fredag 30 september 2016

Charlataner

"Ett lejon ungt det äldre skall betvinga
på krigisk skatt i enskild drabbning öden,
i bur av guld hans öga genomtinga:
av tvenne sår det ena grymt ger döden", Nostradamus Profetior, 1555.
Nostradamus - Orakel eller charlatan?
Ibland förs det diskussioner om orakels existens. Ett orakel är någon som kan förutsäga framtiden med en imponerande grad av träffsäkerhet och syftet att man söker deras röst är att man vill ha fakta att agera efter. Då jag - Sofokles - är grek samt det faktum att jag härstammar från den tid då dessa "var på tapeten", anser jag mig ha både det ena och det andra att säga om dessa...charlataner. Undantaget gäller dock Pythia - oraklet i Delfi, som mer än en gång hjälpt mig satsa på rätt hästar.

Orakel kan vara relevanta vid diskussioner av sådant som fri vilja, fatalism och determinism, men också vad beträffar den värld vi rör oss inom - oeconomia mundi. Gud brukar i teologiska diskussioner betraktas som någon med orakelförmågor, givet Guds totala kunskap. Man skulle kunna tänka sig att ett orakel utgjordes av en dator med en fantastisk beräkningskapacitet, eller Laplaces demon, som med tillräckligt god kännedom om startläget kan förutsäga vad som kommer att inträffa framöver. Det skulle också kunna vara några av användarna på börssnack... eller inte.

"Charlatan [...] person som på ett vilseledande sätt söker ge intryck av att äga viss (märklig) förmåga eller kunskap numera särsk. om sådan bedragare av intellektuell typsom lyriker och litteraturkritiker var han lysande, men som politisk tänkare var han en ~" (Ne.se)

Det har ibland setts som en mer eller mindre empirisk fråga om det skulle kunna finnas orakel. Klart är att kraven på beräkningsförmågan måste bli hisnande samt att komplexiteten kanske överstiger alla teoretiskt möjliga beräkningsmaskiner. Ibland har det också hävdats att vi människor – om vi har fri vilja – skulle kunna omintetgöra oraklets insatser och därmed visa att det inte finns några orakel. Säger oraklet att jag kommer att äta en ostsmörgås till frukost i morgon kan jag väl ta kaviar i stället? Det verkar dock finnas ett enklare sätt att visa att orakel inte kan existera, åtminstone givet en vanlig definition av orakel.

För att vi ska kunna sägas ha ett orakel måste några krav vara uppfyllda. Oraklet ska, enligt Raymond M. Smullyanm, vara:

1. Allvetande. Oraklet vet allt som finns att veta om framtiden. Här finns många som anser sig kvala in, speciellt om man utgår från användarna på börssnack.

2. Ofelbart. Säger oraklet att något förhåller sig si eller så, så gör det det. Så, när någon på börssnack säger att Anoto kommer rusa i morgon med 100 %, stämmer det... till 100 %. ... ...

3. Öppet för frågor. Oraklet ska vara villigt att leverera ett svar på varje fråga som ställs. Om oraklet fick låta bli att svara då och då blir insatsen inte särskilt imponerande. Att tillägga är här att svar såsom ”Jag bara vet”, ”Skit i det du” eller ”Förstår du inte det själv” räknas inte. Här finns få, om ens någon, utifrån börssnacks användare, som uppfyller kvalen.

4. Transparent. Svaren ska vara korrekta, och gå att förstå i förväg. De ska inte vara formulerade så att de är förenliga med varje upptänklig framtida utveckling. Säger oraklet att du ska ut på en resa imorgon, bör inte en tur med hissen räcka för att oraklet ska säga ”vad var det jag sa?”. För att översätta till börsvärlden; säger någon att Starbreeze skall ”rusa som f*n” räknas inte futtiga 6-7 %.  Oraklet ska alltså vara uppriktigt och informativt.


5. Snabbt. Svaren ska komma i rimlig tid. Om jag ställer frågan vad jag kommer att äta till frukost imorgon, och oraklet besvarar frågan först efter det att jag har dukat bort frukosten dagen efter, är det inte så mycket bevänt med oraklet. Alla svar behöver kanske inte vara blixtsnabba, eftersom det ibland kan krävas mycket omfattande beräkningar, men svaret får inte dra ut på tiden. Således skall "oraklet" på börssnack e.d. inte svara på frågan huruvida det var en träff eller bom efter att Africa Oil rapporterat om att de hittade en elefant, utan, såklart, innan.
Då är frågan om ett orakel enligt ovan definition skulle kunna finnas och kanske en vacker dag starta en mottagning nere på stan. Eller varför inte en hotline för alla daytraders eller andra investerare som inte klarar av att förvalta sina egna pengar efter sunt förnuft. Det verkar dock som om det finns ett logiskt argument som visar att några sådana orakel aldrig kommer att dyka upp – ingenting kan fylla alla dessa villkor.

"[...]Chansen för en TENBAGGER i Interfox har höjts en hel del nu." (Redeye.se)

Anta att jag beger mig till oraklet för att pröva oraklets tillförlitlighet. Oraklet lyckas ständigt förutsäga vad jag ska äta till frukost, vilken lunch jag kommer bli serverad, ett en skribent på DI kommer skriva "rasrisk" et cetera. Dock, sedan säger jag som följer: ”Nu börjar jag med ja- och nejfrågor. Om ditt svar är ja, kommer jag att vissla som reaktion; är svaret nej, kommer jag att klappa händerna.” Till nästa fråga: ”Kommer min nästa reaktion på ditt svar att bli att jag klappar händerna?” Nu ser det brunt ut för oraklet. Om detta svarar ”Ja”, kommer jag ju att vissla och oraklet har därmed fel. Om siaren svarar ”Nej”, kommer jag ju att klappa händerna, vilket gör att oraklet har än en gång fel.
Svarar oraklet något annat än ja eller nej kommer jag ju inte att klappa händerna och således har oraklet misslyckats, eftersom rätt svar borde ha varit att jag inte skulle klappa händerna. Problemen för oraklet kan hanteras om vi stryker något eller några av villkoren ovan, men då får vi ett mindre intressant orakel. Eller, för att tala klarspråk; vi får inget orakel alls. Det kan helt enkelt vägra att besvara frågan, det kan svara så dunkelt att jag inte vet om jag ska vissla eller klappa händerna. Det kan fundera så länge på svaret att universum upphör att existera. 

Man kan ge upp tanken att oraklet är ofelbart eller har kunskap om alla framtida händelser. Kanske finns det någon typ av begränsningar på vad man kan ställa för slags frågor. Men någonting måste i varje fall göras, och varje åtgärd kommer att leda till ett mindre intressant orakel – det är sämre reklam att säga sig veta ”en hel del” om framtiden, eller att besvara ”åtskilliga” frågor om framtiden i allmänhet men Anotos, Precise Biometrics eller  Fingerprints dito i synnerhet än att hålla tyst.

"Blecher spår börsras inom snar framtid" (di.se)

Meningen med orakel är att man vill få svar och sedan agera efter dessa. Många av oss läser bloggar, tidningar, lyssnar på poddar, ser på TV et cetera för att försöka få svar på våra frågor om vad framtiden bär i sitt sköte. Mer ofta än sällan färgas vi av varandra, om detta råder föga tvivel. Många pratar om att de "tar rygg" på en bloggare, en journalist, en professionell investerare eller dylikt och detta kan såväl vara positivt som negativt. Negativt är det i allra högsta grad om du tar rygg enbart utifrån att någon annan gjort en investering. Hur/Vad skall du göra den dagen då det skakar i bolaget och du ej har kunskap om orsaken till detta? Om du har gjort din egen research vid tillfällen likt dessa kommer du, med allra största sannolikhet, agera mer rätt än fel då de inträffar.

"[...] nu att det finns chanser till en klassisk tenbagger mer eller mindre." (Bjaentrading)

Således; att ta rygg på någon eller köpa någons profetia enbart utifrån detta ”orakels” syn känns som ett mycket oklokt beslut. Att tro att det finns någon (märk; singularis) som klarar av att förutspå framtiden i allmänhet men börsens utveckling i synnerhet är lika långsökt som att Trump skulle be om ursäkt för sina uttalanden till Khizr och Ghazala Kahn om deras son och hans patriotiska uppoffring för USA. 

Om att "ta rygg" på någon är att utgå från vederbörandes analys och att även göra sin egen innan ett eventuellt köp görs är en korrekt definition är jag skyldig till flera "brott". Många av mina innehav, b.la. Nilörn, Bank of Scotia och Hafslund hade aldrig skett om jag inte läst mycket matnyttiga analyser från kompetenta blogg- tillika twitterbekanta. Har de siat om framtiden? Ja. Har jag trott på dem? Njae, men efter att ha gjort min egen analys är jag mer benägen att hålla deras "syn" mer sann än dess antonym. 

Hur brukar du reflektera kring när inlägg, tweets, delningar et cetera poppar upp och där budskapet är som taget från en allvetande Gud? Köper du det rakt av eller följer du Nietzsches linje; ”Gud är död”?

2 kommentarer:

 1. Slår mig varje gång jag läser dina inlägg hur oerhört intelligent du verkar vara. En enorm kunskapsbas och ett mycket fint sätt att uttrycka dig på. Lär mig alltid mer än inlägget säger när jag läser dessa fredagsinlägg :)

  Och till din fråga om man köper rakt av eller ej. Nej gör jag inte. I Veckoportföljen kan jag köra lite "wild and crazy" ibland och köpa på spekulationer men det är ju väldigt små belopp och i stora stabila utdelande bolag så det gör inget om det går åt fanders en liten tid efter inköpet :) Annars vill man ju gärna göra sin egen analys :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Aktienovisen och tack för din kommentar!

   Vad roligt att du finner inläggen givande - det är syftet! Beträffande om jag är "klok" eller ej överlåter jag till läsaren/de som möter mig att bedöma;)

   Jag gillar din veckoportfölj och tittar in 1-2ggr/veckan på din blogg. Du bygger stabilt, och skall vi se historiskt; smart. Om nu historiken kommer återupprepa sig, dvs. att de starka/stora/stabila bolagen alltid kommer tillbaka återstår att se, men mer talar för än emot:)

   Tusen tack ännu en gång!
   /Sofokles

   Radera