fredag 1 mars 2024

Skogssektorn – köp när blodet flyter?

Som grupp presterade skogs- och massabolagen bra avkastning till sina respektive aktieägare under åren fram till och med 2021. Sedan dess har tillväxten mattats och detta har även setts i aktiekurserna. Emellertid är historik en sak, framtiden en annan och kanske är kommande månader ett gyllene tillfälle att ta en position?

En sektor på dekis
Den svenska och finska börsen har en relativt andra börsen rik flora av skogs- och massabolag. Här finns bland annat UPM-Kymmene, Stora Enso, SCA, Billerud, Holmen, Nordic Paper och Rottneros.  Samtliga av dessa har presterat mycket sämre jämfört med OMX SGI under de senaste 12 månaderna, om än att vissa gick bättre än den finska börsens OMX H25 – ett index som föll med cirka 10 % under 2023.

Läs vidare på Trade Venue. Jag önskar dig en god helg!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar