tisdag 31 oktober 2023

Hexpol - ett bolag det talas ytterst lite om

 För relativt nytillkomna till el financial mundi är investmentbolaget Melker Schörling kanske något okänt(?). Bolaget var länge noterat, men 2017 köptes det ut, vilket var synd då det dels var ett mycket välskött bolag, dels hade det exponering mot flera av Sveriges finaste bolag. AAK, Hexagon, Securitas, Nibe, Assa Abloy samt Hexpol är några av ytterligare ett par framstående innehav.

Melker Schörling (bolaget) finns kvar än idag, men är som ovan förklarat onoterat. Hade det varit noterat hade det varit ett av mina främsta och största innehav jämte Investor, Svolder, Latour samt Lundbergs och Industrivärden (jag räknar samman dem. Detta dels då Lundbergs äger i Industrivärden, dels då jag går mer tron att de båda kommer vara ett inom en inte allt för lång framtid).

Ett bolag som jag har haft på min bevakningslista och som finns i Melker Schörlings portfölj är Hexpol, som är en avknoppning från Hexagon, där investmentbolaget äger 24,8 % av kapitalet och 45,8 % av rösterna. Bolaget knoppades av mitt under en brinnande finanskris och har sedan dess levererat en totalavkastning om cirka 1390 %. Det är ej fy skam, inte minst då det inte rör sig om ett SaaS-bolag som rider på en mega-super-duper-trend ackompanjerat med en modell så skalbar att såväl en babushka som en lök skulle framstå dess motsats. Dock bör det adderas att aktien fick bästa möjliga startposition i och med att i princip ”allt” kom att stiga åren efter 2008. 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god dag och ett. givet att du har ett sådant, fortsatt lugnt läslov.

/Cristofer


fredag 27 oktober 2023

Det handlar om långsiktighet

 Det är så lätt att säga; ”jag är långsiktig”, men det är något mer utmanande och krävande att praktisera nämnda. Dock går det! Bolagens rapporterade siffror skall inte negligeras och det är alltid viktigt att se över sina investeringsteser, för allt och inget kan förändras. 

Har portföljen rasat med tvåsiffriga tal? Ligger du minus för året? Är du ”sämre” än ditt jämförelseindex under detta år, denna månad, denna dag? Det är fullt normalt om du är en aktiv småsparare/investerare och något som ryms inom kostnaden (pris är vad du betalar, värde vad du ”får”). Att under vissa perioder prestera sämre en kreti och pleti har flera av de främsta investerarna gjort (och kommer så fortsätta göra), men vad som skiljt dem från den breda massan är att de förmår att dels se bolagets underliggande verksamhet och dess utveckling, dels ständigt investera i sig själva och med det utvecklas. De har haft psyket att stå emot när allt och alla skriker ”sälj och rädda vad som räddas kan.” 

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig helg!

/Cristofer

tisdag 24 oktober 2023

Planerade inköp för november

 Tiden tycks gå snabbare och snabbare ju äldre jag blir. Kanske beror det på att jag befinner mig i ett (arbets)flow och allt och inget går av sig självt? Upplevelsen till trots är de mer objektiva fakta att det vankas en ny månadslön och därmed reflektioner kring hur de sparade medlen skall fördelas i portföljen.

Det finns flera bolag som just nu lockar lite extra. Bland annat är jag inte främmade att öka i Inwido efter dagens (24/10) relativt starka rapport – en rapport jag dessutom täckte för Aktiespararna. Som jag skriver i summeringen och kommentarerna bidrog förvärvet av Sidey Group mycket till de relativt starka siffrorna, men detta till trots visar bolaget att de har en förmåga att dels verka proaktivt (b.la. via uppsägningar) för att hålla nere sina kostnader, dels tar de successiva steg mot en ökad och förbättrad lönsamhet, om än att verksamhetsområde Skandinavien och Vösteuropa (exk. förvärv) fortfarande är likt en vagel i ögat.  

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig och givande vecka.

/Cristofer

fredag 20 oktober 2023

Inget ändras - same as ever

 Inom ett par veckor kommer Morgan Housels senaste bok, Same as Ever, anlända och det är ett alster som jag ser fram emot. Jag har en aning om vilka perspektiv författaren ämnar presentera samt förhålla sig till och som såväl intresserad av som undervisande i historia och idéhistoria har jag förkovrat mig inom ämnet under flera år. Många har ofta hävdat och återkommit till de något uttjatade, likväl adekvata, utlåtandena från Mark Twain – ”History never repeats itself, but it does often rhyme” - och Voltaire – ”History never repeats itself. Man always does” och det finns ett inte så litet korn av sanning i dessa.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig helg!

/Cristofer

onsdag 18 oktober 2023

Det finns inga lösningar

 En känd och av många uppskattad författare, lärare och ekonom är Thomas Sowell, vars alster inte är så få till antalet. Likt många andra, men långt ifrån alla, ekonomer lyfter han fram i flera av sina böcker att det sällan – aldrig(?) – finns Lösningar, utan istället rör det sig om trades-off. Det som tyvärr, pardon my french, pöbeln sällan inser, eller är beredda att acceptera, är att inget ges utan att något också tas (trade-off). Helst skall lösningar ges och ske, utan att det för sakens skull skall kosta individen, den specifika gruppen med flera någonting. 


fredag 13 oktober 2023

En ultimat aktieportfölj?

 En ultimat aktieportfölj – finns en sådan, det vill säga en som är universell och som passar alla och ingen? Jag tror inte det, då vi alla är unika och således har unika motiv, krav, förhoppningar et cetera. Dock finns det nog några portföljsmallar som är mer passande för gemene man än andra. Många som vill investera; börja med att investera, söker sig oftast direkt till aktier, utan att först passera fonder. Detta behöver inte vara något dåligt, men sannolikheten för det är stor. Att direkt börja med aktier – inte sällan de som man fått läsa om i aktiegrupper/sociala medier, där det mer är pump & dump utan någon fundamental analys bakom – slutar ofta i sorg och vemod. Risken med detta är att intresset där dör ut för att aldrig, eller mycket sent återkomma (och med det en förlust i tid och ränta på ränta-effekten).

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig fredag tillika helg!

/Cristofer

tisdag 10 oktober 2023

Risk, volatilitet och osäkerhet

De senaste två, tre åren har karaktäriserats av en tämligen hög volatilitet. Orsakerna är flera, såsom ett pandemiutbrott, återhämtning från detsamma, en total omställning från expansiv till restriktiv penningpolitik, låga- och till och med negativa räntor som, likt en av Oividus’ metamorfoser, förbytts till positiva i en inte så ofta sedd hastighet samt ett hemskt tillika förödande krig. För många är volatilitet detsamma som risk, men inget kan vara mer fel givet att du är applicerar en långsiktig placeringsstrategi.

Att en aktiekurs snabbt och kraftigt går upp och ned, ned och upp likt vore den en jojo beror oftast på allas vår nyckfulla Mr. Markets dagshumör. Mår han bra är kurserna ofta stigande. Mår han mindre bra och ej fått i sig sitt Prozacpreparat är vice versa gällande. Sällan finns något fundamentalt bakom de dagliga, veckoliga och till och med, ibland skall tilläggas, kvartalsvisa rörelserna. Vet- och kunskap om de psykologiska aspekter – börspsykologi – som kan triggas igång vid tillfällen likt avhandlade bör bedöms som essentiellt. 

Läs vidare på Trade Venue. En fortsatt god vecka önskar jag dig.

/Cristofer

torsdag 5 oktober 2023

Det är alla andras fel

 SAS flög och kraschlandade. Det var ingen nyhet som kom tisdagens kväll och som fick aktien all rasa samt nå en nivå som enbart övertrumfas av Aftonbladets ledarsidas dito. Och precis som på nämnda ledarsida tycks aktieägarna i SAS mer applicera det vedertagna sättet att skylla ifrån sig och/eller på alla andra. Räntan rusar och hyror, mat et cetera höjs! Det är Kristerssons, Svantessons med fleras fel! Således är det inte Socialdemokraterna, det parti som suttit i regeringsmakt 1936–1976, 1982–1991, 1994–2006 samt 2016-2022, som har något som helst att göra med alla de problem vi idag ser, läser om och får kännas vid. Nej – det är… ”någon annans (läs: de borgerliga partierna) fel”.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god avslutning på arbetsveckan.

/Cristofer

måndag 2 oktober 2023

Strutsa eller ta tjuren vid hornen?

Jag ser, läser och hör att det är många som säger att de under dessa mindre muntra tider ”skiter i att logga in på depån” då det upplevs för mentalt jobbigt och krävande. Absolut spelar det ju även roll om man ämnar genomföra en transaktion, med allt från att köpa, öka, hyvla eller sälja. Fenomenet kallas lite lättsamt för att ”strutsa” och det behöver inte vara något dåligt – jag vill framhäva att ”whatever works for you – do it”, men som alltid kommer ett beslut av flera (bi)effekter.

Upplever man att det är för krävande och för utmanande att logga in när blodet flyter och orkestern från Titanic hyrts in för att spela ”den sista versen” bör man ställa sig frågan om man har investerat med för mycket kapital relativt den risk man de facto klarar av. Att investera är att riskera sitt kapital, därav ”risk”kapital. Ingen investering är riskfri och priset du får betala för den eventuella, och förhoppningsvis positiva, avkastningen är mental och psykisk påfrestning. I vissa fall är den av en lägre grad, i andra tvärtom. Just nu är det nog sistnämnda för många småsparare, men även mer erfarna och stora aktörer.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en givande vecka.

/Cristofer