söndag 24 december 2017

Bokslut 2017

Ett tillkännagivande innan inlägget påbörjas. Jag är mycket väl medveten om att det återstår cirka 2,5 dygn av anno 2017 och att då publicera ett bokslut är inget annat än ren och skär idioti. Dock tycks detta, av en speciell individ, vara exakt vad jag lider av så här anser jag mig ha ryggen fri. Därtill har jag som en sorts autism-tendens en benägenhet att publicera inlägg kring 15:00 på fredagar. Utöver detta finns inget av stort värde/stor vikt kvar på årets resterande dagar som kan påverka mitt bokslut något nämnvärt. Således kommer här ett bokslut för nådens år 2017 och de siffror som nedan presenteras är från fredagens morgon, innan börsens öppning.

Ett år har passerat.; ytterligare ett av mina trettioett år på denna jord vi valt att benämna "Tellus"; ett av, vad jag hoppas tillika önskar, många kommande. Likt alla år har detta kantats av såväl med- som motgångar. Av samtliga kan, och skall, lärdomar tas. Trots att jag flera gånger tidigare i mitt liv blivit påmind vikten av "lagom är bäst" och att "allt har sin stilla gång", har jag kommit att känna att jag ibland drivit och pressat mig för mycket. Att jobba 100 procent och studera 50 dito, därtill ha en önskan, om än ej alltid kraften, att följa med i la mundi economcia tar på kroppens energi.


Jag befinner mig verkligen ej i brygga, men ändå finns en sorts matthet. Julen, som spenderades med familjen, där stjärnan bland övriga, var min brorson. Att få se denne springa omkring, klappa händerna till den ökända "klappa händerna när du är riktigt klar" och bara "jävlas" som dessa små energiknippen kan, har givit mig energi. Ännu återstår dryga en vecka av min ledighet. Jag har ömsom hunnit läsa lite skönlitteratur, där antal hjärnceller som behövs aktiveras varit nära noll (läs: Dan Brown - Begynnelse; Jens Ganman - De som kommer för att ta dig), ömsom hunnit färdigställa min uppsats' diskussionskapitel därtill läst 2/3 av kurslitteraturen för nästkommande inlämningsuppgift. Utöver detta har allt mellan PS4-timmar som promenad-, sällskapsspel- samt fikadito med nära och kära avverkats.

"[...]t.o.m. längre än Pinocchios näsa[...]"

För att inte gå in för mycket på det sociala och personliga, bör jag nu gå in på det som bloggen bör förhålla sig till: ekonomi i allmänhet och investeringar i synnerhet. Året har varit mer gott än ont. Det finns ett par surdegar i väskan men dessa är inget som "stör" mig (förstå mig rätt). Ja, H&M, som följs av Betsson samt Kopparbergs, lyser rödare än renen Rudolfs näsa, men då horisonten är lång; ja, t.o.m. längre än Pinocchios näsa, är detta inget som berör mig nämnvärt. Under de närmaste tjugo till trettio åren kommer nog både ett och ett annat att inträffa och gällande Betsson samt Kopparbergs är jag inte det minsta orolig; ty, rent siffermässigt ser det solid ut. Gällande H&M gäller detsamma, än så länge...

De lärdomar jag införlivat detta år är flera, men främst är det att jag, efter dryga 3,5 år i denna underbara värld, kan lite, mycket lite. Även om jag är trött på min kära vän Sokrates, har den gamle en poäng i sitt resonemang att "ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet". Likt alla lärda samt hyfsat funtade människor försöker jag såklart råda bot på detta (trots det paradoxala att det är omöjligt, för ju mer jag anstränger mig, desto hårdare blir motståndet; jmfr en hydra). Emellertid anser jag mig ha de bästa verktygen; en vilja, ett intresse, trevliga vänner bland bloggare och twittrare, Börsdata samt Värdepappret. Att bli en Yoda, eller för den delen en ung Luke, är inget som snabbt låter sig göras. Det krävs träning, träning och åter träning.

"[...]Då jag ej enbart har ett pommes på tallriken[...]"

De styrkor som jag anser mig ha för att fortsätta utvecklas är en djup ödmjukhet; ödmjukhet till pengar och dess värde; ödmjukhet till mig själv och mina (begränsade) kunskaper. Utöver detta är jag ej rädd att be om hjälp. Att be om hjälp, vilket många likställer med en svaghet, är en styrka som få inser värdet av. Att våga säga: "Nej, jag kan ej detta, men jag vill lära mig det. Kan du hjälpa mig", gör att en utveckling kan ske. Inom den pedagogiska världen benämns detta som den "proximala utvecklingszonen" och stödet för "scaffold".

Det är många bloggare och twittrare som under detta år fått utstå många mail och meddelanden. Då jag ej enbart har ett pommes på tallriken inser jag att de i många fall upplevt en irritation över detta: "Han. Igen!?". Detta till trots har jag alltid fått hjälp och stöd och till alla er som känner er berörda (likt alltid; ingen nämnd, ingen glömd) vill jag rikta ett stort tack och jag lovar att det inte kommer bli bättre nästa år! Det nyårslöftet, tror jag, är ett av de lättaste för mig att hålla.

Hur har året varit och hur blev utvecklingen? Jag använder mig alltid av Lilla Ekonomens underbara verktyg - nnava - då jag gör sammanställningar och utgår från att alla gör detsamma. Om inte; gör det! Kortfattat om räkenskapsåret 2017 kan sägas att det blev likt nedan (samtliga jämfört med 2016 års siffror):

Det totala kapitalet har ökat med 22,5 (37) procent.

Utdelningstillväxten detta år landar på 39 (234) procent. Detta beror till en stor del på att det har blivit många insättningar som har investerats.

Portföljens värde har ökat med 8,79 (17,73) procent. Detta är något som jag är mycket tillfreds med och även om jag inte slog SIXPRX detta år, har jag fortfarande på mig den gula tröjan. Då årets utveckling diskuteras vill jag, mer offentligt, berömma Ägamintid för ett, minst sagt, lyckat år. Jag har tidigare berättat om hur han, bland övriga, har varit, och är, en mycket givande inspiration därtill bollplank.

Sparkvot: Ha!

Portföljens utveckling anno 2017

Portföljens utveckling de senaste tre åren

Hur resonerar jag inför 2018? Här är jag kluven, då jag allt mer har börjat tänka att bygga upp mer i investmentbolag. Jag ser Bure som ett bra komplement till min portfölj, men även Öresund. Sedan vill jag ej sticka under stolen med att jag fortfarande har Ratos på min bevakningslista. Ser jag tendenser till att den skutan börjar röra sig åt rätt riktning, kommer jag ta en, om än liten, position. Dock pekar ej mycket på detta just nu, men senaste insiderköp av Söderberg för lite drygt 10,1 miljoner kronor därtill tillsättandet av Jonas Wiström som VD anser jag vara positiva tecken. Dock tror jag ej på en gammal och hederlig tid á la Arne. Intressant är att Affärsvärlden tagit in bolaget i sin nystartade värdeportfölj. För den som vill få mer fakta om Ratos vill jag, ännu en gång, rekommendera Riskminimerarens adekvata genomgång.

Just Ratos och Öresund är två investmentbolag som jag anser kompletterar de flesta portföljer; Öresund genom att de är mycket aktiva gällande köp därtill sälj, Ratos då de har många onoterade bolag. Dock är det jag nu redovisat än så länge bara tankar. Det återstår att se vad som sedan blir verkstad.

Det finns mycket positivt med att äga investmentbolag, men såklart finns risker. Att köpa och kallt räkna med positiv utveckling är inget som jag råder någon att göra. Förvisso har flera investmentbolag slagit index över en lång tid, men historik är ingen garanti att även framtiden kommer bli densamma. Nedan bilder kan visa vikten av att tänka, men även göra snack av verkstaden gällande långsiktighet. Utöver detta; läs årsrapporter och studera/granska ledningen.

Ratos' utveckling senaste tre åren

Ratos' utveckling senaste fem åren

Ratos' utveckling senaste sjutton åren

Samtliga investmentbolags (av vikt att benämna) utveckling de senaste sjutton åren

Utöver ovan resonemang har jag även (svin)dyra Clarkson samt (inte fullt så dyra) Awardit på bevakningslistan (bra analys från Värdepappret).

När det är nyår tycks en tendens vara att man skall avge löften, som att en måndag i mars, eller för den delen, en torsdag september, inte anses lika passande för detta. Likt världens befolkning tycks lida av en sorts autism den dagen som avslutar ett år är inget annat än fascinerande; "Jag skall bli än mer tjockare", "Jag skall inte tagga ned, utan tagga upp", "Detta år skall jag banne i mig vara jobbets odåga tillika djävul", "Jag lovar att att börja ta bilen istället för cykeln till jobbet" et cetera. Förra året satte jag ej några mål och för detta år är jag inne på samma linje. Då jag investerar mycket nära index har jag ingen förhoppning(!) att slå detta jämförelsemått. Utifrån detta är det då ej heller logiskt att säga "jag skall slå SIXPRX med X procent".

De mål jag ämnar uppnå ligger mer på det personliga tillika professionella planet.
  • Jag ämnar klara av de studier jag återtagit HT17/VT18. Just nu har jag klarat alla examinationer. Klarar jag alla resterande kommer jag bara ha ett år kvar på denna masterkurs i pedagogik.
  • Strukturera upp min tid och lösgöra mer sådan för det sociala. ja, jag skall eftersträva att försöka kunna strukturera min tid än bättre för att kunna göra mer aktiviteter förutom de spontana besöken på stadens gym (enbart för dess ångbastu samt jacuzzi... och yoga, då jag "känner" för det) eller de, ändock få, spontana fikastunderna med vänner. Från att ha varit mästare i manipulation därtill fusk i såväl RISK som Ticket to Ride samt Settlers, har mina kunskaper sinat till en nivå likställd Chansar Mests sparkvot. Det. Är. Inte. Okej! Således - frigöra mer tid till vänner, nära och kära.
  • Göra en resa till Italien eller Frankrike i syfte att ömsom bara njuta, ömsom besöka vingårdar.

Som avslutande ord vill jag ömsom ägna en rad till att gratulera de som detta år valt att självpensionera sig - Miljonärinnan30 samt Utdelningsseglaren, ömsom de som börjar leva drömmen och från vem/vilka jag önskar relativt många blogginlägg de kommande tre månaderna - Vägen Till Frihet. Medan vi övriga ligger utslagna dagarna efter nyår kommer denna frihetsfamilj testa på att leva tre månader i Thailand. Betänk; en familj. Tre månader. I Thailand. Utdelningarna betalar. Är inte detta såväl inspiration som extremt vackert?

Med dessa ord som avslutning vill jag önska alla ett trevligt avslut på detta år och all lycka under nästa års avkastningsjakt!


fredag 22 december 2017

Den Gudomliga julsagan

För cirka ett år sedan, eller för att vara exakt; den 20 december, skrev Lundaluppen en julsaga från Lund. Denna kom att bli uppskattad och detta år tänkte jag fortsätta traditionen och likt Kalle Ankas jul börjar klockan 15:00, publiceras även detta inlägg vid denna tid.

Protagonisten i denna julsaga är allas vår supersparare, Petter. För nytillkomna läsare rekommenderar jag att läsa tidigare inlägg om denne student. Ni finner inlägg nummer ett här, nummer två här och nummer tre här.

Anno 1317 kom ett av världens mest kända verk att publiceras; La Divina Commedia. Författaren bakom detta viktiga verk var ingen mindre än Dante Alighieri. Boken, bestående av 100 verser, är en allegori (likt Lundaluppens julinlägg) och behandlar kristendomens synder och syndare därtill hur vägen till paradiset såg ut. I boken kom Dante att placera sina egna fiender, från staden Florens, jämte de mer kända, såsom Jason och Judas. Vill du veta mer om denne fantastiska författare rekommenderar jag tidskriften Populär Historias lilla artikel som en bra början.

Innan berättelsen tar vid vill jag varna känsliga läsare...

Petters jul

"Till mitten hunnen på vår levnads vandring hade han i en dunkel skog gått vilse och irrat bort sig från den rätta vägen"

Emellertid var Fortuna honom förskonad och mitt bland grönskan fann han sin vägvisare; Hans Benjamin syrsa; hans Vergilius - Aktiestinsen. Vid porten till helvetet, vilket följs av skärselden innan paradiset kan nås, stod han; väntandes med inbjudande ögon. Petter, frusen, undernärd och allmänt vilsen, mötte den äldres blick, stum av förväntan på vad denne kunde ha att säga. Länge hade han önskat sig att få ta del av denne store aktieinvesterares kunskap och nu tycktes önskan ha gått i uppfyllelse. Han antog att han var nödgad att först klara sig genom denna prövning, vilket den rykande porten var första steget till.

"Är du beredd att nå den djupaset kunskapen? Är du beredd att offra ditt liv; ditt allt för detta? Är du beredd att utvecklas och bli en bra ekonomibloggare?".  Petter kände hur obetydlig han var i sällskapet och denna känsla blev ej mindre då "stinsen" var klädd i en rock á la Obi-Wan-Kenobi. "Ja, mästare", svarade han med eftertänksamhet, noga med att inse allvaret i vad han accepterade.


"Väl. Låt oss vandra tillsammans och se ifall du besitter styrkan att ömsom skaffa dig kunskap, ömsom uppnå färdigheten att blogga."

Ytterligare en djup klunk svaldes och Petter tog steget genom porten. Det dröjde ej länge innan de nådde den första av de nio kretsarna. Hettan från den djupaste av de djupaste hålor slog mot hans ansikte och hud för varje sekund och han undrade hur "stinsen" kunde se så oberörd ut, speciellt i den där tjocka rocken. Måste vara erfarenheten, tänkte han.

Till höger om sig fick han syn på de som svettades i den första kretsen. Här fanns de som alltid skrev inlägg med "Denna vecka har jag läst", "Mina inlägg denna vecka" eller dylikt.

"Vad har de gjort för fel", frågade Petter. "De ser så oskyldiga ut." Aktiestinsen svarade att de var detta, men att det fanns en sorts irritation från många andra och att dessa då och då har en förmåga att framhäva och betona sig själva. "Visst kan det vara intressant att veta vad X har läst i veckan, men... allvarligt?", sa Aktiestinsen och mötte Petters ögon. Den senare blev som förstenad. Hade kraften fångat honom? "Sedan finns det de som även publicerar 'Detta har jag skrivit i veckan'. Min fråga till dig; denne som publicerar detta torde väl ha läsare som har fler än en pommes på tallriken?" Petter nickade. "Således torde de också, om de finner det skrivna intressant, läsa äldre inlägg? Eller hur? Och om det är en återkommande läsare torde denne redan ha läst dessa, eller hur? Eller har jag missat något möte?" Petter svalde. Mannen var verkligen den legend som alla medier utgett honom för att vara.

Sällskapet på två fortsatte ned och nådde snabbt den andra kretsen. Aktiestinsen frågade om Petter behövde något i magen, då han såg lite blek ut. "Nej, det är bra". Aktiestinsen frågade ännu en gång och öppnade sin rock, vars inhägnad dolde såväl en som två bratwurstar samt bröd. Detta till trots skakade Petter på huvudet.


"[...]Petter såg frågande på sin Vergilius. Hur kunde det vara möjligt? [...]"

"Var är vi nu", frågade han när de kommit ned ytterligare en nivå och Aktiestinsen svarade med en röst lika lugn som en mästare sig bör.  "Just nu har vi nått den andra kretsen. Här finns de som publicerar månadsavslut femtioelva dagar innan månaden har tagit slut."
Petter såg frågande på sin Vergilius. Hur kunde det vara möjligt? Hur kan man publicera ett resultat innan tiden har löpt ut? Hur skulle det se ut om H&M kom med sitt Q4 i december?
"Du måste akta dig för detta. Det är inte bra. Ömsom signalerar det 'jag har inget att skriva om så det får väl bli en rapport', ömsom att personen i fråga är het på gröten." Petter sög åt sig den vises kunskap.

De fortsatte och på trappan ned till tredje kretsen berättade Aktiestinsen att allt prat om gröt gjort honom hungrig. Likt han vore en jediriddare hade han snabbare än Lucky Luke hinner dra, tillagat varsin bratwurst, vilka han överöste med medhavd, gammal surkål och, såklart, senap och ketchup. Mätta och belåtna begav de sig till tredje kretsen.

"Vilka befinner sig här", frågade Petter och kunde ej undlåta sig en sur, illaluktande rap. Aktiestinsen gav honom en blick som såväl både signalerade "lugn, du gräshoppa" som "kan du ingenting, jubelidiot?".

"Här befinner sig de som publicerar inlägg á la 'Jag har haft jobbig tid de senaste två månaderna och detta har gjort att det ej blivit några inlägg men nu är jag tillbaka'. Sedan dröjer ytterligare en månad eller två till nästa som går i exakt samma anda." Petter, nu än mer frågande. "Men vad är det dåliga med det?" Aktiestinsen tittade med en blick som till och med den gamla "Buffe" skulle bli skakig inför. "Förvisso inget fel, men frågan är varför man har en blogg om man ej har tid? Och om man har som syfte att främst skriva för sig själv blir ju frågan varför man då ber om ursäkt. Vem ber man om ursäkt till? Sig själv? I sådana fall borde man ej be om ursäkt utan ringa en läkare och be om medicin mot schizofreni. Har man sedan en blogg med syfte att skriva för andra kanske man ändå bör tänka på att inte bara skriva om hur ledsen man är att man ej har tid att blogga. Det är inte paradoxalt - det är motsägelsefullt!" Petter höll inte riktigt med, men visst; Aktiestinsen var ju Aktiestinsen och inte kunde han ha fel?

"[...]Vänta här. Jag skall bara gå in och titta till börsen på text-tv[...]

På vägen ned till den fjärde kretsen stannade de vid en stuga som vaktades av Mästarens husdjur: Kerberos. "Seså, lugna ned dig. Seså, maka på dig", sa den lärde och hunden var ej sen att lyda. "Vänta här. Jag skall bara gå in och titta till börsen på text-tv. Och vattna blommorna. Det är förjävligt vad vatten de kräver i denna värme." Medan "stinsen" gjorde detta passade Petter på att ta några turistfoton att visa upp för nära & kära då han väl kom hem; om han kom hem. Han skyndade sig även att kolla twitter, men märkte snabbt att inget nytt av vikt hade hänt i världen. Detta kunde han tolka sig till att det var en och samma person, som under förmiddagens fyra första timmar hade hunnit med ett dryga femtontal tweets, vilket förvisso var att räkna som dennes standard, om allt mellan att det "var en underbar dag" till att berätta om att denne hunnit äta matlåda och vila OCH hunnit se på något videoklipp om någon annan stor och känd bloggare som varit med i Dagens Industri.

Då hans Vergilius var klar med sina bestyr, fortsatte de två ned till krets nummer fyra.

Petter, som hittills varit likt Candide; obotlig positiv och med en blick som negligerade allt, blev nu berörd, då han såg de stackars satarna som torterades och blev utsatta för en pina värre än att tvingas lyssna på Aqua med deras "Barbie Girl" en hel fredag. Utan alkohol. Och utan andra substitut.


"Vilka är dessa stackars satar som jag ser lida likt Paul Sheldon?"Aktiestinsen gav av en sur tillika kraftig rap utan att ursäkta sig. "Här befinner sig de som publicerar inlägg á la 'Spartips' som någon annan, och som någon innan denne, och som någon innan denne, och som någon innan denne, och som någon innan denne... ja, du förstår, publicerat innan denne. Hur många gånger har du ej läst om att matlåda, billigt telefonabonnemang, köp storpack, titta i reklamblad, köp kort-datum och/eller 'bäst före' och så jävla vidare?'" Den Store suckade. "Förvisso är jag gammal och har sett det mesta, men sällan har jag sett så många inlägg likt dessa. Vem förstår ej att matlåda är bättre om man önskar uppnå en sparkvot på 99 procent?! Därtill, tänk på att många av bloggarna och dess läsare är ett stängt sällskap. Ytterst sällan hamnar personer som inte är ekonomiskt intresserade här. Således predikar många för redan frälsta och vem av dessa är inte medveten om dessa spartips?!"

Petter ryggade till, då han märkte att hans idol; hans förebild; hans Vergilius, höll på att förvandlas till en ond liten djävul. Emellertid visste han bättre än att integrera. Istället nickade han lugnt.

"Jag pallar ej stanna här. Kom, låt oss bege oss en trappa ned. Är det okej för dig om vi tar hissen? Du måste förstå att mina knän ej håller samma standard som för ett par år sedan. Nämnde jag förresten att hissen är skapad av Kone - ett fint bolag. Vill ej ge tips men... köp detta fina finska bolag. Eller Savaria. Även de är ett fint bolag. Men som sagt, vill ej ge tips..."

Petter tog fram sitt anteckningsblock och skrev hastigt ned detta explicita köpråd, som inte, paradoxalt nog, var ett köpråd.

"[...]Tillsammans med den gråbruna jedirocken blev konstrasten något som till och med den mest färgblinda skulle rygga undan från[...]

Hissen var möblerad likt en limousin. ty här fanns air condition, pampiga och nästan hallickinspirerade rosafodrade fåtöljer. Mellan dessa stod ett runt bord, varpå en flaska champagne stod i en ishink. Petter visste att han borde undvika alkohol, speciellt då han gick på tung medicin sedan hans tråkiga vistelse på Liseberg; en händelse som inte bara tvingat honom att bli sjukskriven på obestämd framtid, utan även att ändra på de prognoser han hade för sin pengamaskin. Även om förstnämnda sved, var det ingenting emot vad sistnämnda gjorde.

Aktiestinsen satte sig ned i en rosa fåtölj. Tillsammans med den gråbruna jedirocken blev konstrasten något som till och med den mest färgblinda skulle rygga undan från. "Ta för dig", sa han medan han serverade sig själv en kubansk cigarr. Petter tackade artigt nej och slog sig ned. "Klokt, du är ung och skall inte förstöra din kropp och organ med dessa gifter. Dock bör du överväga att investera i det. Vill ju inte ge köpråd men... ja, spel, tobak och sex säljer alltid, oavsett konjunktur. Titta gärna på Swedish Match eller Kindred. Gillar du våghalsighet kanske Betsson passar bättre? Gällande sex skrev Värdepappret om RCI Hospitality Holdings. Men, som sagt, jag vill ej ge köpråd", avslutade den Store och tog ett djupt halsbloss. Petter tog återigen fram sitt block och skrev: "Köp spel och tobak. Och sex(?)", lade han till i slutet med ett understruket frågetecken.

Hissen plingade till och när dörrarna öppnades slog hettan dem röda i ansiktet. En röst, som lät förvånansvärt likt Leif "loket" Olssons, önskade dem välkomna och hoppades att deras resa varit till belåtenhet.

"[...]Fan vad gööööött[...]"

"Känner du doften?" Petter stod oförstående. Förutom doften av helvetiska lågor, svett från de dömda och röken från cigarren kände han ingenting. Dock ville han inte göra den Store förnärmad. Följaktligen nickade han.

"Det är doften av den femte kretsen. Här sliter de som postar inlägg såsom 'Fan vad gööööött. Semester och det skall firas med en ööööööl' eller 'Idag är det fredag och jag skall bara njuta.'"
Petter blev häpen. Hur många inlägg likt dessa hade han ej läst de senaste åren. Dock hade han aldrig tänkt hur detta var, eller för att vara korrekt; inte var kopplat till ekonomi. Förvisso kanske någon ville skriva av sig, men var det då ej mer ett sorts bekräftelsebehov som mer skulle lämpat sig som ett facebookinlägg? Han tänkte tillbaka på den "gyllene eran", då giganter likt 4020, Ägamintid, Lundaluppen, Stockman, Gustav, 4020, Spartacus med flera regerat. Hade någon av dem publicerat inlägg likt dessa? Nej.


"Kom igen. Här kan vi inte stanna. Jag fryser. Låt oss bege oss ned till sjätte kretsen, för där händer det alltid något roligt!" Den Store såg på Petters ansiktsuttryck att denne fattade lika mycket som envar Fingerprintsektmedlem. "Förra veckan hade vi besök av såväl den spanska inkvisitionen som experterna på börssnack!" Petter såg hur den Store kände en stolthet i detta.

"Hur kommer det sig? Jag menar, vad gjorde de här?" Han möttes av ett hånleende lika stort som Magdalena Anderssons, då hon fick igenom den höjda skatten på schablonkonton.

"Jag har startat ett hotell där jag erbjuder spa- och konferenspaket. Riktigt uppskattat och, enligt mig, prisvärt. Jag har hyrt in Ikeas korvförsäljare, därav alla wurstar i min rock, och jag hoppas få min första stjärna i Michelinguiden inom en snar framtid. Bokningarna väller in. Nästa vecka kommer Theresa May och J-C Juncker hit. Dock har de bokat rum i fingerande namn, så sprid ej denna information." Han gav Petter en armbåge och blinkade med ögat så tydligt att en blind hade kunnat uppfatta den.

På vägen till den sjätte kretsen behövde Aktiestinsen besöka herrarnas och medan denne uträttade sina behov passade Petter på att försöka smälta (haha) allt han hittills sett. Var han i blogghelvetet? Med Aktiestinsen som sin Vergilius? Vad innehöll dessa mediciner egentligen? Och mer viktigt; kunde han få fler?

"[...]Handen på hjärtat nu, grabben. Hur ofta de senaste åren har du inte läst inlägg likt dessa? [...]

Likt vilken pensionär som helst var blåsan snabbt tömd och innan Petter hunnit bokstavera "utdelningshistorik", vilket det stod på den skylt som hängde över porten till nästkommande anhalt, sträckte den Store fram en ny bratwurst. Du måste äta. Fattar du hur mycket kalorier du förbränner, ursäkta ordskämtet, härnere? Här! Den kommer från min privata kock."

Petter tog emot det som skulle föreställa en bratwurst och tvingade sig att le medan den sakta förstördes mellan hans tänder. "Gott", tvingade han sig att säga medan stanken av gammal surkål fick hans näsborrar att skälva.

"Som du kunde läsa på skylten huserar här de som publicerar inlägg likt 'Castellums utdelningstillväxt', eller, för den delen, Skanskas eller Latour eller vilket annat jävla storbolag som helst." Petter kunde inte låta bli att fråga om även detta. "Ja, förvisso är det inget fel med att posta inlägg likt dessa, men hur många har inte redan gjort det? Handen på hjärtat nu, grabben. Hur ofta de senaste åren, förlåt; det senaste året, har du inte läst inlägg likt dessa? För bövelen - om jag vill ha fakta likt detta går jag in på börsdata.se och sedan är saken klar. Case closed, liksom. Jag tror jag läst om Castellums och Disneys utdelningshistorik minst fyra-fem gånger detta år på ett par bloggar. Snart kan jag ta mig tusan rabbla dem utantill."

Petter stod förstummad. Han var verkligen den Store med ett stort "S". Han blev med ens påmind om att han säkert hade läst om X:s bolags utdelningshistorik ett tiotal gånger bara detta år. Och detta från flera olika bloggare. Av någon konstig anledningen tycktes Castellum vara populärt. Varför visste han, men ändå. Varför inte lite variation, såsom JM eller... Fingerprint, den kortaste utdelningshistoriken sedan Jesus vandrade på jorden?


"Kom igen, jag har inte hela dagen på mig. Om en timma skall jag möta miljöinspektionen. Något tjafs om råttor i köket, gammalt kött tillika surkål. Kommer ej ihåg detaljerna, men jag har sålt av en del av min portfölj och lagt likviderna i en fysisk sådan. Besöket från inspektionen blir nog ett snabbt sådant."

Sällskapet på två kom fram till en rulltrappa. "Som sagt; vill ej ge köpråd, men Kone." Petter nickade. Han skulle verkligen kolla upp detta finska bolag. När han var ung hade han älskat finska pinnar tillsammans med mammas rabarbersaft, så varför skulle inte grannlandet kunna konstruera rulltrappor och hissar?

"Ahh, sjunde kretsen", sa Aktiestinsen med en belåten röst. "På något sätt har jag alltid gillat siffran sju. Sju dagar, sju underverk, regnbågens sju färger, snövit och de sju dvärgarna, sju dödssynder... ja, du fattar. På något sätt har jag alltid gillat denna krets mer än övriga."

Petter stod förstummad; ovetandes om han skulle nicka, säga något eller göra något annat tecken på "konfirmation".

"Ännu en gång snackar jag goja. Seså, gå fram och beskåda den sjunde kretsen där de som postar samma inlägg igen och igen och igen, eller inlägg om samma sak men med andra ord gång på gång. Jag hade lite tid över för ett par veckor sedan och såg någon som hade postat ett flertal inlägg om att man måste se över sitt telefonabonnemang. Jag räknade till minst tre sådana inom loppet av 2 månader. Därtill finns det de som postar om hur index gått de senaste femtioelvatusen åren samt vikten av långsiktighet flera gånger om året. Vad tror de om sina läsare? Att de är lika imbecilla som hunden Ratata. Förvisso fakta som tåls att upprepas, men jag har alltid uppskattat vikten av måtta, som Churchill sade."

"[...]Som de säger på andra sidan ån: 'come on, give me a break'[...]

Petter, något kunnig inom ämnet historia, höjde blicken, vilket uppmärksammades av den Store.

"Okej, det var påhittat av mig, men du fattar. Efter att ha läst om Anna Books eller Kicki Danielssons viktminskning en gång har jag den kunskapen och känner att jag ej behöver den något mer. Detsamma gäller om långsiktighet. Okej, en eller två gånger om året kanske det tåls att upprepas, men seriöst..."

Petter, vars liv kretsat kring ord såsom "långsiktighet", "sparkvot", "matlåda" med mera kände sig först besvärad, men kom snabbt på andra tankar. Aktiestinsen hade en viktig poäng.

"Men jag har läst att psykologer ofta säger att man måste upprepa och gång på gång intala sig vissa 'sanningar'", sade han med en rätt så säker röst.

"Absolut, men kom igen - du predikar för redan frälsta. Hur ofta behöver du berätta att Jesus ömsom gjorde vin av vatten, ömsom botade spetälska? Alla kan denna historia likt berättelsen om 'Buffe' och hur han har gjort sina aktieägare till miljardärer. Som de säger på andra sidan ån: 'come on, give me a break'. Ännu en gång; alla skribenter predikar för redan frälsta. Därtill finns det ju fiffiga kategorier som 'tidigare inlägg' eller så, som nya läsare kan hitta och läsa."

Petter sög åt sig varje ord. Den Store hade talat. Och det talade var... träffande.

"Ähh, kom igen. Här kan vi ej hänga. Titta bara på dem; där står de; fastkedjade med miner mindre muntra än Pennywise. Jag blir nästan deprimerad."


Petter, som knappt hunnit ta turistfoton till sitt album vågade ej säga emot. Visst ville han besöka krets nummer åtta, men han tyckte allt gick så snabbt. Hur länge hade han varit här? Var han verkligen här, eller var det medicinen som transporterat hans sinne till denna värld? Osäker, tvivlande och rädd att vare sig säga 'bu' eller 'bä', följde han den Stores ord.

Efter ytterligare en korv... med surkål, begav de sig ned till den åttonde kretsen. Petter tittade på sin idol och undrade hur denne kunde motstå värmen i sin jedirock. Måste vara erfarenheten, tänkte han. Eller åldern. Äldre människor fryser ju twenty four seven.
Plötsligt slogs han av insikten; han skulle bli nödgad att göra om sin kalkyl. Igen. I sin ekonomiska kalkyl  hade han räknat med att ha minimal värme hemma för att maximera såväl inköp som sparkvot, men slogs just nu av att ju äldre han skulle komma att bli, desto mer skulle han frysa. "H*****e" ekade inom hans skalle.

Då de nu bara hade två kretsar kvar upplevde Petter att, i brist på ord, inredningen blev allt mer spartansk och, i sammanhanget, ortodox. Kala väggar pryddes här och var med några kedjor, skelettdelar, utklipp från Playboy och så vidare. Tillsammans skapade detta en isande känsla längs med hans ryggrad. Speciellt då utklippen var från sjuttiotalet. Tidigt sjuttiotal.

Med en neoskylt mäktig nog att utklassa valfri sådan i Las Vegas. Med röda och gula bokstäver, samtliga blinkade, kunde han läsa: "Antal följare på twitter därtill läsare på bloggen".

"Ja, som du ser huserar här de som postar inlägg där de tydligt och sakligt, samt med ett slag för bröstet så hårt att Hesa Fredrik skulle framstå som lägsta möjliga decibel, redogör för att de nu minsann uppnått 2000 följare på twitter eller snittar 3000 läsare i veckan på bloggen. Du vet; en sådan fakta som man dreglar av att läsa." Petter hade svårt att uppfatta om det var ironi, men då han såg den Stores minspel kändes intuitionen helt rätt. Visst hade han läst inlägg likt dessa flera gånger den senaste tiden och varje gång hade han såklart gläds med berörd, men samtidigt känt "... och?".


"[...]Skulle de ej nappa har jag Ratos inbokat på dagen därefter och där lär jag ej gå bet[...]

Aktiestinsen hängde sig över räcket för att se längs med det branta stupet. "Titta, där nere håller jag på att bygga ut kretsen. Vi uppnådde full kapacitet för ett par veckor sedan och någonting säger mig, speciellt efter detta år, att fler snart kommer att göra övriga sällskap. Det blir fina pengar! Nämnde jag att jag har anlitat NCC och Bonava? Bra firmor! Vill ej ge köpråd, men..."

Petter vågade sig inte på att hänga vid räcket men flyttade sig i alla fall närmare. Hettan steg och medan han skådade genom sin kamera kom helt plötsligt en bränd och halvsmält marshmallow upp.
"Inget slår helvetets marshmallows! Jag har bjudit in EQT i morgon för att diskutera min affärsidé. Skulle de ej nappa har jag Ratos inbokat på dagen därefter och där lär jag ej gå bet. Således är saken redan klar. Vill ej ge investeringsråd, men... håll koll när IPO:n annonseras; McHellows. inc. med sin ticker 'HELL'."

Petter tog emot den brända godisbiten. Även om den ej såg aptitretande ut var smaken himmelsk, eller helvetisk, för att vara mer korrekt. Vad var hemligheten? Bara den ständigt levande elden, eller var det något annat? Någon krydda eller annan ingrediens? Ännu en gång tog han fram sitt anteckningsblock och skrev: "investera i McHellows. inc.?".

"Min plan är att anlita Stefan och Karl-Johan Persson, då de tycks vara bra på att elda. Om det ej är kläder är det kapital och hittills går det ju ej klaga på deras resultat. Uppdrag granskning samt miljarders miljarder i tappat börsvärde - det kallar jag klass! De kommer passa likt Judas i helvetet, ett ordspråk jag just nu har inskickat till den Svenska Akademin i syfte att komma med i nästa SAOB och SAOL."

"[...]Vill ej ge köpråd, men[....]

Aktiestinsen var rastlös och Petter märkte att den Store var stressad. Säkert hade den Vise mycket på schemat och således ville han ej vara den som höll honom tillbaka. Kanske skulle han få möjlighet att gå på en egen sightseeing när turen väl var över?

"Till den nionde kretsen måste vi ånyo åka hiss, för trappan ned rasade i morse, då jag hade besök av Finansinspektionen. Passande skulle säkert vissa säga och framför allt John och Johan "dr. Baisse" Isaksson. Kanske var det ett tecken?"

Petter visste ej om det var en retorisk fråga, men valde ändå att nicka.

"Bara bra att skiten ramlade. Dels kan jag då klämma ut lite försäkringspengar från Protector, dels anlita NCC för mer arbete. Nämnde jag att jag ligger tung där? Vill ej ge köpråd, men... Äh, nu snackar jag för mycket igen. Kom igen, mot hissen."

Efter samma rutin likt innan; champagne, en kubansk cigarr, Leif "loket" Olsson och en Ikea-korv, kunde de skåda ut över den sista och hemskaste kretsen. Petter hade fått sig tilldelat ett par solglasögon, för ljuset här var för mäktigt för en oinvigd. Detta gällde ej den Store, som inte var mer berörd än tidigare, dvs. inget.

"Vet du vilka som hamnar här?"

Petter hade sett skylten då de steg ut, men spelade ovetandes.


"Här hamnar alla som kör med clickbaits. Usch... jag avskyr verkligen sådant och jag förstår att just den nionde och sista kretsen är till för dem. Vad är det svåra med att skriva en korrekt och passande rubrik/titel? Jag menar; inte fan skrev Astrid Lindgren, may she by the way rest in peace, 'Kappsäck till bredden full med cash och en lilla gubbe'? Nej, hon skrev 'Pippi Långstrump' som titel, om du nu ej hade koll på det, för berättelsen/boken handlade om det. Inte om den lilla detaljen om hennes kappsäck med pengar eller vita häst. Detta var ej det centrala, tack gode Gud, för vem vill läsa om en kappsäck med pengar och en vit häst som heter lilla gubben? Var är 'storyn', liksom?"

Petter hade lite svårt att följa med i resonemanget, men trodde sig ha en ändå förstå en gnutta av det sagda.

"Som sagt; akta dig för clickbaits. Det är farliga saker och har du en gång börjat så... ja, du kan utveckla ett beroende som inte ens Dr. Phil kan bota dig från."

Petter sög åt sig kunskapen från den Vise och passade på att ta upp sin kamera. Fotona planerade han att hänga vid planschen "Live free or die spending". Han skulle bli Sveriges bästa ekonomibloggare."Jag vill ej vara den som är den, men schemat är fullt och... ja, du vet. Locket skall läggas på brunnen, stian skall skuras å sånt."

Petter förstod. Han hade fått sig kunskaper få förunnat; nästa som en... ja, nästan som en julklapp.

De begav sig tillbaka mot hissen och när dörrarna stängdes såg Petter grävmaskiner vid horisonten och undrade vad de grävde.

"Maskinerna? Ahh, affärerna går så bra just nu så jag har tänkt att bredda verksamheten. Du vet, tillväxt liksom. Inom ett år ämnar jag öppna den tionde kretsen."

"Men... vad kan vara värre en clickbaits?!"

"Förvisso, men kom igen. Jag tror du vet och är du osäker kan du ju i alla fall Chansa..."fredag 15 december 2017

Årsavslutning portfölj

Från början var min plan att författa ett inlägg där jag redogjorde för de sedvanliga fakta som sig bör i slutet av ett år. Dock märkte jag, föga förvånande, att det skrivna blev längre och längre och längre, precis likt Ferdinand blev större, och större, och större. Således kommer det att bli två inlägg som presenteras. I detta ämnar jag redogöra för hur portföljen ser ut samt vilka inköp och försäljningar som har gjorts. Anledningen att jag publicerar detta nu är att inget kommer att ändras samt att ett annat "julinlägg" kommer publiceras den 22/12, då jag har tagit på mig att detta år avlasta Lundaluppen och dennes jul i Lund, som publicerades förra året.

Då julen snart nalkas är det såklart på plats att önska alla en god jul. Julen för undertecknad kommer spenderas på hemmaplan med familj och släktingar. Detta blir också min brorsons första jul och är det någon sol som skiner starkare än övriga för mig just nu, är det just han. I julklapp skall han få lite blandat, men även lite aktier/fonder. Bland annat finns sedan tidigare Avanza zero, Protector, OmniCar och Kopparbergs i hans väska. Det lutar åt att ta in en global indexfond just nu.

Skanska valde jag att sälja då jag redan äger dem via Industrivärden. Jag vill komma bort ifrån att äga ett bolag x2. Emellertid är jag tveksam till att sälja SHB, då jag verkligen ser dem som en av Europas mest stabilaste banker. Därtill har de en fin tillika stigande utdelning. Jag säger ej att jag inte kommer att avverka dem, men jag säger ej heller motsatsen. Att jag även tog in NCC till ett, enligt mig, mycket aptitligt pris, var också en anledning till att jag valde att avverka Skanska. Att dubbeläga bolag behöver ej vara något dåligt och jag ser både för- och nackdelar med det. I detta fall valde jag att "använda" nackdelarnas argument.

Skanska, som köptes in för 171 kronor och såldes för 185 kronor, såldes med en vinst på ca 17 procent inklusive två års utdelningar.

Protector, som köptes in på 69 NOK, kom att säljas på 92 NOK. Detta är ett mycket fint bolag med en mycket kompetent, erfaren och målmedveten VD. Det "jarl Sverre" har gjort med detta bolag är inget annat än imponerande. Jag anser att hans/styrelsens val att slopa utdelningen för att öka kreditvärdigheten i England är det rätta. Jag tror även att kommande års sådana kan komma att slopas. För detta kommer bolaget att växa och bli än mer starkt, vilket enkom och såklart är positivt. Emellertid måste jag hålla mig till min strategi, vilken är att erhålla årliga, och gärna ökande, utdelningar. Detta var anledningen till att jag avverkade bolaget. Att bolaget ännu en gång skulle hamna i min portfölj ser jag ej som osannolikt.

Nilörnsgruppen har varit ett innehav som spridit solsken i portföljen. Trots en tråkig Q2 tillika Q3 har bolaget givit mig ca 80 %, inklusive utdelningar, i avkastning sedan inköpet i mars 2016. Detta bolag hade jag aldrig hittat utan Ägamintid därtill Värdepappret, vilka jag riktar ett stort tack till. Jag såg aldrig bolaget som ett långsiktigt innehav, utan min horisont var 2-5 år. Anledningen att jag sålde tidigare än detta beror på att jag såg att pengarna kunde jobba bättre i andra bolag. Därtill har jag kommit att bli mer och mer tråkigt (en sanning med modifikation; ty jag försöker att bli tråkig). Nilörngruppen kan absolut växa och bli större än idag, men att på enbart 1,5 år hämta hem 80 % i vinst, där risken varit liten relativt vinsten, var ett beslut där där tvivlet besegrades relativt lätt.

För likviderna från ovan nämnda försäljningar samt de medel som tillkommit via vanligt löneslaveri har flera bolag köpts in. Jag håller mig till den del av utdelningstron som säger diversifiering. Forskning, framlagd av flera bloggare, visar att en fokuserad portfölj tenderar att växa och prestera bättre än en väska innehållande + 15 bolag. Dock är jag ingen som vare sig har kunskapen eller tiden att jobba med en fokuserad portfölj. Viljan finns, ja, men hindren är, för tillfället, fler och starkare. Således är min strategi att sprida mina investeringar i flera bolag som verkar inom flera branscher. Jag är fullt medveten om att det finns nackdelar med detta förfarande, men likt hermeneutik finns ingen korrekt tolkning.

Min uppfattning är densamma som allas vår George, aka. 4020, att man mycket väl kan bruka "intelligent investering", vilken han på ett mycket bra och pedagogiskt sätt redogör för i podden #pratapengar. Gällande George vill jag även rikta ett extra stort tack till honom. Detta då han är blixtsnabb på att svara på frågor, är serviceinriktad som få samt är en sann eldsjäl inom la economica mundi. Sidan som han driver med en kollega - Börsdata - är en sida som jag finner ovärderlig. Och nej, jag får inte någon summa e.d. för detta omnämnande. Ej heller har jag någonsin tagit ut några reklampengar e.d. från denna blogg. Jag har inget behov eller intresse av att bli någon ny Blondinbella eller Kissi eller vad de nu heter.

I slutet av sommaren kom jag att finna denna som redogör för de bolag som står bäst lämpade för att fortsätta köpa tillika växa inom läkemedelsbranschen. Detta ledde till en förkovran i flera av dessa, vilket slutade med investeringar i Novartis, Sanofi samt Glaxosmithkline. Gällande dessa bolag finns multum att säga men för den som är intresserad rekommenderar jag The Motley Fool samt 4 traders (länk till GSK. Länk till Novatis. Länk till Sanofi).  Trots att GSK har liten kassa och en stor skuld tror många att de kommer fortsätta ha sin höga utdelning. Själv räknar jag med en sänkning och att bolaget blir mer sunt och starkt. De har nu kommit att få en positiv VPA och jag ser att denna kommer fortsätta vara positiv. Alla tre bolagen har bra och stabila kassaflöden därtill starkt historik. Gällande Sanofi har de stark och växande expansion mot tillväxtmarknader, där jag, tyvärr, befarar att diabets kommer att öka. Därtill har de en bra och stabil balansräkning och deras historik är ej att förkasta.
Argumenten för Novartis är likande; mycket i pipelinen, bra kassaflöde samt en fin historik. I samtliga av dessa bolag förväntar jag mig ej någon kursrusning á la Fingerprint anno 2015 (och självklart hoppas jag ej på dess antonym anno 2017). Dock ser jag stabila utdelare i en bransch jag enbart hade en fot i via Investors innehav i Astra Zeneca och i dessa investeringar var det just det jag önskade.

NCC kom, som ovan nämnts, köpas in på 179 kronor. Därefter kom en ny vinstvarning lillördagen den 13/12, då jag ökade med en femtedel av summan som användes vid första inköpet. Denna ökning gjorde på 161,2 kronor. Vad finns att säga om bolaget? Tillfälliga problem i ett annars mycket fint och välskött bolag. Fin och stark balansräkning, stabil historik et cetera. Hoppas nu att en ny VD fyller rollen som just VD och tittar på hur Peab löste sin "kris". Ja, bostads- och byggbranschen är i gungning och det kommer den vara flera gånger de närmaste femtioelva åren. Således inget nytt på västfronten. Jag vill tacka Vägen Till Frihet för att han uppmärksammade mig på att titta närmare på detta bolag. Kan de bli ett nytt "Peab", som reste sig ur askan likt en fågel Fenix? Det återstår att se och resan kan mycket väl bli lång. Utifrån vad jag har läst och tolkat är den värd biljettpriset.

Även om jag själv inte är mycket för bling bling, men många andra tycks vara det och det verkar som att det inte bara gäller i västvärlden, utan även i Asien och Afrika. Sedan Värdepappret, Aktieingenjören samt Värdeinvesteraren förgyllt oss läsare med rikliga och, min sagt, välskrivna analyser om Pandora hade jag ej svårt att bilda mig en uppfattning. Jag anser att det ej finns mer och säga och således kommer jag bespara dig lästid. Ser dock relativt höga risker i detta bolag, i alla fall för stunden. Detta har gjort att de har fått en relativt liten vikt i portföljen.

När jag studerar börsen och hur olika bolag gått mot index i ett historiskt perspektiv, har de flesta investmentbolag slagit detta. Redan finns Investor och Industrivärden i väskan, men jag vill gärna ha fler och då några som inte är likt nuvarande. Visst vill jag ha Latour, men där finns mycket industri, vilket är en bransch som just nu är varmare än McDonlads kaffe och jag vill ej råka ut för en "stämning". Ett bolag som alltid tycks handlas till premie är Öresund, men även Creades. Gällande det sistnämnda har jag länge velat äga. Bolagen de har är mycket intressanta och jag gillar framför allt Apotea, men även Note. Därutöver verkar Tink vara en produkt att räkna med, även om jag själv har svårt att se "varför". Här finns en erkänd tillika extremt kunnig ordförande i Sven Hagströmmer samt en duktig VD. Historiken visar att de har lyckats köpa och sälja bolag vid rätt tillfällen. Även om denna ej borgar för samma framtid, stärker den mer försvagar. Visst; Avanza står för ca 30 % av substansen i Creades, men då jag ämnar äga över en lång tid kommer detta säkert vara såväl högre som lägre. Premien till trots köptes detta bolag in för 274 kr, dvs. 2 kr över senaste substansen.

I över 70(!) inlägg har jag, och många andra, fått läsa om BMW hos en av bloggosfärens mest uppskattade skribenter: Gottodix. Efter denne har nu även Lundaluppen skrivit några inlägg om detta anrika bolag och efter att ha läst dessa samt alla kommentarer, har jag kommit bli alltmer övertygad om att det finns ett "case" här. Länge var jag avig och detta beroende av flera anledningar. För det första tycks det som att ingen biltillverkare bakar sina bilar med rent mjöl, vilket bland annat Wolkswagenägarna har fått erfara. Därtill är det elbilens frammarsch. Jag har länge haft som tro att Tesla är de som intar en roll likt en avantgardist, men att truppen, dvs. de "stora" tillverkarna, såsom BMW, Toyota, Nissan med flera, ser, lär sig och gör det bättre, smidigare och billigare. Om detta blir en sanning vet endast kaffesumpen, för inte ens bolagen själva vet det. Dock kan konstateras att det just nu är som en sorts kapplöpning mot El Dorado, där först fram får äran att inte bara öppna portarna till den gyllene staden, utan även stänga och låsa innan övriga hunnit fram.
Ytterligare ett bekymmer är frågan om samåkning och bilpooler. Kommer dessa att bli en verklighet? Ja, det tror jag och detta kommer såklart att leda till mindre producerade bilar. Men... kommer familjen Svensson vilja använda samåkning på bilsemester? Hur är det med dem som bor i små byar ute på landet? De som bor i "öde" förorter som dagligen är beroende av bilpendel och jobbar på oregelbundna tider? Ja, dessa är i minoritet jämfört med den "avarage joe" vi ofta syftar till, men ändå några att räkna med. Därtill kommer det ta tid med såväl lagar som att införa bra och tillförlitlig infrastruktur. Mycket känns inprisat och när priset var (är!) så billigt, hade jag svårt att stå emot.

Det sista bolag att redovisa som inköp sedan senaste portföljsuppdateringen är Nobia. Jag kom först att läsa om det då min nemesis, eller frände (välj själv), Chansar Mest, köpte in bolaget. Jag kom att bli nyfiken men efter min research var jag länge tveksam.
Det finns mycket som ser mindre bra ut i detta bolag. Sedan 2008 är vinstmarginalen något negativ (529 vs. 519) och de har flera år haft negativ sådan.

Källa: Börsdata

Källa: Börsdata

Dock finns också mycket som är lockande. Stigande kassaflöde, hög ROC, låg nettoskuld och en soliditet på dryga 50 procent är några av de positiva faktorer med bolaget jag har funnit. Därtill har jag för mig att Schloss sa att man skall köpa då det är billigt, för bra saker tenderar mer ofta än sällan med tidens gång att hända. Att bolaget är nedtryckt beror på många saker. Då de är Europas ledande köksspecialist är de förknippade med bostäder och bostadsbyggande. Således är de lika påverkade såsom de som såväl distribuerar som bygger bostäder av bostadsmarknaden volatilitet. Därtill har de cirka 50 procent av sina intäkter från Storbritannien, vilket marknaden ej gillar då denna ö:s rojalister har bestämt sig för att lämna EU. Emellertid får vi se hur det blir med den saken och blir den av är jag fullt övertygad om att det blir en mjuk och ej hård "Brexit". En mjuk Brexit, fortsatta låga räntor som sedan, så sakteligen, stabiliseras och ett bostadsprisfall som inte blir av så är saken biff eller tofu, om du är vegetarian. Förvisso är bolaget cykliskt, men att döma av alla "snålbloggare" skall ju cykel vara att föredra(?).

Källa: Börsdata

Det har skett många insiderköp, men å andra sidan meddelade Latour, anno 2015, att de ämnar avverka sitt innehav. Detta ser jag som en tråkig fakta, då det är en trygghet att ha ett sådant starkt investmentbolag i ryggen. Dock har Nordenstjernan ökat och det rejält med 1,5 miljoner aktier. Detsamma kan sägas om VD Morten Falkenberg, som den 11/12 ökade med 25 000 aktier, vilket är ca 1,7 miljoner kronor.

Avanzas "Placera" har skrivit flera analyser detta år (här, här och här). Om det beror på om de rekommenderade köp i början av årsskiftet och sedan dess är över minus 35 procent och således ämnar att slåss för sin sak eller ej, låter jag vara osagt. Emellertid sitter jag nu i samma båt som dem, dock mindre blöt. Och, jag är även mindre blöt än Chansar mest, då jag köpte på 68 SEK. Bara det är ju värt att fira. Då det ej fanns mycket likvider är bolagets vikt i portföljen lätt. Detta kommer, förutsatt att inget drastiskt förändras, att åtgärdas då tomten kommer den 22/12.

Hm... förlåt, menade såklart H&M, som i Hennes och Mauritz. Dagens siffror som bolaget gav som julklapp kom att lämna en mycket bitter eftersmak. Jag har varken ökat eller sålt, utan vill ha mer fakta från bolaget. Jag står fast vid att jag vill ha bort K-J som VD (förra veckans inlägg) samt att även styrelsen måste agera mer kraftfullt. Att döma av dagens siffror är det tydligt att bolaget har missbedömt och/eller tagit för lätt på den omställning som just nu sker (eg. har skett) - "disruption theory".
Jag ämnar vara långsiktig och då jag är, förhållandevis, ung, anser jag mig ha råd att ligga kvar; ty tiden är på min sida. Emellertid vill jag också betona att jag ej är gift med bolaget och skulle denna negativa tid fortsätta och t.o.m. öka, kommer jag noga överväga att skala av alternativt sälja helt. Att vi kan få se 150 kronor innan Q4-rapporten finner jag som sannolikt. För att "bevisa" mitt innehav visas nedan bild. Just nu ligger jag -37 %, då jag köpte för mycket och för tätt på högre nivåer.


Efter denna genomgång presenteras nu portföljen. Jag utgår inte från dagens värde på innehaven, utan från investerat kapital. på detta sätt påverkas ej vikten av nuvarande, av marknaden, satta värdering.

Bilden är för den totala väskan. Utländska innehav ligger i en kapitalförsäkring och svenska på ett investerarsparkonto.


fredag 1 december 2017

En furste eller en narr?

Många är vi som ständigt ser och får höra allt mer negativt om H&M. Från att ha haft fler köp- än säljrekommendationer, råder nu det omvända. Förvisso tror jag det är få som låter sig styras av dessa, men det speglar ändå den kortsiktiga marknadens syn detta svenska storbolag.
Onsdagen den 29/11 publicerades en intervju med Stefan Persson, ordförande i H&M, i Dagens Industri. I denna framgick, föga förvånande, att han ej ser några direkt stora hinder för bolaget och dess framtid. Därtill anser han att det är för mycket fokus på online och för lite på butiker. Slutligen diskuteras utdelning och denne konstaterar då att det ”inte finns någon prestige” i detta, vilket ömsom kan tolkas att han inte drar sig för att sänka, ömsom att han vet hur att spela teater.

Som långvarig ägare i detta bolag studerar jag ej kvartal, ej heller halvår. Istället fokuserar jag mer på årsredovisningar och vet att förändringar, oavsett art, ofta tar längre tid än vad såväl jag själv som marknaden tror. Emellertid kvarstår min kritik mot att låta K-J Persson sitta kvar som VD. Det är uppenbart att denne ej lyckats förvalta det förtroende tillika uppdrag som han har. Gång på gång har hans få utlåtanden visat sig vara felaktiga och min åsikt är att det är dags att klippa navelsträngen.
I samband med Q2 gick bolaget ut och berättade att man skall sluta redovisa månadsförsäljning och istället införa kapitalmarknadsdag. Detta såg undertecknad som bra nyheter och blev extra tillfredsställd att de gav signal om att ha denna under Q4 anno 2017. Denna dag kom sedan att skjutas upp till februari anno 2018. För mig är detta ett tecken på att utvecklingen inte går som bolaget önskar och således hoppas de att köpa sig lite tid. Problemet är att det kan bli än värre och att de kan komma att ångra att de ej tog tjuren i hornen då de skulle ha gjort detta.

"[...]ge bilden av en stor mans ryktbarhet[...]"

Det återstår och se vad som kommer hända på denna kapitalmarknadsdag, men klart är att vi är många, såväl troende, såsom Lundaluppen, som kättare, såsom Fundamentalanalys, vill få uppleva något som kan liknas med ”kommunikation”. Gällande sitnämnda vill jag varmt rekommendera dennes senaste inlägg på tradingportalen, som behandlar just H&M.
Beträffande K-J Persson förstår jag att han ej haft det lättaste arv att bevara och utveckla, men att döma av vad som framkommit i det offentliga är hans insats under all kritik. Ja, nästan på regeringsnivå, vilket inte säger så lite…
Om han hade kunnat sin (litteratur)historia, hade han kunnat lära sig mycket. Låt oss se hur väl denne Persson står sig i förhållande till Niccoló Machiavellis tips till furstar.
1.     ”Fursten får gärna vara osams med stormännen. Det viktigaste är att hålla sig väl med folket, annars kan man störtas”
Ja, inte är det många ”stormän” eller några utvalda ur ”folket” som har känt sig så väl behandlade, eller?

2.     ”En klok furste kan följaktligen inte, och bör inte, hålla ord, när detta är till skada för honom och när de skäl som förorsakade hans löften inte längre är för handen. Om alla människor var goda skulle denna föreskrift inte vara riktig, men eftersom människorna är onda och inte är ordhålliga mot dig behöver du inte vara ordhållig mot dem.”
Kapitalmarknadsdagen någon…?
3.     ”Ingenting ger en furste ett så gott anseende som stora krig och personliga stordåd.”
Kriget mot Zalando är inte ens ett krig, det är en slakt där H&M och sistnämnda är ej de som håller i yxan…
4.     ”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så väldigt att leda, ingenting så osäkert framgång, som att införa en ny tingens ordning; ty den som försöker har nämligen alla dem till fiender som drog fördel av den gamla ordningen och han har endast ljumma försvarare i dem som drar fördel av den nya.”
Ja, detta har han nog läst! Bra jobbat, K-J!
5.     ”En vis person klandrar inte någon som har tillgripit en extraordinär åtgärd för att organisera ett kungarike eller konstituera en republik. Även om handlingen är klandervärd, urskuldar konsekvenserna honom […] ty den som brukar våld för att förstöra skall klandras, inte den som gör det för att förbättra.”
Herregud – även detta tycks han ha läst.
6.     ”Det är således klokt att inte upplysa någon om dina planer utan att handla i enlighet med de exempel som lämnats eller, om du ändå vill tala om dem, bara göra det med en person.”
Okej, nu börjar det bli för mycket… frågan är om K-J ändå är någon att räkna med?
7.     ”En furste bör således inte ha någon annan målsättning eller annat i tankarna och inte göra något annat till sin plikt, förutom kriget och dess regler och åtaganden.”
Hmm… stundom står att läsa hur K-J Persson investerar i diverse techbolag e.d. i tidningar såsom Dagens Industri.
8.     ”Framför allt bör en furste bemöda sig om att i vad han än gör ge bilden av en stor mans ryktbarhet och en lysande tankeförmåga.”
Phu… trodde att K-J skulle vinna denna kamp. Sofokles ett steg fram, K-J ett steg bak.
  1. ”Entreprenörer är de som har förstått att det är en liten skillnad mellan problem och möjligheter och har förmågan att vända dem båda till sin fördel.”
    Ännu en sida som K-J hittills ännu ej förkovrat sig i. Skärpning!
  2. ”Det är bättre att vara försiktig hundra gånger än att bli dödad en gång.”
    Hmm. Gång på gång har det förmedlats att H&M investerar massor i sin onlineverksamhet och att detta kommer att visa sig 2017… förlåt, 2018 var det visst. Undrar hur försiktig man har råd att vara?

Som framkommer måste K-J Persson antingen ha skippat litteraturstudierna under sin skolgång, eller gjort konststycket… förlåt; det hemska (läraren inom mig måste släppas fram) att ögna igenom boken och sedan förlita sig till rent och skärt ordbajseri. Frågan är om det är detta vi ser även nu?