fredag 6 mars 2020

Pestens tid

För 15 dagar sedan var det mer eller mindre ATH. Fredagen den 21/3, dvs. för fjorton dagar sedan, fick världen reda på covid-19 + Italien = sant och sedan dessa har det rasat. Det är panik. Jag har bunkrat konserver, köpt hagelgevär och ammunition. Därtill har jag börjat bygga ett skyddsrum i källaren och bunkrat cirka 75 liter vatten i 0,5-litersflaskor... Nävars - ämnar ej att bruka sarkasm och ironi, men den hysteri som på börsen nu råder visar hur många småsparare som har lockats in under sötebrödsdagarna, men också på olika ETF:er och dess in- och påverkan.

Nedan är ett utdrag på dagens inlägg om "Pestens Tid". Hela inlägget läses på Trade Venue.

Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Vi själva, som ser allt detta, tror ju det knappast. Och ändock övertygar oss de hopade liken och de svåra förlusterna om att det inte är någon dröm. O, du lyckliga eftervärld, du som inte hör denna jämmer! Hur skall kommande släkten kunna tro att det en gång funnits en tid när nästan hela jorden var utan invånare?” - Francesco Petrarca, nåden år 1348

 Inget ont som inte för något gott med sig. Kan detta även appliceras för den börsfrälste? Jag tror många av er är av övertygelsen att svaret, i de flesta fallen, är "ja". Detta speciellt för dem som är utdelningsjägare. För dem är det som julafton när en sättning, korrektion eller annan markant nedgång inträffar. Tänk dig att få köpa det du vill ha, fast till ett lägre pris! Inte ens möjligheten, därtill tillåtelsen, att nalla från det undre lagret innan det övre är slut i den lockande Aladdinasken är mer tillfredsställande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar