fredag 6 februari 2015

Lite justeringar i väskan samt roliga nyheter om Vardia

En intressant vecka med ömsom positiva, ömsom negativa rapporter och ett OMX som jag anser visar på en stor styrka. 

Denna vecka har följande inträffat:


  • Överfört 100 000 kr från sparkontot. Detta gör att ursprungssumman höjs till 595 000 kr (dvs. utan den avkastning jag hittills lyckats uppnå).

  • Sålt Banknordic. Detta pga. valutadiskussionen som äger rum nu och då Danmarks tycks göra ALLT för att försvara kopplingen mot euron. Möjligt är att min oro är obefogad men jag väljer ändå att ställa mig på perrongen för tillfället. Vad gäller själva banken är caset detsamma och det är bra! Jag gick ur affären med 100 kr i vinst...

  • Köpt SAS pref.aktie. Detta gjordes för de pengar som kom efter min affär i Banknordic. Inte mycket att säga. Utdelning (en fin sådan), stabil och SAS kom idag, fredag, med roliga nyheter tillika siffror vilket gjorde att kursen steg.

  • Jag har ökat mitt innehav i Catella till en kurs på 12.30 kr. Jag tror stark på företaget och ser fram emot rapporten den 19/2, även om jag inte räknar med att företaget skall börja med utdelning detta år. Då många tycks räkna med det har jag ett extra öga satt till aktien med risk att många "besvikna" ägare kan tänkas vilja sälja på rapportdagen enkom för detta.

  • Swedbank kom med en hyfsad, om än under analytikernas gissningar, rapport denna vecka. Man förmedlade om höjd utdelning men kursen sjönk. Då passade jag på att skapa mig ett blygsamt innehav. Jag ser inte Swedbank som en lika stabil bank som SCB, men enligt den rapport de kom med tror jag att de ändå kan leverera ett hyfsat år. 

  • Jag har ökat i klövern med ytterligare 87 st aktier. 

Nästa tisdag, den 10/2, kommer Vardia med sina månatliga försäljningssiffror. Till skillnad från en del tror jag inte på att de kommer vara "enorma", då fattigjanuari lyst med sin närvaro. Dock tror jag att från och med februari kommer vi se siffror kring 100MNOK och däröver. 
I veckan kom två fina nyheter som enbart stärker företagets värde. För det första köpte Gjensidige ett litet företag i Baltikum. Vad som är intressant med detta är att detta Gjensidige visar på en köplust  och att deras ögon även kan komma falla på Vardia, som värderas mycket högre och som även växer bättre, har större kundkrets, högre anseende mm. än förvärvet i Baltikum. Ägamintid har skrivit lite mera om detta.

Nyhet nummer två var att Vardia ska storsatsa på företagsförsäkring och har nyanställt 15 personer med syfte att enbart jaga stabila, trygga och (för Vardia) gynnsamma företag.

Summa summarum: kursen har rört lite på sig men värdet desto mer. Jag ämnar öka men kommer nog vänta tills tisdag, efter att försäljningssiffrorna är släppta. 
Jag håller fast vid min tro om att Vardia mycket väl kan bli 2015 års bästa innehav. Extra roligt nu är att den norska börsen tillika kronan börjat stiga, vilket bara stärker anledningarna till att köpa nu och på det sättet få extra avkastning!

Vad gäller mina tankat från förra inlägget om Multi Asset Funds har jag ännu ej kommit till ett beslut.  En tanke är att föra över mer från sparkontot och placera dessa i prefernsaktier och erhålla utdelning. Dock, preferensaktier är även de känsliga för konjunkturer, vilket syntes i "oktoberdippen". 

Avslutningsvis kan tilläggas att ISK:t fortsätter växa med en hög hastighet, vilket är roligt. Dock, det känns som att det går väldigt fort och frågan är inte "att vara eller icke vara" utan om jag skall vara: Inga kommentarer:

Skicka en kommentar