tisdag 23 november 2021

Starta en fond

 Jag skrev för ett par veckor sedan om att Cliens skulle starta en global småbolagsfond. Fonden är nu igång och snart torde vi se vilka innehav som fonden har störst vikt mot. Det är beklagligt att dessa fakta inte presenteras när fonder börjar och görs tillgänglig för handel och för mig ter det sig relativt komiskt samt tragiskt att många investerar i något där de inte vet vad exakt de får exponering mot. Att starta en fond när världen börser befinner på eller näst intill ATH är utmanande. Likväl måste man här reflektera kring att fonderna sällan investerar för närmaste 1-2 kvartalen, utan snarare de närmaste 1-2 decennierna.

Jag har i dagarna gått och reflekterat kring hur jag skulle vikta de största innehaven om jag startade en fond. Det kan låta komiskt och jag ämnar inte starta en, likväl är det ett bra och tacksamt tankeexperiment. För mig är det mer passande, då jag upplever att min portföljs bas med utdelande bolag mer än väl ligger före det mål jag skrivit upp och numer mer fokuserar på tillväxt, men med ett tydligt GARP. Med det menas att jag inte investerar i vad som helst till vilket pris som helst. Det ska även sägas att jag inte är ett matematiskt snille som kan räkna på marginalernas marginaler, utan upplever att min styrka är att jag mer ofta än sällan lyckas blanda en känsla för bolaget och dess produkter samt tjänster och det finansiella. Jag säger detta med största ödmjukhet, för ju mer jag läser och ju mer jag skriver, desto mer inser jag att jag inte kan och vet. Jag finner detta mycket ”kittlande” och det ger mig endast mer motivation att förkovra mig än mer i de uppslag jag tar mig an.

Läs vidare på Trade Venue. Som alltid önskar jag dig en trevlig afton tillika fortsatt vecka.

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar