tisdag 1 januari 2019

Bokslut 2018

Varning för ett långt inlägg. Således kommer här en sorts innehållsförteckning. Först kommer årets utveckling i min portfölj att diskuteras samt en uppföljning av målen som sattes i början av 2018. Detta följs av spridda tankar gällande vad 2019 kan komma att innehålla och slutligen presenteras en "årets lista".

Ytterligare ett år har nått sitt slut och ett nytt står för dörren, där det b.la. det kommer att vara 500år sedan Cortés landsteg och besegrade Aztékriket, 100 år sedan Versaillesfreden slöts och 100 år sedan fjärde-maj-rörelsen i Kina, där det sistnämnda just nu är Kinas regerings huvudbry. 

Detta år, 2018, har bjudit på mycket och jag tror det är få som trodde att börsens andra halvlek skulle gå så illa som den har gjort. Själv har jag inte berörts något nämnvärt, eller för att vara ärlig; jag har inte berörts alls gällande det sentimentala och psykologiska, utan jag vet att det är exakt såhär spelet går till. Beträffande om jag har blivit berörd rent siffermässigt i portföljen är svaret, såklart, "ja". Portföljen har som mest vart uppe på cirka +14 % detta år och ser nu ut att sluta på - 2,4 %. Grämer jag mig? Njae... visst skulle det vara roligt att hela tiden se ett ökat värde, men då jag främst fokuserar på utdelningar och att begränsa nedsidan är mitt fokus på att bolagen mår bra och fortsätter leverera bra kassaflöde som ömsom bidrar till bolagets fortsatta utveckling, ömsom till mig, och övriga aktieägare, i form av utdelningar.
Då Avanzas sida just nu, nyårsdagens morgon, enbart tycks kunna erbjuda "2019" kan jag inte själv välja datum. Emellertid togs denna bild på nyårsdagen och genom att välja "1 år" framkommer samma data som då jag väljer "i år".
Jag började med en utdelningsinriktad strategi sommaren 2015 och sedan dess ligger jag före SIXRX. Genom att slå detta har min "aktiva" förvaltning varit god. Ser jag till hur mycket arbete, tid och energi som har lagts ned är jag nöjd. Hade jag däremot suttit 24/7 och inte presterat bättre hade jag missnöjd. Således är det av vikt att inte bara stirra sig blind på om SIXRX har besegrats, utan om överavkastningen är representativ och acceptabel utifrån den tid tillika energi som har lagts ned. 
Då Avanzas sida just nu, nyårsdagens morgon, enbart tycks kunna erbjuda "2019" kan jag inte själv välja datum. Emellertid togs denna bild på nyårsdagens morgon och genom att välja "3 år" framkommer ändå en majoritet av de data som önskas visas sedan min start 2014.
Ytterst sällan brukar vinnaren analysera varför denne vann (vilket är synd/en skam), utan det brukar oftast vara förloraren som gör detta och vad denne i sin tur gjorde för fel. Många har varit vinnare under flera år men får nu för första gången känna på en förlust. Ett tips är att se detta scenario som vi befinner oss i som en möjlighet till analys, lärande och utveckling. Ty, what dosen't kill you, only makes you stronger, skall en vis man, kvinna eller ickebinär person ha sagt.

Vid förra årets bokslut skrev jag att jag ämnar ta in mer investmentbolag och detta har jag följt. De investmentbolag som finns i min portfölj är Investor, Industrivärden, Bure, Öresund, Creades, Latour och Kinnevik. Ratos finns kvar, men detta är ju mer att räkna som private equitybolag än ett rent investmentbolag. Svolder lockar, absolut, men då Öresund har en corner i detta fina bolag är jag kluven till att äga det mer direkt. Jag hade förväntat mig att se mer handlingskraft från Traction detta år, speciellt sedan börsens nedgång i augusti, men är det något som de styrande i detta bolag tycks kunna är det att sitta på såväl händer som fingrar. Dock kan ju börsen gå ned ytterligare -10 % och då kanske de utnyttjar sin kassa. Ett intresse från mig finns att ta in dem, men inte till dagens värdering.  

Utdelning
Detta år har kommit att bjuda på en bra utdelningsökning för hela min portfölj. Jag väljer att inkludera extrautdelningar, såsom SHB har gjort, samt utdelningar som skett i form av aktier i bolag, såsom Öresund gjorde med MQ och Bilia, eller som Kinnevik med MTG (jag har sålt samtliga av dessa). 
Utdelningstillväxten, jämfört med 2017, vars utdelningstillväxt var +39 %, landar på +30 %, vilket är mycket, mycket mer än vad jag prognostiserar för. Likt tidigare år är källskatten borträknad.

Totalt kapital
Då marknaderna skakar likt en skallerorms skallra har, såklart, det totala kapitalet sjunkit sett till 2017, då det ökade med +22,5 %. I år, 2018, landar siffran på +8,5 %, Ser jag dock längre tillbaka är trenden intakt; onward and upward. 


Det totala kapitalets utveckling
Sparkvot
Jag brukade redovisa denna, men jag kom att bli mobbad av några få, dryga vänner. Detta har gjort att jag inte vågar berätta om årets...

Portföljen/innehav
Jag är kluven till att presentera mina innehav, då jag inte vill att de elever som jag diskuterar börs och investeringar med skall "copy & paste", utan att först själva läsa på. Hittills har jag enbart sätt bevis på det motsatta. Under denna hösts nedgång har jag varit extra noga med att "stämma av" med dem som är mer aktiva än andra och det har bara varit "jag är lugn och fortsätter köpa med det som jag avvarar från studiebidraget + jag är ung och tiden är på min sida" eller dylikt. Detta är, såklart, underbart att få höra.

Det som jag "kan" visa är detta:


I mitt bokslut för 2017 skrev jag:

"När det är nyår tycks en tendens vara att man skall avge löften, som att en måndag i mars, eller för den delen, en torsdag september, inte anses lika passande för detta. Likt världens befolkning tycks lida av en sorts autism den dagen som avslutar ett år är inget annat än fascinerande; "Jag skall bli än mer tjockare", "Jag skall inte tagga ned, utan tagga upp", "Detta år skall jag banne i mig vara jobbets odåga tillika djävul", "Jag lovar att att börja ta bilen istället för cykeln till jobbet" et cetera. Förra året satte jag ej några mål och för detta år är jag inne på samma linje. Då jag investerar mycket nära index har jag ingen förhoppning(!) att slå detta jämförelsemått. Utifrån detta är det då ej heller logiskt att säga "jag skall slå SIXPRX med X procent".


De mål jag ämnar uppnå ligger mer på det personliga tillika professionella planet.

  • Jag ämnar klara av de studier jag återtagit HT17/VT18. Just nu har jag klarat alla examinationer. Klarar jag alla resterande kommer jag bara ha ett år kvar på denna masterkurs i pedagogik.
  • Strukturera upp min tid och lösgöra mer sådan för det sociala. ja, jag skall eftersträva att försöka kunna strukturera min tid än bättre för att kunna göra mer aktiviteter förutom de spontana besöken på stadens gym (enbart för dess ångbastu samt jacuzzi... och yoga, då jag "känner" för det) eller de, ändock få, spontana fikastunderna med vänner. Från att ha varit mästare i manipulation därtill fusk i såväl RISK som Ticket to Ride samt Settlers, har mina kunskaper sinat till en nivå likställd Chansar Mests sparkvot. Det. Är. Inte. Okej! Således - frigöra mer tid till vänner, nära och kära.
  • Göra en resa till Italien eller Frankrike i syfte att ömsom bara njuta, ömsom besöka vingårdar."
Två av dessa har uppnåtts. Jag tog min magister i juni och fortsätter nu mot en master. Om jag ej gör några uppehåll, eller får andra förhinder, kommer denna att nås i juni 2020. Ett långsiktigt mål som jag har är att få undervisa cirka 50 % på universitet (och vara kvar 50 % i "verkligheten/praktiken") och då främst på lärarutbildningen. Den utbildning som idag erbjuds blivande lärare är under all kritik och gällande pedagogik och didaktik, för att inte nämna bedömning, saknas mycket. Mycket. Och detta är inget annat än tragiskt, för skall Sverige AB klara sig krävs bra skolgång för samtliga elever i syfte att ständigt hävda oss som en kunskapsnation. Om lärare inte ges bästa möjliga förutsättningar att hjälpa unga elever med detta... ja, det krävs ingen master i matematik för att räkna ut resultatet.

Jag har lyckats strukturera upp min tid än mer, men detta till trots blir mitt sociala liv lidande av ömsom studier och jobb, ömsom andra åtaganden. Dock har, och fortsätter jag göra, allt som jag kan påverka för att hålla detta mål levande och få den tid jag vill med vänner, familj och släktingar.


Den resa som skulle ha ägt rum kom tyvärr aldrig att göra just det... Nytt försök görs detta år och då hoppas jag kunna hälsa på en kär vän (och snåla på dennes bostad, kylskåp och, inte minst men absolut viktigast, dennes vinkällare). 


Målen för kommande år påminner om 2018 års sådana: Fokus på livet, hälsan, familj, nära och kära samt vänner. Pengar och investeringar kommer alltid att finnas där och intresset visar inga tecken på att dö ut, utan snarare att öka. Emellertid känner jag att portföljen tuffar på i sin egen, indexliknande takt och då utdelningarna tickar in är det inte mycket mer än att återinvestera som ligger på mina muskulösa axlar. Förstå mig rätt, men ränta-på-ränta sköts bäst med minimal klåfingrighet och detta tror jag blir än bättre om jag inte lägger för många fingrar i blöt. Tiden är på min sida och jag skall bli än mer "duktig" på att bara segla med.


Jag har kommit upp i en relativt ansenlig del av bolag och känner mig mer komfortabel med en bred diversifiering. Jag har har varken tiden eller kunskapen att vara en stock-picker, utan således är mitt fokus är att leta bolag med stabila kassaflöden, som bedöms klara av en lågkonjunktur, såsom Nilörnsgruppen. Detta samtidigt som de dels kan skjuta ut utdelningar, dels växa på en skadeskjuten marknad. En fråga som väcks är: hur många bolag skall jag ha? Just nu har jag inget svar men jag har svårt att tro att jag går över 30-35 stycken. Nej, jag kan inte följa alla med en nitisk blick, men hur noga behövs Latour, Investor och dylika följas?


Studierna för 2019 skall klaras av och gör jag detta kommer jag vid denna tidpunkt om exakt ett år, dvs slutet av december 2019, sitta och svära vid min masteruppsats och min handledares förmåga att aldrig svara på mail en sekund efter att jag har skickat mina utkast.


Gällande bloggen kommer den att fortsätta, men jag har som ambition att köra ett inlägg/kvartal (inte för att detta är ett "mål" e.d., utan det passade sig bäst att nämna det här). Det finns många anledningar till detta, vilka inte kommer att ges något utrymme i detta långa inlägg (tro mig, du har ännu inte ens läst hälften av detta).

(Macro)Tankar om 2019

Är det något som historien har lärt mig (oss?), är det att vi bör förvänta oss det oväntade. Detta kom tydligt att visa sig under 2018 och sedan 2016 tycks det oväntade nu ha blivit det väntade: britterna röstade för ett Brexit, även om mycket tyder på att de inte förstod vad de röstade om, Trump vann, trots att allt innan den 9 november visade motsatsen, et cetera. Att tro, tycka och gissa spelar egentligen ingen roll, då det är vad som de facto händer som är det essentiella. Emellertid är jag enbart en människa och det ligger i min natur att tro, gissa och tycka. Således...

Allt under 2019 kretsar på ett eller ett annat sätt kring USA i allmänhet, men Trump i synnerhet; hans relation med Kina, Nordkorea och Thailand; hans fokus på att riva upp befintliga (handels)avtal och ersätta med mer liberala och USA-gynnande. Min tro är att ett avtal kommer att nås med Kina, men först under sensommaren. I omvärldens ögon kommer Kina vara de som drar det svagaste kortet och Trump kommer att bedriva sin nyvalskampanj - Keep America Great - på detta; mannen; legenden; den folkvalda som räddade USA och västvärlden från Kinas maktanspråk. 
EU står svaga. Den union som skulle vara ljuset i mörkret; urberget, sviktar. Britterna kommer att lämna, i Frankrike har Macron, en stark förkämpe för EU, stora problem. Hans skattepolitik riskerar att kollapsa iom. tillbakadragandet av den tänkta, höjda skatten på bensin. För att ersätta detta inför Frankrike nu en digitalskatt, en skatt de länge kämpat för att hela EU skall införa (vilket b.la. motarbetas av Sverige och som på nytt kommer att omröstas i mars). Medan de inhemska problemen ökar, ökar även pressen på Frankrike i dess roll som EU:s stornation. Landets budgetunderskott är mycket nära EU:s gräns på -3 %. Därtill har allt fler populistiska röster om ett urträde ur EU börjat höjas, och detta gäller inte enbart i Frankrike, då Italien är ett större hot/problem. Om dessa röster får en ökad kraft och om Brexit blir en mjuk sådan, finns risker att EU har påbörjat ett fall. I ett sådant scenario framkommer två vinnare: USA och Kina (och även deras "allierade", Ryssland). Således är maktbalansen sedan dryga hundra år tillbaka fortfarande intakt och det kalla kriget fortgår. EU och Euron kommer att ta stryk. Mycket stryk.

Att tillägga till ovan resonemang är Merkels avgång och det faktum att tyska partier, som är mer främlings- och flyktingsfientliga, vinner mark (samma ses även i andra EU-länder, såsom Ungern...), nyval inom EU:s beslutsorgan, där både Juncker och Draghi lämnar et cetera. ECB kommer sluta med sina stödköp men/och kommer räntan att höjas? Hur mycket sitter de i FED:s knä och hur mycket vågar de göra iom. alla hot som finns inom EU? 


En populitisk våg sköljer, inte bara över Europa, utan även i andra delar av världen. Sedan 1980-talet har inkomstklyftorna ökat och de rika har blivit rikare, medan de "fattiga" har blivit fattigare. Vem som är en ren popular, dvs. en "folkets kämpe", kan alltid diskuteras, men det är nog fler än färre som är beredda att hålla med om att Brasilen, Filippinerna, Indien, USA och Mexico just nu har en "vänsterrörelse" , som enbart tycks växa sig allt starkare. I takt med mindre skatteintäkter, vilket kommer att synas alltmer för envar år som förpassas, är risken/möjligheten(?) stor att denna våg får ökad kraft. I Storbritannien tycks just nu Labour vinna mark, där Corbyn förespråkar ökade skatter, främst indriva från de "rika":"The problem in our society isn’t that headteachers, train drivers, or senior police officers are somewhat better off than average and need to be squeezed. It is that a tiny handful at the very top have run into the distance, too many of them taking their wealth with them. The top 10% of the population own 44% of the nation’s wealth. That’s where we need to look if we want to create a genuinely fair tax system. And over the longer term, it is by delivering the investment the Tories have failed on that we can create the secure, well-paid jobs that will provide a stable foundation for our tax system."

Hur kommer populismen att mötas tillika utvecklas/avvecklas år 2019? Jag tror att den kommer att stärkas, men detta beror inte enbart pga. de aktuella flyktingfrågorna. Folk är missnöjda; missnöjda på allt och inget, men egentligen är det strunt samma vad de är missnöjda med, för historiken visar att det är de styrande och ledande som får ta smällen, medan de som erbjuder ett alternativ enbart behöver segla med utan att lyfta ett finger (jmfr. Åkessons "icke-agerande" i dagens svenska politik). En ökad grad av populism är ekvivalent med hårdare tag mot företag, vilket såklart påverkar deras siffror. År 2019 är inte ett år som kommer att vara då den ökända droppen tillsätts till den lika erkända bägaren, men det kommer vara ett år då populismen vinner en ökad kraft. 

Så sent som på nyårsaftonen kom ett telegram om att den amerikanska tillika demokratiska senatorn, Elizabeth Warren, sonderar terrängen att utmana övriga kandidater inom det demokratiska partiet och därefter The Donald. Bara att läsa detta citat visar vad som tycks ligga henne, och således de potentiella väljarna, närmast hjärtat:

"Den amerikanska medelklassen är under attack […] Hur hamnade vi här? Miljardärer och storföretag ville ha mer av tårtan. Och de knöt politiker till sig för att få en större bit.


Sverige: Här låter jag andra, mer insatta tillika mer välformulerade än jag själv, såsom Chansar Mest, skriva.

Sydamerika, Afrika och diverse andra områden skall även de behandlas, men jag väljer att ta det i ett senare inlägg, då detta inlägg har annars blir mer långt än annars.

Listan
Likt seden bjuder kommer här en kort, men förhoppningsvis informationstät, lista:

Årets tjänst


Börsdata


Årets tidning


Aktiespararen, men med tillägget att Dagens Industris samarbetsnummer med The Economist var en underbar läsning. Du finner länken här. Läs alla artiklar. Läs. Dem.


Årets tidning där jag önskar mer


Värdepappret. Snälla, drick en resurectiondryck och kom tillbaka!


Årets podd


Här blir det svårt. Jag måste nog säga att det är jämt skägg mellan Market Makers och Kvalitetsaktiepodden. Beror det på att de personer som driver dessa bor och verkar i Östergötland, Västergötlands ärkefiende? Nej...(?).


Årets bästa blogg


Låt mig säga som såhär; det finns många som jag finner mycket givande och läsvärda, och det finns också många som skriver om det som inte tilltalar mig. Med det sagt är dessa inte "dåliga" e.d, men innehållet i dem tilltalar inte mig. Jag har aldrig lockats att, minst fem gånger om året, läsa om hur jag kan spara pengar på matlådor och se över mina el- och bredbandsavtal. Eller byta telefonabonnemang. 


Ej heller att läsa om X bolags utdelningshistorik lockar från dessa. Denna är enbart 1/25 av en övergripande analys och det är som att belysa den vackra marsipanblomman på en, i övrigt, förfärlig, oätlig och gammal prinsesstårta. Om jag nu inte orkar att gå in på gurufocus, nasdaq eller dylikt (se min sida för olika alternativ) för att själv se en utdelningshistorik, har utdelningsjakt.se de flesta svenska bolag samlade. Således erfordras inget separat inlägg(?). Just sayin'.

Årets kommentator


Lars. Punkt. 


Årets konstigaste mål som jag inte riktigt förstår

"X antal följare på twitter". Jag vet att det inte var alla indianer i kanoten då jag levererades till världen och det har aldrig heller varit alla pommes på tallriken, men... vad ger detta? Vinner man något? Om du har 10 000 följare - vad betyder det? Did I miss a meeting?


Jag önskar alla läsare ett gott nytt år och "happy hunting". 

tisdag 25 december 2018

Dystopia

Förvisso inte ett inlägg som lämpar sig kring jul- och nyårstider, då livet, glädjen, familjen, närhet, kärlek et cetera är det centrala. Förstå mig rätt; detta gäller även mig. Låt oss dock bortse från detta (du sitter ju ändå och läser detta, så "skadan" är ju redan skedd). Jag vågar nog påstå att vi alla inom twitter- och bloggosfären är skadade (haha) av att ofta, ja kanske t.o.m. alltid(?), associera och koppla det vi ser, hör, smakar och så vidare till investeringar. 

Jag har tidigare detta år skrivit mina reflektioner om hur en eventuell framtid kan komma att se ut och denna är mer lik en dystopi än en utopi, varav en av flera anledningar är att dagens välfärdsstater, vars välfärd bygger på ett förlegat (välfärs)system, inte är anpassade efter de förutsättningar och krav som det nya samhället tillika världen har. Inte för att jag önskar detta, eller applicerar någon sorts prepperverksamhet på hemmaplan (träffar skiten fläkten så gör det det, m.a.o. que sera sera), utan för att mycket tyder på att det kommer att bli än värre tider för mänskligheten. Klimathotet kommer leda till svält och massflyktingar, länder som stänger sina gränser, ingår allianser, hotar fiender, rustar, förbereder sig... Havsnivån höjs, städer hamnar under vatten, sjukdomar, vars baciller är resistenta mot många av de botmedel som idag finns. Beträffande medicin, botmedel, vård et cetera kommer detta vara en vara värd mer än guld och enbart de rika kommer att få tillgång till detta.


"En hamburgares sanna pris skulle behöva vara cirka 800 kronor"

Detta är bara en potentiell framtid och jag hoppas innerligt att den inte inträffar, men om vi verkligen vill detta, dvs göra verkstad av snacket, måste saker ske och ändras nu. Inte i morgon.

Jag tänker inte skriva några längre rader om detta, men vill verkligen tipsa om denna podd från P3 - "Dystopia". Lyssna gärna på samtliga avsnitt, men framför allt När maten tar slut (börja med detta), Demokratins reträtt och När havet kommer. Även om ett källkritiskt förhållningssätt alltid skall appliceras samt sättas i relation till de forskare, undersökningar med mera som visar det motsatta till ovan poddavsnitt skall inkluderas då en uppfattning skall skapas, är det inte svårt att bli skrämd. 

Det krävs tre gånger så mycket för att göda ett kreatur än vad det tar ett göda en människa. Lägg därtill att skog skövlas, uppvärmning får olika åkermarker att tappa i näring och därmed avkasta mindre. "Köpa av grannlandet?", tänker många. Absolut, om detta grannland vill handla. I takt med ökade medelklasser i världen i allmänhet, men i Kina och Indien i synnerhet, vilka alla önskar förtära kött, kommer detta "problem" med uppfödning och gödning av kreatur att bli just ett sådant - problem

Vegetarisk och vegansk kost kan vara nyckeln(?).
John Parker, ledarskribent i The Economist, skriver i tidningens samlingutgåva inför 2019, i vilken flera framstående journalister och analytiker diskuterar vad som kan/kommer att hända kommande år, att 2019 kan komma att bli "Year of the Vegan" och även om det är från låga siffror tycks antalet veganer öka i kraftiga mängder. Om detta är något som kommer att fortsätta att växa återstår att se, men det är intressant att se hur många av den nya generationen som mer och mer tar in detta tänk kring kosten och miljön. 

En "komisk" anekdot som kommer fram i avsnittet om "När maten tar slut" är att om vi vill fortsätta äta kött á la envar amerikan och betala ett pris som motsvarar allt från gödning av det kreatur som kommit att förvandlas till denna maträtt, utsläpp, frakt, produktion et cetera, skulle ett rimligt pris vara cirka 800 kr. 

Som jag skrev i inledningen är det lika skrämmande som hemskt att tänka kring investeringar kring detta ämne, men det första som kom att slå mig var "vatten". Således kom jag att läsa om Lans' artikel Släck törsten med vattenaktier, varav flera av dessa tillhör de bolag som har världens längsta utdelningshistorik. Ett bolag som jag vill äga, inte för att jag har studerat deras nyckeltal et cetera något ingående och på det sättet funnit dem intressanta, utan det finns bara en vilja då jag vill ha en exponering mot vatten, är York Water. 
söndag 23 december 2018

Makro & reflektioner

Många påstår att makro är, i brist på bättre ord, "skit" och att fokus på bolag är a och o. Förvisso finns det en hög sannolikhetshalt i detta och undertecknad är inte den som säger emot, men att inte ta in och försöka förstå sig på makro och hur detta kan hjälpa till med att förstå hur vissa bolag kan komma att påverkas är att göra sig själv en otjänst. Ja, bolaget och dess produkt, finansiella situation, pipeline et cetera skall alltid fokuseras, men makro kan vara en hjälpande del i att försöka att få en så bra ingångsposition i ett bolag som möjligt, eller att undvika att investera i något.

Undre lördagen fick jag lite skrivlusta under de trettio minuter som jag hade innan en bjudning skulle förberedas och nedan text har lika mycket av en röd tråd som diverse investeringskurser är värda sina avgifter. Således bör du som läsare ej förvänta dig att några svar kommer att ges, men kanske kan vissa frågor som du ej har reflekterat kring väckas?

Brexit. Ingen vet om Brexit kommer att ske med en mjuk eller en hård exit. Sannolikheten för en hård har ökat, vilket syns i pundet och alla de bolag som har en större koncentration mot detta ö-land där anor och drömmar om en ny imperialism tycks vara likt en morot framför en åsna. Jag har tre innehav som är noterade på den brittiska börsen, Admiral Group, Micro Focus samt Xl Media Group. Under 2018 års första hälft låg jag cirka +12 % i förstnämnda, som sedan har tappat för att nu ligga på cirka +2 %, exklusive utdelningar. Inte på grund av något bolagsspecifikt, utan enbart pga. en oro

Micro Focus fiskade jag upp under sensommaren tack vare en mycket nära och kär vän. Som mest har jag legat +28 %, vilket nu har krympt till cirka +9 %. Beror detta på något som har drabbat bolaget? Inte mig veterligen, utan det är, ånyo, oro för vad Brexit kan innebära. 

Xl Media Group trodde jag hade nått en sorts botten kring 110 pence, där jag gjorde mitt första köp, men icke och trots en ökning på kurser om cirka 85 pence ligger jag i skrivande stund på -26 %, varav pundet står för 1/3 av den nedskrivna värdet. Beträffande Xl Media Group har de nu initierat ett återköp av aktier och VD:n har, under detta räkenskapsår, ökat sitt innehav, som fortfarande får ses som "litet", vilket tyvärr är beklagligt. Här är det nog inte lika mycket oro för Brexit, utan mer trycks aktien ned av samma pest som har drabbat många spel- och/eller affiliatebolag detta år. 

Är jag rädd? Orolig? Kommer UK att gå under; bli vår tids Atlantis, dömt att för alltid få vila på havets botten och enbart bli omnämnt i myter? Nej, det kommer ej att hända. Något kommer att hända, men inget vet. Det finns tre händelseförlopp som kan komma att ske:

1. Ett avtal nås (det som nu ligger på bordet) och en mjuk Brexit iscensätts.
2. Inget avtal nås och det blir en hård Brexit.
3. En ny omröstning och folket röstar då för att stanna. Detta är extremt osannolikt, för vad säger det om val tillika demokrati? Vad är det som då säger att ett tredje val inte bör/skall hållas när den förlorande sidan börjar tjura? Eller ett fjärde? Ett femte!?

Pundet och brittiska bolag kommer att vara volatila under minst hela 2019, oavsett hur det blir med Brexit. Jag kan inget göra och visst kan jag sälja Micro Focus samt Admiral Group och "säkra" en liten vinst samt "säkra" dessa pengar från att lida en eventuell pundets förbannelse. Emellertid, vad är det som säger att det inte blir en mjuk Brexit, pundet stärks, bolagen och marknaden ser att det visst inte var så farligt som man först hade trott. Självklart kan det motsatta hända. Ännu en gång; jag vet inte utan jag kan enbart flyta med. Jag har min tro om vad som kommer att hända och denna är baserad på det som jag läser i diverse blaskor. Jag tror på en mjuk brexit, där pundet och de brittiska bolagen till en början kommer att rusa för att sedan falla tillbaka och landa någonstans knappt över nuvarande nivå. Varför? Ännu en oro för om detta är hållbart i längden. 

Människan är en förunderlig varelse. Ty hon är alltid orolig och oftast, men inte altid, är denna oro onödig och än mer ofta är oron en oro för oro. Det finns alltid något att oroa sig för. Efter Brexit och ifall denna blir mjuk, kommer en oro för att Frankrike, eller Italien, ämnar lämna. Om inte detta kommer en oro för något annat, såsom den tyskan inhemska politiken då Merkel nu kastar in sin handduk. Därtill skall EU ha ett nytt val där viktiga ministerposter skall röstas fram - kommer de nya att klara av att styra skutan? Idag finns det fler extrempartier med stigande skara följare och sympatisörer - kommer detta att synas i EU-valet; det val som få "bryr sig något om" och som många européer tänker "varför skall jag bry mig - fokus är på den inhemska politiken".

 Sedan finns ECB, FED, Kina, Trump... ja, det finns alltid något att oroa sig för och det kommer det alltid att finnas. Ibland lyssnar och bryr sig marknaden, ibland inte. Summa summarum är att ingen vet något, men väldigt många tror något. Vissa är bättre på detta, medan andra är sämre, men att inte ta åt sig för de "fakta" som finns, makro till trots, är som att agera likt en struts; stoppa huvudet i den berömda sanden. 


Pundets förhållande till SEK från 1998.

Jag kan absolut tänka mig att öka i ovan nämnda bolag, men kommer inte att rusa. Pundet har historiskt legat på ett snitt om cirka 12 SEK. Trenden är just nu nedgående, men kommer den fortsätta att vara det? Ingen vet, men väldigt många tror. Vad talar för och vad talar emot? Just nu ser jag makro som en allierad, som skapar möjligheter att handla brittiska bolag till ett rimligt pris. Detta då jag tror att det blir en mjuk Brexit. På ett eller ett annat sätt kommer det att lösas, för ingen, vare sig EU eller UK vill, innerst inne, ha en hård Brexit. På det sättet finns bara förlorare (vilket iof gäller vid en mjuk också, men där är förlusten mindre kostsam, får vi hoppas...).


Jag är mer orolig för om Corbyn vinner mer makt och sedan även det brittiska valet, då han har sagt sig vilja införa bolagsskatter så hårda att t.o.m. Jonas Sjöstedt skulle bli grön av avund och allas vår Ulla Andersson skulle kissa på sig av glädje. Det kan verkligen slå mot bolagen, precis som Trumps skattelättnad i USA detta år (vilket kommer bli intressant att se hur detta slår på motsatt sätt under 2019 års räkenskapsår, då envar bolag får tuffa jämförelsesiffror). 

Många tror att det är oro för en vikande och sviktande konjunktur som nu agerar som sänke på världens börser och detta må absolut vara sant. Emellertid är det nog ej hela sanningen; jag tror nämligen att det är mer om FED, som har ledarpinnen, och kommande EU-val, där Junker ej kommer att fortsätta och där Draghi har gjort sitt. Lägg därtill att marknaden nu har förstått att den skattelättnad, som Trump införde detta räkenskapsår, kommer att slå på alla amerikanska bolag från och med räkenskapsåret 2019. Och ja, självklart påverkar handelskonflikten; en konflikt som kommer att fortgå till slutet av 2019, då Trump, strategen, kommer att "fixa det" lagom till att hans omvalskampanj har startat igång. Tänk er Trump ståendes och basunera ut att "Jag har löst handelskonflikten. Jag har "räddat" världen från Kina" och sedan addera "Vote Trump for re-election. America first (again)".

Men, som sagt, det är det bolagsspecifika som skall fokuseras och allt ovan är enbart en oro...

fredag 21 december 2018

4020

Få, ja alla(?), vet vad Börsdata är och männen bakom denna fantastiska är. Därtill vet många relativt mycket om George, a.k.a 4020, en av de två som startade denna tjänst, då han dels har drivit sin blogg 4020, dels medverkat i flera poddar, bland annat här och här. Sedan dryga 2,5 månader tillbaka i tiden har Börsdata gjort sin tjänst än mer önskvärd, då bolag från såväl Europa som USA har tagits in. Jag har alltid varit lite nyfiken på hur arbetet på Börsdata går till och lyckades stjäla lite tid från George, som alltid, alltid(!), är tillgänglig för sina kunder/prenumeranter via olika medier. Jag kan i och för sig bara tala utifrån mig själv, men jag vågar nog påstå att det inte finns någon som inte upplever sig ha blivit vänligt, korrekt och professionellt bemött! Detta är något som George med flera på bolaget skall ha all eloge och tacksamhet för!

Utan att sväva ut allt för mycket vill jag avsluta denna introduktion med att berätta att den man som nedan har svarat på ett par frågor förvisso är en börsnörd ut i fingerspetsarna, men ännu mer är han en mycket trevlig, jordnära, omtänksam och varm person som alltid vill alla gott.

Börsdata har nu funnit i flera år och sedan oktober har ni även tagit in amerikanska och europeiska bolag. Jag förstår att det har varit en önskan från såväl er som från era prenumeranter, men kan du förklara varför det har tagit den tid som det har gjort?
Det beror på att vi själva har inte kunnat ta fram det tidigare eftersom vi har byggt upp hela den nordiska listan från början för egen regi. Vi uppdaterar alla nordiska bolag helt själva genom bolagens delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar. Det har tagit många år. Det är också just därför varit oerhört svårt och tidskrävande att skala upp det hela.
Vi har försökt göra ett liknande upplägg för USA-marknaden genom att först börja erbjuda största bolagen inom S&P 100, bolag som Coca-Cola, Netflix, Facebook, Google och så vidare. Som bäst hade vi 25 bolag, men efter tag var det svårt att behålla kvalitén på uppdateringarna.
Då valde vi att anlita en extern leverantör för första gången och på samma gång kunde vi erbjuda över 8000 bolag för 11 nya länder, såsom USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Spanien med mera. Det är också en anledning att vi var tvungna att erbjuda den global tjänsten för Pro-medlemmar för klara av de höga kostnaderna.
En annan fördel är att vi kommer att kunna lättare fokusera på nordiska länder när vi kommer göra det på egen regi som vi gör idag. Där kommer vi försöka att vara bäst på att leverera snabbaste uppdateringar och en betydligt högre rapport- och nyckeltalskvalité över tid. Oavsett om det är en Large Cap-bolag eller om bolaget är listad på Spotlight. Dessutom kommer vi ha kvar hela den nordiska marknaden för Premiummedlemmar.
 
Hur går processen till då ni uppdaterar envar bolag vid dess rapporter? Hur tidigt går du/ni upp och hur är hela arrangemanget från det att ni stämplar in tills dessa att ni uppdaterar? Har ni olika tider på dagen då sidan uppdateras, eller gör ni detta allt efter som ni blir klara?
Framför allt vid rapportperioder brukar vi börja uppdatera bolagen direkt vid rapportsläpp. Oftast släpper bolagen sina rapporter tidigt på morgonen 7:30 - 8:00, om det är många bolag som ska släppa sina rapporter på samma dag. Rapporterna fortsätter oftast fram till 15:00 - 16:00-tiden på eftermiddagen.

Då handlar det om att ta fram bolagens delårsrapporter och bokslut vid rapportsläpp, vilket är vår enda informationskälla när vi uppdaterar varje kvartal.
En vanlig rapportperiod är oftast 2 månader lång där vi uppdaterar nästan 1400 bolag. Vissa intensiva dagar kan det komma mellan 50 - 120 rapporter på samma dag. Då försöker vi prioritera bolagen som är mest intressanta för våra användare. Bolagen som är minst intressanta kan göras klart kommande dagarna.  
Ni är mycket snabba och extremt kundfokuserade. När någon frågar via twitter är ni mycket snabba att dels bekräfta, dels svara. Är det främst här som ni tar del av önskemål, eller är det främst via mail? Om man skall kontakta er angående “prioriteringar”, vad anser ni passar er bäst? Mail, PM eller en offentlig tweet?

Vi försöker jobba med olika kanaler som passar bäst för våra användare. Självklart om man har önskemål om pivoteringar eller snabba frågor så går det bäst via Twitter eller Facebook, men vi försöker också vara snabba med att försöka svara på mailfrågor.

Hur ser ni på konkurrens från andra sidor, såsom 4-traders, morningstar och andra screeners? Tittar ni på dem i syfte att göra det som de gör bättre, eller fokuserar ni enbart på er egen produkt?

Det har alltid funnits konkurrerande tjänster och det kommer alltid att finnas. Däremot är det idag betydligt svårare att utveckla analys- och nyckeltalstjänster för privatpersoner, eftersom antalet tjänster från större aktörer har ökat. På samma gång har  betalningsviljan för informationstjänster minskat kraftigt på grund av internet.

I takt med internet har det blivit lättare att expandera globalt med nischade analystjänster. Därför ser vi idag en växande andel av globala aktörer som har blivit stora ganska snabbt inom både Sverige och Norden. Den utvecklingen kommer att fortsätta. De som har råd att fortsätta utveckla mer avancerade tjänster kommer att ta marknadsandelar över tid.
Det är också det som gör det oerhört svårt att komma in i marknaden som en liten aktör.

Oavsett hur bra tjänst man har eller mycket man investerar i utveckling. Svårt att få en lönsamhet över tid.
Hur har analystjänsterna utvecklats över tid och hur ser framtiden ut för analystjänster på internet?

Under 2000 fanns det mellan 10-15 TA-verktyget bara i Sverige. I princip ingen av dessa har klarat övergången till internet. Med det har inte funnits så många renodlade FA-tjänster tidigare.

Ett exempel är  Börsguiden, som var den populäraste nyckeltalsboken (som uppdaterades varje kvartal genom ny upplaga och var ett måste för varje aktiemäklare). Tjänsten startades av Öhman och Dinkelspiel under 1966 och ägdes sedan av analysfirman Delphi Economics, som slutligen köptes av Avanza 2004. Denna verksamhet lades ned omkring 2012. För mig är det fortfarande en gåta varför ingen har försökt utveckla Börsguiden via i en webbaserad tjänst(?). Kanske beror på att det har varit personalintensiv för att kunna uppdatera all finansiell information varje kvartal.

Under samma tid det har funnits flera stora oberoende analysfirmor, som Börsinsikt och Delphi Economics, varav ingen finns kvar idag. Främst beror det på att det har blivit olönsam med att sälja finansiell information och analystjänster i takt med informationsutvecklingen på nätet. Det är också därför som ”oberoende analys” har gått över till IR-sidan för finansiering. Dessutom med det nya Mifid 2 har uppdragsanalyser och tjänster växt kraftigt.    

Liknande utveckling ser vi också nu inom så kallad “Fintech”; mobila tjänster och appar som ska göra det enklare för privatpersoner. Allt ifrån Robo Advisors till enklare spartjänster som kommer att försöka ta marknadsandelar av de större finansiella aktörer.  Dock är lönsamheten obefintligt, vilket påminner mig om 2000-talet. Många av dessa aktörer kommer inte finnas kvar. Antingen kommer de att slås ut eller köpas ut av etablerade aktörer. Därmed är min slutsats att den historiska cirkeln kommer att upprepa sig. Ännu en gång.

Vad är ert nästa mål med Börsdata? Vilka nya tjänster kommer att lanseras närmaste tiden?
Det är mycket som är på gång under nästa år. Vi har nyligen släppt vår egen branschfördelning som består av 94 branscher, istället för nuvarande 30 st. Samtidigt betydligt fler länder och börsbolag kommer att lanseras i början av nästa år.

Förbättrade exporttjänster kommer vi också att lansera under nästa år samt en färdig API för de som vill utveckla och automatisk uppdatera egna analysverktyg.

Screener kommer också få ett stort fokus i fortsättningen genom förbättringar i både layout och många viktiga funktioner. Både i form av vidareutveckling av det gamla och lansering av helt nya tjänster.

Hur många är ni idag som arbetar med Börsdata och hur är organisationen konstruerad? Är du, George, chef? Är Börsdata en enskild firma, eller driver ni detta som ett aktiebolag?

Börsdata är idag ett aktiebolag och grundats av mig och min kollega Henrik, som också delägare och utvecklare av börsdata. Utan Henrik programmeringsbakgrund hade börsdata varit ännu en outvecklad idé. Samtidigt tar vi hjälp av allt ifrån 2-4 programmerare när vi jobbar med olika utvecklingsprojekt.

Detta blir en personlig fråga, men hur många timmar i snitt tror du att du lägger ned en vardag och en helg på denna tjänst (inkluderat att svara på mail, meddelanden et cetera)?

Alldeles för många timmar som går att underhålla och utveckla börsdata vidare. Oavsett om det är en vanlig vardag eller helgdag så måste vi lägga rätt många timmar för att klara av både support och uppdateringar. Samtidigt har vi rätt många utvecklingsprojekt som rullar på i bakgrunden på samma gång, eftersom vi aldrig hinnet med allting gäller det att försöka prioritera rätt. Detta är inte en lätt uppgift.

Vad ger Börsdata dig? Vad får du ut av att driva denna tjänst?

Många olika saker, men personligen handlar det mest om att kunna uppfylla inre drift att försöka utveckla något som är bättre än någon annan tjänst där ute. Detta är, vilket jag vet, en omöjlig målsättning och som ökar hela tiden i takt med teknikutveckling och antal tjänster vi utvecklar.

I och med att ni expanderar - kommer ni att söka folk?

Vet inte men allt är möjligt längre fram. Inget som är aktuellt just nu tanke på att stor delen av börsdatas utveckling handlar om programmering och där har vi redan ett riktigt bra team som hjälper oss på heltid.