fredag 20 mars 2020

Kunskap ≠ makt

Idag skriver jag om hur kunskap inte är lika med makt, utan att det krävs ytterligare en beståndsdel i ekvationen. Hela inlägget finner du på Trade Venue och nedan är ett litet utdrag.

Oavsett vad vi tar oss för, om det såväl är att försöka bygga en tidsmaskin som att bygga hyllan Ivar, erfordrar detta kunskap. Utan att veta hur man går tillväga är det omöjligt att lyckas. Om detta råder föga tvivel. Jag har tidigare diskuterat kring hur människan lär sig och hur allt är kopplat till varje individs personliga erfarenheter, känslor, upplevelser, sociokulturella därjämte socioekonomiska faktorer et cetera och kommer i detta inlägg att fortsätta på detta och hur det leder till användningen av kunskap.
Vad är då kunskap? Om man vill göra det enkelt för sig rådfrågar man nationalencyklopedin, som definierar det som "kunskap, fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet". 
Detta är nog en definition många av oss kan relatera till, men är man vetgirig, vilket jag är (och även du, hoppas jag!) vill man gärna veta mer - ha mer kunskap om begreppet och dess betydelser i allmänhet, men om hur man anskaffar sig och beseglar den i synnerhet. Jag ämnar inte gå in djupare på temat än att säga att det finns flera olika stora filosofer som ältat begreppets och dess "riktiga" definition samt vägen att erövra det.
Vi vet att Platon förespråkade att den kunskap vi tror oss uppfatta bara är en idébild och att vi lever i en skuggvärld, medan Descartes gång på gång stammade fram "Cogito ergo sum", med vilket, förenklat såklart, menas att människan är en tänkande varelse, vilket leder till tvivel. Dessa båda kriterier agerar i en symbios och kan inte existera tillika agera självmant. Tänkande förutsätter kunskap och har du inte kunskap kan du inte tvivla.
Jag önskar dig all styrka under dessa omtumlande tider.
/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar