söndag 28 april 2019

Hackor och spadar bland vattenpölar?

Förvisso kommer energi i allmänhet, men olja i synnerhet ömsom alltid vara en råvara till energi, ömsom en råvara som det kan, och högst sannolikt kommer, krigas om. Min övertygelse är att USA:s inblandning i valfritt land i Mellanöstern mer har som syfte att se efter landets intressen av oljan, vem som skall få tillgång till den samt att ha makt över prissättning. Förutom olja är min övertygelse att nästa världskrig (förstå mig rätt, för jag önskar allt annat än detta) kommer att handla om vatten.

Att investera i denna essentiella källa är något som inte bara ger dig möjlighet att "skryta" om dina innehav på vilken middagsbjudning som helst, och detta torde gälla allra mest på hipster-söder, utan det torde också ge dig möjlighet till en bra totalavkastning givet att du inte investerar i ett förhoppningsbolag. 

En tanke som länge har funnits hos mig är om det finns några "hackor och spadar" inom detta segment och ett av de bolag som här har väckt mitt intresse är Xylem , som tidigare har presenterats hos Z2036. Beträffande val av bolagsnamn - Xylem - vill jag inte ens våga mig på hur detta ansågs som ett "bra och passande"...

Vad gör bolaget och vad är dess verksamhet?

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi. I en värld med ständigt växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering, levererar Xylem innovativa vattentekniklösningar under hela vattnets livscykel.

På sin hemsida har bolaget en mycket pedagogisk tillika beskrivande video om sin affärsverksamhet samt det "problem" som mänskligheten står inför, för vi står inför ett problem. I takt med ett allt varmare klimat, uttorkade sjöar och hav vars salthalter ökar snabbare än ränta-på-ränta-effekten, klimatflyktingar et cetera, kommer tillgången till drickbart vatten att öka för varje år.Var är bolaget verksamt och hur stor är arbetsstyrkan?

Företaget bedriver verksamhet i mer än 150 länder och har sitt huvudkontor i Rye Brook, New York. Antalet anställda, över hela världen, är norr om 2 500.

Produkter och tjänster  som bolaget tillhandahåller
Xylem erbjuder ett brett sortiment av produkter, system och lösningar, vilka är utformade för att effektivt uppfylla behoven och utmaningen med behandling av vatten och avloppsvatten genom allt från smartare luftning till avancerad filtrering och kemikaliefri desinficering.

Genom varumärken som varit "betrodda" (allt är, när det kommer till kritan, relativt) under flera decennier kan Xylem erbjuda hundratals lösningar med stöd av ett omfattande och integrerat utbud av tjänster, som har utformats för att se till att utrustning för behandling av vatten och avloppsvatten ska fungera så bra som möjligt. För att nämna några av många tjänster tillika produkter kan pumpar, pumpstationer och tryckstegringsanläggningar, blåsmaskiner och luftningssystem, omrörare, dränkbara vattenturbiner, el och automatik samt den viktiga servicedelen lyftas fram (för samtliga produkter/tjänster, se denna länk).


Företaget har solida långsiktiga tillväxtutsikter på grund av det ökade behovet globalt för att tillhandahålla vatten för tillväxt i/av tillväxtmarknadspopulationer; ersätta åldrande infrastruktur i den utvecklade världen med smarta vattennätverk samt att möta allt strängare miljöstandarder.
Lite axplock från Bokslutet anno 2018
Företagsledningen är engagerad i kontinuerlig förbättring, och produktivitetsvinster börjar att göra aktien ser bra ut på relativt det fria kassaflödet.

På en medellång sikt förutspår Xylems ledning en organisk omsättningstillväxt i intervallet 4-6 %, men på en underliggande grund är tillväxten på tillväxtmarknaden betydligt högre. Dessutom har VD, Patrick Decker, konstruerat en refokusering av Xylems strategi mot nyckelmarknaderna i Kina, Indien, Mellanöstern och Sydostasien.


Det är bra nyheter, eftersom tillväxten i dessa marknader är av betydande börd och är den del av verksamheten som bidrar med höga tillväxtsiffror: ”Vi förväntar oss att fortsätta att se tvåsiffrig tillväxt i dessa delar av världen och hög ensiffrig tillväxt på tillväxtmarknader totalt sett." (Decker, EPG-konferensen).


Lite axplock från Bokslutet anno 2018
Emellertid handlar inte bara om tillväxtmarknader, för i mer utvecklade länder finns det också ett behov av att ersätta åldrande infrastruktur och vattennät över hela världen kan dra nytta av ny, smart teknik. Nedan tårta visar hur fördelningen ser ut.

Till exempel uppskattar Decker att cirka 25 % till 60 % vatten från/genom ”utilities” försvinner på grund av en kombination av läckage, stöld och felaktig mätning, vilket är ett problem som länge existerat inom industrin. Detta ger en stor möjlighet för Xylem att expandera sin försäljning av produkter, som t.ex. smarta mätare och infrastrukturanalyslösningar. För dessa produkter och inom detta segment av bolagets rörelse ökar intäkterna årligen med dubbelsiffriga procentsatser.

Dessutom gynnas företag som Xylem av regeringar som börjar införa strängare miljöbestämmelser kring vattenbehandling, vilket allt fler stater kommer att göra de närmaste åren.


Nykeltal
Nuvarande värdering, P/E 27, är hög, men likt bolag som växer snabbt och kraftigt är detta inget som tillhör undantagen. Således är det viktigt att själv läsa på och värdera om bolaget kan växa in i värderingen och, vilket är lika viktigt, hur snabbt detta kan ske. Att köpa bolag med höga värderingar och som växer snabbt har mer ofta än sällan varit associerat med högre risk än att applicera Grahams strategi. Emellertid skall sägas att det också framkommer att vissa av dessa snabbväxande och högt värderade bolag är och förblir vinnare, ty bra bolag tenderar att vara bra och mediokra bolag tenderar att vara just det; mediokra. 

Emellertid kan frågan ställas om Xylem är ett sådant fantastiskt bolag? Kursen har stigit mer än vad underliggande fundamenta har gjort och när nyckeltalen studeras bedömer jag att det ser dyrt ut, riktigt dyrt. Ja, de ligger rätt i tiden, megatrenderna talar för dem likväl demografin, men verksamheten utveckling gör inte kursutvecklingen rättvisa, eller läser jag fel?


Likt allt kommer jag använda mig av Börsdata för att presentera de nyckeltal som jag håller något högre än andra.


Ledning
Bolagets styrelse förefaller ha en bred kompetens och ordförande, Markos I. Tambakeras, har en gedigen historik på bolaget och har varit med under såväl 2001-bubblan som krisen 2008. 

Nuvarande VD, Decker, har haft sin position sedan 2014 och under hans tid har bolaget utvecklas väl, dock ej, enligt min åsikt, så väl som aktiekursen visar. Under sig har han flera medarbetare som ömsom har en lång historik på Xylem, ömsom dess antonym. Emellertid bedöms alla ha bra och breda kunskaper att ratta bolaget.

Slutsats
Xylem är ett bolag som jag kommer att placera på min bevakningslista. Ett stabilt kassaflöde, en stigande utdelning tillsammans med en låg utdelningsandel borgar för att ett innehav här kan bli en framtida kassako. Dock är nuvarande värdering hög och jag tror att mycket av detta beror på att vatten, tillsammans med miljö och hållbarhetstänk, dvs. det som är "det nya svarta" har en roll att spela här. 

Vad är dina tankar om detta bolag?


måndag 22 april 2019

The Cloud Wars

Jag har länge velat äga IBM, vilket dels bottnar sig i en sorts upplevd föreställningsvärld att "gammal är äldst", dels då jag tycker om bolagets närvaro inom AI och clouding. Jag köpte en liten position strax innan jul, utan att ha gjort någon större hemläxa(!), till kurser om cirka 119 USD, med tanken att fortsätta köpa fler aktier med tidens gång. Emellertid, efter ett samtal med en nära, insatt och mycket kompetent vän, sålde jag ett par dagar senare. Kortfattat kan sägas att IBM befinner sig i en situation "H&M light", där de forna dagarnas glans har börjat att tyna bort. Bolaget har dock, till skillnad från H&M, snabbt insett detta faktum och har de senaste åren arbetat på att förbättra sina tjänster, sälja av verksamheter som ej längre är lönsamma, marginalförbättring et cetera och jag tror att 2019 är det året som det kommer att synas. 

Varför tror jag detta? Det som kommer att bära IBM, men som är en lika viktig del hos deras främsta rivaler: Microsoft, Google, Amazon, Salesforce samt Gap, är deras molntjänst - cloud, eller mer precist: "hybrid cloud", vilket de - IBM - just nu är ledande inom. Förvärvet av Red Hat, som till fullo spås gå igenom under Q3-Q4 2019, är en stor del av denna verksamhet, men bidrar även med andra intressanta sådana.


Källa. RedHat.com
Som novis inom såväl data, programmering, molntjänster samt fan och hans moster är mina kunskaper, för att använda en antonymisk paradox, astronomiskt små och trots att jag nu har läst mycket, finner jag mig fortfarande relativt okunnig. Dock är jag inte orolig, då detta är kunskapens paradox; ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet. 

Det finns spaltmeter att skriva om molntjänster i allmänhet, men IBM:s i synnerhet och jag tänker inte ge mig an detta, då det finns en sida som gör detta på ett mästerligt sätt: Cloud Wars. Dock tänkte jag presentera vad som kan göra att 2019 blir IBM:s år och då deras molntjänst att avancera från plats fem till i alla fall topp tre.


"Bästa sidan att se hur molntjänster, kriget mellan giganterna, nya tjänster et cetera är utan tvekan CloudWars."

Låt mig först börja med att, på ren och skär svenska, försöka förklara "hybrid cloud", vilket spås vara nästa fas inom cloudning. Hybrid Cloud är en ”cloud-computing-miljö” som använder en blandning av ett lokalt samt en tredjeparts publika moln, där det sker/blir en sorts brygga mellan dessa två. Genom att tillåta data att flytta mellan privata och offentliga moln gör att bolag ges mer ”bandbredd”, flexibilitet och kostnadsbesparingar.
Det är nog ingen hyperbol att påstå att få företag, om än något, förstår djup företagsteknologi, eller har mer erfarenhet av att arbeta med detta, än IBM. Att döma av de senaste två årens kommunikation tillika rapporter är att  VD, Ginni Rometty, genomför åtgärder för att säkerställa att kunskapen, såväl gammal som ny, utnyttjas och förädlas för att bolaget aggressivt skal slå sig fram i den framväxande världen av hybridmoln.

Precis som Henry Ford ryktas för att ha sagt att bilköpare kan ha vilken färg de vill ha så länge den är svart, har många molnleverantörer i dagens värld boxat företagskunder till slutna och proprietära molnsystem. Det beror på att de flesta av den första generationens molntjänster helt uppsåtligen upprättades isolerat från inte bara de lokala systemen, utan även från andra molntjänster. Detta då de första generella lösningarna är, av naturen, smala, specifika och fragmenterade (jmf. Iphone 1:st gen e.d.).

Emellertid kommer det alltid ett tillfälle då dessa, i takt med teknikens utveckling, utvecklas till att bli mer dynamiska, pragmatiska samt agiliära. Idag är många molntjänster fortfarande för snäva, isolerade, statiska et cetera, vilket skapar problem för företagskunder, som upplever en begränsning. Dessa vill ha teknik som skapar möjlighet till effektivitet, vilket i sin tur leder till kostnadsminskningar och även marginal- och vinstökningar.

Bildkälla: CloudWars
Ovan har jag skrivit att VD har framfört vilken riktning som bolaget skall röra sig, men hittills har detta inte synts lika tydligt i bolagets rapporter. Den senaste kvartalsrapporten, som presenterades den 17 april, visar förvisso att molntjänstdelen växer, men att IBM växer saktare än vad de själv tillika analytikerna hade trott. Detta betyder att de tappar mark till de övriga kombattanterna, såsom Amazon och Microsoft. 

För första kvartalet ökade den totala molnintäkten med 7 % i GAAP-nummer, eller med nuvarande valutakurs var ökningen 12 %.

För ”trailing 12 months” är tillväxten 12 %. För ett företag som genomgår en stor omvandling som IBM, kan 12 % omsättningstillväxt ses som ganska imponerande, i synnerhet jämfört med prestandan hos de flesta av IBMs övriga företag. Dock,  i förhållande till den senaste tidens tillväxt på nästan 50 %(!)  från konkurrenterna Microsoft och Amazon, är de 12 % från IBM lika bleka likt jag själv under maj månad, då det är betygstider för alla elever och antalet timmar i solen är lika begränsade som Kavastus vilja att posta en enkel skärmdump på sin totala utveckling.Hur skall IBM inte bara kunna behålla sin topp-fem-position, utan även avancera? Min tanke här är sammanslagningen med RedHat och kommande hybridtjänst. IBM har även nyligen vunnit två stora kontrakt. Dels har BNP Paribas anlitat IBM till ett värde på 2 miljarder dollares(!), dels har Vodafone och Juniper valt IBM. Dessa två kontrakt är tillsammans värde cirka 825 miljoner dollares.  

Jim Cramer, en guru bland gurus, intervjuade Martin Schroeter (klippet är cirka 9 minuter långt), som är Senior Vice President of Global Markets på IBM, i samband med Q1 för cirka 1-1,5 vecka sedan. Under denna diskuterar de ömsom hur RedHat skall införlivas och hur de kan bidraga till att placera IBM på en piedestal inom molntjänster, ömsom får Schroeter svara på Cramers "kritik" till att IBM fortsätter med massiva återköp när de har skapat sig en relativt stor skuld iom. förvärvet av nämnda röda hatt.

Observera: "49 of the Top 50 Fortune 500 companies use IBM Cloud"
Att jag inte är ensam om i min tro att detta kommer att bli året då IBM antingen toppar, eller floppar(!), tycker jag framkommer i hur marknaden har behandlat bolaget efter de senaste tre rapporterna. Trots sämre resultat tycks kursen inte fallera och detta tolkar jag som att marknaden är beredda att ge bolaget året ut. Det är en risk, för levererar de ej kommer investerarna ej att vara nådiga, men om de istället faktiskt lyckas kan de bli en resa likt Microsofts, då de insåg att de håll på att bli en fossil där utveckling, dynamik och självinsikt var skällsord, till att istället anamma alla dess antonymer. Jag har i detta inlägg inte gått in på IBM:s finansiella status tillika bolagets nyckeltal och det bör istället föräras ett eget inlägg. Emellertid kan några fina fakta från Börsdata presenteras för att i alla fall ge en fin tillika övergripande bild över bolaget. Som framkommer är det inga siffror som får köpknappsfinget att gå bananans, men nyckeltal är enbart en, om än viktig, del av hela analysen.Vad tror du - är IBM med i matchen, eller är det ett sista desperat försök från dem att återuppstå likt vore de Fågel Fenix? Varför/varför inte? 

söndag 21 april 2019

En belgisk chokladpralin?

Vi svenskar är bortskämda med våra investmentbolag. Förvisso finns liknande bolag, såsom Fairfax, Berkshire, Loews, Wendel med flera, runtom i världen, men inget land och ingen handelsmarknad har så många och så välpresterande som den svenska marknaden. Som grupp har de svenska investmentbolagen utklassat Six Return Index och med detta gjort alla sina delägare rikare. Har du mer intresse av just de svenska investmentbolagen rekommenderar jag Fridells bok, Bygg en förmögenhet: Investera i investmentbolag. Även om jag personligen inte fann mycket "nytt" i den, var det ändå en trevlig läsning och då och då framkom ny fakta som jag tidigare ej visste om. 

I slutet av ovan nämnda bok nämner Fridell några få utländska investmentbolag, däribland sydafrikanska Naspers, franska Wendel samt belgiska Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL). Jag har tidigare tittat på Naspers, som tycks vara ett fint och välskött bolag och har även "ögnat" igenom om Wendel. I detta inlägg tänkte jag kortfattat och övergripande presentera det sistnämnda bolaget: Groupe Bruxelles Lambert - är det en god, välsmakande belgisk chokladpralin? "Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") is an established investment holding company, with over sixty years od stock exchange listing, a net asset value of EUR 16 billion and a market capitalisation of EUR 12 billion as of December 31 2018. GBL is a leading investor in Europe, focused on long-term value creation and relying on a stable and supportive family shareholder base."

Groupe Bruxelles Lambert kom att grundas anno 1902 och har således varit med på en resa som få andra bolag, och allra minst investmentbolag, fått uppleva. 

På sin hemsida framlägger de sin strategi likt följande: 
"Value creation through continuous and sustainable growth of our intrinsic value and dividend distribution. GBL’s objective is to continue to deliver a total shareholder return outperforming its reference index over the long term through share price performance and continuous dividend growth throughout the cycle. This objective encompasses the need for GBL to maintain an appropriate balance between an attractive dividend yield and a long-term growth of its intrinsic value."

Det låter allt för väl och när det studeras hur de historiskt har presterat har de i alla fall inte misslyckats. Dock beror det på med vilket bolag tillik index som man väljer att jämföra dem med. 


Groep Lambert
Investor
Industrivärden
Latour
SIX Return Index
STOXX Europe 600
5 år
7,0 %
16, 8 %
14 %
23,0 %
11,1 % %
6,8 %
10 år
6,4 %
17,3 %
19 %
20,2 %
14,1 %
19,9 %


Ja... varför skall man egentligen fortsätta härifrån? Varför ens ägna en tanke till detta belgiska bolag, då det tydligt framkommer att de inte tillhör de främsta bland sina likar? Det enda svar som jag kan komma på är dels diversifiering, dels tillgång till bolag som har sin hemadress i andra länder än Sverige (okej, jag vet att Astra är brittiskt och att ABB tillhör osthålslandet, men jag utgår från att "point taken" råder). Därtill fås tillgång till bolag som är verksamma inom sektorer som de svenska motsvarigheterna ej erbjuder.

Groupe Bruxelles Lamberts innehav


Som framkommer är det än väldiversifierad portföljd med allt från energi (Total) till alkoholhaltiga drycker (Peronod Ricard) och... ja, Adidas. De tycks vara någorlunda aktiva och ligger kring aktivitetsnivå mer åt Öresund, men absolut inte lika mycket, än Investor, Industrivärden och Latour. 

Ömsom är vissa av bolagen konjunkturkänsliga, såsom franska Total SA, ömsom mindre, såsom franska Pernod Ricard och, till stor del, Adidas. Det som också framkommer är att innehaven är kassaflödesmaskiner, vilket tydligt gör synligt när årsrapporterna från 2008, 2009 samt 2011 läses igenom. Att läsa och få ta del av hur GBL lyckats manövrera under dessa stormiga tider väcker en viss, och absolut rättfärdigad, beundran hos mig. Kommer de att klara av kommande kriser lika bra? Det är det ingen som vet, men mer talar för än emot det, då historien har en tendens att om inte upprepa sig, att i alla fall försöka att härma(?). 

Skuldsättningen är inget som jag ser någon oro kring och bedömer deras historiska förmåga att hantera sin kreditlina som mycket god.
Vid varje rapport presenterar bolaget sitt substansvärde. De senaste fakta som jag har funnit är från årsrapporten för anno 2018 och då var substansrabatten ca 25 %. Då såväl börsen som GBL:s och dess innehavs kurser har gått upp sedan dess, är en mer rimlig siffra cirka 20 %.


Källa: Årsrapport för räkenskapsåret 2018

Utdelning

Utdelningen har utvecklats positivt och klarade även av 2008 tillika 2011 utan några direkta hinder. Beträffande utdelningsandelen är denna svår att analysera via Börsdata då det rör sig om ett investmentbolag, utan det bör grävas i envar årsrapport. Med handen på hjärtat har jag enbart studera några få, men av det som jag kan tyda tenderar den att vara sund och även om bolaget uttryckligen säger sig ha som ambition att ständigt höja sin utdelning, tycks de ej vara beredda att förse bolaget i en finansiellt riskfylld situation.

Med återinvesterad utdelning framlägger bolaget att investerare, som har ägt bolaget sedan 2009, har en totalavkastning på 135,8 % och en årlig sådan på 8,95 %. På sin hemsida har de en kalkylator för ett beräkna och här kan du själv gå in och studera olika tidsintervall.Återköp
Ja, en bild säger mer än tusen ord(?). Dock skall nedan bild ej tolkas hej vilt, för det framkommer att de är mycket aktiva när det kommer till att utföra återköp. Bara under 2019 har de återköpt så många aktier att deras procentandel av alla utomstående aktier är 2,1 %. För mer information om detta finns tydliga och mycket tacksamma presentationer på denna sida.


Ledning
Likt många investmentbolag är ledningen mycket erfaren och har flera år av såväl studier som adekvat akademiskt utbildning och erfarenhet och jag har svårt att finan några direkta negativa sidor hos denna. Dock kan ju bolagets prestationer mer än väl vara ett "mått" på deras kompetens(?).

Slutsats
Jag letar internationella investmentbolag och detta är ett av flera. Historiskt har bolaget presterat mediokert, men de har en intressant portfölj och genom att äga detta bolag får jag ömsom en mycket billig förvaltning, ömsom spridning mot flera, internationella toppbolag som har klarat av de hårda stormar som har uppkommit, och mer säkert kommer att uppkomma. Då, över tid, stigande utdelningar är ett viktigt kriterium för mig lockar bolaget lite extra. En som lyfter fram bolaget som värt att studera närmare är denne skribent på Seeking Alpha och han presenterar även mer ingående om de olika innehaven.

Vad anser du om detta bolag? Belgisk choklad är sannerligen god och deras våfflor går absolut att förtära, men gäller det även detta bolag?