lördag 24 september 2022

Det är inte svårt…

 … i teorin, men desto mer i verkligheten? Kanske, kanske inte. Läs på, analysera och investera. Följ upp och var bolagsnära. Köp på bolagsstyrka men kurssvaghet och skala in dig – köp inte allt på en och samma gång. Räds inte blodbad och hylla när breda, icke bolagsspecifika händelser får aktiekursen att dala likt ett sänke i Marianergraven.

Låt dig inte ryckas med av Mr. Markets nycker. Låt inte börsens alla dramadrottningar (i.e. ”drama queen”) påverka dig. Var en vägg; en sten. Var en sorts aktieinvesterarnas Chuck Norris, som till och med är immun mot kobrabett. Ty det står skrivet i hans bibel att en kobra skola icke skrämma den utvalde och om det finnes någon kobra dum nog att utsätta överhögheten själv skola denna gå en hemsk, smärtsam död tillmötes.

Rent objektivt är investeringar svårt, men om den subjektiva i allmänhet men den emotionella faktorn i synnerhet tas i beaktande är investeringar mycket, mycket svårare. Antingen rycks vi med i uppgång, eller dras vi med ned i de nedgångar som då och då brukar inträffa (t.ex. just nu).

Läs vidare på Trade Venue. Jag hoppas du unnar dig en slapp, avkopplande och givande helg!

/Cristofer

torsdag 22 september 2022

Tro och övertygelse – människans last resort?

Människan är en förunderlig varelse. I goda tider, när solen skiner och vi känner oss säkra på allt från anställningsavtal till att såväl el- som matkostnaderna täcks, har vi en tendens att föra mer rationella och logiska resonemang (allt är relativt). Vi söker mer tröst samt underlag i forskning och vetenskap än i hokus pokus och religion. När omvänt är gällande, dvs. när det blåser kyliga vindar och varken huslånet eller elräkningarna bedöms uppnåeliga att betala, är det mer i tron vi finner styrka.

Jag vet att det ännu en gång är äpplen och päron, men vänligen ha överseende. Syftet här är mer att skildra budskapet än att vara hundra procent historisk och sakenlig korrekt. Under antiken var förvisso alla djupt religiösa, men ändå frodades en hög tillit och tilltro till kunskapen. När romarriket föll sägs (väst)världen ha gått 1000 år tillbaka i utveckling/tid och in kom den mörka, hotfulla medeltiden (i.e. The Dark Ages). Kyrkan kom att få en enormt stor makt. Faktorerna för det var flera, varav några här exemplifieras.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en skön avslutning på arbetsveckan. Kom ihåg; This To Shall Pass

/Cristofer

söndag 18 september 2022

Strutsa

Jag ser, läser och hör att det är många som säger att de under dessa mindre muntra tider ”skiter i att logga in på depån” då det upplevs för mentalt jobbigt och krävande. Absolut spelar det ju även roll om man ämnar genomföra en transaktion, med allt från att köpa, öka, hyvla eller sälja. Fenomenet kallas lite lättsamt för att ”strutsa” och det behöver inte vara något dåligt – jag vill framhäva att ”whatever works for you – do it”, men som alltid kommer ett beslut av flera (bi)effekter.

Upplever man att det är för krävande och för utmanande att logga in när blodet flyter och orkestern från Titanic hyrts in för att spela ”den sista versen” bör man ställa sig frågan om man har investerat med för mycket kapital relativt den risk man de facto klarar av. Att investera är att riskera sitt kapital, därav ”risk”kapital. Ingen investering är riskfri och priset du får betala för den eventuella, och förhoppningsvis positiva, avkastningen är mental och psykisk påfrestning. I vissa fall är den av lägre grad, i andra tvärtom. Just nu är det nog sistnämnda för många småsparare, men även mer erfarna och stora aktörer.


Läs vidare på Trade Venue. Jag hoppas att du har samt önskar dig an slapp söndag. 

Good hunting i kommande vecka!

/Cristofer

fredag 16 september 2022

Tacksam. Punkt.

Börsen sjunker och innehaven inte bara följer indexet, utan sjunker än mer. Blod flyter på gatorna och överallt skriker folk ”Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa!” Lemmarna darrar, benen känns svaga och svetten under nästippen frodas. Hjärnan går på högvarv och tankar om rädda vad som räddas kan attackerar från alla håll. Du känner dig osäker, rädd. Överallt rött; överallt pessimism.

Detta är inledningen på en krönika jag just nu sitter med och som beställts av Unga Aktiesparares tidning Stock Magazines chefsredaktör David Flatbacke-Karlsson. Jag vill i sammanhanget lyfte fram det arbete såväl han som alla på Unga Aktiesparare gör, för det är inget annat än heroiska insatser. Tänk att erbjuda unga hjälp och kunskap med hur att skapa sig en trygg ekonomi och med det ett tryggt liv. Tänk hur inte bara individen i sig blir vinnare, utan även hela samhället då färre och färre (i den utopiska världen) inte måste leva på bidrag, stå på Kronofogdens lista med mera. Således – hjälp UA att nå ut. Hjälp unga att bli mer medvetna och kunniga om ekonomi. Dels gör du en god gärning, dels kommer du också känna ett sorts mervärde och en egen, personlig utveckling.

Läs vidare på Trade Venue. Det är fredag och således stundar en helg. Jag önskar dig en god sådan.

/Cristofer