söndag 23 augusti 2020

Altria - Q2

 Tobak, spel och politik är de ämnen som skapar fler meningsskiljaktigheter än vad politik gör. Gällande sistnämnda går det ej att investera i och vem skulle vilja göra det? Emellertid går det att så göra med de två förstnämnda och detta inlägg kommer att beröra tobak i allmänhet, men bolaget Altria i synnerhet. Innan jag fortsätter vill jag, till den som anser att det är skandalöst att investera i bolag likt dessa, hänvisa till min tidigare text om min filosofi om etik/moral.

Altria har tidigare varit ett och samma med Philip Morris och under denna tid hette de Philip Morris Companies Inc., men 2008 kom de båda bolagen att gå skilja vägar. Altria säljer idag cigaretter, snus, nikotinpåsar och har även försäljning inom IQOS, vape (JUUL) samt en fot inne i vinförsäljning samt inom marijuana. Gällande ovan nämnda JUUL var och är det en felinvestering av historiska mått mätt och kortfattat kan sägas att ledningen här investerade i ett bolag utan att ha gjort sin hemläxa samt utan att veta hur FDA ställde sig. Altria har nu skrivit ned detta, vilket är en orsak till sämre siffror i resultaten. Dock är detta att betrakta som positivt, då inget från denna verksamhet kommer att spöka; liket i garderoben har således ramlat ut och ligger  och inte under den ökända mattan. Mitt förtroende för VD/ledning är, föga förvånande, sedan detta inte den bästa. Hade jag investerat i dem idag om jag inte var investerad innan? Jag vill och säger ”ja”, men det är omöjligt att säga, för det är alltid skillnad på att säga hur man skulle ha agerat och hur man sedan de facto så gör.

Läs vidare på Trade Venue.

Allt gott!

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar