torsdag 14 maj 2020

Timeo Danaos et dona ferentes

Ett inlägg om ifall börsen kommer med fällor, eller om det är en vänlig gåva som de sjuknade kurserna ger oss. Hela inlägget finns, likt alltid, på Trade Venue.

Första gången jag läste delar ur Homeros’ Odyssén slogs jag av hur enkel fabeln var, men hur duktig Homeros (låt oss utgå från att det var han som skrev detta epos, även om det ej är fastställt) var på att utveckla och stärka dess fundament med gripande utsvävningar. På tal om utsvävningar är nog Nicklas Andersson aka. Mr Google; aka. Avanzanicklas; aka. Investeraren den som de flesta kommer att tänka på då begreppet nämns. Emellertid måste det nog sägas att ingen slår Homeros, som var så duktig på det att dessa kom att bli ett av de tre ting som karakteriserar hans verk och idag lärs ut på Sveriges gymnasieskolor:

  • Den homeriska bredden (jmfr. utsvävningar).
  • Hexameter
  • Stående epitet 

När romarna insåg att grekerna inte var annat än ”Athenian boy-lovers”, lade de riket under sitt eget och eftersom de inte hade någon egen kultur att komma med, kom de istället att applicera copy & paste från grekerna. Således kom Olympens gudar att emigrera, ändock med diverse namnbyten såsom att Zeus blev Jupiter och Poseidon blev Neptunus. Utöver detta kände romarna sig underlägsna beträffande litteratur, men också övrig kultur. När de såg och fick höra Homeros mästerverk kom Augustus att ge Vergilius uppdraget att skapa ett romerskt epos och när detta verk läses är det som att se en rip-off av valfri kultfilm från 1970- och/eller 1980-talen. Det är Odyssén men med lite få justeringar, namnbyten etc.

Läs vidare på denna länk.

Allt gott!

/Sofokles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar