fredag 27 september 2019

Omslaget är klart!


Sent under natten till denna fredagen den 27 september, eller tidigt i morse, beroende på hur vilken dygnsrytm som man har, anlände ett mycket roligt och vackert mail. I tisdags, då det var uppesittarkväll, postade jag en tweet där jag berättade att en bild på omslaget bör vara klar inom 1-2 veckor, vilket gudarna tycks ha uppmärksammat, för dessa 1-2 veckor blev bara ett fåtal dagar.

Nedan är framsidan på omslaget till min kommande bok och jag är mycket nöjd med såväl dess layout som design. Det återstår vissa detaljer, då jag vill ha med utlåtanden från de personer som har läst manuset. Dessa är, som tidigare har kommunicerats, mycket positiva och ännu en gång vill jag rikta ett stort tack till dessa börsprofiler, vilka vi alla dagligen ser, hör och läser om. Vilka dessa är ämnar jag att återkomma om, men jag kan i alla fall nämna att det inte rör sig om tant Agata utanför Pressbyrån…

Ännu återstår lite smått och gott med manuset – det där småplocket som är extremt ”tråkigt” och jobbigt att göra, men som gör läsningen tacksam och lustfylld. Jag ämnar återkomma så fort jag har information, då jag vill ha med er alla på denna underbara och utvecklande resa.

Tills vidare gäller fortfarande den informationen om att boken släpps under tidig vår 2020 och att den innan jul kommer att finnas för att förboka. Självklart skall det bli en releasefest och flera av ovan nämnda profiler ämnar komma och många av er läsare/följare har även mailat att ni vill vara närvarande. Självklart kommer alla och envar att vara bjuda, då detta inte bara är en bok, utan något större. Det är en del av finanstwitter. En del av alla småsparare. En del av det som vi alla, småsparare från norr till söder, skapar, främjar och ombesörjer.

Tack till alla er som är med på denna resa. Tack till alla er som skickar mail, meddelanden och som på andra sätt visar er stöttning och engagemang!

onsdag 25 september 2019

Tankar kring månadsköp


Ännu en månad har snart passerats och med detta har även en ny lön anlänt på kontot. Jag har för avsikt att alltid applicera ”månadsköp” då jag vet att tajma marknaden är något som bara backtraders klarar av (vilket de tycks göra med bravur). Jag har också för avsikt att bygga mig en utdelningsmaskin, men det främsta syftet för detta är inte att jag siktar på en FIRE, utan mer för att jag vill ha en ekonomisk trygghet och med det kunna gå och lägga mig envar kväll med känslan av att oavsett vad som händer (då bortsett från ett världskrig, invasion från utomjordingar e.d.), är jag trygg och redan ”i mål”. Just nu älskar jag mitt jobb och den energi som det ger mig.

Denna månad går funderingarna enligt följande:

1.     Öka i NorhWest Healthcare Properties REIT. Detta bolag köpte jag in så sent som för cirka två veckor sedan för en del av de likvider som blev tillgängliga via min försäljning av Kinnevik. Sistnämnda investmentbolag såldes, då de kommunicerade nya mål och en ny strategi. Dessa var inte de som jag initialt hade investerat på och således sålde jag.

Jag har följt NHW sedan Gustav skrev om dem på sin blogg, men har aldrig vågat att trycka på avtryckaren. Den främsta anledningen till detta är deras avsaknad av utdelningshöjningar, vilket beror på det något ostadiga AFFO. Dock tycks detta nu bli bättre och bättre, vilket gör att jag väljer att ta denna position. Skulle höjningarna utebli, kanske CAD/SEK hjälper till med att fortsätta göra oss svenskar fattiga(re)...

Då jag vill ha en tid mellan de tillfällen som jag köper/ökar är jag tveksam till att öka redan nu, men positionen jag tog var ej så stor och ligger under den 1 procent som jag har som "lägstanivå".

2.     Ta in Red Electrica. Detta är ett spanskt energibolag, där den spanska staten är en stor ägare, som även äger tillgångar i Peru, Bolivia och Portugal. Jag håller just nu på med min research, men hittills gillar jag vad jag läser. Visst ryggar jag tillbaka när begreppen tillika namnet ”Spanien” och ”staten” är i samma mening som ”ägande”, men jag tycker att historiken visar en stabilitet. Förvisso är denna ingen garant för framtiden, men iom. det allt mer teknikaliserade samhälle som vi lever i samt det behov av energi som hörs från såväl väst som öst, borde detta segment ha fina år framför sig.
Källa: Årsrapport för räkenskapsåret 2018
Utdelningstillväxt de senaste tio åren ser ut enligt följande:

12 månader
3 år
5 år
10 år
7 %
7 %
9,3 %
12,6 %

Till en kurs om cirka 18 handlas aktien just nu P/E 13,9 och EV/EBIT 13,1. Jag håller just nu på att "manuellt" gå igenom äldre värderingar och andra nyckeltal, då Börsdata tyvärr bara har för de senaste två räkenskapsåren.
Källa: Börsdata
 3. Öka i mina positioner i Royal Dutch Shell samt Enbridge, då dessa är de som har lägst vikt och ligger under det mål om att varje innehav skall överstiga 1 % av portföljens totala värde. Senast jag ökade i dem var i juli, vilket dock inte är allt för länge sedan.

4.     Gå emot min strategi att köpa envar månad och istället avvakta till att rapporterna för det tredje kvartalet börjar anlända. Jag har som ambition att öka i Nilörnsgruppen och har varit nära att göra det sedan deras Q2. Emellertid har Q3 tuffa jämförelsesiffror, vilket gör att jag valt att avvakta. Försök till tajming? Kanske, eller kan det ses som planering och strategi givet hårda fakta som ligger på bordet.

Oavsett vad det blir är det alltid ett nöje att se pengamaskinen växa för varje månad och med det veta att steget mot ett liv med valfriheter och möjligheter att göra precis vad jag vill närmar sig sitt mål. Lyssna till orden: Vad jag vill. När jag vill. Var jag vill. Det måste vara meningen med livet. Att ha möjligheten att äga sin tid.

Vad köper du denna månad?

lördag 21 september 2019

Cardinal Health - en sjuk eller frisk patient?


Cardinal Health (CAH) är ett globalt medicintekniskt bolag. Bolaget är idag en tillverkare och distributör av produkter som används inom sjukvård, laboratorium, apotek samt hälsocenter. Exempel på produkter är första-hjälpen-kit, utrustning för diagnostik samt operation, övervakningssystem, samt övriga accessoarer som handskar, gel och skyddsmaterial. Cardinal Health grundades 1971 och har sitt huvudkontor i Dublin, Ohio.

Jag har haft bolaget på min bevakningslista under en längre tid, men aldrig funnit inspiration tillika tid att slå mig ned med det. I och för sig har jag inte så mycket av nyss nämnda nu heller, men men…

Företag värderas utifrån nuvärdet av de kassaflöden som de förväntas generera mellan nu och när de så småningom upphör med verksamheten. Med en verksamhet som förväntas krympa något i år och endast växa med cirka 3 % årligen under de kommande fem åren, handlas Cardinal Health nära sitt årslägsta.

En viktig motvind som påverkar företaget är en risk att det delvis kan ses som ansvariga för en roll i opioidkrisen, vilket hjälper till att hålla aktien nere. Detta syntes även hos Johnson och Johnson, som blev dömda att betala ett skadestånd på $572 miljoner, vilket var lägre än det fruktade worst case scenario. Detta gjorde att aktien steg, då dessa summor är ”småpotatis” för en gigant likt JNJ (som kommer att överklaga). Emellertid har CAH varken JNJ:s soliditet tillika marginaler och en dom kan slå mycket hårt mot dem.

Vad som ytterligare påverkar bolaget negativt är att läkemedelsutrustning har hotat prissättningen och marginalerna, medan läkemedelsprissättningen har utsatts för motreaktion i USA och har övergått från märkesläkemedel till generika.

På nuvarande kurs om cirka $47,5 handlas aktien till ett P/E om 10,6 (10-årsnitt = 16,8), EV/EBIT 9,6 (31,2) samt EV/FCF på 6,5 (0,4). Att addera till detta ligger PEG-talet på -0,03 (0,1), vilket får ses som mer positivt än negativt.

Källa: Börsdata
Omsättningen är det inget fel på och när vinstmarginalen studeras framkommer att den de senaste tio åren har pendlat mellan -0,5 % (2018) till 1,28 % (2014). Snittet här ligger på 0,8. Vinstmarginalen är intressant att sätta i relation till både FCF-marginalen och bruttomarginalen. Beträffande förstnämnda framkommer att den nuvarande ligger på 2,1 % (0,5 %) och gällande sistnämnda ligger den på 4,7 % (4,9 %).

Något som jag är mycket noga med är bolagens skuldsituation. Cardinal Healths skuldsituation ser ut likt följande: Nettoskuld/EBITDA 1,8 (1,2) samt en nettoskuld om 13,4 % (6 %). Som framkommer har deras skuldsituation blivit sämre.
Källa: Börsdata
Dock finns det mycket som också tilltalar. Bolaget har ett mycket bra kassaflöde och sett till utdelning/FCF ligger det på cirka 18,5 % (3 %). Utdelningsandelen ligger på 42,1 % (32 %). Som framkommer tenderar även dessa siffror att bli mindre bra, men faktum är att nuvarande ej är dåliga. Risken är dock att trenden kommer att fortsätta om bolaget inte får rättning på skutan.

Direktavkastningen ligger på 4 % (2,3 %) och utdelningshöjningen ser ut likt nedan.

12 månader
3 år
5 år
7 år
10 år
3,01 %
7,17 %
9,5 %
12,03 %
13,03 %

Att addera är att bolaget har höjt sin utdelning de senaste 34 åren.

När jag satt ned med min blyertspenna, kulram och servett kom jag fram till att det absolut kan sjunka mer och att billigt kan bli billigare, men jag tycker mig också se att här finns dolda värden. När jag sökte på såväl Motley Fool som Seeking Alpha fann jag en analys på sistnämnda, som tycks resonera likt jag.

Analysts expect EPS growth to be slow in the next five years at around 3.1%. With a 4.4% dividend yield, the expected annual return over the next five years comes in at a paltry 7.5% unless the company sees any multiple expansion. I think there will be multiple expansion over that time period. Why?

For one, the dividend yield. Short-term interest rates will most likely be back near zero in five years time, and longer term rates will likely follow them. That will make higher yielding equities like CAH look attractive by comparison. Besides, CAH's average yield over the last four years has been 2.9%. Its current yield is 53% higher than that.
Also, assuming a fair value P/S ratio of 0.12x (which is only slightly above its recessionary lows), CAH is currently 32% undervalued.

[...] Keeping in mind that growth will likely be slow (not nonexistent), let's assume a fair value forward P/E ratio of 9.5x. That would make CAH 8.5% undervalued currently.
If we use the fair value derived from P/S, we get 6.4% per year in multiple expansion over the next five years. If we use forward P/E, we only get 1.7%. Thus, using conservative estimates, it's safe to expect a total annual return over the next five years of between 9.2% and 13.9%.

I would classify CAH as value stock.” (Cashflow Capitalist, 2019-08-21)

Några som har en bra genomgång om bolaget, dess situation samt historik är Sure Dividends, varifrån nedan video är tagen.

Jag ser många, många risker i detta bolag, men där dessa föreligger, föreligger också en potentiell belöning. Att värdera R/R i detta bolag är svårt och jag är mycket kluven. Tror man på att bolaget klarar av nuvarande utmaningar är det ett givet köp. Tror man dock att generika läkemedel samt prispress kommer att fortsätta är det bäst att glömma detta bolag.

Min initiala känsla är att det finns andra, mer aptitliga fiskar ute i den stora dammen, men jag kommer att behålla bolaget på min bevakningslista och när jag ser att trenden tenderar att vända kommer jag återgå till bolagets papper för att se om vändningen är här för att stanna, eller om den enbart är på ett tillfälligt besök.  

Vad tror du? Är den en frisk patient som fortfarande har lite "efterfeber", eller är det sängliggande, alvedon, antibiotika et cetera som fortfarande är gällande för detta bolag?