onsdag 18 september 2019

SWAN


Jag tror vi alla, med tidens gång, har testat såväl en som två olika strategier i vårt värdepappersinvesterande. Undertecknad har testat såväl ”jag kan allt och är odödlig”-strategin och gått via värdeinvestering till att slutligen hamna i den strategi som förordar och premierar utdelningar.

Till en början, då kunskaperna var under de som erbjuds i ”trading for dummies”, var jag mycket naiv och hade svårt att förstå hur alla nyckeltal verkade i en symbios. Det var mer vanligt än dess antonym att jag fokuserade på hög direktavkastning och inte förstod att även granska hur utdelningsnivån, kassaflödet, skuldsättningen, utdelningstillväxten, vinsten per aktie et cetera såg ut. Med tiden har jag lärt mig att ge dessa delar än mer makt då det kommer till ett investeringsbeslut.  

Med min egen utveckling har jag allt mer kommit att känna ett lugn inom mig; jag kan och förstår bolagen och dess styrkor tillika svagheter och har accepterat de sistnämnda. Att finna bolag utan några svagheter tror jag är omöjligt, men likt det finns svarta svanar finns säkert detta någonstans därute.

"[...]är det inte det som vi alla önskar, såväl investerare som icke-investerare?[...]"

Som jag ovan skriver applicerar jag en utdelningsfokuserad strategi, men låter mig inte låsas till bolag som har en direktavkastning på >3-4 %, utan jag kan mycket väl ta in bolag med en relativt låg direktavkastning men där dess (utdelnings)tillväxt är desto större. Att vara i såväl nuet som i framtiden är en konst som få bemästrar och jag är inte en av dem som kan kallas sig för "master". Emellertid är det min ambition att utveckla denna egenskap och närma mig de grader som Yoda, Obi-wan, Luke med flera lyckades uppnå.

Jag har också valt att inte ha en alltför fokuserad portfölj, utan har cirka 35 bolag i min väska. Vissa innehav väger mer än andra. Detta då jag ömsom ämnar att bygga, likt Jim Cramer säger: ”buy to build”, ömsom då jag inte känner mig fullkomligt säker och bekväm i dessa(!). Just detta leder mig in på det namn som jag finner passande till min strategi – SWAN.

"[...]Sleep Well At Night [...]"

Jag kommer inte ihåg när jag blev bekant med denna akronym och det spelar mindre roll, men sedan jag hörde det kände jag att det tilltalade mig. Akronymen står för: Sleep Well At Night och är det inte det som vi alla önskar, såväl investerare som icke-investerare?

Så länge jag kan sova gott om natten har jag en bra strategi och då struntar jag i om vissa kallar den för utdelningsfokuserad eller något annat mumbo jumbo. Sedan kan det alltid konstateras att det är ett namn; ett begrepp och betydelsen, som är högst subjektiv, ligger både hos avsändaren och hos mottagaren, men även någonstans däremellan - således rör det sig som såväl fenomenologi som, till . viss del, fenomenografi.

Ja, jag applicerar en strategi som fokuserar på utdelningar, men jag jagar inte en hög direktavkastning när jag finner risken för en sänkt utdelning eller andra faror är för höga, då detta får mig att sova mindre gott.  

Jag tror att vi alla applicerar SWAN, men att många kanske aldrig har satt namn på sin strategi(?).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar