fredag 26 augusti 2016

Ibland stämmer devisen

För cirka 1 vecka sedan tog jag in ett bolag som det talas mer och mer om i bloggosfären - Byggma. Jag upptäckte bolaget via Värdebyråns gedigna och välformulerade inlägg, vilket jag rekommenderar. Utöver detta gjorde jag, som alltid, min egen research. Efter lite dividerande med diverse blogg- och twitterkamrater blev det ett köp. Emellertid var det vissa saker som jag tvekade på innan jag köpte; avsaknaden av konkurrensfördel samt det faktum att min portfölj inte bör ha mer bolag. Utöver detta anser jag mig ligga relativt välviktad i den norska valutan (7,7 %). Trots att jag försökte hantera dessa tvivel genom att försöka finna svar på dem mynnade det alltid ut i ett sorts kaos, i ordets sanna bemärkelse.
Detta tomrum till trots och likt en käftsmäll på den erkända divisen "when in doubt, stay out", gjorde jag ändå slag i saken och köpte en liten post på 300 st. Samma kväll tillika (sömnlösa) natt, vilket var en konsekvens av en granne som nog förtjänar ett eget inlägg, låg jag och tänkte på mitt köp samt en annan rolig sak angående min bok, vilket jag ämnar återkomma till i ett senare inlägg. Rent fundamentalt finns inget att anmärka på. Likt Värdebyrån skriver:


"Avslutningsvis är BMA attraktivt värderad nästan oavsett hur man tittar på bolaget. Den handlas till 0,64x TB, 0,3x EV/Sales och 7,5 normaliserad EV/EBIT. Det är de nakna vid-första-anblick multiplarna. Men om man sätter på sig sina aktivistglasögon ser BMA väldigt attraktivt ut med överflödigt kapital om 200 MNOK och en rörelseverksamhet värderad till 3,8x, 5,5x eller 13x beroende på hur normaliserad intagning beräknas.
Samma fina visa sjungs även av allas vår ingenjör - aktieingenjören, som i kommentatorsfältet skriver:

"För mig är det snarare kassaflödet än substansen som lockar och där blir jag lite orolig över Frestas resultat i Q1. men bolaget verkar onekligen vara billigt oavsett vilken parameter man tittar på."

Detta, därtill min egen analys, till trots kunde jag inte släppa känslan av att det inte kändes..."rätt". Således valde jag att sälja (en vinst på ett par hundralappar). Vad säger detta om mig som investerare? Visade jag prov på en svaghet eller en styrka? Personligen anser jag att det mer är det sistnämnda. Jag tog ett beslut men kände relativt snabbt att det var ett felaktigt sådant. Jag valde att lyssna på min känsla, som till viss del hade en fundamental grund att knyta an till - bristen på konkurrensfördel. Mer tanklöst och ignorant hade varit att behålla innehavet trots den obekväma känslan. På ett sätt grämer jag mig över att jag köpte när jag från början kände ett tvivel, men ibland är fallet som sådant att man måste agera för att sedan känna om känslorna är befogade eller ej. Intressant i detta sammanhang är att den forskning, vilken jag publicerade i "all disease begins with the gut", tycks stämma.
Vad gjorde jag för pengarna, som är mitt månadssvarande samt lite ur krigskassan? Jag valde istället att använda en del av Byggmasumman till att öka i Hafslund, som tursamt nog fick en lite dipp på ett par procent. Det blev 120 st nya och innehavet är nu uppe på 555 st, vilket känns som en behaglig viktning. Jag förväntar mig en VPA på 7,4 NOK samt en utdelningshöjning till 3,3-3,5 NOK. Utöver detta blev det en ökning i Sampo med 30 st, där det totala innehaft uppgår till 165 st.

Visst fanns det tankar om att öka i Ratos, men jag väljer att avvakta. En utdelningssänkning tycks ligga i fatet och jag tror att det kan bli en kursredaktion när detta huggs i sten. Ratos idag är inte det Ratos som var en "bjässe" för 20 år sedan. Det är ett helt nytt bolag och bör behandlas likt ett sådant. Beträffade "the old & glory days", kan dessa absolut återkomma, men jag tror att det är minst, optimistiskt räknat, 2-3 år innan dess. Beträffande Ratos skrev riskminimeraren ett mycket bra tillika läsvärt inlägg, vilket är enligt mina egna resonemang.
Jag behåller och ämnar öka förutsatt att ingen helt oförutsägbart inträffar. Därtill hyser jag god tilltro till den nya VD:n, Magnus Agervald. Förvisso är det en skillnad på att rodda ett bolag som Byggmax och sedan förväntas åstadkomma underverk i Ratos. Dock börjar han sitt arbete så nära botten att det torde vara svårt att, i alla fall, inte åstadkomma något (positivt)...

Åter till Byggma; det ser verkligen ut att vara ett riktigt fint bolag, men jag väljer att passa. Man kan inte äga allt och ibland måste man tacka nej, detta även om REA-priset lyser lika starkt som Vesuvius eld. 

Har du haft liknande upplevelser som jag angående ett köp som snabbt blev ett sälj? Hur tänkte och gjorde du? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar