onsdag 14 november 2018

Aurelius

Sedan årskiftet 2017-2018 har jag alltmer fokuserat på investmentbolag, vilket har gjort att jämte tidigare Industrivärden och Investor har Öresund, Kinnevik, Bure, Latour tillkommit. Samtliga av dessa köptes in under februaridippen och bäst hittills har Bure gått. Dock har ju resan knappt börjat...

Jag tog även in Ratos och detta främst då jag tror att Jonas Wiström kommer att göra gott. Det kommer ej att ske på en natt, ej heller två, men får han den tid som han behöver är jag övertygad om att ljuset i tunneln inte är ett skeenden tåg, utan faktiskt är ett ljus. Det som hittills har hänt inom bolaget under hans tid är jag mycket nöjd med och jag hoppas att han får stanna samt ges samtliga befogenheter som han önskar. Hittills har Söderbergarna mer förstört än dess antonym, så kanske bäst att de testar att göra som vanligt, men tvärtom.

Jag har även försökt att finna investmentbolag i andra länder och har utöver ovan nämnda tagit in Decisive Dividends (läs gärna Gustavs intervju med bolaget). Återkommande läsare kanske kommer ihåg att jag tog in dem under september anno 2016, men kände att jag var för snabb på detta bolag, som knappt hunnit noteras. Nu, då det har gått ett par år därtill att ledningen har visat sig vara mer än några collegegrabbar som fick för sig något under en festlig natt, är jag mer trygg i att ha dem i min portfölj. Jag köpte min första position under slutet av april och ökade kort därpå, dvs. under maj månad.

Två bolag har fångat mitt intresse, vilka mer är private equitybolag än rena investmentbolag, då de investerar i syfte att göra en lyckad och lönsam exit (jämför med Ratos, men med betoning på lönsamhet...). I detta inlägg tänkte jag presentera och kortfattat redovisa ett av dessa.

Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, eller kort och gott; ”Aurelius", grundades 2006 av tidigare McKinsey-anställda Dirk Markus och Gert Purkert. Det har sitt huvudkontor i staden Grünwald nära München. Företaget har filialer i London, Stockholm och Madrid. Från november anno 2018 har Aurelius genomfört mer än 100 transaktioner.

Aurelius grundades som ett Aktiengesellschaft ("AG", ett aktiebolag enligt tysk lag). Emellertid omvandlades bolaget till ett SE & Co. KGaA år 2015, vilket är ett partnerskap som är begränsat av aktier där den allmänna partnern är ett SE ("Societas Europaea", ett aktiebolag enligt EU-lagstiftningen). Dr. Markus är VD för den allmänna partnern, vilken leder företaget.

Ibland beskrivs Aurelius som det tyska Berkshire Hathaway. Dock är detta, enligt undertecknad, en grovt missvisande beskrivning. Detta då Berkshire Hathaway köper företag för att hålla dem under en mycket lång tid, har Aurelius som syfte att ta in ett skadat bolag, plåstra och ta hand om det och när patienten är frisk, sälja med en fin positiv avkastning. Följaktligen söker Warren Buffett och hans team utmärkta företag till rimliga priser, medan Aurelius är specialiserat på skadeskjutna därtill bolag i en svår situation men som bedöms ha uppåtriktade potential.

Aurelius är inte som Berkshire Hathaway. Aurelius är ett private equity-företag. Vad som ställer Aurelius ifrån "klassiska" private equityaktörer är att de inte samlar in pengar via fonder e.d., utan investerar sin egen kapital.

Strategi

Aurelius investerar i företag med en under-genomsnittlig lönsamhet och/eller kräver omstrukturering där en stor tillväxtpotentialen står att finna. Aurelius erbjuder operativt stöd till sina portföljbolag för att låsa upp dessa möjligheter. För att identifiera sådana företag är det beroende av ett brett nätverk.

Här finner du mer utförliga kriterier  för deras mål/regler vid förvärv.

- Revenues between €50m and €1bn

- EBITDA margin of up to 15 percent (in exceptional cases also negative)

- Majority interest acquired; 100 percent holdings targeted

- Transaction volume of up to €250m

- Equity investment between €5m and €80m per deal

På sin hemsida ger företaget tillgång till några korta fallstudier av tidigare investeringar.
På grund av de förvärvade företagens relativt lilla storlek vid förvärvstidpunkten är Aurelius verksam i något av en s.k. "nischmarknad", eftersom ovan nämnda kriterier mål ofta inte är särskilt intressanta för de stora aktörerna på private equity-marknaden. 


Portfölj

Aurelius fokuserar inte på en speciell bransch eller sektor. Portföljen för närvarande (per 14 november 2018) består av 25 företag från ett brett utbud av olika branscher. Ett dotterbolag, HanseYachts AG, är offentligt noterat (Aurelius har en andel på 75,28 procent i bolaget).

Följande bilder understryker bred diversifiering av portföljen. Observera att dessa endast är några exempel för demonstrationens syfte. Du kan hitta en översikt över den aktuella portföljen.

Geografiskt är portföljen för närvarande (per 14 november 2018) inriktad på Tyskland och Storbritannien, som tillsammans står för mer än 70 procent av portföljen (mätt genom placeringen av portföljbolagens respektive huvudkontor). 

Nyare exits inkluderar Studienkreis GmbH, som såldes för 71,7 miljoner euro i december 2017 efter en innehavstid på strax under fem år (en fallstudie på utgången finns här), liksom Getronics Group, som såldes för 220 miljoner euro i juli 2017 efter lite över fem år (en fallstudie på utgången finns här).

Portföljen kommer snart att få sällskap av VAG, en tysk tillverkare av vatten- och avloppsventiler, som Aurelius har kommit överens om att köpa från Rexnord Corporation. Transaktionen ska slutföras under fjärde kvartalet 2018.Intressant utdrag från den senaste halvårsrapporten

"The valuation was carried out using a discounted cash flow model taking into account the budgets of the Group companies approved by the Supervisory Board for the next three years (2018 to 2020).
The budgets were prepared at the level of the Group's portfolio companies in the period from August to October 2017 (bottom-up planning) and coordinated with Controlling at headquarters. The budgets each include plans for income and expenses as well as balance sheet planning. When assessing the corporate planning, it must be taken into account that some of the group companies are still undergoing major transitions and the financial forecasts of these subsidiaries are, as a rule, fraught with greater uncertainty.
The growth rates assumed for the period following this detailed planning period have been set uniformly at a conservative 0.5 percent. The underlying discount rates ranging from 5.38 to 10.01 percent were calculated using the weighted average cost of capital (OTC:WACC) as of June 30, 2018, on the basis of individual peer groups. The peer groups were determined as part of a corporate group's initial consolidation and supported by data from Capital IQ, an IT platform of the rating agency Standard & Poor's and audited in connection with the initial consolidation. The inputs (for example, beta or the debt ratio) of the individual peer groups as well as the additional data (e. g. government bonds) for determination of the WACCs are likewise queried via Capital IQ. As a rule, the peer groups remain unchanged during the period in which the entity belongs to AURELIUS. [...]
The stock exchange-listed subsidiary HanseYachts AG was valued based on its proportional market capitalization as of the reporting date June 30, 2018. [...]
If a group company of AURELIUS is newly acquired and therefore has belonged to the group for less than six months, only the respective purchase prices are included in the NAV calculation[...]."

Finanser och värdering

På grund av verksamhetens karaktär är siffror som EBIT, EBITDA eller vinst per aktie inte är lämpade för att bestämma företagets värde, eftersom dessa siffror naturligtvis är mycket volatila. Naturligtvis rapporterar Aurelius dem ändå och intresserade investerare hittar dessa siffror för varje period i respektive års rapporter.

Aurelius har betalat en kontant utdelning varje år sedan 2008, och betalningen har aldrig minskats eller annullerats. För 2017 betalade bolaget en utdelning på 1,5 euro per aktie (upp 50 %). Tidigare har företaget också fördelat bonusutdelningar till sina aktieägare (senast 3,5 euro per aktie för räkenskapsåret 2017).

Aurelius distribuerar även regelbundet pengar till aktieägarna via återköpsprogram. Just nu har de ett program där de återköper aktier för 20 miljoner euro.

Aurelius NAV (inklusive portfölj) uppgick till 1 337,5 miljoner euro per 30 juni 2018 Den nuvarande marknadsvärderingen per den X november är ca 1 1205,6 miljoner euro. Det innebär att bolaget för närvarande handlas med ca 9,5-10 % rabatt till dess NAV.

Risker

Företag i nöd har i sig en stor risk. Naturligtvis måste samma sak gälla för alla företag vars affärsmodell är att investera i sådana företag. Ändå vill jag lägga tonvikten på några faktorer som jag anser vara viktiga.

Medan utdelningshistoriken verkligen talar till förmån för företaget, bör man inte glömma att det inte har funnits någon recession under denna tidsram. Medan försämrade allmänna ekonomiska förutsättningar kan skapa möjligheter att förvärva företag som uppfyller målen, skulle det troligen avsevärt försämra Aurelius förmåga att stänga avtal för avgångar och därigenom begränsa potentialen för framtida utdelningar. Jag tror också att det är mycket troligt att det skulle leda till problem för portföljbolag som naturligtvis skulle få negativ inverkan på Aurelius NAV.

Man bör dessutom komma ihåg att NAV är svårt att beräkna när det gäller icke-offentliga företag. Därför måste investerare i stor utsträckning förlita sig på Aurelius beräkningar (jämför gärna med Ratos…). 

Eftersom Aurelius inte längre är ett aktiebolag (AG), men ett aktieägarandel (KGaA), skall möjliga investerare komma ihåg det blir ett betydligt lägre inflytande som aktieägarna har på bolagets beslut. Detta kan bara vara en juridisk detalj för vissa investerare, men jag kan vara ganska motsatta sådana arrangemang.

Slutligen kan den nuvarande övergripande prisnivån för förvärv ha en negativ inverkan på Aurelius, eftersom det gör det svårare att förvärva lämpliga företag till attraktiva värderingar. 


Som framkommer är detta ett bolag som gärna ser en nedgång, då de kan förvärva billigt, men lika mycket som det gynnar dem, lika mycket kan det bli ett hinder då de vill sälja. Vi har haft en bullmarknad sedan 2008 och således har bolaget aldrig satts på prov, vilket är det som jag mest tar med mig. Detta till trots lockar detta bolag, då jag är mycket långsiktig i min strategi; jag är och kommer att vara nettoköpare under många, många år framöver och här är min övertygelse att private Equity kan ge en meravkatsning relativt många andra bolag. 

Är detta ett bolag att ha i portföljen? Om ja, är det då läge att börja köpa nu?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar