fredag 29 september 2017

Debattinlägg om ISK

Många har skrivit för att visa sin frustration och oförståelse mot Vänsterpartiets proposition om höjd skatt på ISK- och KF-konton. Ulla Andersson, Vänsterpartiets "ekonomiska" talesperson, skrev även, utöver propositionen, ett debattinlägg på Sveriges rödaste blaska, Aftonbladet. Föga förvånande fick hon många ryggdunkningar bland kommentarerna på facebook, men lyckligtvis fanns där även de som ställde sig mer kritiska till det ologiska i partiets och Anderssons resonemang.
Hennes avslutande mening är lika intetsägande som Homer Simpsons minuttryck;

"Jag ser fram emot när Avanza startar en namninsamling  för lika skatt vid lika inkomst. När kommer den tro?" (Ulla Andersson)

Varför skulle en bank, i detta fall Avanza, starta en kampanj för lika skatt vid lika inkomst? De bryr sig om skatter kopplade till sin verksamhet, inte för det allmänna och samhälleliga. Det som drabbar deras kunder drabbar även dem. Således har de ett egenintresse. Och om Andersson nu vill göra något åt detta är det ej till bankerna i allmänhet och Avanza i synnerhet hon bör vända sig... bäst är att studera sin egen garderob tillika vänner till såväl höger som vänster (även om den sistnämnda riktningen blir svår att infria...).

Avanzas sparekonom, Claes Hemberg, var relativt snabb att skriva en replik, men likt hans debatt på Sveriges Radio anser jag att han misslyckas med att lyfta fram de viktigaste fakta, däribland ränta-på-ränta samt att de pengar som Andersson med sina vänstervänner vill beskatta ännu mer redan är beskattade. Utan denna fakta "förstår" jag att gemene man rycker på axlarna åt "ett par påsar ostkrokar extra om året". Även om jag bryter från inläggets essens, känner jag att jag vill rikta en viss kritik mot Hemberg, vars blogginlägg har fler språk- och räknefel än en schweizerost har hål. Ibland är de så grova att det knappt går att gissa sig till meningslydelsen. Detta tror jag riskerar att påverka läsarens uppfattning för nämnda och detta kastar då även en sorts skugga på Avanza. Skulle gärna se mer korrekturläsning där och inte stressa ut inlägg. Observera att min kritik är mot inläggens språk och uträkningar, inte mot Hembergs kunskaper eller mot hans person.

"Det jag en [SIC!] så länge ser på nätet är att många fokuserar på upplevelsen och enkelheten. Men [Bisats utan huvudsats. Kan ej stå ensam!] kvaliteten på tjänsterna är väldigt ojämn. Många gör nybörjar [SIC!] fel." (från inlägg den 20/9)

"För dig som minns att Kinas börs lite [Ordföljd!] kraschade hösten 2015, så [talspråk-stryk] kan dessa lugnare framtidsutsikter vara ett plåster på såren. När en riktig börskrasch brukar beskrivas som -20% [mellanslag mellan "20" och "%"! Du skriver ej "20procent"!] på 2 veckor, så [talspråk - stryk] var Kinas börsras mer utdraget men ändå kraftiga minus 34% [mellanslag mellan "34" och "%"! Du skriver ej "34procent"!över många månader." (från inlägg den 27/9)

"Autoliv ska delas upp. Den aktien har haft sedan tidigare [vad har den haft!?] och när bilindustrin nu tar stora kliv framåt med el-bilar lär Autoliv komma i ropet igen." (inlägg från den 26/9

"Att Stefan Persson köpt nyligen är ingen garanti. Det kanske passar honom, men kanske ni inte har [ordföljden "ni inte har" är allt annat än korrekt] samma plånbok eller planer. Han bygger ju en klan. Medan [kan ej börja en mening med en bisats som ej följs upp av en huvudsats. Ofullständig mening!] Svensson kanske sparar för en resa till Kreta… [...] Utan [kan ej börja en mening med en bisats som ej följs upp av en huvudsats. Ofullständig mening!] vänta dig först mer motvind än medvind. Så brukar det vara i aktievärdlen [SIC!]." (inlägg från den 28/9)

Förlåt; nu blev det lite för mycket och detta är bara en bråkdel av alla exempel jag skulle kunna ge... Tillbaka till inläggets essens.

De som lyckas bäst hittills med att förmedla bra motargument är, enligt undertecknad, Joakim Bornold och Eva Trouin, i Sparpodden. I avsnitt 201 (20/9-2017) gästade centerpartiets ekonomiska talesperson, Emil Källström, och där kom kloka resonemang fram (läs: kritik mot Vänsterns proposition).

Ovan nämnda Bornhold och Tourin har också skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet, i vilket de tryckte på den demokratiserande effekt som ISK och KF möjliggör. Detta argument är bra, men även här saknas det som måste förmedlas; ränta-på-ränta samt att pengarna redan är beskattade. Detta då Sveriges Svenssons ej riktigt förstår innebörden av detta.

I fredags, den 22 september, kände jag att Tourins och Bornholds inlägg i allmänhet och Hembergs "kritik" och svar på tal mot Andersson i synnerhet, mer försvagade oppositionen mot förslaget än stärkte den. Därtill kände jag ett behov att få ur mig en del av de åsikter jag har. Således skrev jag ett debattinlägg/åsikt och skickade detta till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet samt Expressen. Då jag ej är en kändis likt ovan exempel blev jag såklart ej utvald och de svar jag fick från envar redaktion var lika berörande som skrattretande. En del ursäktade sig med att "det var hård konkurrens", medan andra sade att ämnet ej längre var (hög)aktuellt.

Då det ej kom att publiceras, väljer jag att låta bloggen bli mitt medium. Som framkommer i mitt inlägg nedan finns inga personliga påhopp likt många andra bloggare i allmänhet, men Chansar Mest i synnerhet, har vräkt ur sig. Detta då jag dels ville hålla god ton (det kunde ju presenteras i en rikstäckande tidning!), dels då jag ej tycker det är rättvist mot en lyktstolpe, som ej kan eller ges möjlighet att försvara sig, att jämföras med Ulla Andersson...

Ett debattinlägg får ej vara för långt, då utrymmet är begränsat. Återkommande läsare vet att jag har en fäbless att skriva långt och utförligt. I mitt inlägg valde jag att trycka på "ränta-på-ränta", då jag anser detta vara det starkaste argumentet mot denna skattehöjning.

Slutligen (ja, jag vet att jag redan har raljerat för mycket) vill jag ånyo höja frågan varför Avanza och Nordnet (och övriga banker/institut) ej samarbetat i denna fråga? Jag skrev en tweet dagarna efter Anderssons utannonsering och fick ett positivt svar från Bornhold; "jag är alltid positiv/alltid öppen", men enbart en "gilla" från Hemberg. Sedan blev det ingenting(!?). Jag har ej heller sett något försök till samarbete eller dylikt från dessa talespersoner med andra politiska partier (borträknat Emil Källströms insats i Sparpodden). Jag anser att det är viktigt och essentiellt att fronten blir så bred som möjligt och att individuella motattacker är lika fruktlösa som att försöka att få Fundamentalanalys att skriva positivt om såväl Fingerprint som H&M. Sedan kan dessa individuella motattacker, tyvärr, leda till att Andersson med flera ser att motståndet är splittrat och svagt.


Debattinlägg - Nej till höjd skatt på schablonbeskattade konton.

Lördagen den nionde september gick Vänsterpartiet och deras finansiella talesman, Ulla Andersson, ut med att de lagt som förslag att skatten på investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar (KF) skall höjas med 0.25 procentenheter. De argumenterar att detta främst kommer drabba de rikaste 10 % av befolkningen i Sverige samt att det också är en könsfråga, då det enligt Andersson är fler män än kvinnor som ömsom sparar i dessa konton, ömsom är rika. Förslaget från Ulla Andersson är inget annat än ett slag i ansiktet på de medborgare som kämpar med att lägga undan och spara för sin framtid. Därtill är det en signal som signalerar att spara bör bestraffas och låna premieras.

Inför valet 2014 lovade samtliga partier att ingen skulle röra beskattningen på de schablonbeskattade kontona ISK och KF. Emellertid kom detta att vara mer än svårt att hålla, då det redan vid 2016 kom att ske en höjning till att det nu infördes ett golv på minst 1.25 procent samt lades till SLR på 0.75 % på den genomsnittliga statslåneräntan. Tidigare hade det enbart varit statslåneräntan. Vänsterpartiet vill nu höja SLR från 0,75 till 1 % med ovan nämnda motivering. Betänk och observera att de vill öka skatten på redan skattade pengar.

”För dem som har 50 000 kronor investerat rör det sig bara om 37,5 kronor extra i skatt. Det motsvarar två påsar ostkrokar. Det tror (förf. kursivering) jag att de har råd med”, sa Ulla Andersson i en intervju nyligen.

Det Ulla Andersson missar, och att döma av hennes fåtaliga svar på flera frågor, är att det inte bara är de rika som använder dessa konton; unga, sjuka, pensionärer, sjuksköterskor, lärare, byggarbetare, städerskor med flera använder detta. Idag finns det över två miljoner som har ett ISK eller en KF. Dessa två miljoner är ej de tio rikaste procenten i landet. Beträffande könsfördelningen meddelade Avanza att mediankunden hos dem med ett ISK eller en KF är cirka 30 år gammal och har 41 000 kronor investerat. Beträffande könsfördelningen är cirka 65 % män och 35 % kvinnor.

Undertecknad har en nära anhörig som är sjukpensionär sedan tio år tillbaka. Hon sparar i ett ISK. Hon om någon vill ej att skatten på hennes redan beskattade pengar höjs. Ty hennes pengar behövs till mat, medicin och andra livsnödvändiga förnödenheter. Detta gäller nog de tusentals unga människorna, Sveriges framtid, i detta land. Ja, det gäller nog alla, såväl sjuka som friska, unga som gamla.
Bild från Ulla Andersson twitterkonto. Publicerat 21/9 kl 18:33

Sveriges befolkning är idag historiskt högt belånade och extremt utsatt för minsta lilla räntehöjning. Att inte amortera och spara för sämre tider är inget annat än ren idioti. Att Vänsterpartiet sedan signalerar att sparande skall straffas och konsumtion tillika lån premieras, skickar ut en mycket obehaglig, skrämmande och missvisande signal. En signal som enbart påvisar att det saknas ekonomisk kompetens inom partiet i allmänhet och i regeringen, som ej bestridit förslaget, i synnerhet. Kanske är det därför som Ulla Andersson tackat nej till att gästa såväl Avanzas podd, ”Pratapengar” som Nordnets dito, ”Sparpodden”?

Det finns många som rycker på axlarna och säger att 37,50 kronor ej är några större summor och, nej, för många är det ej det. I alla fall inte på ett år. Men betänk då ränta-på-ränta-effekten.  Den genomsnittliga avkastningen mellan år 1900-2000 på Stockholmsbörsen var 7,6 %. Givet att detta fortsätter, betyder det att den som har 50 000 kronor investerat och månadssparar 500 kronor, kommer att ha betalat 324 000 kronor extra i skatt. Eller, för att använda sig av Ulla Andersson retorik; 16 200 ostkrokspåsar alternativt 360 påsar per år!

Bild från Nicklas Anderssons blogg med tillstånd; investeraren.com
En höjd skatt skrämmer bort människor från sparande och intresse om investeringar, något som ISK och KF istället främjar. Att kunna investera i värdepapper utan att tyngas av multum papper när deklarationen kommer är något många vill och önskar. Detta främjar ISK och KF. På det sättet är det demokratiserande, då de ”okunniga” lätt kan börja spara utan att vara rädda för deklarationsproblem.

Låt nuvarande skatt vara och sänk istället ränteavdragen. Det är skulden som skall bekämpas och inte tvärtom. Låt Sveriges befolkning få ha sina ostkrokar i fred!
8 kommentarer:

 1. "... det motsvarar två påsar ostkrokar". Saken är den att vänstern kommer aldrig någonsin få nog med ostkrokar. Vi har en så pass kraftig högkonjunktur att det inte finns en enda anställningsbar person i Sverige utan jobb, staten kan trycka nya pengar, staten kan låna pengar och få betalt för att låna, vi har en stor invandring som enligt uppgift är lönsam för Sverige. Vi har världens högsta skatter, för låginkomsttagare finns inget annat land som ens är i närheten av att beskatta dessa så hårt. Ändå kan dom inte få pengarna att räcka. Vi har bara sett början.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Sjodan och tack för din kommentar.

   Jag är rädd att det du säger mycket väl kan inträffa. Vi får dock hoppas att alliansen gör skäl för sitt namn/epitet och snabbt formerar sig.

   //Sofokles

   Radera
 2. Men hur kul är det utan lite upplyftande påhopp?
  Till mitt försvar är lyktstolpen helt anonym!
  Jag har inte någonstans pekat ut var lyktstolpen är belägen!

  Men jag kan förstå att lyktstopen kan bli lite kränkt att jämföras med Ulla...

  //Cm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Chansar Mest och tack för din kommentar.

   Till skillnad från dig har jag en respekt för människor och även om Ulla Andersson går att se som en parning mellan hunden Ratata och The Beagle Boys (Björnligan), anser jag det oansvarigt, kränkande och högst opassligt att hänga ut en människa likt du gjorde. Förstår du ej att även hon har känslor och att du, med stor sannolikhet, har krossat dem? Jag anser att du borde skämmas, men då din egen hjärnverksamhet tycks vara på samma nivå likt diskuterade Ulla, Ratata samt egenvald Beagle Boy, förstår jag att detta kan bli svårt. Jag hoppas dock att du får möjlighet att söka hjälp. Jag kan ej säga att jag förstår, men på något sätt ”förstår” att du lider av svåra inre konflikter, vilka du ger utlopp för genom din blogg.

   //Sofokles

   Radera
 3. Bra artikel. Jag fattade aldrig om Ulla Andersson menade att folk med aktier bara behöver minska på hur mycket ostkrokar de trycker i sig, eller om det var att den höjda skatten tyvärr inte skulle ge mer än några påsar ostkrokar till alla andra. Bilden verkar förklara hur hon tänkte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Kaktus och tack för din kommentar!

   kloka tankar från dig som verkligen sätter saken i ett nytt och spännande perspektiv!

   //Sofokles

   Radera
 4. Bra skrivet Sofokles! Skicka gärna in din text till regeringskansliet, du finner instruktioner här: https://www.aktiespararna.se/skriv-till-regeringen-om-isk-smallen

  Jag har gjort det med min som du hittar här: http://byggenformogenhet.se/oppet-brev-till-sittande-regering-och-vansterpartiet/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Joel och tack så mycket för din kommentar.

   Jag har nu läst din text och den var mycket välskriven - bra jobbat!

   Jag skall fixa med detta under dagen!

   Må väl!

   //Sofokles

   Radera