fredag 18 mars 2016

Investerar du av egen (fri) vilja?

"Käre Gud spelar inte tärning" A. Einstein

För cirka två veckor sedan tog jag en position i ett företag som heter eWork. Förvisso såg jag att kursen hade ökat mycket på kort tid och begrundade om jag kanske borde avvakta på en eventuell dipp. Innan jag köpte hade jag en mental kamp i den lilla hjärna jag förärats med: köper du för att du vill eller för att du vill? Du har redan flera bolag och har tidigare sagt därtill skrivit  till dig själv att du först bör öka/intaga en slutposition i dessa innan nya inköp görs. Det finns många olika bolag därute och trots allt fint du läser om dem kan man inte äga dem alla (dock bör en eloge ges till Jason, f.d. ”Dividend mantra”, för hans ansträngningar). Vill du verkligen detta, frågade jag mig innan jag lät höger pekfinger trycka på vänster musknapp.

Vi har alla en upplevelse av att vi är fria i vårt agerande; vi väljer vad vi säger; vi väljer vad vi gör. Vi kan välja att agera på våra impulser eller välja att inte leva ut dem… eller?
Med utgångspunkt i detta har många filosofer, sedan antikens dagar var det moderna, stött och blött om vi verkligen är fria i vårt agerande, dvs. om vi har en fri vilja. Är vi verkligen så fria som vi upplever oss vara? Vissa går så långt att de hävdar att vår upplevelse av inflytande över vårt agerande är en mental efterkonstruktion av ett handlande som var oundvikligt eller rent av förutbestämt. Därmed menar de att du inte kunnat göra något annat i denna stund än att läsa just denna text (jag hoppas innerligt att du läser denna text för att du vill och inget annat).
Den fria viljan kan definieras som möjligheten att man hade kunnat agera annorlunda. Det minst sagt intressanta problemet tar sin utgångspunkt i att vi lever i en determinerad värld, dvs. en värld där naturen är orsaksbestämd och att den fria vilja enbart är en illusion. Ett äpple faller inte till marken därför att det bestämt sig för att lämna grenen, utan på grund av en komplex mängd av orsak kontra verkan. Således hade äpplet ingen dold (och egen) agenda då det föll och landade på Isaac Newtons huvud, viket fick till följd att han ”upptäckte” gravitationens kraft. Leucippus och hans elev, Democritus, kan sägas vara de första att introducera och förespråka determinism under sina levnadstider kring 400-talet f. kr. Enligt dem gällde följande tes:

"Nothing occurs at random, but everything for a reason and by necessity" (Fragment 569 - from Fr. 2 Actius I, 25, 4)

Vad som får ett äpple att falla vid en exakt tidpunkt är alltför komplext för en människa att räkna ut, då variablerna är för oss omöjliga att identifiera tillika intaga (likaså känns det som att vi har andra, mer viktigare saker, att lägga krut på). Detta till trots är de flesta överens om att om vi kände till alla förutsättningar skulle vi kunna räkna ut exakt när äpplet skulle falla. Äpplets öde är därmed determinerat.

Begreppet ”förutbestämt” är något som ofta förekommer i dessa diskussioner, ofta tänkt som synonymt med determinerat. Man kanske säger att det därför är förutbestämt när äpplet kommer att falla. Dock är detta fel, då denna term mer antyder att någon (Gud, Allah, Buddha, Putin etc.) på förhand har bestämt när så ska ske. Var det Gud som bestämde att äpplet skulle landa på Isaac Newtons huvud och därmed ge honom den där "aha"-insikten om gravitationens kraft? Detta är i regel inte vad som menas när vi använder nämnda begrepp men rent grammatiskt blir det en motsats mellan den ord- och meningslydelse som uppstår.

Naturen är alltså determinerad(?). Den går teoretiskt att förutsäga om man känner till alla parametrar. Detta gäller även till exempel fysikaliska eller ekonomiska system (även om det sistnämnda är mer svårare att förutsäga, vilket många av oss väl känner till). Har man t.ex. kunskap om en projektils utgångshastighet, utgångsriktning, form, vindens styrka, luftfuktighet, höjd över havet osv. kan man avgöra exakt var den kommer att landa.

Med allt ovan redovisade som utgångspunkt blir det intressant att ställa följande fråga: Varför skulle människan skilja sig från de grundläggande förutsättningar som verkar gälla för allt annat i universum? Skulle vi och vår hjärna inte lyda under samma orsak kontra verkan som allt annat? Vi är ju trots allt uppbyggda av samma materia. Och om så är fallet, torde inte alla kunna utnyttja detta och vår, förvisso i många fall, fina värld vara än ännu bättre.
Det finns många filosofer som stångat sig blodiga beträffande frågan huruvida vi har en fri vilja eller ej och, vilket ofta är fallet, lyser svaren med sin frånvaro på bekostnad av fler eller ännu fler djupdykningar i nuvarande. Ovan har vi fått läsa om determinism kontra ”den fria viljan”. Att tillägga i diskussionen är att det finns en aurea mediocritas á la Aristoteles – kompatibilism. Förespråkare för denna är flera men en av de främsta, vem vi tidigare nämnt i flera inlägg, är Thomas Hobbes, som hävdar att determinism förenlig med ”fri vilja”. I sitt alster "Of Liberty and Necessity" skriver han:

"When first a man has an appetite or will to something, to which immediately before he had no appetite nor will, the cause of his will is not the will itself, but something else not in his own disposing. So that whereas it is out of controversy that of voluntary actions the will is the necessary cause, and by this which is said the will is also caused by other things whereof it disposes not, it follows that voluntary actions have all of them necessary causes and therefore are necessitated." (S. 30)Varje gång du tar ett beslut om något fattar du detta utifrån tidigare erfarenheter och de aktuella förutsättningarna. Tänk dig en "laplaces demon", en hypotetisk varelse, som har kännedom om varje partikel och varje händelse i universum och har förmåga att analysera allt detta (jmfr. Marwin i "Liftarens guide till Galaxen"). Borde då inte denna varelse, med hundra procent inblick i hur din hjärna ser ut och fungerar, kunna räkna ut vilket beslut du kommer att fatta i nästa stund? Det är intressanta frågeställningar som väcks och förvisso kan man ställa sig frågan vad det spelar för roll om vi faktiskt har en fri vilja eller ej. Så länge vi har upplevelsen av en fri vilja flyter allt på som vanligt i vilket fall. Detta är i och för sig helt sant, men om det inte finns någon fri vilja skulle detta få oerhörda konsekvenser, bland annat för moralen - för rätt och fel.


Etik och moral handlar i grund och botten om att välja rätt eller fel. Handlingar som bryter mot vår etik varierar från olämpligt (till exempel att ladda ner en torrent e.d.) till grovt kriminellt (mord, våldtäkt etc.). Förbrytare får sedan sitt straff baserat på hur mycket de bröt mot lagen och förordningen, som i sin tur är baserad på vår uppfattning av etik och moral (rätt och fel). Läs den sista meningen ännu en gång; våra lagar grundar sig på vår uppfattning om rätt och fel. Våra uppfattningar i sin tur grundar sig på...ja, determinism eller "fri vilja"?! Jag låter det vara osagt och låter dig läsa vidare.
Dock, om våra handlingar är determinerade betyder det att en brottsling aldrig hade kunnat agera annorlunda. Personen hade lika mycket påverkan på sin handling som äpplet som faller från trädet eller som personen som köper H&M. Hur kan man då motivera att brottslingen ska straffas samt vad dennes straff skall vara? 

Efter att, i en viss hast kan tilläggas, ha läst Thomas Pinks bok, Kort om fri vilja, är jag mer vilsen i mina tankar och åsikter om huruvida den fria viljan existerar eller ej. Därutöver tillkommer en variabel jag ej ännu diskuterat, en av en mera icke-kausal natur -   slumpen (eller ödet, om du föredrar detta mer mytiska ord).

Slump används för att beskriva en oförutsägbarhet  som vanligen beror på en eller flera okända orsaker. Man skiljer mellan deterministisk slump och indeterministisk slump. Den deterministiska slumpen beror på våra hjärnors oförmåga att sortera vissa händelser eller våra instruments oförmåga att mäta tillräckligt noggrant. Motsatsen, den indeterministiska slumpen, är ett erkännande att slumpen är en faktor inbyggd i naturlagarna.
"Käre Gud spelar inte tärning"

Visst var det en slump att den bosnisk-serbiske nationalisten Gavrilo Princip den 28 juni 1914 svängde in på fel gata i Sarajevo? Och visst var det därmed en slump att han kunde skjuta Österrike-Ungerns tronarvinge Franz Ferdinand, vars chaufför också hade svängt fel? Och en följd av slumpen måste väl också kallas slump, dvs. en slumpslump (är nog beredd att söka patent på det ordet)? Ändå gnager oron -  "Der liebe Gott würfelt nicht", käre Gud kastar inte tärning, som Albert Einstein sa.
Vi har lärt oss att den newtonska mekanikens regler obönhörligt bestämmer vår vardag och ligger till grund för nästan all vetenskap. I den mån vi har tagit till oss den moderna kvantfysiken och dess tes om osäkerhet i atomernas värld är det som en anteckning i kunskapens marginal. Så, i vår makroskopiska(!) värld, finns slumpen, egentligen? Skulle inte också - i teorin - Gavrilo Princips ödesdigra förehavanden den där junidagen 1914 kunna ha förutsetts, in i detalj? Skulle inte Marwin, "The paranoid Android", kunnat ha hindrat detta? Likaså, om ekonomi skall betraktas som en vetenskap, vilket vi tidigare diskuterat i "Är nationalekonomi en vetenskap?"; borde då inte allt inom denna kunna "förutses"? 

Så, låt oss återvända till mitt köp av eWork innan jag spinner vidare på denna diskussion, som jag med glädje annars skulle ha fortsatt med in på småtimmarna. Jag hade aldrig hört talas om bolaget innan jag fick äran att läsa om det på Gustavs blogg (rekommenderar er som aldrig besökt hans sida att göra bot - ni finner honom i "min blogglista"). Därefter läste jag Aktieingenjörens samt Vägen-Till-Frihets ord om diskuterade bolag. Utöver detta förde jag också en givande diskussion med Gustav samt Långsiktig Investering, vilka jag vill tacka. Dock, var det en slump att jag skulle läsa om bolaget just nu och sedan köpa just då, för att sedan se bolaget gå upp med 15 %? Var det min (fria) vilja som fick mig att gå in på Gustavs sida eller var det redan förutbestämt? Är det determinerat att jag skall skriva detta inlägg utifrån de upplevelser jag har och har anskaffat mig i syfte att "upplysa" dig? Var det förutbestämt att jag skulle investera i Vardia och förlora en ansenlig summa för att sedan författa regler för mig själv såsom "bara investera i bolag som visar vinst och har en stabil vinst- tillika utdelningshistorik"? Eller var det kanske bara en slump?

Tydligen spelar ej Gud tärning men... gör du det? Reflektera kring ditt (investerar)liv, din portföljd, dina resultat, mål, förhoppningar, analyser e.d. utifrån determinism kontra "fri" vilja, förutbestämmelse samt slump. Är tärningen kastad eller håller du den hårt i handen? Eller, är din övertygelse/tro att det är din vilja egentligen en illusion? 

15 kommentarer:

 1. Av eventuell fri vilja tackar jag för ett intressant inlägg (igen)!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Riskminimeraren och tack för dina fina ord.

   Bra att du även försäkrar att du gör det av in egen (fria) vilja, hehe!

   /Sofokles

   Radera
 2. Bra fundering! Försöket med att bygga upp portföljregler är ett sätt att låsa in sina val och ge mindre utrymmer för sin (spontana) fria vilja. Jag själv hade knappt något annat val än att öka i eWork när jag hörde med...tror det var Olle... att eWork användes ofta i branschen,

  Känner att mitt investerande ibland kan "dra iväg" åt olika håll och att jag "måste" gå ner i bolagsstorlek eller investera mer i Asien, säkert någon "Bias" men något gör att vissa investeringar långsamt tar skruv i tanken. I praktiken tror jag mycket läsande om ett bolag/bransch/nisch gör att man till slut "tippar över" så man övertygar sig själv om förträffligheten i den investeringen.

  Inte så genomtänkt svar kanske, men ja, hade kanske inte så mycket annat val än att skriva just det här :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Gustav och tack för din kommentar =)

   Jag tror du sätter huvudet på spiken ang. att man känner ett "måste" som man har snöat in sig på. Personligen har jag låst mig på att jag "måste" hålla mig mer i Sverige än utomlands...varför? Snälla, ge mig en enda anledning till att INTE sprida mina innehav i olika valutor/marknader? Svaret om valutarisken känns relativt svagt då min horisont är, ja, den är lång!

   Likaså tyckarjag att det låter sunt om din tanke kring att man fastnar i en viss "bransch/bolag/nisch"; det gäller att försöka se utanför den berömda ändock viktiga fyrkanten. hur kan man göra det? Ja, det finan många svar men ett av mina absoluta bästa är: tala/diskutera med nära & kära. be om andra åsikter,m se med ett kritiskt öga etc. Det är först när man nödgas rada upp ålål argument till VARFÖR man har en viss åsikt som man verkligen blir medveten/uppmärksam på hur man egentligen anser/tycker!

   Tusen tack för din kommentar!

   /Sofokles

   Radera
 3. Du säger att samhället inte borde kunna straffa en brottsling om denne var determinerad att begå brottet. Myntets baksida är då att samhället inte kan klandras för att vilja straffa brottslingen, för det var också determinerat. Sedan är det intressant att fråga sig varför brottslingens eventuella determination spelar någon roll. Ett lejon löper amok på stan och vi skjuter lejonet, inte för att lejonet dödar folk av fri vilja, utan därför att lejonet måste bort från gatan oavsett vad. Kanske är det likadant med brottslingen, samhället vill orsaka en förändring i orssakssambanden och när brottslingen sitter inne är det svårare att hitta på sattyg.

  När det gäller investeringar är det klart att gener tidigare erfarenheter och så vidare påverkar. Jag var nog född till motvallskärring, började krypa baklänges, har en 10 år gammal mobil och så vidare. Kanske behövs ett visst mindset för att kunna gå emot strömmen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Irving Kahn och tack för din kommentar!

   Som alltid gillar jag din förmåga att se den andra sidan av myntet. Först av allt skulle jag vilja nämna att min dörr alltid står öppen för vidare filosofiska diskussioner, då jag tror vi skulle kunna ha en givande dialog oavsett ämne:)

   Sjävklart finns det alltid en anana sida av myntet! Dock, så länge man är MEDVETEN om att denna existerar så tror jag man har "sitt på sitt torra". Att du har ditt mindiet tror jag bara är sunt och bra (förresten, vem, förutom Lou_Mannheim (haha) drar nytta av att du "måste" ha den senaste av det senaste?).

   För mig framgår det som att du är mer än väl medveten om ditt mindiet, din position, din "persona" etc. Dock, klarar du av att klippa navelsträngen från denna? Förvisso lämnar vi inläggets tema men jag finner det så intressant. Jag hoppas ej du tar illa upp av min ("fula") fråga. Jag vill betona att jag tycker det är riktigt roligt att du tar dig tid att läsa asmat kommentera mina inlägg. Om det ej framgått är jag ett stort fan av dina analyser därtill dina inlägg!

   Önskar dig allt gott!

   /Sofokles

   Radera
  2. Hej igen,

   Till att börja med gillar jag att läsa den här bloggen och dess filosofiska inriktning, men kommenterar sällan. Från filosofin kan vi lära oss mycket om investeringar, mer än de flesta tror.
   Att klippa navelsträngen är mycket svårt för de flesta tror jag. Som de säger i sista samurajen: "Jag tror att vi alla gör vad vi kan för att undvika vårt öde, tills det avslöjas för oss". Nu tror jag inte på ödet, men däremot att våra tidigare erfarenheter och vårt DNA är extremt viktigt för att förklara vad vi gör. Varför undviker jag alla personalintensiva företag? För att jag en gång gick back i Avega. Varför har jag inte övervägt att köpa Apple? För att jag en gång köpte Nokia och sålde med förlust.

   Jag tror också att det kan ligga mig i fatet att instinktivt vilja gå emot strömmen. Strömmen strömmar i en riktning av en anledning, för att det ofta fungerar och det är det som vävt mänskligheten samman och bryggt broar över årtusenden av evolution. Att kunna anpassa sig efter flocken är vettigt i många fall. Om folk börjar springa av rädsla kan det mycket väl vara för att sabeltandade tigern härjar runt hörnet. I investeringar kan det därför för mig ta längre tid än för andra att inse att jag har fel.

   Kanske ligger grunden i följande texter från en känd country-song:
   "Every gambler knows
   That the secret to survivin'
   Is knowin' what to throw away
   And knowin' what to keep
   'Cause every hand's a winner
   And every hand's a loser
   And the best that you can hope for
   Is to die in your sleep"

   I investeringar som i poker kan du förlora när du sitter på två ess och vinna när du sitter på 2 och 7. När det kommer ny information måste man kunna utvärdera lägret på nytt och objektivt.   Radera
  3. Klockrent!

   Så länge man är medveten om sina "brister" såsom att du undviker Apple pga. Nokia är det okej, men när detta undvikande övergår till en sorts "ångest", (kanske mer utanför ekonomisfären) är det viktigt att konfrontera! Apple ligger på en relativt okej köpkurs (verkligen inte billig!) men fortsätter de som de har gjort de senaste åren kan NU vara ett bra läge att ta en position. Dock, likaså ska man ej köpa bara för att köpa (och därmed bevisa för sig själv att man INTE har ngt problem att konfrontera sina tidigare "ångest/obehagskänslor/"misstag").

   "Framgång är att gå från ett misslyckande till ett annat med oförminskad entusiasm" (W. Churchill)

   /Sofokles

   Radera
 4. Jag har den hårda vägen lärt mig att aldrig fråga en till mig mycket närstående familjemedlem om vad hon vill göra när hon är på dåligt humör. För då får jag ett utbrott om semester, söderhavsöar och lyxliv att lyssna på. Personligen är jag däremot den raka motsatsen och upplever sällan ett avstånd mellan vad jag vill göra och vad jag planerar att göra. Att klippa håret eller tanka bilen är inte det roligaste jag kan göra men eftersom följderna av att inte göra det är otrevliga tycker jag det är naturligt att tänka på det som någonting jag vill göra.

  Med min praktiska syn på saker är det kanske naturligt att jag inte upprörs av konceptet att inte ha en fri vilja. Som jag ser det kan man till och med gå så långt som att säga att det inte finns något annat alternativ än att agera som att vi har en fri vilja.

  Antingen har vi en fri vilja och då får vi agera efter den, alternativt har vi ingen fri vilja och då är vi determinerade att agera på ett visst sätt. Men då är det bättre att leva ett bekvämt och determinerat liv där vi tar noga genomtänkta beslut hellre än att bara ligga på sofflocket och tycka att vi är determinerade att göra så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Aktieingenjören och tack för ditt besök tillika din kommentar!

   Du talar visdomsord av högsta klang och jag kan inte göra annat än att säga att jag finner dem träffande. Jag tror det är smart att istället för att se det jobbiga i aktionen, att istället se vad konsekvenserna blir av att inte starta och fullfölja den. Jag kan inte undgå att tänka på de många ungdomar man idag läser om som har hoppat av sina studier, ligger hemma, spelar tv-spel, lever på mor&far etc. som bara ser det "jobbiga" i att söka jobb/studier men inte det JOBBIGA i de konsekvenser som kommer av att INTE göra dem.

   Allt handlar om hur man väljer att se på problem/lösningar. Är bägaren halvfull eller halvtom, är jing starkare än jang etc.
   Tusen tack för att du förärar mig med ett besök - läser alla dina analyser med stor entusiasm!

   /Sofokles

   Radera
 5. Glömde rekommendera en podcast jag lyssnat på om fri vilja på BBC 4s "In our Time" med Melvyn Bragg:
  In Our Time, Free Will http://bbc.in/KhMJMj

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tusen tack! Lägger dem i min läs/lyssna-lista

   /Sofokles

   Radera
 6. Intressanta funderingar. Kan bara säga att gud spelar tärning i hög grad, i alla fall inom kvantmekaniken. Våra hjärnor består av komplexa kvantmekaniska kopplingar som får oss att bearbeta information på sätt som vi ännu inte fullt har förstått. I kvantmekanik liksom på aktiemarknaden är det statistiska samband som avgör det hela, dessa kan man beskriva relativt väl som grupp, men är omöjligt att beskriva enskilt. Man kan ifrågasätta om tankarna och besluten är utifrån deterministiska gruppsamband eller slumpmässiga individuella samband. Själv tycker jag att det är ett ganska pessimistiskt sätt att se på världen med en utgångspunkt att allting är förutbestämt. I så fall finns det ingen mening med att ens reflektera över sina handlingar och vidareutveckla sig själv och sina förmågor. Även om nu vi inte har en fri vilja så väljer jag att tro på det, lite likt "Pascals wager" då konsekvenserna kan bli mycket större om det nu visar sig att vi har fri vilja och man agerat utifrån att man inte har det. Klart intressanta funderingar i alla fall. Som fysiker tillåter man sig sällan att tänka på dessa frågor då det är så svårt att säga något konkret om det, oftast beskriver man bara vad som finns och hur det beter sig och nöjer sig med det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Investerarfysikern och tack för din kommentar

   Det var verkligen intressant att få läsa detta och tackar för dina rader!

   /Sofokles

   Radera
  2. Haha! Det var väl därför som den gode Albert inte tyckte om kvantfysiken. :-)

   Radera