fredag 16 juli 2021

PINS och vad jag önskar se igår, eller i alla fall i morgon

 Återkommande läsare har redan fått läsa om mina tankar kring Pinterest och jag vill ännu en gång hänvisa till såväl Market Makers poddavsnitt som Matematikerns gedigna genomgång. Även om båda blir allt äldre för var dag som går är värdet av dem ingalunda desto mindre.

Den 29 juli presenterar bolaget sin rapport för räkenskapsårets 2021 andra kvartal och som delägare kommer jag såklart sitta redo att ta del av siffrorna. Emellertid är det inte dessa och vad jag förväntar mig se som jag i detta inlägg ämnar dryfta. Istället vill jag dels lyfta fram nya features som bolaget successivt har rullat ut på sin plattform, dels sådana jag önskar se mer av.

Livestreams
Den 11/7 lyssnade jag på Maryam Ghahremani, som är VD för Bambuser, och fann det mycket intressant att ta del av alla de insikter och kunskaper hon hade om retail och shopping i allmänhet, men om detta införlivat med livestreamning i synnerhet. Live Video Shopping är ett segment som växer explosionsartat. Fenomenet sägs ha vuxit fram i Kina under 2010-talet och själva idén går ut på att influensers testar, använder, diskuterar mm. produkten och de potentiella köparna kan vara aktiva samt ställa frågor. Det är ytterligare ett steg närmare butiksservicen och(?) butiksupplevelsen.

Läs vidare på Trade Venue. Som alltid önskar jag dig en härlig och mycket givande helg! Var NÄRVARANDE. Var DÄR. Det är en konst, men ju mer du tränar desto bättre kommer du bli. Och vad är härligare än att kunna vara i nuet och njuta av alla dess härligheter?

/Cristofer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar