måndag 6 maj 2019

Mera vatten - A. O. Smith Corp.


För cirka två veckor sedan skrev jag ett inlägg om Xylem, som är ett bolag som verkar inom vatten och avlopp. Jag tror att vatten och dess värde för oss enbart kommer att öka tillika stiga för varje år, och då det är något som är essentiellt för vår överlevnad samt något som det är och kommer fortsätta att vara brist på, vill jag få en exponering mot branschen.

Förutom Xylem finns många bolag, såsom York Water, Aqua America, American States Water med flera. Av dessa är Aqua America ett bolag som jag senare skall skriva om, då det, tillsammans med Xylem samt nedan redovisade A. O. Smith Corp. är bolag som jag finner som potentiella medlemmar i min portfölj.

A. O. Smith Corporation.
Den 9 oktober 2018 ökade A.O. Smith (AOS) sin utdelning med 22 %. Detta markerade det 26: e året i rad av utdelningstillväxt för bolaget och således tillhör de listan med de omtalade aristokraterna.

Med ett nuvarande utdelning på cirka 1,7 % vädjar kanske inte  A.O. Smith till investerare som söker höga utdelningar just nu. De som däremot söker tillväxt med dessutom hög utdelningstillväxt, å andra sidan, kan finna bolaget intressant. Under de senaste fem åren har A. O. Smith Corp. nämligen ökat sin utdelning med ett genomsnitt på 27 procent per år, och med en stark affärsdominans, potential för tillväxt och låg utdelningsprocent om cirka 32 %  finner jag det som mycket intressant.

Verksamheten i korta drag
A.O. Smith är en global ledare som tillämpar energieffektiva produkter och lösningar. Det tillverkar en mängd bostads- och kommersiell vattenvärmeutrustning, liksom vattenrening och luftreningsprodukter. Företaget är kanske mest känt för sina vattenvärmare och de opererar i två operationssegment, åtskilda av geografi:
  • Nordamerika (64% av försäljningen)
  • Övriga världen (36% av försäljningen)
Som du kan se har företaget en betydande internationell närvaro, särskilt i Kina som står för 34 % av den totala försäljningen. Även om de är i startgroparna är bolaget redan på plats och med syfte att fortsätta växa i Indien, nästa stora marknad efter att Kina snart lämnar över stafettpinnen. Denna indiska verksamheten utgör cirka 2 % av den totala försäljningen, men beräknas växa tvåsiffrigt kommande år.

A.O. Smith har agerat mycket bra under det senaste decenniet tack vare, och i stor utsträckning, den stadiga globala ekonomiska återhämtningen som är sprungen ur den stora lågkonjunkturen anno 2007-2009. Bolagets försäljning har, i genomsnitt, vuxit tvåsiffrigt de senaste 10 åren.
Källa: Analyspresentation från hösten 2018
A.O. Smith har fortsatt sin tillväxt likt de senaste decennierna. Den 29 januari släpptes det fjärde kvartalets resultat, vilket var mycket starkt. Företaget genererade en vinst per aktie på 0,74 USD, vilket var en förbättring med 23,3 % jämfört med föregående år. Kvartalsintäkterna ökade med 5,7 % till 812,5 miljoner dollar. Dock missade de att infria prognoserna, som låg på  8,9 miljoner dollar.

För helåret ökade intäkterna 6,4 % till 3,2 miljarder dollar, medan justerad vinst per aktie ökade med 19 % till 2,61 USD.

Tillväxt
A.O. Smiths tillväxtkatalysatorer i USA inkluderar fortsatt ekonomisk tillväxt och stigande bostadspriser. Som tillverkare av vattenvärme, vattenrening och luftreningsprodukter är företaget beroende av en ekonomiskt hälsosam konsument- och bostadsmarknad. När hushållspriserna stiger och arbetslösheten är låg, är konsumenter med disponibel inkomst mycket mer villiga att investera i uppgraderingar, som t.ex. nya vattenvärmare, vilket syns i A. O. Smiths försäljningstillväxt.

Utanför USA ligger bolagets främsta tillväxtutsikter i Kina, där de redan har en stor verksamhet. Kina är förmodligen den mest attraktiva ekonomin i världen. Landet har inte bara en befolkning på 1 miljard och en växande medelklass, utan det har ökat sin ekonomiska tillväxt i hög takt. Medan försäljningen i Kina för 2018 ökade med 4 % (2 % exklusive valutajusteringar) minskade försäljningen för denna mycket viktiga region med 5 % kvartal till kvartal. I lokal valuta minskade försäljningen i Kina med 3 % från fjärde kvartalet 2017.

I Q4 förklarar bolaget detta med en avskrivning av kinesisk valuta och högre annonseringskostnader relaterade till online-rea, såsom Black Friday, Singels Day (11/11) et cetera som de främsta orsakerna till kvartalsnedgången. Handelshinder har också påverkat försäljningen i landet
Källa: Analyspresentation från hösten 2018
Kina representerar fortfarande ett stort, långsiktigt tillfälle för A.O. Smith och landet bidrar nu med över 1 miljarder dollar i årsomsättningen för företaget och växer snabbt. Försäljningen i Kina ökade med 20 % varje år under tioårsperioden fram till 2017 och kan de fortsätta med "bara" 15 % finns enorma vinster att hämta.

Det finns skäl att vara optimistiska om A.O. Smiths kinaverksamhet. Förutom Kinas stora befolkning är luftkvaliteten i landet ganska dålig. Detta har lett till en stor efterfrågan på A.O. Smiths luftrenare.

Det kan förväntas att A.O. Smith utökar sin vinst per aktie med 9 % per år fram till 2024, vilket är hälften av bolagets tillväxt under det senaste decenniet. Detta borde de kunna uppnå ömsom genom organisk omsättningstillväxt, ömsom återköp av aktier.

På tal om sistnämnda återköpte bolaget 3,8 miljoner aktier 2018 och har 6,1 miljoner aktier kvar på sin återköpstillstånd. Återstående återköpstillstånd representerar 3,6 % av det nuvarande marknadspriset på 9 miljarder dollar.

Vallgrav och hur bolaget stod sig under finanskrisen 2008
A.O. Smiths starka tillväxt beror på dess konkurrensfördelar och kanske allra främst sin högsta marknadsandel. Bolaget är nämligen positionerade som ledande på inom amerikanska vattenvärmare. De innehar 40 % av inhemsk andel, vilket är nästan 10 procentenheter över den närmaste konkurrenten.

På marknaden för kommersiell gasvattenberedare har bolaget en marknadsandel på + 50 %, medan närmaste konkurrent har en marknadsandel under 30 %. A.O. Smith är också den exklusiva leverantören av Lowes (LOW) vattenreningsprodukter.

Att ha denna höga tillika ledande position ger A.O. Smith pricing power samt möjlighet till höga marginaler. I sin tur ger detta företaget möjligheten att generera massor av kassaflöde, vilket gör det möjligt att investera i ny produktinnovation.

En risk, som inte skall negligeras, för A.O. Smith är, som för många andra bolag som är beroende av konjunkturen, en recension. Som en producent av varor som är nära knutna till människors och företags vilja och möjlighet att kunna investera och betala kommer de att lida pin när nästa recension inträffar (eller ?). Jo, visst är de utsatta för konjunktur, men kanske inte till en sådan hög grad som man kan tro:
  • 2007 var VPA $0.48
  • 2008 var VPA $0.49 (2% ökning)
  • 2009 var VPA $0.57 (16% ökning)
  • 2010 var VPA $0.43 (25% sänkning)
  • 2011 var VPA $0.60 (39% ökning)

Som framkommer presterade bolaget mycket bra under 2008 och 2009, vilket var de värsta åren av krisen. Intäkterna drabbades dock betydligt mer under 2010, men återhämtades snabbt under 2011. Sammantaget presterade bolaget exceptionellt bra, eftersom det fortfarande kunde öka vinsten under lågkonjunkturen.

Förväntade framtida vinster
Baserat på nuvarande aktiekurs på cirka $53 och bolagets årsprognos för VPA på $ 2,72, handlas A.O. Smith för närvarande på ett vinstförhållande på P/E 19,5. Aktien har handlas över P/E 20 under en stor del det senaste decenniet, vilket inte bör ses som vare sig dyrt, eller billigt givet historiken.

En hobbyanalytiker på Seeking Alpha har kommit fram till:
9 % i VPA-tillväxt
0,5 % i multipelexpansion
1,7 % utdelningsavkastning

Tillsammans förväntar sig ovan investerare att A. O Smith Corp. erbjuder en total årlig avkastning på 11,2 % till 2024.Själv har jag ej räknat, då jag är verksam inom humaniora och siffror är för mig rena rama grekiskan...

Ovan låter bra och jag kan inte sticka under stolen med att jag finner bolaget attraktivt. Beträffande Q1 2019 tappade bolaget i sin försäljning, och därmed kassaflöde, från Kina. Detta beror till stor del på oroligheterna kring en eventuell handelskonflikt samt att många har byggt upp ett lagar, vilket gör att det blir mindre beställningar. Samma sak kommer vi att få se under Q2 och Q3 gällande alla bolag som har kraftig exponering mot den brittiska marknaden - alla bolag har där sett till att bygga lager likt vore det som om vi levde i en apokalyptisk zombievälrd.

Nedan bilder kommer från presentationen för Q1 2019.Som framkommer är det inga siffror som skänker enkom solsken, men viktigt att beakta är att detta är ett kvartal av många och när äldre kvartalsrapporter studeras framkommer att liknande likt denna har förekommit - konstigt vore annars, då få, om än några, företags utveckling är spikrak.
När bolagets utveckling på Börsdata studeras framkommer nedan trender, vilka ser aptitliga ut. Dock skräms jag av att PEG-atlet ligger på 1,6.Utdelningstillväxten har framkommit flera gånger i ovan text. När den presenteras mer övergripande framkommer dessa, från gurufocus hämtade, fakta:


Senaste 12 månaderna
3 år
5 år
10 år
33,3 %
26 %
26 %
21,2 %

Skuld är något som jag tittar extra på och som framkommer i såväl ovan som nedan diagram har bolaget en utmärkt finansiell ställning.

Källa: Simply Wall-Street
Inlägget har redan blivit "för långt", vilket gör att jag väljer att vara extremt kortfattad om ledning: Den är stabil och samtliga bedöms att ha en bra, lång och gedigen erfarenhet inom såväl branschen som bolaget. Nuvarande VD har förvisso bara suttit i ett år på posten, men har varit verksam inom bolagets sfär sedan 2005.  

Jag tilltalas av bolaget, nuvarande värdering till trots. Med sin starka marknadsposition tillika historik ser jag dem som en stabil pjäs att ha i portföljen. Vad är dina intryck av A. O Smith Corp. och varför? 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar