är dock att Obos mycket väl kan öka på sitt ägande i ett av bolagen i syfte att förr eller senare slå dem samman. Absolut är detta mycket långt fram i tiden och lika såklart är det många ”om och men” här.

lördag 10 december 2022

Tredje advent och lite uppdateringar

 Tiden går lika fort som mitt kaffelager tar slut. Tur att en ny leverans kom idag och jag ser fram emot att testa en ny rostning från Solde. Snart är julen här och jag kommer ha relativt mycket arbete den första veckan/en och en halv vecka på mitt ”jullov”. Detta är något som händer flera lärare och visst kan jag vänta och ta arbetet efter lovet, men då kommer nya och fler uppgifter. Därtill är det skönt att kunna gå på lov och då vara ledig – inte gå med vetskapen om högen som väntar. Oavsett val finns såväl för- som nackdelar och här får envar (lärare) göra som hen bäst finner lämpligt.

Jag lägger mycket vikt vid bedömning, då det är en viktig del av undervisningen. Vad kan eleverna? Vad har jag misslyckats med att förmedla? Hur kan jag, via min formativa bedömning och återkoppling, hjälpa dem att utvecklas och bli än mer nyanserade i sina skildringar tillika kunskaper? Det är ett tungt jobb att bedöma, men som lärare bedömer jag det viktigt att se det som en viktig del i hela undervisningen och den komplexitet den inbegriper.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar, som alltid, dig en avkopplande helg och tredje advent.

/Cristofer

tisdag 6 december 2022

Du klarar det aldrig

Oavsett vad det gäller tror jag många kan känna igen sig i hur ett mål, en process och en plan ofta tas emot av andra. Det kan gälla alltifrån träning i syfte att bygga en bättre kondition eller styrka, eller för att gå ned i vikt. Det kan gälla mål som för många bedöms som ouppnåeliga, såsom att hinna med att ömsom arbeta 100 %, ömsom studera heltid och dessutom bestiga Kilimanjaro. ”Lycka till”, sägs samtidigt som vederbörande tänker ”Haha. Lycka till med detta, för det kommer aldrig att gå. Stackare…”.

Ofta brukar de flesta säga att man ej ska lyssna på andra. Det finns en sanning i det och jag kan i mångt och mycket hålla med. Jag tycker dock att man ska lyssna, men detta betyder inte att man blint ska följa det sagda. Ibland kan andra komma med kloka synpunkter och reflektioner, men att lyssna på ”du kommer aldrig lyckas” är inget jag lägger någon som helst vikt på. Kan de dock stärka sin tes med adekvata motiv, ja då är det en helt annan sak.

Läs vidare på trade venue - jag önskar dig en avkopplande afton (eller dag, beroende på när du läser detta).

/Cristofer


fredag 2 december 2022

Att skapa sig en fästning

 Jag vågar utgå från att samtliga som läser de här orden är här för att de delar samma intresse för ekonomi likt jag. Delas gör också viljan att skapa sig en stark, robust ekonomi vars syfte dels är att skapa en guldkant på tillvaron, dels verka som ett skydd för om/när skiten träffar fläkten. Oavsett är det som vi håller på med detsamma som att bygga en fästning – ett citadell. Skillnaden mellan den bild som målas upp i huvudet när sistnämnda nämns och den mer monetära som det de facto handlar om är förvisso stor, likväl är bådas syfte detsamma.

Jag började mitt bygge för länge sedan och har årligen fått se och uppleva hur sten efter sten lagts på varandra. Jag har fått se hur vallgravens djup blivit än djupare och jag har fått uppleva hur murarna höjs blir än högre. I år har även skyddstornen börjat ta form. Ännu kvarstår delar av bygget, men jag skulle redan nu kunna bosätta mig där. Emellertid vill jag veta att jag har skydd från såväl land- som havsattacker, för att inte förglömma de från skyn. Vidare vill jag ha det varmt och skönt under vintertid, men mer svalt och avkylande under sommartid. Jag vill ha ett utbud av allt från te via Pepsi Max till champagne och samma ska gälla maten, med allt från yoghurt och müsli via wallenbergare till hummer.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en härlig, avkopplande andra adventshelg!

/Cristofer

onsdag 30 november 2022

Matskatt

För ett par veckor sedan skrev min kära bloggranne, The Dividend Story, ett inlägg om bankskatten och hur politik och olika, inte så sällan från ”luften tagna”, nya regleringar kan införs snabbare än Lucky Luke hinner dra skarpt. Ofta används mer populistiska argument i debatten, såsom att de (bankerna) tjänar så mycket på när räntorna stiger, medan ”vanligt folk” drabbas. Att ”vanligt folk” dels tvingats till belåning av såväl finans- som penningpolitik, dels att de själva, aktivt valt att ta lån på ett bristfälligt fundament (läs: önsketänkande och en sorts övertygelse att minusräntor är här för att stanna och således kan jag ta dessa stora lån) framkommer inte så tydligt i debatterna från de argumenterande.

Läs vidare på Trade Venue. Som alltid önskar jag dig en avkopplande lillördag och gott avslut på veckan.

/Cristofer


fredag 25 november 2022

Distans, tålamod, perspektiv och vikten av reflektion + transaktioner

Kommer det med åldern att man för varje år som går börja tala samma fraser som ens föräldrar gjorde när man var mindre och som man varje gång kände: ”Snälla – ni säger detta varje år. Ni måste inte säga det i år igen”? Jag syftar såklart på att det dels snart är jul igen, dels hur snabbt tiden går. ”Det är inte klokt vad tiden går snabbt…”. Är detta ett ålderstecken? Ett bevis på att man är observerande och reflekterande om tiden och dess betydelse; dess slut? Kanske.

Beträffande just tid, perspektiv och reflektion finns mycket att säga, ty det skulle kunna skrivas – och har redan skrivits – spaltmeter efter spaltmeter om dessa ämnen. Jag tänker inte komma med någon revolutionerande insikt, men ska ändå försöka att ge lite exempel på hur jag har agerat och tänkt de senaste veckorna.

Läs vidare på Trade Venue. Som alltid önskar jag dig en avkopplande helg.

/Cristofer

söndag 20 november 2022

Beslutsångesten vid investeringar

 I numer gamla inlägg har jag diskuterat människan, hennes önskan och sökning efter frihet, jakt på val och hennes ambivalens och aversion mot detsamma. Låter det konstigt? Ologiskt, eller kanske mer korrekt ”paradoxalt”? Det gör det för att det är det – paradoxalt. Vi vill ha friheten. Vi vill ha friheten att välja och vraka efter eget tyckande, men vi avskyr att göra just valet – att dels välja fram, dels välja bort. Här önskar den genomsnittliga, relativt oreflekterade och vardagsstressade, människan att någon gör valen åt henne. ”Vad ska jag äta ikväll”, frågar inte så få människor sina kollegor eller vänner dagligen, året runt, decennium efter decennium.

Låt mig börja med en kortfattade och på många sätt orättvis skildring om hur jakten på den fria viljan vuxit fram. Jag vet att jag kommer generalisera och hoppa över viktiga detaljer, men det är främst andemeningen jag här vill skildra.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande OSIS (Oh Shit, It's Sunday) och hoppas du håller ut till julledigheten.

/Cristofer

fredag 18 november 2022

Ny bok(!) - min ”sista” på bra länge.

 Hmm… kanske inte det bästa att säga och framför allt inte direkt i ett blogginlägg som ska handla om min kommande bok, Mentala Modeller – för investerare som vill slå aktiemarknaden, men jag har alltid trott på samt utgått från att transparens är det bästa för alla parter. Varför min ”sista” på bra länge? Jag kommer återkomma till det, men först – vänligen låt mig berätta om min nya bok.

Läs vidare på Trade Venue. Som alltid vill jag önska dig en avkopplande, härlig (om en kall) helg!

/Cristofer

onsdag 16 november 2022

Castellum pausad utdelning - en historisk allegori

 Anno 2016 skrev jag en historisk allegori som behandlade den just då kommunicerade utdelningssäkningen från Industrivärden. Jag finner densamma vara lika talade då som idag, men istället för Industrivärden och Lundbergs byts Castellum och Akelius in. Läs nedan men byt ut nyss nämnda bolag och individer.

 
"In the end, a spartan's true strength is the warrior next to him. So give respect and honor to him, and it will be return you..." Kung Leonidas, 480 f. kr.


Rapportsäsongen går mot sitt slut och vi har fått ta del av såväl bra som dåliga rapporter; utdelningshöjningar och utdelningssänkningar. Vad gäller det sistnämnda är det hos många i allmänhet men hos utdelningsinvesterare i synnerhet likställt med oro, ångest och bekymmer. En sänkt utdelning kan bero på många orsaker, såsom att ett bolags vinst sjunkit, att bolaget ämnar expandera eller att man ämnar investera. Det kan också handla om att bolaget vill sänka sin skuld/belåning, om det nu har en sådan. Det sistnämnda gäller bland annat Industrivärden, som, med Lundberg i spetsen, sänkte sin utdelning med drygt 20 %. Detta fick många investerare att dra öronen åt sig och av de bloggar jag ögnat igenom är det många som valt att minska därtill sälja av hela innehavet. Om detta tillvägagångssätt är det rätta att göra låter jag förbli osagt, då vi alla investerar utifrån våra egna kriterier, mål, tidshorisonter et cetera. Dock vill jag säga mitt i denna diskussion och det är att man bör se längre än bara 1 år. Ämnar man bygga en pengamaskin och ha innehavet tills "death do you apart" måste man räkna med såväl utdelningssänkningar, korrektionen, sättningar som höjningar, race och uppgångar.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en slapp lillördag!

OBS - just nu har PUG Förlag sin "Black Week"-REA. Här finner du mina, sagt med största ödmjukhet, och många andra intressanta och spännande böcker.
fredag 11 november 2022

Fredag (suck)

Att ha rubriken ”fredag (suck)” är lite som att skriva ”jag har egentligen ingenting att skriva, men vill enbart skriva av mig.” Till viss del finns den känslan hos mig, men det finns även lite andra tankar jag vill ta upp.

Under veckan har det varit flera som skrivit att de väntar på att kunna köpa lågt värderade amerikanska bolag så fort dollarkursen relativt den svenska kronan - USD/SEK - minskat och är tillbaka på de historiskt normala nivåerna (anchoring). Kanske är det dit som dollarkursen är på väg, kanske inte. Dock tror jag inte på den utopiska skildringen att man väl där och då kan köpa lågt värderade kvalitetsbolag. Snarare tror jag att de tidigare låga värderingarna då kommer vara medel, men mer sannolikt höga. Jag har tidigare skrivit om hur jag valt att förhålla mig till den höga valutakursen och har ej ändrat på det. Jag tror det är större sannolikhet att ett bolag såsom T Rowe Price Groups aktiekurs slår dollarns utveckling/avveckling under en lång tid. Jag kan absolut ha fel, men detta är hur jag har valt att agera sedan den första januari 2022.

Läs vidare på Trade Venue. Jag hoppas att du får en härlig helg. Förlåt - inte "får" (ty inget sådant ges) - utan mer att du skapar dig en sådan, god helg alltså. Saker och ting tenderar att bli så som vi lagar för dem.

/Cristofer

onsdag 9 november 2022

Bästa tecknet på att en kraftig nedgång/korrektion/björnmarknad är i antågande

 Alla är vi våra egna dårar. Vi tror oss se; tror oss höra; tror oss läsa vad som är en bra och adekvat investering just nu och för kommande x antal år. Vi verkar på Twitter, Instagram, Tik Tok, Facebook, Snap, Discord med mera och vi surrar så mycket att vi missar att se huruvida delarna summerar helheten eller om något skaver (vilket ofta är fallet). Vi är för fast i att skrika högst och mest på valfri social mediaplattfom och får vi inte några ”likes” så skriker vi lite mer och lite högre. Allt för att bli belönade med den snabba endorfinkick ett ”gilla” ger. Platsen i flocken tryggad. För stunden. Alla älskar mig. För stunden. Och så vidare…

Det kan ibland bli tämligen komiskt, för de som skriker mest och högst måste ha ett extra dygn om de dels ska hinna med att läsa allt de skriker om, dels sedan ha tiden att just skrika. Högt. Det skulle vara intressant att se hur mycket reflektion som finns bakom varje läst rubrik, alternativt ingress…

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar dig en avkopplande lillördag.

/Cristofer

lördag 5 november 2022

Vad hände, egentligen?

”Usch vad tiden går fort”. ”De växer så snabbt och fort – nyss var de ju bara småbarn.” ”Redan 40-årsfest? Det var ju knappt igår som jag fyllde 30…” Ja, tiden går fort och oftast är vi så fast i ekorrhjulet att vi inte förmår stanna upp och verkligen registrera nuet; vad händer just idag och vad tycker, tänker och känner jag? Mer ofta än sällan är det störkruka på, jobba de timmar som arbetsavtalet förbinder, ta sig hem och laga mat, städa, ta hand om barnen, hinna med en serie på Netflix och sedan hinna med ett fåtal sidor i den där boken alla talar om men som man aldrig får tid att läsa. Och så vidare. Vips har midsommar övergått till jul och vad är bland det första man hör vid julbordet? ”Det känns som det var igår vi satt och åt, tittade på Kalle och slogs om Aladdinasken”… ja, du ser, läser och märker själv.

Samma händer på börsen. Sakta men säkert ändras sentimentet och narrativet. Från att början av året var lika baisseiga som Johan Isaksson är många nu lite mer optimistiska. Beror det på att för varje dag vi genomlider i denna just nu utmanande värld närmar oss en mer stabiliserad sådan? Absolut, för faktum är att om vi inte befinner oss i en lågkonjunktur/dystopisk tillvaro är vi på väg mot en sådan. Såklart gäller vice versa!

Läs vidare på Trade Venue. Det är helg och således hoppas jag att du unnar dig vila och avkoppling. 

Må väl,

Cristofer

onsdag 2 november 2022

Lär dig och döm inte katten redan vid dess första morrhår

I väntan på FED… Läs och lyssna till det igen. Medan vi som små satt som uppspelta duracellkaniner på såväl den ena substansen (sega skumtomtar – vad trodde du?) som den andra (julmust – ännu en gång; vad trodde du?) dagen för dopparedagen är det nog flera som sitter och inväntar vad FED kommer säga om kommande tider. Blir det 75 punkter? Och kommer de kommunicera mer mjukt inför framtida räntebesked? Ingen vet och allra minst jag. Istället fokuserar jag på bolagen och hur de går samt förhåller sig till en alltid föränderlig värld.

Jag lyssnade idag på det senaste avsnittet av Börspodden – samma podd jag blev roastad i för två veckor sedan – och fick roliga och intressanta dryga 50 minuter tillsammans med Dagens Industris nyhetsankare Gabriel ”snyggast och ’coolast’ klädselpå hela DI:s redaktion” Mellqvist. I diskussionen med John ”hejrååååååå” och Johan Dr. Baise Isaksson diskuterar Mellqvist att man ibland bara måste våga investera och sedan i allmänhet lära sig, men av snedgungorna i synnerhet. Jag håller med om vikten av att konsekvent lära sig samt det Mellqvist flera gånger återkommer till: för han är aktieinvesteringar inte primärt drivet av att öka mängden pengar på kontot (även om det, såklart, är en uppskattad bieffekt), utan att istället lära sig om allt och inget och därmed utvecklas som en människa.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig av avkopplande lillördag.

/Cristofer


tisdag 1 november 2022

Öppet brev till regeringen Kristersson

 Jag vill gratulera er till er vinst och önskar er all styrka och lycka att skapa ett bättre Sverige än den vardag vi idag vaknar upp till. Sjukvård och kriminalitet står högt på er prioriteringslista, men vänligen glöm inte skolan i allmänhet, men ämnet privatekonomi i synnerhet. Med mer kunskap om pengars värde, räntor, hävstänger och dess dubbelsidighet kan inte bara en bättre privatekonomisk position nås, utan även AB Sverige kan bli en vinnare.

Dagens generation(er) har vuxit upp i tider där pengar har varit mer eller mindre gratis och där graden av tålamod år för år naggats vid kanten. Dagens värld, såväl den digitala som fysiska, har blivit än mer snabb och än mer inriktad på att erbjuda och ge belöning direkt, gärna igår. Förr släpptes ett serieavsnitt i veckan – idag rullas hela säsongen ut på en och samma dag. Förr var det legio att första spara för att kunna konsumera, idag är det låna för densamma. Unga tar lärdom av vad de ser, hör och känner, inte nödvändigtvis vad vi vuxna säger. De ser att ”alla” kan köpa sig en ny Iphone, eller ett Playstation 5 utan att ens behöva bemöda sig med mer än ett knapptryck på sin telefon innan ett lån med ockerränta inkommit på kontot. 


fredag 28 oktober 2022

The king is dead. Long live the king!

Näst intill allt går och verkar I cykler. Ekonomin, humöret, samk, utbudet på bra tv-serier… you name it, men i de flesta fall är det uppgångar som följs av nedgångar och så vidare. Vad som även riskerar att gå i cykler är kunskap och erfarenhet om det inte görs till befästa sådana.

Jag är född och uppvuxen under slutet av 1980-talet och var i mina tonår strax innan Markoolio sjöng in det nya milleniet med, den då och för oss i den ålder, dunderhitten Millenium 2. Jag har tidigare skrivit och berättat att jag aldrig haft någon silversked i mun, utan ”fredagsmys” för min familj var ofta torra pommes frites, grillad korv e.d., Heintz ketchup (som min far än idag är beredd att gå över lik för. Den ska tusan i mig sprutas på allt. Precis allt…), bostongurka och sallad. Familjens semestrar var inte längre söderut än till Göteborg, där Liseberg besöktes. Mallorca? Gran Canaria? Nej nej, utan det var boende hos släktingar och hemester deluxe.


onsdag 26 oktober 2022

Lite utvärdering av mina ageranden under 2022

 Det har passerat cirka 10 månader av 2022 – ett år som av många kommer beskrivas som ”ett förlorat år”. Absolut är det för de flesta en negativ avkastning i portföljen detta år, men varför enbart se till ett enskilt år? Jag ligger, i skrivande stund, ca -10 %, men berörs ej av att ha tappat ett par årslöner. Istället ser jag myntets andra sida och tackar att jag får möjlighet att köpa bra bolag till mer attraktiva värderingar.

”Det är nya tider nu” och ”bolagets historiska prestanda är inte garant för framtiden” och så vidare är utlåtanden som hörs från flera och de är lika bra som viktiga. Att köpa och investera bara utifrån historiken är sällan bra, men att ta med den i ekvationen bestående av allt från ledningsanalys till bolagets marknadsposition och beräknande framtida resultat är inget annat är bra och viktigt.

Ett exempel är JM, som jag idag skrev om för Aktiespararna. Absolut kommer de få tuffa kvartal framgent, men de har en extremt stark finansiell ställning samt besitter en lång och bred erfarenhet av att handskas med utmaningar och regelrätta kriser (de grundades 1945 och har således klarat av såväl en nordan- som östanvind…). Var är bolaget om 2–3 år? Jag är beredd att säga mycket större, starkare och stabilare än idag och således har jag sedan tidig sommar köpt in mig.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig sn härlig kväll tillika fortsättning av denna vecka.

/Cristofer

fredag 21 oktober 2022

Sanningen finns därute – i bolagen.

 Vi är människor och som dessa har vi såväl styrkor som svagheter; såväl positiva som negativa sidor. Dock är dessa inte statiska och i en majoritet av fallen kan vi tänka, reflektera och därefter agera så att vi handlar mer rätt än fel. Det uttjatade system 1 finns alltid där och detsamma är gällande alla andra bias vi dagligen och sekund för sekund utsätts för. Det är enbart genom att intaga ett metakognitivt förhållningssätt som vi sätter oss i en position där vi kan se på saker och ting utifrån nya, annorlunda perspektiv. Gudarna skola veta att utsikten från mitt fönster icke är densamma som hos dig. Och så vidare.

Vem har rätt och vem har fel? Ständigt detta svarta eller vita. Är de nya, höga räntorna här för att stanna? Ja, eller nej? Kommer de att sjunka tillbaka till att bli noll eller till och med negativa? Ja, eller nej? Jag har ingen aning och min tro är att sanningen ligger någonstans mitt emellan, likt den gröna mjölken positionerar sig mellan den blå och röda. Vår värld utvecklas hela tiden och med ny teknik kommer än bättre, än snabbare och än kostnadseffektivare produktion. Allt annat lika torde det leda till lägre pris till kund. Således är utveckling och ny teknik et cetera, i längden, deflatoriskt. Detta kan vi se när vår anrika historia studeras.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en avkopplande helg!

/Cristofer

tisdag 18 oktober 2022

Döm inte boken efter omslaget

 … är ett vanligt uttryck, likväl är det såväl bildligt som bokstavligt ständigt gällande. Kanske än mer idag då allt ska vara så visuellt tilltalande som möjligt? Vad hände med Metallicas Black Album, som verkligen gjorde skäl för sitt namn. Det skulle vara roligt att se en tidsresenär från Sparta komma och besöka vår värld… om de inte redan har fullbokade kalendrar är det min tro att Sveriges psykologer skulle ha jobb och mer därtill de nästkommande åren.

Förlåt, som alltid försvinner jag iväg från inläggets fokus. Oavsett om det råder uppgång eller nedgång fylls pressen i allmänhet, men den ekonomiorienterade sådana i synnerhet med diverse ”experter” som uttalar sig om bolag, makro, räntor och så vidare. Jag ämnar inte ifrågasätta epitetet ”experter”, för det är inte de själva som sätter det, utan det gör avsändarna, dvs. tidningarna/redaktörerna. Det jag istället ämnar dryfta är hur alla småsparare tenderar att döma boken efter omslaget, eller mer korrekt: rådet utefter vem som yttrar det.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en givande dag.

/Cristofer

fredag 14 oktober 2022

Dollar eller icke dollar, är det frågan?

 Nej, du behöver inte berätta för mig att den faktiska ordföljden är ”… det är frågan”. Jag har lusläst Hamlet inte bara en, utan två gånger sedan detta läsår påbörjats. Detta då jag har kurser i litteraturhistoria – ett ämne jag varmt rekommenderar, för tillsammans med ”vanlig” historia samt idé- och kulturhistoria är det min uppfattning att man får en bra bredd i sin förståelse av vårt arv och våra förfäder. Litteraturen både speglar sin (sam)tid och skapar densamma. Det må låta konstigt, men det är paradoxalt nog korrekt: litteraturens uppgift är dels att skildra X, dels verka för att påverka. Således har – och fortsätter – litteratur spelat en signifikant roll för människan. Berättelser… Berättelsens makt, som b.la. Erik och jag skriver om i vår gemensamma bok, är lika mäktig som uttrycket att pennan är mäktigare än svärdet låter vara gällande.

Läs vidare på Trade Venue. En freda och därmed helg stundar - jag önskar dig en god sådan!

onsdag 12 oktober 2022

Utdelningar och FIRE

Få saker tycks beröra finanstwitter, eller bloggosfären, så mycket som diskussionerna om FIRE. Antingen tillhör man lägret som säger att 200 000 kr per år i utdelningar räcker mer än väl, eller tillhör man lägret som säger att allt utom +300 000 kr + en enorm buffert är direkt skadligt. Sedan finns det, som alltid, ett brett mellanlager. Jag reflekterar sällan över vad hen, hen och hen anser, då allt är extremt individuellt och inte sällan mynnar ”diskussionerna” ut i antingen 1) dumförklaringar och personliga påhopp och/eller 2) att man blockerar varandra och börjar attacker med subtweets eller dylikt. Ja, du läser rätt – människan i sitt esse. Sandlådan. Kriget om vem som ska ha rätten att få äga hinken och spaden. King of the hill.

Det är lika skrämmande som fascinerande hur människans alla förtjänster, men också avigsidor, kommer fram i en koncentrerad form i sociala medier som t.ex. twitter. Flockmentaliteten sitter i benmärgen och alltid ska det vara antingen vitt eller svart. Nyanser, eller insikten om att även Yin behöver sin Yang tycks, när det hettar till, inte finnas.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en härlig onsdag samt fortsättning på veckan. 

/Cristofer

lördag 8 oktober 2022

Vi har sett det förr (och kommer få se det igen)

Oavsett vem du är, vilken position du innehar och vilket kapital du förvaltar är du aldrig smartare, klokare och naivare än ditt sämsta jag, likt en kedja aldrig är starkare och bättre än den svagaste länken. För att lyckas, för att bli framgångsrik, krävs alltid ett visst mått av risktagande. Detta gäller inte enbart inom finansvärlden, utan inom allt, såsom idrott där utövare tar risker för att maxa kroppen och knoppen. Vill det sig väl kan guldmedaljen vinnas, men vill det sig mindre väl är knäskadan, operationen eller vad det nu må vara där som ett brev på posten.

Naivitet. Oförsiktighet. Ett för stort fokus på upp- än nedsidan. Kort och gott – en inte så liten hybris ihopblandad med diverse slattar från alla näst intill tomma flaskor. Den häxbrygden är lika kraftig som skadlig och under innestående vecka fick vi se några som druckit sig redlöst berusade. Vad hade de gjort för fel? Vad gick snett? Hur, var, när och, framför allt, varför? Svaret vet bara de själva (hoppas jag), men som utomstående ser jag ett tydligt: (börs)psykologi.

fredag 7 oktober 2022

Min vän har bjudit mig!

Har du träffat min vän? Han (hen som känner sig kränkt, vänligen ha överseende) är gammal, men tycks inte bli klokare för åren, snarare tycks han befinna sig på samma mentala stadie som en treåring sittandes i en sandlåda och i en hemskt ”debatt” med övriga barn om vem som ska få ha spaden och hinken och vad dess bytesvärde egentligen är.

Vissa kallar honom manodepressiv, andra schizofren. Förvisso finns det delar av dessa diagnoser som stämmer in på min vän, men ingen av dem är korrekt. Mer talar för att han lider av en sorts enkelspårighet och ett tunnelseende ackompanjerat av ovan nämnda diagnoser. Det är som att han bara och alltid kan se på myntets ena sida och inte ens föreställa sig hur dess motpart ser ut, eller känns.

Han kommer alltid klädd i antingen helvitt, eller helsvart men aldrig, och då menar jag aldrig, har jag sett honom med en sorts nyanserad färgskala. Det är antingen eller, typ… Nu är jag inte Sveriges bäst klädda man och inte heller är mode något jag ägnar något stor tankeverksamhet åt, men det vore kul att se lite mer… dynamik i hans klädval. Emellertid har jag här gett upp hoppet. Sedan länge. Jag tror verkligen inte det kommer att ske en förändring, för likt en kultur sitter i väggarna sitter kläderna som fastvuxna på honom.

Läs vidare på Trade Venue! Det fortsätter flyta blod, men håll ut; ty snart kommer det sluta och rena och fina torg samt gator kommer skina likt vore de nya.

/Cristofer 

lördag 1 oktober 2022

Perspektiv

Hur många är vi inte som de senaste nio månaderna skrivit om vikten av att zooma ut och se allt som sker i ett perspektiv? Att inte stirra sig blind på här och nu, utan förmå sig att dels se framåt, dels bakåt – var man har varit och vart man ska (+hur man ska ta sig dit).

Hjärnan lockas till negativa nyheter, för den vill kännas vid alla faror som föreligger. Utan vetskap är risken för död och game over högre än annars. Vi vill veta och kännas vid terrängen för hur ska vi annars verka för vår överlevnad (ibland är det här med vetskap för att undvika plötslig och oönskad död en chimär, men jag vill enbart förmedla ett budskap)? Det är just därför som vi lockas att klicka på rubriker á  ”Sälja ALLT. Rädda vad som räddas kan. NU. Inte igår! Jorden kommer att gå under!” et cetera. Kanske kommer den göra det? Kanske går Ukraina med i NATO och Putin drabbas av än mer panik och innan vi vet ordet av vaknar vi upp med rubriker om ”WW3”.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en slapp och avkopplande lördag!

/Cristofer

fredag 30 september 2022

Förändring kostar

Människan skyr det obekväma, okända och obehagliga. Hon avskyr att kännas vid det, för blotta insikten gör att det går åt energi – en råvara som historiskt varit oss en bristvara. För att reda bot på den dissonans som förekommer har allas vår människa och investerare två val: fly, eller (inte illa) fäkta. Tyvärr tenderar de flesta att fly, då de känner och intalar sig att de inte kommer klara av utmaningen.

Idag sitter många småsparare med innehav som bara gått ned och ned, likt hela börsen. I vissa fall är nedgången enbart baserad på att när faktor X (t.ex. ränta, inflation etc.) handlas ned, handlas allt ned. I andra fall är nedgången bolagsspecifik. Att dels se, dels erkänna att sistnämnda är fallet kostar och inte sällan känner man sig som dålig, mindre värd och ja, rent ut sagt urusel. Så måste det inte vara. Så ska det inte vara. Tyvärr tenderar de som är i denna situation att skylla ifrån sig, eller att inte erkänna att felet är deras; de hade inte läst på; inte analyserat och inte tagit hänsyn till en säkerhetsmarginal. ”Det är marknadens fel!”

Läs vidare på Trade Venue. Börsen ger och börsen tar, men glöm aldrig bort att leva här och nu och att det också finns andra, mer viktiga, områden i livet - hälsa, sociala relationer et cetera. Glöm INTE dessa.

/Cristofer

lördag 24 september 2022

Det är inte svårt…

 … i teorin, men desto mer i verkligheten? Kanske, kanske inte. Läs på, analysera och investera. Följ upp och var bolagsnära. Köp på bolagsstyrka men kurssvaghet och skala in dig – köp inte allt på en och samma gång. Räds inte blodbad och hylla när breda, icke bolagsspecifika händelser får aktiekursen att dala likt ett sänke i Marianergraven.

Låt dig inte ryckas med av Mr. Markets nycker. Låt inte börsens alla dramadrottningar (i.e. ”drama queen”) påverka dig. Var en vägg; en sten. Var en sorts aktieinvesterarnas Chuck Norris, som till och med är immun mot kobrabett. Ty det står skrivet i hans bibel att en kobra skola icke skrämma den utvalde och om det finnes någon kobra dum nog att utsätta överhögheten själv skola denna gå en hemsk, smärtsam död tillmötes.

Rent objektivt är investeringar svårt, men om den subjektiva i allmänhet men den emotionella faktorn i synnerhet tas i beaktande är investeringar mycket, mycket svårare. Antingen rycks vi med i uppgång, eller dras vi med ned i de nedgångar som då och då brukar inträffa (t.ex. just nu).

Läs vidare på Trade Venue. Jag hoppas du unnar dig en slapp, avkopplande och givande helg!

/Cristofer

torsdag 22 september 2022

Tro och övertygelse – människans last resort?

Människan är en förunderlig varelse. I goda tider, när solen skiner och vi känner oss säkra på allt från anställningsavtal till att såväl el- som matkostnaderna täcks, har vi en tendens att föra mer rationella och logiska resonemang (allt är relativt). Vi söker mer tröst samt underlag i forskning och vetenskap än i hokus pokus och religion. När omvänt är gällande, dvs. när det blåser kyliga vindar och varken huslånet eller elräkningarna bedöms uppnåeliga att betala, är det mer i tron vi finner styrka.

Jag vet att det ännu en gång är äpplen och päron, men vänligen ha överseende. Syftet här är mer att skildra budskapet än att vara hundra procent historisk och sakenlig korrekt. Under antiken var förvisso alla djupt religiösa, men ändå frodades en hög tillit och tilltro till kunskapen. När romarriket föll sägs (väst)världen ha gått 1000 år tillbaka i utveckling/tid och in kom den mörka, hotfulla medeltiden (i.e. The Dark Ages). Kyrkan kom att få en enormt stor makt. Faktorerna för det var flera, varav några här exemplifieras.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en skön avslutning på arbetsveckan. Kom ihåg; This To Shall Pass

/Cristofer

söndag 18 september 2022

Strutsa

Jag ser, läser och hör att det är många som säger att de under dessa mindre muntra tider ”skiter i att logga in på depån” då det upplevs för mentalt jobbigt och krävande. Absolut spelar det ju även roll om man ämnar genomföra en transaktion, med allt från att köpa, öka, hyvla eller sälja. Fenomenet kallas lite lättsamt för att ”strutsa” och det behöver inte vara något dåligt – jag vill framhäva att ”whatever works for you – do it”, men som alltid kommer ett beslut av flera (bi)effekter.

Upplever man att det är för krävande och för utmanande att logga in när blodet flyter och orkestern från Titanic hyrts in för att spela ”den sista versen” bör man ställa sig frågan om man har investerat med för mycket kapital relativt den risk man de facto klarar av. Att investera är att riskera sitt kapital, därav ”risk”kapital. Ingen investering är riskfri och priset du får betala för den eventuella, och förhoppningsvis positiva, avkastningen är mental och psykisk påfrestning. I vissa fall är den av lägre grad, i andra tvärtom. Just nu är det nog sistnämnda för många småsparare, men även mer erfarna och stora aktörer.


Läs vidare på Trade Venue. Jag hoppas att du har samt önskar dig an slapp söndag. 

Good hunting i kommande vecka!

/Cristofer

fredag 16 september 2022

Tacksam. Punkt.

Börsen sjunker och innehaven inte bara följer indexet, utan sjunker än mer. Blod flyter på gatorna och överallt skriker folk ”Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa!” Lemmarna darrar, benen känns svaga och svetten under nästippen frodas. Hjärnan går på högvarv och tankar om rädda vad som räddas kan attackerar från alla håll. Du känner dig osäker, rädd. Överallt rött; överallt pessimism.

Detta är inledningen på en krönika jag just nu sitter med och som beställts av Unga Aktiesparares tidning Stock Magazines chefsredaktör David Flatbacke-Karlsson. Jag vill i sammanhanget lyfte fram det arbete såväl han som alla på Unga Aktiesparare gör, för det är inget annat än heroiska insatser. Tänk att erbjuda unga hjälp och kunskap med hur att skapa sig en trygg ekonomi och med det ett tryggt liv. Tänk hur inte bara individen i sig blir vinnare, utan även hela samhället då färre och färre (i den utopiska världen) inte måste leva på bidrag, stå på Kronofogdens lista med mera. Således – hjälp UA att nå ut. Hjälp unga att bli mer medvetna och kunniga om ekonomi. Dels gör du en god gärning, dels kommer du också känna ett sorts mervärde och en egen, personlig utveckling.

Läs vidare på Trade Venue. Det är fredag och således stundar en helg. Jag önskar dig en god sådan.

/Cristofer

lördag 10 september 2022

Om året, innehav och kommande tid(er)

 Jag vet att jag inget vet. Jag är ödmjuk och vet att saker och ting kan – och kommer att – hända. Jag fokuserar på det jag kan kontrollera, nämligen hur jag förhåller mig till mig själv och att ständigt se till att arbeta för att få in mer pengar att investera för. Jag fortsätter även att läsa på om samt analysera bolag, såväl de jag redan äger som de som eventuellt kan göra övriga i portföljen sällskap. Det är ett maratonlopp och för att mäkta med det krävs inte så lite. Har jag vad som krävs? Hittills har jag haft det, men kommer det hålla även i morgon, nästa vecka, nästa månad, år et cetera? Jag vet inte, men förbereder mig så gott jag kan på att överleva.

Jag investerar för att skapa och sätta mig i en situation där jag äger min tid. Jag siktar inte på FIRE och som jag vid ett flertal tillfällen återkommit till älskar jag mitt jobb och min nuvarande livssituation. Emellertid vet jag att vad som gäller idag inte nödvändigtvis gäller i morgon. Således ser jag till att skapa mig alternativ, trygghet och ro. Därtill ger allt kring investerarlivet mycket kunskapsanskaffande och kanske är det just det jag finner mest givande med att vara en nettoköpare år in och år ut(?). Det – och utdelningarna.

Läs vidare på Trade Venue. Jag hoppas att du får en härlig helg och att du gör det som just DU vill - inte vad andra vill.

/Cristofer

fredag 9 september 2022

Återbesök från Spanien

I veckan, närmare bestämt igår, torsdag den 8 september, inkom ett trevligt mail från mina kära vänner, Stefan och Robert Tello. De har tidigare gästat bloggen, såväl i maj 2018 som maj 2020, och som jag skrev i det första inlägget är de före detta arbetskamrater till mig. Förlåt; de var arbetskamrater, men kom att bli några av mina absolut närmaste och käraste vänner. Faktum är att de båda en gång, mer eller mindre, räddade livet på mig.

Sedan ett par år tillbaka driver de dels uthyrning av bostäder i Spanien, dels har de även ett mäkleri. Jag hörde för ett par veckor sedan av mig till dessa livsnjutare till bröder med frågan om de ville skicka en kort uppdatering om marknaden och vad de tror/har upplevt det senaste året.

Jag vill hjälpa dessa att få en större spridning, då jag kan ta gift på att de gör allt för sina kunder. De är mycket samvetsgranna och har en astronomisk hög moral samt etik inbyggt i sina psyken och lemmar. Får jag betalt för detta inlägg och denna PR? Nej – jag har aldrig kört något betalt samarbete. Jag delar det jag vill och det jag kan stå för. Och just dessa ”gringos” förtjänar att lyftas fram.

Läs vidare på Trade Venue. Det är fredag (om du ej hade vetskap om det) och såklart vill jag önska dig en god sådan.

/Cristofer

söndag 4 september 2022

Fotbollskort från 1994 och inför årets VM i Qatar

Minnen från forna dagar blir med ens levande när jag av en händelse ser gamla fotbollskort i mitt flöde på en social mediaplattform. Likt många(?) andra är sommaren och sommar-VM i USA 1994 en sorts gyllene period i mitt liv. Blott åtta år gammal, men frälst i den sport som på både gott och ont skulle bli central för mitt fortsatta liv, var det med spänning jag gick upp varje morgon för att finna nattens resultat nedskriva i ett anteckningsblock av min far. Då jag hade sommarlov och min far inte hunnit gå på semester lovade han att varje morgon, innan han cyklade sina mil till fabriken, skriva ned alla nattens matchers resultat och jag minns än idag hur tydlig och välskriven hans stil var när jag läste ”Kamerun – Sverige – 2-2” och vilka som gjort Sveriges mål.

Min idol då var Martin Dahlin, då en kompis redan ”paxat” Tomas Brolin… förvisso klagade jag inte för alla av det årets landslag kom att bli helgonförklarade.

Läs vidare på Trade Venue. Söndag, men håll ut - ty snart är det #TGIF igen.

/Cristofer

fredag 2 september 2022

Skapa dig din egen historia

 Jag kommer inte ihåg i exakt vilken säsong och i vilket avsnitt av serien House of Cards (läs gärna boken, ty den är läsvärd) som Frank Underwood (Kevin Spacey) sitter med presidenten och tittar på en tavla som hängdes upp i Vita Huset mitt under ett pågående andra världskrig. Inte heller kommer jag ihåg den exakta formuleringen, men jag kommer ihåg dess budskap. Således ber jag om överseende och om Mr. Spacey känner sig kränkt finns ett viralt kränkhetsdokument på Twitter att fylla i. ”Många lever enligt devisen att dels läsa och lära av historien, dels bli en del av den. Jag lever för att skapa mig min egen.” Kort, kärnfullt, radikalt och i vissa örons mått mätt lite ”brutalt”. Således typiskt den karaktär som F. Underwood är.

Jag tror – inte vet – att de kommande 6–24 månaderna kommer vara än mer utmanande och än mer krävande av mig som investerare. Inte bara är det känslor och tillfälliga tankar samt tillfälligt nycker som måste hanteras, utan också att klara av att identifiera de bolag som inte bara kommer att överleva, utan även växa och vinna mark. Kort sagt bli större, bättre och starkare än vad de är idag.

Läs vidare på Trade Venue. Det är fredag och således #TGIF. Jag föreslår att du njuter av den så gott och bäst du kan.

/Cristofer

onsdag 31 augusti 2022

Just keep swimming

 Jag tror, utan några som helst underlag, att det är många av oss som håller Disneys (i.e. Pixar) Finding Nemo som en av de bästa animerade filmerna som någonsin skapats. Många är vi som dels fann fabeln tilltalande, dels karaktärerna. Lika mycket som man störs sig på Doris, lika mycket tar man henne till sig. Således har Pixar lyckats, för karaktärens roll här är mer att belysa protagonisten och sätta ett annat sorts scenljus på denna. 

I filmen ställer Doris den retoriska frågan: ”When life gets you down, you know what you gotta do?” Knappt hinner vi reflektera innan hon själv fortsätter: ”Just keep swimming.”

Läs vidare på Trade Venue och gå med vetskapen om att vi nog kommer överleva denna utmanande period också. 

Ta hand om dig!

/Cristofer

fredag 26 augusti 2022

Bostadsutvecklare i USA - köpläge?

 Jag har under en längre tid följt hur den amerikanska bostadsmarknaden i allmänhet, men bostadsbyggandet i synnerhet har utvecklats på andra sidan pölen. Under sommaren har vi i bl.a. Dagens Industri kunnat läsa hur sektorn är i gungning och att efterfrågan av bostäder minskar. Andelen försäljningar, såväl på nya som ”begagnade” bostäder, minskar och många befarar en ny kris, om än inte lika stor och kraftig som 2008. Med detta som utgångspunkt kommer det nog inte som en käftsmäll från intet att många bostadsutvecklare och bostadsbyggare handlas till nivåer så låga (P/E 3,8) att de till och med får våra politikers utspel i såväl sociala medier som i tv-debatter att framstå som stratosfäriska.

I Sverige ser, hör och läser vi hur bostadsmarknaden tappar kraft – den som för bara blott ett år sedan var lika glödhet som bensäker. Samma i andra delar av världen, inte minst i Kanada och Kina.

Läs vidare på Trade Venue. Det är fredag och således #TGIF. Jag önskar dig en god sådan och en lika god helg.

/Cristofer

tisdag 23 augusti 2022

Jag älskar att vinna silver

 I min första bok, Börspsykologi – så blir du en bättre investerare, skriver jag om förlustaversion och hur vi, dvs. du och jag (i.e. människan) avskyr att förlora och älskar att vinna. Vi är tävlingsinriktade rovdjur och oavsett hur mycket vi vill finns det hårdkodat i oss att det är äta eller ätas, skita eller skitas som gäller.

Det kan låta hårt, men detta är en sanning för 95 % av världens befolkning. Troligtvis ska det mycket till att alla upplysta buddister á la Buddha, Dalai Lama med flera ska gå över lik, men exklusive dessa, i detta fall och något hårt uttryck ”extremfall”, är det gällande en majoritet av alla verkande homo sapiens. Med andra ord är många beredda att ”offra” andra för att sätta sig själv i en mer förtjänstfull situation; samla mer vete i ladorna trots att lagret redan räcker och blir över. Etik och moral må låta och vara fina ord, men få lever efter och personifierar dem.

Läs vidare på Trade Venue. Två av fem arbetsdagar avklarade. Vi ska nog överleva tre till, eller hur?

Trevlig afton!

/Cristofer