söndag 28 november 2021

Industrivärden OCH Lundbergs?

 Jag har ägt Industrivärden sedan sommaren 2015 och avkastningen har inte varit fenomenal, emellertid ej heller dålig. Lite mellanmjölk, slarvigt uttryckt. Jag har tidigare skrivit att jag har som ambition att en stor del av min portfölj ska bestå av investmentbolag, då jag tror att de fortsatt kommer prestera några procentenheter över det breda indexet kommande decennier. I mångt och mycket grundar jag min tro på historia och som alla(?) vet är historia enbart historia och ingen garant för framtiden (dvs. det finns inte någon sorts lagbundenhet att den återupprepas), men ponera att historien i alla fall rimmar så kommer det vara lyckosamt att ha en exponering mot de svenska investmentbolagen. Min placeringshorisont är "pension och därefter", men när ett investmentbolag når en premie om 100 procent, likt Creades gjorde hösten 2020, trycker jag på sälj/hyvla.

I det längsta vill jag även ha en sådan självspelande portfölj som möjligt. Absolut finns risker och avigsidor i alla av de svenska investmentbolagen, men jag ser mer fördelar/styrkor i de som jag äger.

Läs vidare på Trade Venue. Då det är söndag eftermiddag när detta skrivs önskar jag dig en förhoppningvis slö och avkopplande fortsatt sådan.

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar