söndag 23 december 2018

Makro & reflektioner

Många påstår att makro är, i brist på bättre ord, "skit" och att fokus på bolag är a och o. Förvisso finns det en hög sannolikhetshalt i detta och undertecknad är inte den som säger emot, men att inte ta in och försöka förstå sig på makro och hur detta kan hjälpa till med att förstå hur vissa bolag kan komma att påverkas är att göra sig själv en otjänst. Ja, bolaget och dess produkt, finansiella situation, pipeline et cetera skall alltid fokuseras, men makro kan vara en hjälpande del i att försöka att få en så bra ingångsposition i ett bolag som möjligt, eller att undvika att investera i något.

Undre lördagen fick jag lite skrivlusta under de trettio minuter som jag hade innan en bjudning skulle förberedas och nedan text har lika mycket av en röd tråd som diverse investeringskurser är värda sina avgifter. Således bör du som läsare ej förvänta dig att några svar kommer att ges, men kanske kan vissa frågor som du ej har reflekterat kring väckas?

Brexit. Ingen vet om Brexit kommer att ske med en mjuk eller en hård exit. Sannolikheten för en hård har ökat, vilket syns i pundet och alla de bolag som har en större koncentration mot detta ö-land där anor och drömmar om en ny imperialism tycks vara likt en morot framför en åsna. Jag har tre innehav som är noterade på den brittiska börsen, Admiral Group, Micro Focus samt Xl Media Group. Under 2018 års första hälft låg jag cirka +12 % i förstnämnda, som sedan har tappat för att nu ligga på cirka +2 %, exklusive utdelningar. Inte på grund av något bolagsspecifikt, utan enbart pga. en oro

Micro Focus fiskade jag upp under sensommaren tack vare en mycket nära och kär vän. Som mest har jag legat +28 %, vilket nu har krympt till cirka +9 %. Beror detta på något som har drabbat bolaget? Inte mig veterligen, utan det är, ånyo, oro för vad Brexit kan innebära. 

Xl Media Group trodde jag hade nått en sorts botten kring 110 pence, där jag gjorde mitt första köp, men icke och trots en ökning på kurser om cirka 85 pence ligger jag i skrivande stund på -26 %, varav pundet står för 1/3 av den nedskrivna värdet. Beträffande Xl Media Group har de nu initierat ett återköp av aktier och VD:n har, under detta räkenskapsår, ökat sitt innehav, som fortfarande får ses som "litet", vilket tyvärr är beklagligt. Här är det nog inte lika mycket oro för Brexit, utan mer trycks aktien ned av samma pest som har drabbat många spel- och/eller affiliatebolag detta år. 

Är jag rädd? Orolig? Kommer UK att gå under; bli vår tids Atlantis, dömt att för alltid få vila på havets botten och enbart bli omnämnt i myter? Nej, det kommer ej att hända. Något kommer att hända, men inget vet. Det finns tre händelseförlopp som kan komma att ske:

1. Ett avtal nås (det som nu ligger på bordet) och en mjuk Brexit iscensätts.
2. Inget avtal nås och det blir en hård Brexit.
3. En ny omröstning och folket röstar då för att stanna. Detta är extremt osannolikt, för vad säger det om val tillika demokrati? Vad är det som då säger att ett tredje val inte bör/skall hållas när den förlorande sidan börjar tjura? Eller ett fjärde? Ett femte!?

Pundet och brittiska bolag kommer att vara volatila under minst hela 2019, oavsett hur det blir med Brexit. Jag kan inget göra och visst kan jag sälja Micro Focus samt Admiral Group och "säkra" en liten vinst samt "säkra" dessa pengar från att lida en eventuell pundets förbannelse. Emellertid, vad är det som säger att det inte blir en mjuk Brexit, pundet stärks, bolagen och marknaden ser att det visst inte var så farligt som man först hade trott. Självklart kan det motsatta hända. Ännu en gång; jag vet inte utan jag kan enbart flyta med. Jag har min tro om vad som kommer att hända och denna är baserad på det som jag läser i diverse blaskor. Jag tror på en mjuk brexit, där pundet och de brittiska bolagen till en början kommer att rusa för att sedan falla tillbaka och landa någonstans knappt över nuvarande nivå. Varför? Ännu en oro för om detta är hållbart i längden. 

Människan är en förunderlig varelse. Ty hon är alltid orolig och oftast, men inte altid, är denna oro onödig och än mer ofta är oron en oro för oro. Det finns alltid något att oroa sig för. Efter Brexit och ifall denna blir mjuk, kommer en oro för att Frankrike, eller Italien, ämnar lämna. Om inte detta kommer en oro för något annat, såsom den tyskan inhemska politiken då Merkel nu kastar in sin handduk. Därtill skall EU ha ett nytt val där viktiga ministerposter skall röstas fram - kommer de nya att klara av att styra skutan? Idag finns det fler extrempartier med stigande skara följare och sympatisörer - kommer detta att synas i EU-valet; det val som få "bryr sig något om" och som många européer tänker "varför skall jag bry mig - fokus är på den inhemska politiken".

 Sedan finns ECB, FED, Kina, Trump... ja, det finns alltid något att oroa sig för och det kommer det alltid att finnas. Ibland lyssnar och bryr sig marknaden, ibland inte. Summa summarum är att ingen vet något, men väldigt många tror något. Vissa är bättre på detta, medan andra är sämre, men att inte ta åt sig för de "fakta" som finns, makro till trots, är som att agera likt en struts; stoppa huvudet i den berömda sanden. 


Pundets förhållande till SEK från 1998.

Jag kan absolut tänka mig att öka i ovan nämnda bolag, men kommer inte att rusa. Pundet har historiskt legat på ett snitt om cirka 12 SEK. Trenden är just nu nedgående, men kommer den fortsätta att vara det? Ingen vet, men väldigt många tror. Vad talar för och vad talar emot? Just nu ser jag makro som en allierad, som skapar möjligheter att handla brittiska bolag till ett rimligt pris. Detta då jag tror att det blir en mjuk Brexit. På ett eller ett annat sätt kommer det att lösas, för ingen, vare sig EU eller UK vill, innerst inne, ha en hård Brexit. På det sättet finns bara förlorare (vilket iof gäller vid en mjuk också, men där är förlusten mindre kostsam, får vi hoppas...).


Jag är mer orolig för om Corbyn vinner mer makt och sedan även det brittiska valet, då han har sagt sig vilja införa bolagsskatter så hårda att t.o.m. Jonas Sjöstedt skulle bli grön av avund och allas vår Ulla Andersson skulle kissa på sig av glädje. Det kan verkligen slå mot bolagen, precis som Trumps skattelättnad i USA detta år (vilket kommer bli intressant att se hur detta slår på motsatt sätt under 2019 års räkenskapsår, då envar bolag får tuffa jämförelsesiffror). 

Många tror att det är oro för en vikande och sviktande konjunktur som nu agerar som sänke på världens börser och detta må absolut vara sant. Emellertid är det nog ej hela sanningen; jag tror nämligen att det är mer om FED, som har ledarpinnen, och kommande EU-val, där Junker ej kommer att fortsätta och där Draghi har gjort sitt. Lägg därtill att marknaden nu har förstått att den skattelättnad, som Trump införde detta räkenskapsår, kommer att slå på alla amerikanska bolag från och med räkenskapsåret 2019. Och ja, självklart påverkar handelskonflikten; en konflikt som kommer att fortgå till slutet av 2019, då Trump, strategen, kommer att "fixa det" lagom till att hans omvalskampanj har startat igång. Tänk er Trump ståendes och basunera ut att "Jag har löst handelskonflikten. Jag har "räddat" världen från Kina" och sedan addera "Vote Trump for re-election. America first (again)".

Men, som sagt, det är det bolagsspecifika som skall fokuseras och allt ovan är enbart en oro...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar