fredag 31 juli 2020

Starbucks Q3 samt framtiden

Det tredje (inlägg ett här och inlägg två här) inlägget om giganten bland javasektorn och sedan det senaste inlägget har mycket vatten hunnit flyta under ån. Bland annat har det visat sig att Luckin Coffee, som bedömdes vara Starbucks största konkurrent i framför allt Kina, ertappats med att, likt Wirecard, ha sockrat sina resultat med en sisådär $300 miljoner. Jag vill inte dra alla över en och samma kam, vilket man aldrig skall göra, men jag noterar att dokumentären The China Hustle fick mer vatten på sin kvar i och med detta. 

Det kan inte komma som någon överraskning att ett bolag som Starbucks har drabbats lite mer än andra under detta år som kommer att gå till historien som då människan blev påmind om att hon är allt ifrån odödlig, men då så få tycks läsa och studera nämnda kommer detta snart, paradoxalt nog, vara en glömd historia (den Antoninska pesten mellan 165-180 e.kr, som dödade 5 miljoner; den Justinianska som dödade mellan 30-50 miljoner; Digerdöden, som sägs ha utplånat cirka 65 procent av Europas befolkning; Smittkopporna som upptäcksfarana tog med sig till Sydamerika i början av 1500-talet beräknas ha dödat 80 procent av urinvånarna; Pesten i London år 1665, som sägs ha bragt 75 000 – 100 000 människor livet; Kolerapandemier, som från 1854 och framåt har skördat miljontals offer; Gula febern, Spanska sjukan, Asiaten, Sars…).

Läs hela inlägget på Trade Venue (nej - ingen affiliate).

Må väl och njut av denna sommarhelg!

/Cristofer

onsdag 29 juli 2020

Hösten 2020 - val i USA, covid-19 & EU

”Fokusera på bolagen och låt makro sköta sig själv.” Detta är något jag har fått mig berättat från min första dag som hobbyinvesterare och jag håller det sagda för sant, men med tillägget att jag tror att det finns visa små förtjänster att vinna på att ändå ta med makro i sina tankar, framför allt då det gäller till att förstå hur eventuella köplägen kan komma att infinna sig.

Vad vet vi om hösten? Vi vet att vi riskerar en andravåg av covid-19. Vi vet att det kommer att vara ett val i USA och vi vet att det kommer att vara komplicerade relationer mellan UK och EU samt inom EU iom. bidrag/lån-problematiken.

Om vi börjar med det första – covid-19. Jag tror inte att något land kommer att repetera den nedstängning som de gjorde under mars-juni, utan istället kommer begränsade områden att stängas under en kortare tid, precis som vi kan se hända i t.ex. Barcelona idag. Kostnaderna att stänga ned är för stora relativt att inte stänga ned och frågan om mänskliga liv kontra pengar är således mycket central. Vad är rätt och vad är fel? Här är vi alla utlämnade till oss själva. Det vi dock vet är att för varje dag närmar vi oss ett vaccin. Den genomsnittliga tiden för framställandet av ett sådant är vid ”vanliga fall” cirka tre år, men jag tror att det kommer att gå mycket snabbare denna gång, då världens regeringar öser ut pengar över bolag verksamma inom berörda bransch. Därtill sker samarbeten av aldrig tidigare skådade slag och har vi tur kan vi ha ett fungerande och ”riskfritt” vaccin under Q2-Q3 2021. Vi får bara hoppas att inget land gör ”en Sverige”, då den skada som kom med vaccinationen mot svininfluensan är en skam och gällande de som idag är drabbade av narkolepsi är det hemskt att få läsa om hur de nekas bidrag, hjälp et cetera och hur de liksom måste ”hävda sin rätt” till dessa.

Världen kommer inte att bli exakt densamma efter covid-19, men mycket kommer att så vara. Historien har en tendens att om inte upprepa sig, så åtminstone härmas.

Läs vidare på denna länk (Trade Venue), där det fortsätts att diskuteras om EU och valet i USA.

Allt gott!

/Cristofer

måndag 27 juli 2020

Platons skuggvärld är verklig?

Eftersom jag har passerat det som Dante Alighieri benämner ”till mitten hunnen” vet jag inte om jag skall anse mig tillhöra det unga eller gamla gardet, likväl ändrar det ej faktum att vi har, sedan de senaste 7-10 åren, verkligen gått från en ekonomi till en annan – den nya. Med det menar jag inte att pengar har gått från fysisk form till att bli virtuella, eller att vi idag har kryptovalutor och blockchain, utan att det är en ny ekonomi. Platon nämner att vi lever i en skuggvärld och även om jag inte vill hävda att han redan 350 f.kr. kunde förutse att vi till stor del gör det är hans tes skrämmande… ja, passande.  

Det vi ser, hör och upplever har förflyttats från ”verkligheten” till att istället hamna i den virtuella dito. Förr var du nödgad att besöka banken och träffa din tjänsteman där och först efter att denna tillsammans med sina kollegor analyserat din ekonomiska situation kunde du få ett besked. Detta tog dels tid, dels var det omständligt (för alla parter). Idag är vi, på gott och ont, mycket mer nyttofixerade och förhoppningsvis nyttomaximerade. Tiden det tar att dels ta ledigt från jobbet för att besöka banken och sedan sitta där och svarar på än det ena, än det andra och därefter vänta på ett beslut är till mångt och mycket automatiserad.

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar, likt alltid, dig allt gott!
/Cristofer

onsdag 22 juli 2020

Nintendo - f***k mobile

Jag skrev en analys om Nintendo den 11/5 2020 och sedan dess har vissa händelser inträffat. Den största är det faktum att bolaget ämnar skära ned på sin närvaro på mobilmarknaden/spel för mobil – en marknad som de knappt börjat att angripa. Detta såg jag först som mycket besynnerligt, för när data studeras framkommer att just handhållna konsoler, vilket dagens mobiler kan anses vara, är det nya svarta. Nedan bild, tagen från Statista, visar att antalet användare förvisso stiger, men i en allt långsammare takt. Därtill kan det på samma länk ses att estimaten för ökad vinst på denna marknad går mot en tillväxt på låga, ensiffriga procenttal. Detsamma kan inte sägas om ARPU (Avarage Revenue Per User), som spås sjunka(!).Allt gott!

Mvh
Cristofer

måndag 20 juli 2020

StoneCo - Kreditmarknaden & situationen i Brasilien

Jag tror att få, om ens någon, har missat att det råder en pandemi på vår moder jord. Denna har drabbat alla och envar och det har också visats sig att bara för att du är en välutvecklad västnation är det inte ekvivalent med mindre skada. Förvisso har USA Trump, Storbritannien Bojo et cetera, men ändå framkommer att välstånd, pengar, infrastruktur et cetera per automatik inte är att betrakta som skydd när denna farsot sprider sig.

Dock, och detta är ett stort sådant, tenderar mindre utvecklade länder, aka. U-länder/”u-länder”, att drabbas hårdare än snittet och detta kommer vi få se i Afrika, men vi ser det redan nu tydligt i Sydamerika i allmänhet, men i Brasilien i synnerhet. Även här har en ignorant herre till president gjort sitt för att skapa så stor skada som möjligt, likväl är det i detta inlägg irrelevant. Det relevanta är att Brasilien har skadats och det rejält och således kommer detta att synas bland såväl stora som små företag. Vissa kommer att vara relativt opåverkade, såsom MercadoLibre (läs gärna Phantas analys från 2017), som har mer att ”vinna” än vice versa, medan andra kommer att få lida pin.

Ett bolag som jag relativt nyligen tog in och som är verksamma i den virtuella världen är StoneCo, men utan den faktiska och fysiska sådana är de lika utlämnade som tiggaren utanför din lokala ICA-handlare. Jag har tidigare skrivit lite om StoneCo och i det länkade jag även till min vän, Professor Kalkyls, analys (läs gärna detta). I detta inlägg ämnar jag fortsätta skriva ned mina observationer och tankar om Sydamerikas svar på ”PayPal”+” Square”, och som b.la. har Berkshire Hathaway som ägare (nedan bild är från Marketscreener).

Läs vidare på Trade Venue.

Lev väl!

/Cristofer

torsdag 16 juli 2020

Mitt bibliotek

Jag vet inte om det är någon algoritm och jag har svårt att se att det är det, likväl ändrar det ej faktum; jag ser fler och fler, såsom Professor Kalkyl och The Dividend Story, som postar om att de läser och detta gör mig mycket glad.

Hos mig är läsning av litteratur, såväl fiktion som fakta, lika essentiellt som eftermiddagsespresson, vilket inte säger så lite. Vad läsning gör med oss – vår hjärna och våra sinnen – är noga undersökt och även om det i många fall saknas signifikanta resultat finner jag dem ändå lika giltiga. Vi blir mindre stressade, mer avslappande, lär oss mer om det som vi läser, stimulerar vår fantasi och med det skapar vi oss också en förmåga att utveckla nuvarande kunskaper med de som vi läser. Detta är bara några få av många positiva faktorer som kommer av läsning.

Själv läser jag mycket och det är inte enbart populärvetenskapliga- och fackböcker, utan jag läser det som jag vill. Jag tar tacksamt emot tips och förslag, men jag är mycket noga med att utgå från vad jag vill läsa, för annars vet jag att läsbehållningen kommer att bli mindre tillfredsställande.

“A room without books is like a body without a soul.”


Läs vidare på Trade Venue, då ovan enbart är ett kort utdrag.
Må väl!
/Cristofer

onsdag 15 juli 2020

Facebook - alternativen är få om ens inga?

Idag fortsätter jag min analys om Facebook. Jag har nu blivit delägare i detta bolag. Läs hela inlägget på Trade Venue. Nedan är, likt alltid, bara ett utdrag.

För ett par veckor sedan skrev jag en översiktlig analys om Facebook – ett bolag jag förvisso inte är den nöjdaste kunden hos, men där jag ser en enorm potential. Beträffande förstnämnda upplever jag deras plattform och meddelandetjänst, Messenger, som långsamma. Det är omständligt att växla mellan olika chattfönster och år 2020 ska det inte ta ca 1 sec för ett chattfönster att ladda (jmfr. hur android vs IOS var för ett fåtal år sedan). Förvisso går det snabbare på mobil och ja, jag är ”gammal”, men jag tror att Facebook, men även andra bolag, inte får glömma att det finns användare som helst använder datorer och därmed skjuter upp sin gamnacke i ett par år till.

Gällande potentialen går jag igenom det mer i mitt första inlägg och förutom bolagets expansion mot Indien (via Jio Platforms), och därmed Asien, är det samarbetet med Shopify som är den delen bland övriga som kommer att göra att bolaget avancerar en plats på monopolbrädet. Shopify har fler än 1 miljon handlare, är USA:s andra största online-retailer et cetera, vilket står att läsa i bolagets kvartalsrapport för det första dito 2020. Du finner även bra fakta från juni 2019 på denna länk.

Läs vidare på denna länk.

Må väl!

//Cristofer

tisdag 14 juli 2020

Låt dig inte ryckas med

Medan våren övergick till sommar, om än inte i väder så åtminstone i kalendern, kom vi att se bottennivåer bytas mot dess antonym, eller däromkring. Vem hade kunnat tro att det skulle gå så snabbt? Att det skulle gå var jag aldrig tveksam över, men farten… ja, den tror jag inte bara tog oss som spår i kaffesumpen på sängen, utan även experterna som har sin kristallkula. 

Oavsett medium kan olika grafer på avkastning, lyckade trades e.d. nu skönjas, där profiler visar hur väl det går och jag ämnar inte ifrågasätta om det är äkta foton eller ej. Ej heller ämnar jag ta bort det strålkastarljus som skall riktas mot dem. Att köpa på botten, när blodet flyter, är starkt och det kräver cojones. Dock vill jag lyfta fram de bieffekter som det kan få på oss som är åskådare.

När man ser andra visa hur bra det går för dem är den instinktiva känslan och tanken hos oss andra att vi jämför oss, för flockbeteendet från vår tid på savannen är hos oss fortfarande djupt rotat. Om du inte kunde bidraga till flockens/stammens bästa blev du utslängd och ensam på savannen bland farliga djur, insekter, växter samt andra, hotande stammar var detsamma som döden. Denna tankemekanism finns kvar än idag och när du ser person X ha bättre avkastning än du jämför du dig och känner ett sorts ”hot”. Ditt självförtroende får sig en törn, för helt plötsligt får du underlag som säger att du inte är störst, bäst och vackrast.


Läs vidare på denna länk, som leder till Trade Venue. 

Må väl och kom ihåg - livet. Lev det. Lev!

/Cristofer

måndag 13 juli 2020

Världens största bolag (market capitalization) idag och 2030

Ständigt får vi höra att för tio år sedan var Exxon Mobile ett av världens mest värderade bolag och detta visas ofta i interaktiva diagram/spel likt detta. Under 1990-talet var det General Dynamic, nämnda Exxon, Royal Dutch Shell, Intel, Coca-Cola et cetera. Likt vindarna vänder ändras även världen (kanske pga. vindarna?) och denna förändring sker, om än inte i en exponentiell så om i en allt snabbare och kraftigare takt.

Detta är inte något tillfälligt, utan likt dominoeffekten kan vara mer negativ, kan den också vara vice versa. Uppkoppling via telefonlinje och 56k-modem kom att på bara några få år bli ADSL, som i sin tur följdes at trådlösa uppkopplingar och därtill fiber. Det är ”bara” 13 år sedan den första Iphonen presenterades och idag, 13 år senare, har vi ”allt” i denna nalle. Du kan med denna inte bara ringa, vilket iof. tycks vara en sekundär funktion, utan du kan chatta, shoppa, deklarera, se filmer, lyssna på ljudböcker, beställa möbler från land X och spela Wordfeud med din vän i Vietnam.

Läs vidare på Trade Venue (och självklart är det ingen affiliate).

Må väl!

/Cristofer

fredag 10 juli 2020

Veganska bakverk i UK?

Det blåser olika vindar i världen en av de absolut starkaste nu, jämte covid-19, torde vara den som förmedlar ”hållbarhet” och ”miljö”. Som lärare ser jag hur antalet unga människor mer och mer blir och är vegetarianer samt veganer. Det är såklart inte bara unga som är och blir ”gröna”, men mitt fokus i detta inlägg är just de, för de är nästa (konsumerande) generation, som i sin tur kommer att påverka nästa et cetera.

Om du idag är vegan, röstar på Greta (och vill resa en staty till hennes ära), källsorterar och enbart åker kollektivt om du måste (självklart äger du ej något motordrivet fordon) har du minst 3 stjärnor på Nordnets Shareville… eller kanske inte just där, men någonstans i alla fall. Du har garanterat ett par ”likes” på Facebook. Eller Instagram.

Som vegan är det fler råvaror som man ej tillåter sig att äta än vice versa och exempel av förstnämnda är bland annat ägg. Denna råvara är mer eller mindre essentiell inom bakning och är du vegan och besöker ett café eller ett bageri är det snabbt 90 % av allt utbud på menyn som försvinner (iof. spelar detta föga roll, för som när du beställer pizza tar du alltid samma som alltid, eller hur?). Nåväl. Bakning, ägg samt veganism.

Förra våren blev jag tipsad av min goda vän Gustav om ett bolag verksamt i Storbritannien. Detta är ett av de snabbast växande inom sitt segment och dess namn är Cake Box Holdings, vars affärsidé är att skapa och sälja veganska bakverk. De har flera butiker, 133 för att vara exakt, över hela den regndränkta ön och förutom att de kör 100 % veganskt har de som ambition att kunna erbjuda skräddarsydda bakverk efter kundens önskemål. Handla i en fysisk butik kan förvisso anses som ”såååå 2010-tal”, men detta har såklart bolaget tänkt på och följaktligen har de en e-shop där man kan beställa.

Läs vidare på Trade Venue (såklart, likt alltid, ingen affiliatelänk e.d.).

Trevlig helg!

/Cristofer

onsdag 8 juli 2020

Vad krävs för att slå index e.d.?

Vad krävs för att slå index e.d.? Jag tror det är många (i.e. alla) som åtminstone någon gång har reflekterat kring detta och likt alltid är svaret inte glasklart, ej heller detsamma för alla, ty dessa och envar är unika och som uttrycket gör gällande ”finns det lika många strategier som det finns investerare”. Med en egen strategi har vi också egna hinder/problem och således finns det inte något ”unikt” svar på hur man bäst slår index.

Om det bara handlade om intelligens skulle alla med hög sådan kvot äga alla söderhavsöar samt alla yachts som finns och vi skulle se Mensas medlemmar åka runt i Teslas och vaska champagne likt vore det vatten (vilket iof skulle vara en syn väl värd en viss summa).

Läs vidare på Trade Venue, där hela inlägget står att läsa.

Stay cool & keep out of school.

/Sofokles

fredag 3 juli 2020

Filosofi/psykologi från Pratchett

I min nuvarande bok ägnas första kapitlet till varifrån mitt intresse tillika applicerande till psykologi kom att väckas. Då jag ej vill ”spoila” tänker jag i detta inlägg nämna en del som jag valde att inte ta med, då jag bedömde det inte spela någon som helst signifikant roll. Detta framför allt för att det mer är förknippat med filosofi än psykologi, men gränsen dessa två vetenskaper emellan kan ibland vara svår att skönja och det händer ofta att de med fördel bör kompletteras. Förvisso är det rent ”larv”, eller är det egentligen det? Jag fick också subtans för detta inlägg då jag just nu läser David Christians Berättelsen om allt och i denna parafraserar nämnda Terry Pratchett: "Den förhandenvarande uppfattningen kan uppfattas sålda: I begynnelsen fanns ingenting och det exploderade”, men även efter en artikel i den senaste utgåvan av Forskning & Framsteg, där de lyfter fram biblioterapi, ett begrepp som etablerades år 1916. 

Ovan är ett utdrag från hela det inlägg som är publicerat på Trade Venue och du finner det genom att trycka dig vidare på denna kostnads- och avgiftsfria länk

Trevlig fredag och må du få en härlig helg!

/Sofokles