fredag 23 februari 2024

Helt okej utdelningsår

 När jag gick in i 2024 var det från ett 2023 som kom att bli ett rekordår av erhållna utdelningar för min portfölj/hushållet. En stor bidragande anledning till detta var Ogunsen, före detta SJR, och deras kraftiga utdelningsökning om 36,3 % mellan räkenskapsåren 2021 och 2022, vilken i nominella tal var och blev 3,3 kr per aktie till 4,5 kr per aktie. Då Ogunsen, jämte Handelsbanken, är det bolag jag har mest kapital investerat i (ej inkluderat värdeförändring) kom förra årets utdelningshöjning att ha en signifikant påverkan för mina totala erhålla utdelningar. 

Att dagens rapport från bolaget, som alltid släpper sina rapporter sent efter att avhandlat kvartal är avslutat, skulle bjuda på en mindre rolig läsning relativt samma period föregående år var redan ristat i Obelix bautasten. Jag hade räknat med en VPA om cirka 0,8–0,85 kr för det sista och avslutande kvartalet och att bolaget skulle dela ut cirka 3,2 – 3,15 kr per aktie. Utfallet blev något bättre än såväl mina som PinPoints estimat. Bolaget levererade en VPA om 0,93 kr (1,34) och gällande utdelningen är förslaget till stämman 3,4 kr per aktie (4,5), en sänkning om 24,4 % relativt räkenskapsåret 2022.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en trevlig och avkopplande helg!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar