fredag 10 juni 2016

En filosofs jubileum

Ja må den  leva. Ja må den leva. Ja må den leva uti hundrade ....

Förvisso kan denna upptäckt tillskrivas babylonierna och även mayakulturen men faktum kvarstår att det är till en specifik herre i Indien vi måste vända oss med vårt "tack". År 628 i detta vackra land inträffade en fascinerande upptäckt, en vi är många att uppskatta. Ömsom kan den vara oss till glädje, ömsom till sorg. Det är alltid roligt när vårt kapital ökar med en extra "nolla" och det är lika tråkigt när vi blir "nollade" i t.ex. fotboll, hockey eller dylikt. Oavsett om vi associerar siffran "noll" till något positivt, negativt eller kanske båda delarna kan ej dess existens negligeras tillika reduceras. Folk pratar i dag om Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk m.fl. men dessa har föga att komma med i jämförelse med Brahmagupta. Skulle det ej vara för denna "nolla" finns en möjlighet att ingen av ovan nämnda skulle vara de uppfinnare tillika entrepenörer idag. Alla har vi, såväl explicit som implicit, verket Brāhmasphuṭasiddhānta att tacka för mycket.

Idag, denna fredag den 10 juni, då EM 2016 i fotboll går av stapeln, firar bloggen 100 inlägg och jag har äran att få använda inte bara en, utan två av Brahmaguptas nollor! 

Sedan start har bloggen utvecklats enormt, precis som jag själv, detta såväl på ett personligt som på ett investeringsmässigt plan. Likt alla var jag till en början en gröngöling, knappt kunnig om vad P/E-tal, VPA, combined ratio etc. betydde för något och därmed kvalificerad att ingå i gröngölingspatrullen. Emellertid har jag med tiden kommit att lära mig alla de nyckeltermer, siffror, resultat mm. som är av vikt att ha kunskap om för att kunna fatta kloka beslut och agera efter dessa. Till en början var jag extremt velig; rädd! Rädd för dramatiska kursrörelser där mitt innehavs tidigare blå färg med ens förbyttes till en röd dito. Ofta sålde jag på mitt GAV i rädsla att se röda siffror. Lika ofta köpte jag tillbaka, och då mer ofta än sällan på ett högre GAV... Jag läste vad alla omkring mig skrev; investera i bolag som har fin historik, stabila kassor, kassaflöden samt en kompetent ledning. Utöver detta bör de gärna ha en affärsidé som är unik och även kunna visa på såväl utdelnings- som vinsttillväxt. Och slutligen, håll kvar i dessa. Ett kvartal är, för att använda min kära mors ordval, en piss i Mississippi. Likaså är två och tre, så länge du ser att vinsten finns där, kassaflödena tickar på och ledningen agerar på ett logiskt och kompetent sätt. Med andra ord; var det alla skriver men har svårt att följa: Var. Lång."[...] vi befinner oss i våra mörkaste stunder som vi är beredda tillika villiga att gå som djupast [...]"

Det tog mig en lång tid att nå denna insikt; denna acceptans. Likt en patient hos en psykolog kan den sistnämnde aldrig räkna med att patienten är "frisk" efter endast ett möte: "Gå nu hem och istället för att göra si, skall du göra så och skulle du känna X så ska du Z:a, capisce?" Självklart vet patienten detta men saknar dels styrkan, dels modet att göra det. Det är först när man får stöd, hjälp och feedback som man är i en position att klara av att ta små, ändock viktiga, steg. Detta stöd; denna hjälp, fann jag hos flera bloggare i denna begynnelsetid. Idag har jag äran att ha stöd och hjälp från ännu flera och jag finner detta så... vackert. Alla vi ekonomibloggare därtill intressenter; alla vi som dagligen har tankar kring börs och investeringar för att vi har ett intresse för det, hjälper varandra på så många sätt att vi inte ens kan föreställa oss det. Vi är såväl varandras patienter som psykologer och för alla er som har hjälpt mig vill jag rikta ett stort "tack". Detta inlägg är såväl ett jubileum som en homage till er!

Under mina år som aktiv bloggare har jag trampat på såväl en som två minor. Vardia torde vara den största av dessa och visst gav den mig ett lidande. Emellertid är jag av den uppfattningen att vi alltid, oavsett sak, har två val i livet; Fight or flight; ge allt eller ge upp; kämpa eller gå under. När allt kommer till kritan har vi bara dessa val. Många talar om gråzoner och förvisso existerar de till en viss mån, men när saker skall dras till sin spets finns det alltid bara två val. 


Ofta när vi står vid dessa kval befinner vi oss i en situation som vi ej är tillfreds med; en mörk period, då allt ser svart och tråkigt ut. Vi är då, mer ofta än sällan, också förblindade av vårt perspektiv; att inte förmå oss att se saken från en annan synvinkel. Emellertid klarade jag av detta vid Vardiakatastrofen. Jag klarade av att se lidandet/nederlaget som ett verktyg att göra något bra. Ty det är när vi befinner oss i våra mörkaste stunder som vi är beredda samt villiga att gå som djupast; då vi är öppna och tillgängliga för nya synsätt, nya mönster. "[...] Syftet med den filosofiska touchen är [...]"

Det har inte bara varit minor som mina fötter har gått på. Jag har fått uppleva mer lycka än dess antonym. Bland axplocken ryms Protector, som gav mig 100 % i avkastning; Starbreeze, som gav mig cirka 30 % i avkastning och att jag detta år har uppnått över 60 000 kr i utdelningar (ej ackumulerat)! Jag ligger lång i samtliga innehav och jag har aldrig känt mig så "lugn" i mina investeringar. Jag behöver inte kolla kontot 24/7. Jag behöver inte lusläsa allt hela tiden och ständigt hålla mig á jour. Pengarna är där de är och ämnas förbli där under en lång tid. Jag kommer hinna se såväl ett som två, tre och säkert fyra EM innan ett eller ett annat innehav avyttras. Dock, och detta är ett stort sådant, kommer en majoritet av bolagen för alltid förbli i min väska. Kortfattat: jag gör det som många säger men få gör: Jag. Är. Lång.

Bloggens filosofiska infallsvinkel är något jag är glad därtill stolt över. Jag har tidigare sagt det men mycket av denna nisch har jag min nära vän @katarsis att tacka för (han figurerar i det dolda; knappt synbar därtill talför men när han väl talar, lyssnar man). Jag har även honom att tacka för så mycket annat, detta gällande både investeringar och mer personliga spörsmål. 


Det är extremt roligt att få den fina feedback jag så ofta får från er läsare. Jag känner att det finns ett genuint intresse att läsa mina, stundtals virriga, inlägg. Syftet med den filosofiska touchen är att förmå envar att se på investeringar med andra, mer öppna, tankar därtill perspektiv. Siffror kan vi alla studera och läsa, men att reflektera, att verkligen begrunda om den där omtalade bägaren de facto är halvfull eller halvtom är minst lika viktigt. Om jag då kan vara en sorts hjälpande hand, likt många andra bloggare är för mig när det kommer till fina och välskrivna analyser, rapporter etc., ser jag det som en stor ära. 

100 inlägg och mycket har hunnits med. I takt med inläggen har även besökskvoten och omnämnandet på twitter ökat. Allt detta ser jag som en ära; ett tecken på uppskattning tillika gillande. Bland alla inlägg som har hunnit att produceras framkommer en, extremt jämn, topp fem enligt följande:


1. Don't forget your survival gear

2. Vad skulle du göra om du inte var rädd?
3. När smarta människor agerar dumt
4. Facit till "The Pursuit of happiness"
5. I en inte alltför avlägsen framtid

Av ren nyfikenhet skulle det vara roligt om du vill delge mig vilket som har varit ditt favoritinlägg!


Jag skall inte uppehålla er med ett allt för långt inlägg; ty sådana har ni redan fått många av och fler kommer ni att få. Men denna fredag kommer jag låta er få mer tid att njuta av att bara vara. Ja, du läste rätt - att bara vara. Ställ ned kaffekoppen på skrivbordet. Sätt dig bekvämt. Sätt på din favoritmusik, ta ett djupt andetag och blunda. Försök inte att aktivt tänka på något. När tankarna kommer låt dem passera likt en båt med dig stående på en brygga. Värdera dem inte, ge dem ingen energi. Du är intet; du är här; du är närvarande. Unna dig själv detta i ett par minuter (gärna längre) och känn lugnet komma. I stunder likt dessa spelar pengar föga roll. Mitt budskap till alla mina läsare idag är att alltid påminna sig själva om att pengar aldrig får eller ska vara prioritet ett. Livet, familj, släktingar, vänner och bekanta - det är där källan till sann rikedom finns! De om några kan ge en utdelning inte ens en preferensaktie kan erbjuda. Och utdelningstillväxt skall vi ej prata om. Coca-cola skulle gråta socker om de såg den glädjen som t.ex. ett nytillskott inom en familj, bekantskap e.d. kan ge.


Jag hoppas att ni vill fortsätta följa mig på min resa; en resa vars destination är fastslagen men vars färd är dold i dunkel och därmed kommer att bjuda på såväl dalar som kullar!
4 kommentarer:

 1. Grattis till 100 inlägg!
  Fint skrivet och visst råder det en härlig stämning bland oss ekonomibloggare emellan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Christoffer och tack för din kommentar!

   Tackar. Ja, det är verkligen fin och behaglig stämning!

   Trampa lugnt nu;)

   /Sofokles

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 2. Det är väl ingen tvekan om att Katarsis intervju är bloggens bästa inlägg ? ;)

  SvaraRadera