tisdag 14 juli 2020

Låt dig inte ryckas med

Medan våren övergick till sommar, om än inte i väder så åtminstone i kalendern, kom vi att se bottennivåer bytas mot dess antonym, eller däromkring. Vem hade kunnat tro att det skulle gå så snabbt? Att det skulle gå var jag aldrig tveksam över, men farten… ja, den tror jag inte bara tog oss som spår i kaffesumpen på sängen, utan även experterna som har sin kristallkula. 

Oavsett medium kan olika grafer på avkastning, lyckade trades e.d. nu skönjas, där profiler visar hur väl det går och jag ämnar inte ifrågasätta om det är äkta foton eller ej. Ej heller ämnar jag ta bort det strålkastarljus som skall riktas mot dem. Att köpa på botten, när blodet flyter, är starkt och det kräver cojones. Dock vill jag lyfta fram de bieffekter som det kan få på oss som är åskådare.

När man ser andra visa hur bra det går för dem är den instinktiva känslan och tanken hos oss andra att vi jämför oss, för flockbeteendet från vår tid på savannen är hos oss fortfarande djupt rotat. Om du inte kunde bidraga till flockens/stammens bästa blev du utslängd och ensam på savannen bland farliga djur, insekter, växter samt andra, hotande stammar var detsamma som döden. Denna tankemekanism finns kvar än idag och när du ser person X ha bättre avkastning än du jämför du dig och känner ett sorts ”hot”. Ditt självförtroende får sig en törn, för helt plötsligt får du underlag som säger att du inte är störst, bäst och vackrast.


Läs vidare på denna länk, som leder till Trade Venue. 

Må väl och kom ihåg - livet. Lev det. Lev!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar