måndag 27 juli 2020

Platons skuggvärld är verklig?

Eftersom jag har passerat det som Dante Alighieri benämner ”till mitten hunnen” vet jag inte om jag skall anse mig tillhöra det unga eller gamla gardet, likväl ändrar det ej faktum att vi har, sedan de senaste 7-10 åren, verkligen gått från en ekonomi till en annan – den nya. Med det menar jag inte att pengar har gått från fysisk form till att bli virtuella, eller att vi idag har kryptovalutor och blockchain, utan att det är en ny ekonomi. Platon nämner att vi lever i en skuggvärld och även om jag inte vill hävda att han redan 350 f.kr. kunde förutse att vi till stor del gör det är hans tes skrämmande… ja, passande.  

Det vi ser, hör och upplever har förflyttats från ”verkligheten” till att istället hamna i den virtuella dito. Förr var du nödgad att besöka banken och träffa din tjänsteman där och först efter att denna tillsammans med sina kollegor analyserat din ekonomiska situation kunde du få ett besked. Detta tog dels tid, dels var det omständligt (för alla parter). Idag är vi, på gott och ont, mycket mer nyttofixerade och förhoppningsvis nyttomaximerade. Tiden det tar att dels ta ledigt från jobbet för att besöka banken och sedan sitta där och svarar på än det ena, än det andra och därefter vänta på ett beslut är till mångt och mycket automatiserad.

Läs vidare på Trade Venue.

Jag önskar, likt alltid, dig allt gott!
/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar