tisdag 16 oktober 2018

FAANG eller Tencent & iQiyi

Säkerligen är det många investerare som har tankar om ifall det är "värt" att investera i de stora techbolagen nu, då de är, relativt sett, högt värderade samt till det faktum att de har haft en snabb och kraftig uppgångsfas de senaste åren i allmänhet, men det innestående år i synnerhet. Vad som ytterligare ger bränsle till investeringskvalen torde vara Kina och dess framåtväxande roll som en global och allt mer "öppen" (host host...) spelare/nation. Hur står sig t.ex. Facebook mot Tencent, som har så mycket mer än Facebook, såsom ett interagerat betalsystem.

Tillägg: För mer information om Tencent har jag tidigare skrivit om det här. Dessutom vill jag varmt rekommendera Market Makers och deras avsnitt om nämnda bolag samt Den Digitala Draken och deras ytterst intressanta avsnitt.

Vad som är intressant till denna diskussion är den hypotes som Eric Schmidt, styrelseledamot i Alphabet (Google), lade fram för cirka 3 veckor sedan. Den erfarna och mycket kompetenta före detta VD:n resonerar kring att Internet kommer att delas upp i två inom ett decennium; ett för väst, där USA kommer fortsätta att ha sin dominerande roll; ett i öst, där framför allt Kina kommer att behålla sin. Tecken på detta skulle kunna anses ses i att Google idag, iom. deras "Project Dragonfly", som är en censurerad version av den kända och välanvända sökmotorn.

Eric Schmidt, styrelseledamot i Alphabet (Google) och före detta VD

En ytterligare faktor som stärker att detta är en potentiell händelse att inträffa, är att det idag förekommer anklagelser om att Kina har spionerat via små, mikroskopiska chip, på bland annat USA och detta är nog bara toppen på isberget. Säkerligen har alla supermakter flera olika spionverksamheter igång mot varandra twety-four-seven, vilka många förs med hjälp av Internet. Således är Internet såväl deras bästa allierade som värsta fiende. Det är ömsom ett medel att angripa och skydda sig med, ömsom ett att skydda sig mot.

Hur påverkar detta investeringar? Det är, för mig som en lekman, omöjligt att säga, men jag vill hävda att investerare och småsparare inte skall tänka i banor som att Facebooks stora konkurrent är Tencent, eller att Netflix' är iQiyi. Istället tror jag, givet att Internet ej delas i två, att dessa kommer att verka likt öst och väst under det Kalla kriget - Terrorbalans.

Vad tror du om detta resonemang? Bör de ses som konkurrenter, eller kommer de att (sam)verka i en sorts terrorbalans? Eller kommer det bli en uppdelning av Internet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar